חפש מאמרים:
שלום אורח
27.10.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פרשת שלח - טובה הארץ מאוד מאוד

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע29/05/2013807 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

בס"ד

פרשת שלח – טובה הארץ מאוד מאוד

"שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל" (במדבר יג, ב)

משה שולח, על פי ציווי הקב"ה, 12 איש – איש מכל שבט – לרגל את ארץ כנען ולהביא לו דין וחשבון על טיב הארץ ותושביה.

ולמה נסמכה פרשה זו לפרשת בהעלותך?

מפני שבפרשה קודמת – היא פרשת "בהעלותך" למדנו את אשר עשה ה' למרים על כי דיברה  לשון הרע על אחיה.

"אלא שהיה צפוי לפני הקב"ה שיאמרו המרגלים לשון רע על הארץ. אמר הקב"ה, שמא יאמרו הללו: לא היינו יודעים עונש לשון הרע.

לפיכך סמך הקב"ה עניינים אלה זה לזה, לפי שדברה מרים באחיה ולקתה בצרעת, למען ידעו כולם ענשו של לשון הרע, ואם יבקשו לומר לשון הרע יהיו מסתכלים מה נעשה למרים.

ואף על פי כן לא רצו לראות וללמוד, כמו שנאמר ב-ישעיהו מד, יח: "לא ידעו ולא יבינו כיט טח מראות עיניהם".  (במדבר רבה טז, ה)

ואכן, חוזרים המרגלים עם פירות יפים מפירות הארץ ועשרה מהם מספרים שאכן טובה הארץ, אך בני ישראל לא יוכלו לתושביה הענקים והגיבורים.

"ארץ זבת חלב ודבש היא וזה פריה. אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד וגם ילדי הענק ראינו שם" (במדבר יג, כז-כח)

ו"כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת מתחילתו, אינו מתקיים בסופו (רש" יח על פי מדרש רבה)

והמשיכו אותם עשרה והפחידו את העם:

"לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו...ארץ אוכלת יושביה היא" (במדבר יג, לא-לב)

ועל כך נענשו.

והרי נתבקשו לתור את הארץ ולספר מה ראו בה, ולמה נענשו?

אלא שהם במקום לתת דיווח יבש, הוסיפו את דעתם. במקום להיות מרגלים הפכו עצמם ל"יועצים" :

"הוציאו עצמם מכלל מרגלים ונכנסו בכלל יועצים, ולזאת הסיבה חטאו מאוד..

משל לאדם האומר לשלוחו:

בוא אל בית התגר וראה לי שם טלית אחת שישנה בידו, והסתכל בטוב צמרה ופשתה באורכה וברוחבה, במראיה ובמחירה, והשב לי דבר, כי חפץ אני לקנותה.

והיה אם יבוא איש זה ויאמר לו:

הנה ראיתיה, והנה צמרה נקי והיא ארוכה ורחבה, ומראיה ירקרק או אדמדם ומחירה אלף זהובים, הנה הוא היטיב בשליחותו ולא יצא מכללו.

אם אמר לו:

ראיתיה והיא טובה ורחבה וצמרה טוב ונקי....אבל מחירה גדול, שהוא אלף זהובים, הנה זה יצא מכלל שליח ונכנס לכלל יועץ, וזה מה שהטעים דבריו במילה "אבל". ( הר' יצחק עראמה בספרו "עקידת יצחק שער שבעים ושבעה)

רק כלב בן יפונה ויהושע בן נון דיברו טוב על הארץ וניסו לחזק את העם: "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה" (במדבר יג, ל)

והוסיפו  כי "טובה הארץ מאוד מאוד" (במדבר יד, ז)

אבל בני ישראל נבהלו מדברי אותם עשרה ולא רצו להיכנס לארץ ואת משה האשימו כי כדי להרגם בחרב הוציאם ממצרים.

ועל שהוציאו דיבת הארץ רעה - נענשו עשרת המרגלים –ונהרגו במגיפה.

ונענשו בני ישראל שהאמינו לדיבה הזאת ולא רצו לבוא אל הארץ אשר נתן לנו הקב"ה.

ועל כך – על מיאוס הארץ נענשו - שכל הדור ההוא ימות במדבר ולא יזכה להיכנס לא"י : "במדבר הזה יתמו ושם ימותו" (במדבר י"ד לה)

ועל מיאוס הארץ נענשו אחר כך בגלות: "גם אני נשאתי את ידי להם במדבר להפיץ אותם בגויים ולזרות אותם בארצות" (יחזקאל פרק כ כג) ובספר בתהלים : "וימאסו בארץ חמדה... וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, והפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות" (פרק קו כד-כז),

"ומיאוס הארץ...הוא הענין אשר עמד עלינו לכלותינו בכל הדורות ובעבורו גלינו מעל ארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו והיינו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו, ואין שום מבוא לשוב אל שלימותנו, כי אם בשובה אלינו" (ר' יצחק עראמה, שער שבעים ושבעה).

"ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם" (במדבר יד, לח)

שנזכה לראות בבניין ארץ ישראל השלימה במהרה בימינו אמן!

מתוך האתר "פרשת השבוע"

http://www.2all.co.il/web/Sites8/parashathashavooa/

.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ציפורה בראבי -

ד.א.  teilot1@walla.com

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ציפורה בראבי

מאת: ציפורה בראבייהדות22/07/18439 צפיות
יום תשעה באב המוכר כיום צום ואבל לעם היהודי הינו יום מלא משמעות וכוח. לא רק זיכרון חורבן הבית נמצא ביום זה. גם התקווה לראות בבניינה ועוד כמה נושאים חשובים לעם ישראל. להתנער מן העפר. .

מאת: ציפורה בראביתרבות דיגיטלית19/07/183471 צפיות
המקום אליו מחוברים הילדים והצעירים בכלל וגם מבוגרים רבים הוא – הטלפון הנייד שלהם, החיבור הדיגיטלי שלהם לעולם. רק נסו לקחת אותו מהם. לא יעלה על הדעת!

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/131113 צפיות
על נוח נאמר: איש צדיק תמים. על אברהם נאמר: התהלך לפני היה תמים. בשבחי התמימות.

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/13882 צפיות
הבחירה בין טוב ורע - וארץ ישראל כנגד המצוות כולן!

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/13811 צפיות
לא רק קשיים כלכליים הינם מבחן לאמונה. גם עושר יכול להיות מבחן.

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/13922 צפיות
משה משתף את העם בכאבו על כך שאינו מורשה להיכנס אל הארץ המובטחת. ואתחנן אל ה'..

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/13744 צפיות
משה מול העם בכניסה אל הארץ המובטחת.

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/18439 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/18460 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/18412 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/18437 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/18454 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/18456 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/18496 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica