חפש מאמרים:
שלום אורח
03.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

חשבונות בנק ממוספרים

ניהול של חשבונות בנק ממוספרים היה בעבר פרקטיקה מקובלת בשוויץ. עד היום קיימים חשבונות בנק היסטוריים ללא ציון שמות אלא עם מספרים המאפשרים זיהוי. אלא שבשנים האחרונות הבנקים בשוויץ פונים לאותם ללקוחות בעלי חשבונות בנק ממוספרים ונוקטים בהליכים שונים הגורמים בסופו של דבר לסגירת החשבונות ו/או לחשיפת השמות.

בהתאם לפרקטיקה בשוויץ, חשבונות הבנק הממוספרים כאמור היו סודיים כלפי חוץ, מבחינה זאת שהבנק לא הנפיק מסמכים שבהם מצוינים פרטי זהות בעל החשבון, וגם בבנק לא ניתן היה להגיע לזהות בעלי החשבון, אלא רק עובדים בודדים בבנק ידעו למי באמת שייכים חשבונות הבנק הממוספרים. להרחבה בנושא חשבונות בנק בחו"ל, ראו: חשבון בנק בחו"ל - מדריך

בעלי חשבונות בנק ממוספרים בשוויץ לא היו מקבלים דואר מהבנקים אלא מגיעים מפעם לפעם לבנק על מנת להתעדכן וגם לקבל דפי חשבון. בחלק מהבנקים בשוויץ היו חדרים עם מגרסות נייר גדולות אשר שימשו את הלקוחות לצורך גריסת דפי הבנק שקיבלו. הפרקטיקה הזאת כבר אינה קיימת, ובנקים רבים בשוויץ דורשים מלקוחות בעלי חשבונות בנק ממוספרים את כתובתם כדי לשלוח להם את דפי הבנק.

גם בישראל קיימת פרקטיקה של חשבונות בנק ממוספרים. בעבר, היו כמה אלפי חשבונות בנק ממוספרים כאלה בישראל, אך בשנים האחרונות חלק גדול מאותן חשבונות בנק נסגרו בעיקר על ידי אזרחי ארצות הברית. הרגולציה בישראל מאפשרת כיום לנהל חשבונות בנק ממוספרים, אך בימים אלה הסוגיה נבחנת מחדש על ידי הפיקוח על הבנקים.

סעיף 18 להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 411 מתיר לבנקים להציע ללקוחות לנהל את החשבון ללא ציון שם הבעלים. בהוראת הפיקוח על הבנקים, חשבונות בנק ממוספרים נקראים חשבונות ממוספרים. ההוראה קובעת כי תאגיד בנקאי רשאי לנהל חשבונות ממוספרים כל עוד זהותו האמיתית של הלקוח תהיה ידועה לעובדי בבנק, ובתנאי שהבנק יאפשר לביקורת הפנימית ולרשויות הפיקוח להיחשף לזהות האמיתית של בעלי החשבונות הללו.

חשבונות בנק ממוספרים מהווים עבור הרשויות אינדיקציה לכך שמדובר בלקוח אשר עשוי להחזיק בכספים בלתי־מדווחים. הרשויות בארצות הברית ידעו זאת, ובחקירות שהן ניהלו נגד בנקים בשוויץ וגם נגד מספר בנקים ישראליים אשר סייעו ללקוחות להעלים מסים הן דרשו מהבנקים קודם כל את רשימת הלקוחות שניהלו חשבונות בנק ממוספרים, וכן את אלה שביקשו מהבנק לא לשלוח דברי דואר. אלה פעולות המהוות דגל אדום שהרשויות זיהו כמה שעשוי להעיד כי מדובר בלקוח אשר אינו מדווח על כספים בחשבון הבנק.

לקוחות ישראליים של בנקים בשוויץ אשר מחזיקים חשבונות בנק ממוספרים נדרשים כיום על ידי הבנקים לאשר כי החשבון מדווח לרשות המסים, ו/או שבעלי החשבון החלו בהליך של גילוי מרצון. להרחבה בנושא גילוי מרצון, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ד"ר אבי נוב, עו"ד, אחד המומחים הבולטים בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי, מייעץ בענייני מס מקומיים ובינלאומיים ובכלל זה תכנוני מס ליחידים וחברות, השגת אישורי מס מקדמיים, ייצוג מול רשויות המס, ניתוב הכנסות שמקורן בחו"ל לישראל בצורה היעילה ביותר, וכן מתן חוות דעת מקצועיות.
ד"ר נוב עורך את אתר האינטרנט הישראלי לתכנוני מס בינלאומיים, כולל מאמרים וחדשות מיסוי: http://www.IsraelTaxLaw.com
ניתן לפנות לכותב במייל: avinov@bezeqint.net

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר אבי נוב, עו"ד - מומחה למיסוי בינלאומי

היישום של נוהל גילוי מרצון במהלך 2016 על ידי רשות המיסים סובל מקשיים ובעיות שונות.

רשימה של כ-6,500 חשבונות בנק אשר הוחזקו או היו קשורים ללקוחות ישראליים בבנק HSBC בשווייץ, נחשפה לאחרונה. הרשימה של חשבונות הבנק בשווייץ מקושרים ללקוחות בעלי זיקה ישראלית, כלומר כאלה שזוהו על ידי דרכון ישראלי, נולדו בישראל או רשומים תחת כתובת בישראל. נראה כי חשיפת הרשימה תגרום לעלייה ניכרת בבקשות לגילוי מרצון.

מפעל תעשייתי ופעילות ייצורית לא מוגדרים בצורה ברורה. הפסיקה התייחסה בעבר לפרשנות המונח "פעילות ייצורית" ואילו להגדרת "מפעל תעשייתי" נמצאת התייחסות מועטה.

ישראלי המוכר דירה בחו"ל עשוי להתחייב במס בשתי המדינות. עם זאת, במקרים מסוימים, תושב ישראל יהיה פטור ממס בישראל, ולחילופין יוכל לקבל זיכוי מס זר אשר שולם בחו"ל. יש לבחון תחילה את הוראות פקודת מס הכנסה(נוסח חדש), התשכ"א-1961, ואחר כך את ההוראות המתאימות באמנה למניעת כפל מס במידה וקיימת.

במידה ותושב ישראל מקבל מתנה או ירושה, הוא נכנס בעיקרון לנעלי נותן המתנה או המוריש לענייני מס, לרבות ביחס ליום הרכישה, שווי הרכישה, פחת ועוד. השאלה היא מה קורה כאשר תושב ישראל מקבל מתנה או ירושה מתושב חוץ? במקרה זה, ניתן לבצע שערוך בסיס עלות הנכס, או Step Up, כמוסבר בהמשך.

היקף ההון השחור במשק לפי הרשויות בישראל מחייב פעולות חקיקה מסוימות. ברשות המסים הקימו וועדה והמליצו בין היתר להרחיב את חובות הדיווח על אזרחי ישראל. רשות המסים פועלת לזרז הליכי גילוי מרצון

מדינות רבות וגם מקלטי מס (כמו איי הבתולה) חתמו על ההסכם של ה-OECD בנושא הרשות המוסמכת (Multilateral Competent Authority Agreement), אשר אמור להניע את חילופי המידע האוטומטיים בין המדינות. בעקבות ההסכם של ה-OECD בנושא הרשות המוסמכת יקודמו הסכמים בילטראליים בין המדינות השותפות.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19599 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19575 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19598 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19526 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19413 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19361 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19439 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica