חפש מאמרים:
שלום אורח
01.12.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ארבעים יום בהר סיני

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע17/02/2014595 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

ב"ה.

שולחן-השבת

 

מבט מיוחד ומרתק לפרשת-השבוע,

לפי מדרשי חז"ל, הקבלה והחסידות

לאור תורת חב"ד

מאת

הרב יוסף קרסיק

שליח הרבי

ורב אזורי בת חפר - עמק חפר

 

פרשת תשא

ארבעים יום בהר סיני

למחרת מעמד מתן תורה, עלה משה רבנו ״למרום", להר סיני, לקבל את עשרת הדברות כתובות על שני לוחות אבנים, וכן ללמוד את שאר כל תרי״ג מצוות התורה הקדושה - הוא שהה שם ארבעים יום וארבעים לילה, וכל רגע ורגע היה עסוק בתורה, בלי לבזבז אפילו רגע על שינה ובלי לאכול ולשתות, "לחם לא אכל ומים לא שתה", הוא היה שקוע בתורה בלבד. בתום ארבעים הימים ירד מההר עם לוחות הברית ואז שבר אותם, כמסופר באריכות פרטי השתלשלות העניינים בפרשתנו.

איך משה יכל לחיות 40 יום בלי לאכול ולשתות? משך הזמן המרבי שאדם יכול לשרוד בלי מזון ומים זה שבעה ימים, ואיך משה התקיים ארבעים יום בצום גמור, בלי טיפת מזון ומים?

כמובן שהיה זה נס אלוקי, יד ה' שמרה עליו שיחיה למרות שלא אכל ושתה; אבל השאילה היא מדוע עשה ה' נס כזה: מה התועלת בנס זה – משה היה יכול להביא איתו להר מזון ומים לאותם 40 הימים?!

אלא הנס הזה הוא לימוד ולקח לכל יהודי לאיזה מצב אישי אפשר להגיע כשעוסקים בתורה – להיות מונחים בקדושה הרוחנית עד שלא ירגישו שום צורך גשמי!

כשמשה עלה להר לקבל את התורה הוא התמסר והתרכז בצורה מלאה ומוחלטת בתורה האלוקית, בקדושתה וחוכמתה, וזה גרם לו להתרוממות רוח והתעלות נפשית עצומה, הוא היה שרוי בשמחה גדולה ומיוחדת, וכוחותיו הרוחניים התחזקו והתרבו עד שהם הזינו וקיימו אותו. הגוף הגשמי אכן היה רעב וצמא למזון ומים גשמיים - אך הוא 'שכח' וכלל לא חש את הצרכים הגשמיים, מחמת התלהבותו מהתורה, הוא ניזון ממנה, מזונו וקיומו היו מהמזון הרוחני.

אכן הטבע הגשמי מחייב לאכול מזון גשמי בכדי להתקיים – אך מי שמרחף בעולמות התורה העליונים והוא שקוע בהם בצורה מוחלטת, יכול להביא את עצמו למצב בלתי נתפס – שגופו הגשמי והצרכים הגשמיים יהיו ניזונים מהעולם הרוחני!

זהו שאמרו מפרשי התורה שכשמשה רבנו עלה להר סיני השתנה טבעו הגשמי והוא הפך למעין מלאך רוחני, וכשם שמלאכים אינם זקוקים למזון גשמי כדי להתקיים – גם גופו התעלה להיות כמו מלאך, הוא לא חש רעב ועייפות, משום שהתעלה לעולמות רוחניים – שאין בהם מושגים שכאלו. שם הכל קדושה ורוחניות אלוקית.

לכן לאחר שמשה רבנו ירד מהר סיני "קרן עור פניו", כלומר שהאור הפנימי של הנשמה קרני ההוד הללו נראו על פניו ממש! זה מעיד על מצב נפלא של הזדככות הגוף הגשמי, עד שפניו האירו מתוך הקדושה הפנימית של הנשמה. לא היה לו מעצורים וכיסויים של הגוף על הנשמה הפנימית, היא האירה וזרחה על פניו הגשמיים בצורה גלויה. כל אדם ואדם שהביט על פניו של משה – ראה את כוחותיו הרוחניים של נשמתו!

כמו משה גם כל יהודי הלומד תורה יכול להתדמות במשהו למשה רבנו. התורה הקדושה יכולה להשפיע עליו לרומם אותו ולקדש אותו.

לא אחת אנשים מחפשים פתרונות למצוקות וקשיים שונים הקיימים בחייהם, והפתרונות הרגילים ככל שהם עוזרים - אינם פותרים ומעלימים את הבעיה מן השורש;

רק התורה היא התרופה האמיתית והמושלמת למצוקות ומחלות הנפש, היא פתרון מוחלט ונצחי, חז"ל אומרים "החש בראשו – יעסוק בתורה", כלומר אם אדם חש במצוקה נפשית פנימית והוא מחפש כוח וחיזוק אישי, הפתרון והתרופה המוצלחת ביותר, אינה בריחה ושכיחת המציאות הגשמית הכואבת על ידי סמי מרפא, אלא התעלות מעל המצוקה הגשמית לרחף בעולמות עליונים בכוח התורה שהיא מעלה ומרוממת את  האדם לפסגות אלוקיות נשגבות, או אז הוא שוכח על המצוקות האחרות הקיימות.

כמו משה רבנו שהצליח להביא את גופו למצב שהתורה אלוקית תהיה מזון ומנוחה לנפשו - כך ומעין זה יכול לפעול כל יהודי בשקידתו בלימוד התורה.

הפיתרון לרדיפה אחרי המותרות ולהגיע למצב נפשי של רוגע ושלווה פנימיים הוא רק על-ידי העליה אל ההר. לטפס אל התורה ולהיות מונח בה. כל רגע ורגע שלומדים תורה שוכחים על כל קשיי העולם ומגיעים למנוחה ושלווה.

מקורות: לקוטי שיחות חלק לו, עמוד 172.

לקבלת המייל ישירות ולתגובות והערות-הארות שיתקבלו בשמחה, מייל ryk613@gmail.com

www.h-y1.coi.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הרב יוסף קרסיק שליח הרבי ורב אזורי בת חפר - עמק חפר לקבלת המייל ישירות ולתגובות והערות-הארות שיתקבלו בשמחה, למייל: rabayyk@zahav.net.il www.torah.in/he

052-5990060

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת הרב יוסף קרסיק

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע27/02/141734 צפיות
כל בני-ישראל ממש, אנשים, נשים וגם ילדים, תרמו מכספם ורכושם למען הקמת המשכן, עליו מסופר בפרשתנו. למרות שלא הוטלה חובה על הילדים, שכן אין חיובים ומצוות מהתורה על ילדים, אלא רק על מבוגרים,

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע01/07/131032 צפיות
פתיחה: על מי יש לחשוש שיתנהג ברשלנות ויסכן חיים - מי שיש לו היסטוריה בעייתית והוא כבר הרג נפש בשגגה, או מי שהעבר שלו נקי לחלוטין ומעולם לא שפך דם:

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע26/06/13777 צפיות
בפרשתינו מצווה התורה לחלק את הארץ לשנים-עשר חלקים ולתת לכל שבט משנים-עשר השבטים חלק אחד בארץ, כולל שבטי מנשה ואפרים שכל אחד מהם יקבל חלק נפרד, אבל שבט לוי לא יקבל חלק ונחלה בארץ, כי ה? ?חלקם ונחלתם?, הם קיבלו נחלה רוחנית קדושה לעבוד בבית המקדש ואינם צריכים נחלה גשמית.

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע22/04/13971 צפיות
בפרשתינו מצווה התורה על ספירת העומר, לספור 49 ימים מיום שני של פסח ואת היום החמישים לקבוע לחג - "חג השבועות", ככתוב "וספרתם לכם ממחרת השבת .. שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום גו'".

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע20/03/13767 צפיות
מצווה מיוחדת בליל הסדר "והגדת לבנך" לספר לילדינו את סיפור השעבוד, הגלות והגאולה של אבותינו מארץ מצרים. לפנינו ט"ו אמרות לשולחן הסדר בניחוחות של גאולה העתידה במהרה בימינו בביאת משיח צדקנו

מאת: הרב יוסף קרסיקיהדות29/01/13817 צפיות
הדלקת נרות כל ערב שבת קודש היא חובה וזכות גדולה ונפלאה, להביא אור ושמחה לבית היהודי, כבר על היהודיה הראשונה - שרה אמנו, מספר המדרש שהיא הדליקה נרות בערב שבת וחז"ל קבעו זאת כמצווה וחובה לדורות,

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע22/01/13664 צפיות
מהפסוק "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי" למדו חז"ל את איסור "מלאכת הוצאה" בשבת, שאסור להוציא חפצים מרשות לרשות ביום השבת. שואלים חכמים מדוע צריך פסוק מיוחד לאסור את מלאכת הוצאה, הרי יכולים ללמוד את איסורה ממלאכת המשכן, כמו שלומדים ממנו את האיסור לבצע את שאר 39 מלאכות השבת?

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/18446 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/18467 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/18423 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/18448 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/18462 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/18468 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/18510 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica