חפש מאמרים:
שלום אורח
28.11.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ארץ-ישראל בימות המשיח

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע26/06/2013776 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

ב"ה.  שולחן-השבת

 

מבט מיוחד ומרתק לפרשת-השבוע,

לפי מדרשי חז"ל, הקבלה והחסידות

לאור תורת חב"ד

מאת

הרב יוסף קרסיק

שליח הרבי

ורב אזורי בת חפר - עמק חפר

 

פרשת פנחס – הוראת הרבי ללמוד בימי בין המצרים עניני בית המקדש - גאולה ומשיח

ארץ-ישראל בימות המשיח

 

הארץ תתחלק לשלושה-עשר חלקים,

גם שבט לוי וגם מלך המשיח יקבלו חלק בארץ!

  בתי מגורים ואדמות חקלאות

בפרשתינו מצווה התורה לחלק את הארץ לשנים-עשר חלקים ולתת לכל שבט משנים-עשר השבטים חלק אחד בארץ, כולל שבטי מנשה ואפרים שכל אחד מהם יקבל חלק נפרד, אבל שבט לוי לא יקבל חלק ונחלה בארץ, כי ה? ?חלקם ונחלתם?, הם קיבלו נחלה רוחנית קדושה לעבוד בבית המקדש ואינם צריכים נחלה גשמית. 

כל אחד ואחד מישראל קיבל חלקת אדמה בתוך נחלת שבטו, ממנה התפרנס, אותה עיבד למחייתו ובה בנה בית מגורים למשפחתו, ואילו הלווים משרתי ה? בבית המקדש לא היו פנויים לעבודת החקלאות, לכן הם לא קיבלו נחלה בארץ;

לצורך המגורים של שבט לוי ציוותה התורה ששאר השבטים יעניקו להם קרקעות לבתי מגורים - ?ערים לשבת? (למגורים ולא לחקלאות), ולמחייתם הם התפרנסו ממתנות כהונה, תרומות ומעשרות כו?.

מצב זה ישתנה לעתיד-לבוא, או אז תתבצע חלוקה מחודשת של הארץ לשלושה-עשר חלקים וגם שבט לוי יקבל נחלה - כולל אדמת חקלאות - כמו שאר השבטים (והשבטים מנשה ואפרים יתאחדו לשבט אחד, שבט יוסף אביהם) ואת החלק השלושה-עשר יקבל מלך המשיח, שתהיה לו נחלה נפרדת בארץ, כמו לכל אחד משנים-עשר השבטים!

כמובן שהדבר דרוש הסבר: מדוע ישתנה המצב לעתיד-לבוא, ששבט לוי יקבל נחלה חקלאית, הרי ?יבנה בית המקדש? ועבודת הכהנים והלווים תחזור לקדמותה ממש כבימים קדמוניות ושוב הם יהיו עסוקים בעבודת המקדש ולא יהיה להם פנאי לעבודות אחרות; אז מדוע ינתנו להם אדמות חקלאיות? אדרבה לכאורה בימות המשיח אפילו שאר השבטים לא יהיו פנויים לעבודת האדמה, שהרי בימים ההם כל ישראל יתעלו למעלת הלויים והם יהיו שקועים בתורה בלבד, כדברי הרמב?ם ש?באותו הזמן לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה? בלבד?, איך יהיה לכל בני ישראל פנאי לעבודת האדמה?

  הארץ לעתיד לבוא

החידוש הגדול של ימות המשיח שהעולם הגשמי יתנהל לפי הכוונה האלוקית בלי הפרעות:

הקב?ה ברא בעולם עצי פרי, תבואה וירקות, כדי שיצמיחו ?אילנות ופירות טובים להינות בהם בני אדם?, ומצד הכוונה האלוקית המקורית, אין צורך בעמל ויגיעה כדי שהצומח יפרח, ילבלב ויצמיח תנובה משובחת, אדרבה עבודות הזריעה, הנטיעה והצמיחה היו קלות ביותר, ללא טורח, עמל ויגיעה;

איך נוצר המצב שעבודת החקלאות כל-כך קשה ומפרכת והיא גוזלת זמן רב, עמל, טירחה ויגיעה ממושכת, בניכוש, חרישה, זריעה ובטיפול ארוך ומייגע בצומח, עד שיצמיח יבול משובח ומבורך ועד שהאילנות יצמחו לתפארה?

כמסופר בספר בראשית ?קוץ ודרדר תצמיח?, ?בזעת אפך תאכל לחם? זה היה העונש שניתן לאדם בשל חטא עץ הדעת, אז ה? קלל את האדמה וגירש את האדם הראשון מגן-עדן; אבל מעצם טבע הבריאה לא היה קוץ ודרדר באדמה ולא היו הפרעות וקשיים בצמיחת הפירות והירקות ועבודת הארץ היתה קלה וזריזה;

לעתיד-לבוא יחזור המצב לקדמותו, ועבודת האדמה תהיה קלה וזריזה ובלי טורח ויגיעה.

בימים ההם ?את רוח הטומאה אעביר מן הארץ?, כוחות הטומאה והרע המתבטאים גם בקוצים ודרדרים, טרדות וקשיים שונים, ייעלמו מן העולם ותנובת הארץ תצמח ותשגשג באופן ניסי, הרבה יותר ממה שהיה בראשית הבריאה לפני חטא עץ הדעת, ?עתידין אילנות שיהיו מוציאים פירות בכל יום?, ?עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת? (=הארץ תצמיח חלות סולת משובחות וסחורות משי ללבוש), כלומר הארץ תצמיח מזון משובח ומוכן לאכילה ובגדים מוכנים ללבוש! לכן לעתיד-לבוא גם הלווים יקבלו חלק ונחלה בארץ, כי בימים ההם עבודת הארץ כבר לא תפריע ולא תגזול זמן ומאמץ פיזי ונפשי מעבודת הקודש, אדרבה יוכלו לשלב את שניהם יחד, העבודה הרוחנית והגשמית ביחד, בלי שהגשמיות תפריע לדבקות בה? ברוחניות.

אדרבה, בימים ההם יראו בגלוי את כוחות וניצוצות הקדושה המצויים בטבע הגשמי, את האלוקות המחיה ומקיימת את ההוויה הגשמית ושהכל הוא חלק מה? אחד. יראו ויחושו באדמת ארץ הקודש - את הכוחות האלוקיים. בעבודה הגשמית בארץ ובקיום מצוותיה (?לא תחרוש בשור וחמור?. ?לא תזרע שדך כלאים?, הפרשת תרומות ומעשרות וכו?), יראו בגלוי את החיבור לקדושת ה? הרבה יותר מבעבודה הרוחנית.

המדרש מגלה שכשיבוא משיח אם חלילה מאן-דהו ירצה לחלל את השבת בקטיף פירות ?התאנה צוות ואומרת - שבת היום?, האלוקות תהיה גלויה בעצים ובצמחים עד שהם יחושו את קדושת היום השביעי והם יקפידו על שמירתו וימנעו את חילולו!

לכן גם מלך המשיח, בד בבד עם מלכותו על עם ישראל ושליטתו על כל העמים, יעסוק גם בעבודות נחלתו שקיבל בארץ ויזכה בקדושתה ובמצוותיה.

אדרבה, גם בעבודה הגשמית של הארץ, ובגילוי כוחות הקדושה שבגשמיות, תגדל מעלתו של המשיח, לכן הוא יקבל חבל ארץ מיוחד ולא יהיה חלק מנחלת שבטו, יהודה, כי גבהה מעלתו מעל כלל ישראל גם בגילוי ניצוצות הקדושה שבאדמת ארץ הקודש.

מיקום חלק הלווים בארץ

הבטחת ה? לאברהם ב?ברית בין הבתרים? שצאצאיו יכבושו ארץ של עשרה עמים, כולל קיני, קניזי וקדמוני (זיהוי המיקום מצוי במחלוקת בתלמוד, חלק מהמפרשים סבורים שהכוונה לדמשק שבסוריה או למדינת ירדן), תתקיים בימות המשיח, שיכבשו את כל הארץ המובטחת, והלווים יקבלו נחלתם באותן שלוש ארצות, שלראשונה יהיו תחת שלטון ישראל.

מדוע דווקא שם יקבלו הלווים נחלה? ומדוע אותם ארצות לא נכבשו בעבר?

בתורת הנסתר מוסבר שארץ הקודש מחוברת לכוחות קדושה נשגבים ביותר (שאינם קיימים בשום ארץ) - עשר ספירות עליונות של עולם אצילות, כל חלק מהארץ יונק כוחו מספירה אלוקית מסויימת, לכן הארץ היא של עשרה עמים, כנגד עשר הספירות.

בעבר כבשו רק שבעה אומות (כנעני, חיתי, אמורי, פריזי, יבוסי, גרגשי ורפאים), כי ניתן לישראל רק שבע ספירות, הן שבע המידות של כוחות רגש הלב (חסד גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות), אבל בימות המשיח יכבשו עוד שלוש ארצות, כי אז יקבלו גם את שלוש הספירות של המוח והשכל (חכמה, בינה ודעת).

ההבדל המהותי בין השכל לרגש: כשחושבים על משהו בשכל לא בהכרח ?מתחברים? אליו, יכולים להבין שדבר מסויים טוב ולמרות זאת להשאר אדיש קר ומסוגר בתוך עצמינו ולא להתחבר אליו; אבל רגשות הלב מחברים לזולת, האהבה מעוררת רצון להתקרב ולדבוק באהוב.

בשבעת הארצות שנכבשו בעבר קיים הכוח של שבע המידות, לכן הן יוצרות חיבור אל הארץ, לעיסוק בגשמיות ובחומריות (כמו כוחות הרגש היוצרים חיבור), בשל כך הלווים לא קיבלו בהם נחלה, כי הם צריכים להתנתק מהחומריות, להיות שקועים בקדושה ולא להתחבר לארץ הגשמית; אבל בשלוש הארצות שיכבשו בעתיד קיים כוח השכל שמהותו ניתוק, לכן רק בימות המשיח ובמיוחד שבט לוי יקבלו את אותן ארצות וינקו מכוחן את היכולת להתנתק ולא להיות שקוע בארציות ובחומריות.

ויהי רצון שבמהרה בימינו נזכה להתגלות הגדולה של מלך המשיח והתגלות עשרת הספירות של אורות הקדושה הנעלים של עולם האצילות, במהרה בימינו בקרוב ממש.

מקור: לקוטי שיחות חלק לח, עמוד 103. ועוד.

 

תגובות והערות-הארות יתקבלו בשמחה, למייל:    ryk613@gmail.com

 

http://www.2all.co.il/web/Sites10/hy2

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הרב יוסף קרסיק שליח הרבי ורב אזורי בת חפר - עמק חפר לקבלת המייל ישירות ולתגובות והערות-הארות שיתקבלו בשמחה, למייל: rabayyk@zahav.net.il www.torah.in/he

052-5990060

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת הרב יוסף קרסיק

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע27/02/141733 צפיות
כל בני-ישראל ממש, אנשים, נשים וגם ילדים, תרמו מכספם ורכושם למען הקמת המשכן, עליו מסופר בפרשתנו. למרות שלא הוטלה חובה על הילדים, שכן אין חיובים ומצוות מהתורה על ילדים, אלא רק על מבוגרים,

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע17/02/14594 צפיות
ארבעים יום בהר סיני למחרת מעמד מתן תורה, עלה משה רבנו ״למרום", להר סיני, לקבל את עשרת הדברות כתובות על שני לוחות אבנים, וכן ללמוד את שאר כל תרי״ג מצוות התורה הקדושה

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע01/07/131031 צפיות
פתיחה: על מי יש לחשוש שיתנהג ברשלנות ויסכן חיים - מי שיש לו היסטוריה בעייתית והוא כבר הרג נפש בשגגה, או מי שהעבר שלו נקי לחלוטין ומעולם לא שפך דם:

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע22/04/13970 צפיות
בפרשתינו מצווה התורה על ספירת העומר, לספור 49 ימים מיום שני של פסח ואת היום החמישים לקבוע לחג - "חג השבועות", ככתוב "וספרתם לכם ממחרת השבת .. שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום גו'".

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע20/03/13766 צפיות
מצווה מיוחדת בליל הסדר "והגדת לבנך" לספר לילדינו את סיפור השעבוד, הגלות והגאולה של אבותינו מארץ מצרים. לפנינו ט"ו אמרות לשולחן הסדר בניחוחות של גאולה העתידה במהרה בימינו בביאת משיח צדקנו

מאת: הרב יוסף קרסיקיהדות29/01/13814 צפיות
הדלקת נרות כל ערב שבת קודש היא חובה וזכות גדולה ונפלאה, להביא אור ושמחה לבית היהודי, כבר על היהודיה הראשונה - שרה אמנו, מספר המדרש שהיא הדליקה נרות בערב שבת וחז"ל קבעו זאת כמצווה וחובה לדורות,

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע22/01/13663 צפיות
מהפסוק "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי" למדו חז"ל את איסור "מלאכת הוצאה" בשבת, שאסור להוציא חפצים מרשות לרשות ביום השבת. שואלים חכמים מדוע צריך פסוק מיוחד לאסור את מלאכת הוצאה, הרי יכולים ללמוד את איסורה ממלאכת המשכן, כמו שלומדים ממנו את האיסור לבצע את שאר 39 מלאכות השבת?

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/18446 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/18467 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/18421 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/18448 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/18461 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/18466 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/18508 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica