חפש מאמרים:
שלום אורח
08.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הליכי גביית חוב מיסים ביבוא אישי לא יעוכבו עד להכרעה בתביעה אחרת

הליכי גביית חוב מיסים ביבוא אישי לא יעוכבו עד להכרעה בתביעה אחרת

עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוז

אנשים פרטיים המעוניינים לייבא רכב ביבוא אישי נעזרים בעת הצורך ביועץ ליבוא אישי, אשר מסייע להם בהליך הייבוא על כל שלביו עד להגעת הרכב לארץ.

בסקירה זו נתאר מקרה בו היבואן האישי העביר את כספי המיסים ליועץ ולסוכן המכס על פי דרישתם, אך לאחר מכן התברר כי אלה הצהירו על ערך נמוך מערכו בפועל של הרכב וכפועל יוצא, שולמו פחות מיסים וזאת ללא ידיעתו של היבואן. רשות המכס דרשה מן היבואן לשלם מיסי יבוא נוספים, ואילו היבואן פנה לבית המשפט בבקשה לצו מניעה שימנע הליכי גבייה נגדו, עד להכרעה בתביעתו נגד היועץ וסוכן המכס.

בתי המשפט, השלום והמחוזי (בערעור), דחו את בקשת היבואן ובעצם אישרו לרשות המכס להמשיך בהליכי גבייה.

עובדות המקרה:

בשנת 2011 ביקש אדם לייבא לישראל רכב נוסעים פרטי לשימושו האישי. לצורך כך, יצר קשר עם חברת ליס 4 יו ששימשה כיועץ ליבוא אישי והיא זו שתיווכה בין היבואן לבין מוכר הרכב בחו"ל. כמו כן, נוצר גם קשר עם סוכן מכס שפעל לצורך שחרור הרכב מפיקוח המכס.

לאחר ששילם עבור הרכב ושירותי היועץ, נדרש היבואן לשלם מיסי יבוא לצורך שחרור הרכב מפיקוח המכס, כנגזרת מערכו המוצהר של הרכב, בסך של כ-61,000 דולר.

בהתאם לדרישת היועץ וסוכן המכס, העביר היבואן ליועץ סך של כ-350,000 ש"ח.

כמספר חודשים לאחר שחרור הרכב,  נדרש היבואן על ידי רשות המכס לתשלום גרעון בסך של כ-375,000 ש"ח. ליבואן התברר כי היועץ וסוכן המכס הצהירו כי ערכו של הרכב הינו 35,000 דולר בלבד (במקום 61,000 דולר) וכי מיסי היבוא ששולמו על ידן בפועל עמדו על סך של כ-200,000 ש"ח.

בהתאם לכך, הגיש היבואן תביעה לסעד הצהרתי כנגד היועץ וסוכן המכס וטען כי אין הוא חייב בתשלום מיסי היבוא הנוספים, שכן כבר שילם אותם, ולחילופין כי היועץ וסוכן המכס יחוייבו בתשלום זה. בד בבד, הגיש היבואן בקשה לצו מניעה זמני לצורך עיכוב כל הליכי הגבייה אשר הופעלו כנגדו על ידי רשות המכס עד לסיום התביעה העיקרית.

לטענת היבואן, סיכויי התביעה שהוגשה על ידו טובים שכן הוא נפל קורבן למעשה מרמה. כמו כן, טוען היבואן, בין היתר, כי רשות המכס התרשלה בכך שלא הקפידה על הנהלים בעת בחינת ערכו של הרכב וכי היה עליה להזהירו מפני חיוב בתשלום מס ייבוא נוסף.

מנגד, טוענת רשות המכס, בין היתר, כי היבואן הצהיר הצהרות שאינן אמת באמצעות שלוחיו ובכל מקרה אין למנוע ממנה להפעיל את סמכותה המנהלית לגביית חובות. כמו כן טענה רשות המכס כי חל איסור על היבואן לעשות שימוש ביועצים לצורך יבוא אישי.

החלטת בית המשפט:

בית המשפט דחה את בקשתו של היבואן לצו מניעה זמני.

בית המשפט קבע כי סיכויי תביעת היבואן נגד רשות המכס, בה טען היבואן כי הרשות התרשלה עת שחררה את הרכב מהמכס מבלי שהקפידה על הנהלים לבחינת ערכו וכי הייתה מחויבת להזהירו מפני החיוב בתשלום מס נוסף,  אינם גבוהים.

בית המשפט חזר על הכלל לפיו על היבואן לשלם תחילה את סכום המכס שהושת עליו ורק לאחר מכן זכאי לתבוע השבה של הסכום ששולם. כמו כן, קבע בית המשפט כי אין כל הבחנה בין דרישת מס בגין טובין ששוחררו לבין טובין שטרם שוחררו ולכן אין כל משמעות לשאלה האם רשות המכס התרשלה בתפקידה.

לעניין מאזן הנוחות, בית המשפט קבע כי היבואן לא הוכיח אילו נזקים ייגרמו לו אם ישלם את הפרש המיסים, במקביל קבע בית המשפט כי אמנם התשלום הנדרש מהיבואן אינו זניח אך יש לזכור כי התשלום הנדרש הינו בגין ייבוא אישי של רכב יוקרה וכדברי בית המשפט "לא בדיוק כבשת הרש".

יצוין כי על החלטתו זו של בית המשפט פנה היבואן בבקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, אך גם בקשה זו של היבואן נדחתה על ידי בית המשפט.

[ההליך בבית משפט השלום: ת"א (שלום ת"א) 16435-04-14, החלטה מיום 13.5.14. כבוד השופטת כרמלה האפט.

ההליך בבית המשפט המחוזי: רע"א (מחוזי ת"א) 20012-06-14, השופטת עפרה צ'רניאק, החלטה מיום 23.6.14].

הערות:

בין אם מחליט יבואן להיעזר ביועץ לצורך ייבוא אישי ובין אם הוא נעזר אך בסוכן המכס, על היבואן לבדוק בעצמו כי אכן סכומי המס הנדרשים ממנו הינם הסכומים הנכונים והמדויקים, ולקחת חלק פעיל בהליך הייבוא.

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.


 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. 
לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים, בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוז

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים28/02/16883 צפיות
כידוע, על פי הוראת סעיף 154 לפקודת המכס, כאשר קיימת מחלוקת בין יבואן לבין רשות המכס בנוגע לתשלום מכס או מס קניה שיש לשלמו במועד ייבוא הטובין, על היבואן החולק על עמדת רשות המכס, לשלם את המכס או מס הקניה הנדרש אגב מחאה ולהגיש תביעה להשבת המיסים ששולמו על ידו תוך שלושה חודשים.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים25/04/15782 צפיות
במציאות העסקית של ימינו, לעיתים נקלעים בעלי עסקים למצב בו הם אינם יכולים לגבות חוב כספי מלקוח, בין אם מדובר בלקוח הנמצא בחדלות פרעון, פשיטת רגל או כל סיבה אחרת, מצב הידוע בכינויו כ"חוב אבוד". למצב זה ישנה משמעות גם בהיבטי מס, שכן על כל עסקה, כולל כזו שהפכה ל"חוב אבוד" מוטל מס כזה או אחר, כאשר לרוב, בעל העסק מעביר את תשלום המס לרשות המסים מיד עם ביצוע העסקה, בין אם הלקוח שילם ובין אם לאו. האם מצב זה, בו המדינה מחזיקה בידה מס ששולם על "חוב אבוד", הנו מצב ראוי? בשנים האחרונות ניתנו פסקי דין בנושא מע"מ או מס קניה ששולמו בגין חוב אבוד שקבעו כי יש להשיב את המס, אך פסק-דין שניתן בבית המשפט המחוזי מרכז בנושא בלו, הגיע למסקנה הפוכה.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים16/04/15841 צפיות
במציאות העסקית של ימינו, לעיתים נקלעים בעלי עסקים למצב בו הם אינם יכולים לגבות חוב כספי מלקוח, בין אם מדובר בלקוח הנמצא בחדלות פרעון, פשיטת רגל או כל סיבה אחרת, מצב הידוע בכינויו כ"חוב אבוד". למצב זה ישנה משמעות גם בהיבטי מס, שכן על כל עסקה, כולל כזו שהפכה ל"חוב אבוד" מוטל מס כזה או אחר, כאשר לרוב, בעל העסק מעביר את תשלום המס לרשות המסים מיד עם ביצוע העסקה, בין אם הלקוח שילם ובין אם לאו. האם מצב זה, בו המדינה מחזיקה בידה מס ששולם על "חוב אבוד", הנו מצב ראוי? בשנים האחרונות ניתנו פסקי דין בנושא מע"מ או מס קניה ששולמו בגין חוב אבוד שקבעו כי יש להשיב את המס, אך פסק-דין שניתן בבית המשפט המחוזי מרכז בנושא בלו, הגיע למסקנה הפוכה.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים22/02/15654 צפיות
מערכת היחסים בין סוכן המכס ולקוחו היבואן מעלה לעיתים את השאלה, באיזה שלב מפסיק סוכן המכס להיות שלוחו של הלקוח ואינו חב באחריות מכוח כובעו זה? פעמים רבות, כאשר מתברר כי היבואן (הלקוח) חב כספים הנוגעים לייבוא טובין, בין אם למשלח או למוביל, ולא ניתן לגבות ממנו את החוב, פונה בעל החוב בדרישה לסוכן המכס.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים21/12/141468 צפיות
בימים אלה התבשרנו כי רשות המכס מרחיבה את דרישת הגשת תצהיר יבואן שנתי, כך שתחול על מקרים נוספים שבעבר לא דרשו הגשת תצהיר כזה.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים29/10/14614 צפיות
במהלך שינוע מטענים, בין אם מדובר ביבוא ובין אם מדובר ביצוא, נעזרים היבואנים/יצואנים בגורמי לוגיסטיקה רבים לצורך ביצוע הפעולות הכרוכות בתהליכים אלה, כגון מוביל ימי/אווירי, משלח בינלאומי, סוכן מכס, מחסן לוגיסטי, ועוד ועוד.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזדיני מיסים29/10/14577 צפיות
עיקרון פומביות הדיון הינו אחד מעקרונות היסוד שבשיטת המשפט בישראל. מעיקרון זה נגזרת זכות העיון של כל אדם לעיין בתיקי בית משפט. הכלל הוא שיש לאפשר עיון במסמכים המצויים בתיקי בית המשפט, ואף את פרסומם אלא אם קיימת הוראת חוק או טעמים כבדי משקל המצדיקים את מניעת העיון או הפרסום.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19582 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19559 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19585 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19510 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19397 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19344 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19420 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica