חפש מאמרים:
שלום אורח
08.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

רשות המכס מרחיבה את חובת הגשת תצהיר יבואן שנתי

רשות המכס מרחיבה את חובת הגשת תצהיר יבואן שנתי

עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוז

בימים אלה התבשרנו כי רשות המכס מרחיבה את דרישת הגשת תצהיר יבואן שנתי, כך שתחול על מקרים נוספים שבעבר לא דרשו הגשת תצהיר כזה.

תצהיר יבואן שנתי מהווה את אחת הדרישות המוטלות על יבואן מסחרי, אשר חייב להגיש תצהיר כזה פעם בשנה עבור כל ספק ממנו הוא מייבא לישראל. תצהיר זה ידוע גם כטופס מכס 138.

בטרם נפרט מהי ההרחבה שבוצעה לאחרונה, נסביר תחילה מהו תצהיר היבואן.

אם כן, מדוע נדרשים יבואנים בהגשת תצהיר יבואן שנתי?

תצהיר היבואן הוא חלק מהבדיקות שעורכת רשות המכס לצורך הערכת טובין, קרי- קביעת הערך שעליו יוטלו מיסי היבוא.

מטרת תצהיר היבואן היא לשקף את מהות מערכת היחסים העסקית בין היבואן לבין הספק או צדדים שלישיים, ובהתאם לכך, לגלות האם ישנם סכומים נוספים הנובעים ממערכות יחסים אלו, אשר לא נכללו בערך לצרכי מכס.

מהן השאלות המופיעות בתצהיר היבואן?

למשל, אחת מהשאלות המופיעות בתצהיר היבואן היא האם מכירת הטובין או מחירם אינם כפופים לתנאי או לתמורה כלשהן שלא ניתנים לאומדן לצורך קביעת ערך הטובין. שאלה זו מקורה בסעיף 132(ב)(2) לפקודת המכס אשר קובע כי כאשר מכירת הטובין או מחירם כפופים לתנאי או תמורה שלא ניתן לאמוד את ערכם, הדבר פוסל את מחיר העסקה שהוצהר.

בהסכם גאט"ט לעניין הערכת טובין, מוצגות מספר דוגמאות מהן ניתן ללמוד מהם אותם מקרים בהם מחיר היבוא כפוף לתנאי שלא ניתן לאמוד את ערכו ואשר מביא לפסילת ערך העסקה ובין היתר:

• כאשר המוכר (היצואן) קובע את המחיר היבוא בעסקה בתנאי שהקונה (היבואן) ירכוש ממנו וטובין נוספים בכמות מסוימת;

• כאשר נערכת עסקה דו צדדית בין היבואן ליצואן, ומחיר היבוא לישראל תלוי במחיר המכירה בו ימכור היבואן סחורה לחו"ל לאותו יצואן.

• כאשר הטובין המיובאים הם טובין שלא הסתיים תהליך ייצורן, והיבואן בישראל מתחייב לספק אותם בחזרה ליצואן בחו"ל לאחר ביצוע תהליך של עיבוד.

כמו כן, תצהיר היבואן מתייחס לסוגית הוספת הוצאות וסכומים לערך העסקה אשר לא היו כלולים בו מלכתחילה ומטרת התצהיר לגלות האם אכן הוצאות וסכומים אלו קיימים, כך למשל, הוצאות ששילם היבואן הקשורות בקניית הטובין, כגון, עמלות ודמי תיווך למעט עמלות קנייה, עלות כלי קיבול, עלות אריזה ועבודה, תמלוגים ודמי רישיון המתייחסים לטובין או למשל אם היבואן סיפק במישרין או בעקיפין שירותים או אמצעי ייצור תוכניות, סיוע טכני, ציוד, חומרים, מכונות כלשהן בהנחיות ללא תמורה או מחיר מוזל בקשר לייצור הטובין ולמכירתם לייצוא.

מי חייב בהגשת תצהיר יבואן?

במהלך השנים ניתנו מספר הנחיות לגבי מיהם היבואנים החייבים בהגשת תצהיר יבואן. בשנת 2006, נוספו לחובה זו כ- 600 יבואנים של קוסמטיקה, חלקי חילוף לרכב, מצברים וסוללות ובשנת 2011 הודיעה רשות המכס כי בכוונתה להרחיב בהדרגה את מעגל היבואנים החייבים בהגשת תצהיר יבואן לפי חלקי צו תעריף המכס.

איזו הרחבה בחובת הגשת תצהיר יבואן התרחשה לאחרונה?

בהמשך להודעה זו, הודיעה לאחרונה רשות המכס כי החל מתאריך 10.11.14, כל היבואנים המייבאים טובין המסווגים בפרטים 01.01 ועד 63.09 שבחלקים I עד XI לתעריף, מחויבים בהגשת תצהיר יבואן לכל ספק עימו הם עובדים, גם אם מדובר בספק טובין המסווגים בפרטי מכס אחרים (שבחלקים XII והלאה).

כלומר, יבואנים אלו מחויבים בכל מקרה בהגשת תצהיר יבואן גם אם לעיתים הם מייבאים מאותו ספק טובין שאינם מסווגים בחלקים I-XI לתעריף, כיוון שברגע שהוגש תצהיר יבואן לאותו ספק, היבואן מחויב בהגשת התצהיר לא משנה מה יובא מאותו ספק.

במקביל, נאמר כי לגבי יבואנים המייבאים טובין המסווגים בפרטים 64.01 ועד 89.08 שבחלקים XII-XVII, תינתן תקופת הסתגלות של חודשיים ובעוד חודשיים גם יבואנים אלה יחויבו בהגשת תצהיר יבואן.

אילו חשיפות מתעוררות ליבואן במילוי תצהיר היבואן?

לתצהיר היבואן השלכות רבות על ערך העסקה, שכן הוא מהווה כלי בידי רשות המכס לגילוי תכנוני מס שמטרתם להנמיך את ערך העסקה לצרכי מס ובהתאם לשלם מיסים מופחתים.

האחריות למילוי תצהיר יבואן מוטלת על היבואן עצמו ולכן עליו לדאוג למלאו באופן מדויק ומלא, אשר משקף בצורה הנכונה ביותר את ערך העסקה לצרכי מכס. מעבר לכך, אנו מציעים ליבואנים לבדוק בטרם מילוי התצהיר את נכונות הפרטים על מנת שלא יהיה  מקום לטעויות מיותרות, ובמידת הצורך לפנות לייעוץ משפטי.

יש לציין כי במקרים מסוימים, נדרשים היבואנים בהגשת תצהיר יבואן לרשימון, מקום בו התשובות בתצהיר היבואן השנתי אינן תואמות לתנאי היבוא באותו רשימון ספציפי.

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.


 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. 
לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים, בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוז

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים28/02/16883 צפיות
כידוע, על פי הוראת סעיף 154 לפקודת המכס, כאשר קיימת מחלוקת בין יבואן לבין רשות המכס בנוגע לתשלום מכס או מס קניה שיש לשלמו במועד ייבוא הטובין, על היבואן החולק על עמדת רשות המכס, לשלם את המכס או מס הקניה הנדרש אגב מחאה ולהגיש תביעה להשבת המיסים ששולמו על ידו תוך שלושה חודשים.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים25/04/15782 צפיות
במציאות העסקית של ימינו, לעיתים נקלעים בעלי עסקים למצב בו הם אינם יכולים לגבות חוב כספי מלקוח, בין אם מדובר בלקוח הנמצא בחדלות פרעון, פשיטת רגל או כל סיבה אחרת, מצב הידוע בכינויו כ"חוב אבוד". למצב זה ישנה משמעות גם בהיבטי מס, שכן על כל עסקה, כולל כזו שהפכה ל"חוב אבוד" מוטל מס כזה או אחר, כאשר לרוב, בעל העסק מעביר את תשלום המס לרשות המסים מיד עם ביצוע העסקה, בין אם הלקוח שילם ובין אם לאו. האם מצב זה, בו המדינה מחזיקה בידה מס ששולם על "חוב אבוד", הנו מצב ראוי? בשנים האחרונות ניתנו פסקי דין בנושא מע"מ או מס קניה ששולמו בגין חוב אבוד שקבעו כי יש להשיב את המס, אך פסק-דין שניתן בבית המשפט המחוזי מרכז בנושא בלו, הגיע למסקנה הפוכה.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים16/04/15841 צפיות
במציאות העסקית של ימינו, לעיתים נקלעים בעלי עסקים למצב בו הם אינם יכולים לגבות חוב כספי מלקוח, בין אם מדובר בלקוח הנמצא בחדלות פרעון, פשיטת רגל או כל סיבה אחרת, מצב הידוע בכינויו כ"חוב אבוד". למצב זה ישנה משמעות גם בהיבטי מס, שכן על כל עסקה, כולל כזו שהפכה ל"חוב אבוד" מוטל מס כזה או אחר, כאשר לרוב, בעל העסק מעביר את תשלום המס לרשות המסים מיד עם ביצוע העסקה, בין אם הלקוח שילם ובין אם לאו. האם מצב זה, בו המדינה מחזיקה בידה מס ששולם על "חוב אבוד", הנו מצב ראוי? בשנים האחרונות ניתנו פסקי דין בנושא מע"מ או מס קניה ששולמו בגין חוב אבוד שקבעו כי יש להשיב את המס, אך פסק-דין שניתן בבית המשפט המחוזי מרכז בנושא בלו, הגיע למסקנה הפוכה.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים22/02/15654 צפיות
מערכת היחסים בין סוכן המכס ולקוחו היבואן מעלה לעיתים את השאלה, באיזה שלב מפסיק סוכן המכס להיות שלוחו של הלקוח ואינו חב באחריות מכוח כובעו זה? פעמים רבות, כאשר מתברר כי היבואן (הלקוח) חב כספים הנוגעים לייבוא טובין, בין אם למשלח או למוביל, ולא ניתן לגבות ממנו את החוב, פונה בעל החוב בדרישה לסוכן המכס.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים29/10/14614 צפיות
במהלך שינוע מטענים, בין אם מדובר ביבוא ובין אם מדובר ביצוא, נעזרים היבואנים/יצואנים בגורמי לוגיסטיקה רבים לצורך ביצוע הפעולות הכרוכות בתהליכים אלה, כגון מוביל ימי/אווירי, משלח בינלאומי, סוכן מכס, מחסן לוגיסטי, ועוד ועוד.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים29/10/14577 צפיות
עיקרון פומביות הדיון הינו אחד מעקרונות היסוד שבשיטת המשפט בישראל. מעיקרון זה נגזרת זכות העיון של כל אדם לעיין בתיקי בית משפט. הכלל הוא שיש לאפשר עיון במסמכים המצויים בתיקי בית המשפט, ואף את פרסומם אלא אם קיימת הוראת חוק או טעמים כבדי משקל המצדיקים את מניעת העיון או הפרסום.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים23/09/14914 צפיות
בסקירה זו נתאר פסק דין שניתן על ידי בית המשפט השלום בחיפה, הדן בתביעה שהגיש יצואן ישראלי של סחורה חקלאית לחו"ל כנגד המשלח הבינלאומי והמוביל הימי בטענה כי השניים ביחד ו/או לחוד אחראים לנזק שנגרם לשני משלוחים של ירקות טריים.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19582 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19559 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19585 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19510 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19397 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19344 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19420 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica