חפש מאמרים:
שלום אורח
02.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

גם בהעדר הסכם כתוב ניתן להכיר בעסקת קונסיגנציה ללא מחירי מינימום

בסקירה זו נעדכן אודות פסק דין שניתן על ידי בית המשפט השלום בכפר סבא, הדן במחלוקת שהתעוררה בין יבואן הולנדי ליצואנית ישראלית בנוגע לעסקאות יצוא מנדרינות מישראל לשיווק בהולנד.

בית המשפט דן בשתי מחלוקות עיקריות שהתעוררו בין שני הצדדים, האחת, מה היו תנאי ההתקשרות אשר נקבעו בפועל על ידי שני הצדדים והשנייה, טענת היבואן ההולנדי בדבר איכותם הירודה של המנדרינות שיובאו על ידו מישראל.

לגבי המחלוקת הראשונה והעיקרית, היות ובין הצדדים לא נחתם הסכם מפורש בכתב, נדרש בית המשפט להכריע, בדיעבד, מה הייתה ההסכמה בין הצדדים לגבי תוכן ההתקשרות ביניהם.

המחלוקת העיקרית הייתה בשאלה האם בעסקה בין הצדדים נקבע מחיר מינימום למכירת הפירות בהולנד, או שהיבואן ההולנדי היה רשאי למכור באיזה מחיר שיבחר.

לאחר בחינת ראיות הצדדים, קיבל בית המשפט את פרשנות היבואן ההולנדי וקבע כי בעסקה לא נקבע מחיר מינימום.

פרטי המקרה וטענות הצדדים:

יבואן הולנדי התקשר בעסקה עם יצואנית פירות ישראלית למיזם משותף לשיווק הפירות בהולנד.

בראשית ההתקשרות סוכם בין הצדדים כי העסקה תבוצע בתנאי מחיר "פיקס", כלומר היבואן ישלם ליצואנית מחיר קבוע מראש עבור הסחורה וזאת ללא קשר למחיר מכירתה בשווקים בהולנד.

לאחר יבוא שתי מכולות מישראל, מצא היבואן כי היצואנית הינה חברה אמינה ואיכותית, ולכן הוחלט לשנות את שיטת ההתקשרות ולעבור לשיטת הקונסיגנציה (מכר מותנה / משגור), לפיה היבואן בהולנד ישלם ליצואנית תשלום ראשוני כמקדמה לצורך התשלום למגדלי המנדרינות בישראל, ויתרת התשלום תועבר לאחר מכירת הסחורה בהולנד. כמו כן, סוכם בין הצדדים כי היבואן בהולנד יקזז מן התשלום שיתקבל בגין מכירת המנדרינות בהולנד, את המקדמות ששולמו על ידו ליצואן בישראל וכן עמלה בסכום שסוכם בין הצדדים.

וכך החלו הצדדים לפעול, כאשר לפתע, לטענת היבואן ההולנדי, החל מהמשלוח השלישי ובסך הכול במשך 20 משלוחים, הסחורה אשר הגיעה להולנד הייתה בעלת איכות ירודה ופגומה, כך שאם היה ניתן למכרה, המחיר שהתקבל עבודה היה נמוך ביותר באופן שלא כיסה את המקדמות ששולמו ליצואנית.

לטענת היבואן, גם לאחר שדיווח ליצואנית על איכותן הירודה של המנדרינות והודיע לה כי בכוונתו  לנכות את כלל הפסדיו מהתשלום אותו היה אמור להעביר ליצואנית, המשיכה היצואנית לשלוח להולנד סחורה תוך התחייבות כי הסחורה שנשלחה הינה סחורה איכותית הניתנת למכירה במחירים הגבוהים ביותר כאשר בפועל, לטענת היבואן, הסחורה הייתה פגומה ועל כך הגיש תביעה לבית המשפט להשבת הסכומים ששולמו על ידו ביתר, בסך של כ- 231,000 ש"ח.

מנגד, טענה היצואנית כי תנאי ההתקשרות בין הצדדים כללו גם מחיר מינימום לו התחייב היבואן ההולנדי במכירת הפירות בהולנד, כאשר בנוסף למחיר מינימום זה, סוכם כי היצואנית תהיה זכאית לשיעור נוסף מהמכירות.

לטענת היצואנית, היבואן לא עמד בהתחייבותו ולאחר שראתה כי עלות המשלוחים אינה מכוסה, הפסיקה את ייצוא הסחורה להולנד מיוזמתה ועל כך הגישה היצואנית תביעה שכנגד על סך כ-437,000 ש"ח.

פסק הדין:

ראשית, נדרש בית המשפט להכריע, בהיעדר הסכם בכתב בין הצדדים, מה הייתה מהות העסקה בין הצדדים, והאם בעסקה התחייב היבואן ההולנדי למכור במחירי מינימום שנקבעו על ידי היצואן מישראל.

בית המשפט קבע לאחר שבחן עדויות מומחים ואת ההתכתבויות בין הצדדים, כי יש לקבל את עמדת היבואן לפיה שיטת ההתקשרות הייתה שיטת קונסיגנציה ללא מחיר מינימום, כך שהיבואן ההולנדי היה רשאי למכור באיזה מחיר שיבחר. למסקנה זו הגיע בית המשפט מבדיקת תכתובות המיילים בין הצדדים, שהוכיחו כי היצואן הציע מחירי מינימום אך הצעה זו נותרה ללא מענה מצד היבואן, והיצואן המשיך לספק פירות.

באשר לשאלת איכותן של המנדרינות, קבע בית המשפט לאחר שבחן באופן יסודי את הראיות לגבי כל מעשרים המכולות, כי היבואן הוכיח כי אכן איכות המנדרינות הייתה ירודה ופגומה לגבי ארבעה משלוחים בלבד, בעוד שלגבי כל שאר המשלוחים, לא הצליח היבואן להמציא תמיכה מלאה לטענותיו באשר חלק מטענותיו אף הופרכו במסמכים נגדיים.

לפיכך, קבע בית המשפט כי בגין ארבעת המשלוחים בגינם הצליח היבואן להוכיח את תביעתו, תשלם היצואנית סך של 115,965 ש"ח בתוספת הוצאות משפט של 30,000 ש"ח, מנגד קבע בית המשפט כי היצואנית לא הצליחה להוכיח את תביעתה הנגדית, ודחה אותה.

[ת"א (שלום כפר סבא) 17959-09-11 4 Fruit Company ואח' נ' פירות המושב (בן יוסף) בע"מ, פסק-דין מיום 11.4.14, השופטת רחל קרלינסקי]

הערות:

במקרה זה, טענתו המרכזית של היצואן הייתה כי המשווק התחייב למחירי מכירה מינימליים בשווקים בחו"ל ולא עמד בהם.

טענה זו עמדה בניגוד להתנהגות הצדדים בפועל ולא היה הסכם בכתב שיאמת טענה זו בדבר מחירי מינימום.

המסקנה שיש ללמוד ממקרה זה היא שעל מנת למנוע מחלוקת בין הצדדים בדבר הסיכום ביניהם, יש לשאוף לגיבוש הסכם בכתב שיעגן את הסכמת הצדדים.

מקרה דומה הוכרע בבית משפט השלום בפתח-תקווה בפברואר 2014, שם דווקא היה הסכם בכתב בין הצדדים ונטען כי קיימת הסכמה נוספת מעבר להסכם, בדבר מחירי מינימום. בית המשפט בחן את הטענה ודחה אותה. [ת"א (שלום פתח תקווה) 46648-10-11 מור גני הדר ואח' נ' מור (ק.ב.) אינטרנשיונל בע"מ ואח', פסק-דין מיום 14.2.14, בפני כבוד השופטת ריקי שמולביץ].

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. 
לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים, בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוז

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים28/02/16871 צפיות
כידוע, על פי הוראת סעיף 154 לפקודת המכס, כאשר קיימת מחלוקת בין יבואן לבין רשות המכס בנוגע לתשלום מכס או מס קניה שיש לשלמו במועד ייבוא הטובין, על היבואן החולק על עמדת רשות המכס, לשלם את המכס או מס הקניה הנדרש אגב מחאה ולהגיש תביעה להשבת המיסים ששולמו על ידו תוך שלושה חודשים.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים25/04/15768 צפיות
במציאות העסקית של ימינו, לעיתים נקלעים בעלי עסקים למצב בו הם אינם יכולים לגבות חוב כספי מלקוח, בין אם מדובר בלקוח הנמצא בחדלות פרעון, פשיטת רגל או כל סיבה אחרת, מצב הידוע בכינויו כ"חוב אבוד". למצב זה ישנה משמעות גם בהיבטי מס, שכן על כל עסקה, כולל כזו שהפכה ל"חוב אבוד" מוטל מס כזה או אחר, כאשר לרוב, בעל העסק מעביר את תשלום המס לרשות המסים מיד עם ביצוע העסקה, בין אם הלקוח שילם ובין אם לאו. האם מצב זה, בו המדינה מחזיקה בידה מס ששולם על "חוב אבוד", הנו מצב ראוי? בשנים האחרונות ניתנו פסקי דין בנושא מע"מ או מס קניה ששולמו בגין חוב אבוד שקבעו כי יש להשיב את המס, אך פסק-דין שניתן בבית המשפט המחוזי מרכז בנושא בלו, הגיע למסקנה הפוכה.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים16/04/15826 צפיות
במציאות העסקית של ימינו, לעיתים נקלעים בעלי עסקים למצב בו הם אינם יכולים לגבות חוב כספי מלקוח, בין אם מדובר בלקוח הנמצא בחדלות פרעון, פשיטת רגל או כל סיבה אחרת, מצב הידוע בכינויו כ"חוב אבוד". למצב זה ישנה משמעות גם בהיבטי מס, שכן על כל עסקה, כולל כזו שהפכה ל"חוב אבוד" מוטל מס כזה או אחר, כאשר לרוב, בעל העסק מעביר את תשלום המס לרשות המסים מיד עם ביצוע העסקה, בין אם הלקוח שילם ובין אם לאו. האם מצב זה, בו המדינה מחזיקה בידה מס ששולם על "חוב אבוד", הנו מצב ראוי? בשנים האחרונות ניתנו פסקי דין בנושא מע"מ או מס קניה ששולמו בגין חוב אבוד שקבעו כי יש להשיב את המס, אך פסק-דין שניתן בבית המשפט המחוזי מרכז בנושא בלו, הגיע למסקנה הפוכה.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים22/02/15641 צפיות
מערכת היחסים בין סוכן המכס ולקוחו היבואן מעלה לעיתים את השאלה, באיזה שלב מפסיק סוכן המכס להיות שלוחו של הלקוח ואינו חב באחריות מכוח כובעו זה? פעמים רבות, כאשר מתברר כי היבואן (הלקוח) חב כספים הנוגעים לייבוא טובין, בין אם למשלח או למוביל, ולא ניתן לגבות ממנו את החוב, פונה בעל החוב בדרישה לסוכן המכס.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים21/12/141444 צפיות
בימים אלה התבשרנו כי רשות המכס מרחיבה את דרישת הגשת תצהיר יבואן שנתי, כך שתחול על מקרים נוספים שבעבר לא דרשו הגשת תצהיר כזה.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים29/10/14601 צפיות
במהלך שינוע מטענים, בין אם מדובר ביבוא ובין אם מדובר ביצוא, נעזרים היבואנים/יצואנים בגורמי לוגיסטיקה רבים לצורך ביצוע הפעולות הכרוכות בתהליכים אלה, כגון מוביל ימי/אווירי, משלח בינלאומי, סוכן מכס, מחסן לוגיסטי, ועוד ועוד.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים29/10/14568 צפיות
עיקרון פומביות הדיון הינו אחד מעקרונות היסוד שבשיטת המשפט בישראל. מעיקרון זה נגזרת זכות העיון של כל אדם לעיין בתיקי בית משפט. הכלל הוא שיש לאפשר עיון במסמכים המצויים בתיקי בית המשפט, ואף את פרסומם אלא אם קיימת הוראת חוק או טעמים כבדי משקל המצדיקים את מניעת העיון או הפרסום.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19539 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19521 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19544 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19471 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19354 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19305 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19384 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica