חפש מאמרים:
שלום אורח
20.01.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מה שרציתם לדעת על חברה בע”מ - חידוד סוגיות בסיסיות

הסיפור להלן עשוי להישמע לכם מעט מוכר. לאחר לבטים החלטתם לחדול להיות שכירים ולהקים עסק. חשתם שהרעיון שלכם חשוב וניתן לביצוע ומשכך ראוי להיות הסטרט אפ הבא.  לחילופין, פשוט אתם סבורים שאת העבודה הטובה שעשיתם עד כה בשביל אחרים, תוכלו לעשות עבור עצמכם. הלבטים היו מורכבים אך אזרתם את האומץ לעשות את הצעד לקראת עסק משלכם. ייתכן שכבר בחרתם באופציה בעד הקמה של חברה בע"מ, ייתכן שאתם מתבלטים עדיין ורוצים לדעת יותר על סוג זה של התאגדות. אתם פועלים נכונה, כשאתם מבקשים לדעת יותר.

רבים סבורים כי חברה בע"מ היא פתרון קסמים הפותר הכל. במאמר זה תקבלו מידע חשוב ביחס לחברה בע"מ, על מנת שתוכלו לקבל החלטה מושכלת יותר ביחס לעסק שלכם וננסה להשיב על כמה מהסוגיות הנפוצות בהן נתקלים לקוחות בעלי עסקים. זו אחת מן הסיבות בגינה החלטתי להקדיש מאמר לנושא זה, מאחר שישנם לבטים, בהם אני נתקלת לא מעט מול לקוחות אשר מצביעים על תפיסות שונות הקיימות ביחס לחברה בע"מ. לפיכך, החלטתי להביא בפניכם מידע זה.

מהי חברה בע"מ?

חברה בע"מ היא סוג של תאגיד. התאגדות של מספר גורמים (בני אדם, תאגידים). אך ייתכן כי מדובר גם בצורה שבה בחר להתארגן אדם יחיד. אכן. חברה יכולה להוות תאגיד שבעליו הם אדם אחד ויחיד. נהוג לכנות את הבעלים של חברה גם בעל מניות.

חברה בע"מ חייבת להיות חברה רשומה אצל רשם החברות. כלומר, לא תוכלו להכריז על העסק שבכוונתכם לפתוח כעסק שמתפקד כחברה בע"מ (או חברה בכלל) על דעת עצמכם. האישור לכך, אם תרצו, ורישומה מבוצע בידי גורם רישמי, והאמון על כך הוא רשם החברות, כאמור. התאגדותה של החברה כמו גם אופן ניהולה (ופירוקה) קבועים בחוק החברות, התשנ"ט- 1999. לא כל חברה שמוקמת היא "חברה בע"מ".

מהי משמעותו של הביטוי בע"מ?

בע"מ משמעו בעירבון מוגבל. נדמה, כי כולם יודעים זאת. אך מהי המשמעות, דה פקטו? במילים אחרות, במה ייחודה של חברה שמצטרף לשמה הביטוי בע"מ?

חברה בעירבון מוגבל היא תאגיד שמגביל את ערבותם של בעלי המניות בחברה לסכום שאותו הם שילמו עבור מניותיהם בחברה. החובות של החברה אינם מהווים באופן ישיר חובותיהם של הבעלים שלה. במילים אחרות, חובות החברה ככלל לא מיוחסים לבעלי מניותיה. במקום זאת חובותיה מיוחסים לחברה עצמה, כאישיות משפטית עצמאית.

חברה בע"מ כאישיות משפטית

החברה הינה אישיות משפטית בפני עצמה, דהיינו אישיות נפרדת מהבעלים. ניתן לתת מספר דוגמאות שימחישו אמירה זו:

1. למשל נכסיהם של הבעלים בחברה אינם נכסיה של החברה. בדומה לכך שהחובות  של החברה אינם באופן עקרוני חובותיו של הבעלים באופן ישיר.

2. כפי שחובותיו של הבעלים בחברה אינם חובותיה של החברה.

הבעלים של החברה מהווה אישיות משפטית, ואילו החברה בע"מ מהווה אישיות משפטית נפרדת ממנו. דמיינו לעצמכם הפרדה בין אישיות אחת לרעותה. החבות היא ככלל של החברה ככזו, ולא למשל של הבעלים שבה או נושא משרה שבה באופן אישי.

עיקרון ההפרדה וחברה בע"מ עם בעלים יחיד

כזכור, ציינו כי חברה בע"מ יכולה להיות גם חברה עם בעלים יחיד, מקרה זה גם הוא שכיח, לכן כדאי לחדד מספר סוגיות בנדון.  בחברה בע"מ של בעלים יחיד (או חברת יחיד) אין מספר גורמים שהתאגדו ביחד בחברה, כי אם ישנו גורם יחיד שנחשב בעלים. מר' פלוני מקים חברה והוא בעלים יחידי בה, כלומר הוא לא חבר לאדם אחר ויחדיו רשמו את החברה. בדומה למקרה בו גב' פלונית לא חברה לתאגיד כלשהו ורשמה יחד עמו חברה חדשה אלא בחרה להקים חברת יחיד. גם במקרה של חברה בע"מ עם בעלים יחיד נשמרת ההפרדה. במילים אחרות, גם אם אתם מחליטים להקים חברה בע"מ ואינכם רוצים להקימה עם אחרים אלא להישאר כבעליה היחידים, עדיין החברה תהיה אישיות משפטית נפרדת, אף אם יש בעלים אחד שמעורב ועימו חברה מזוהה פעמים רבות בזירה העיסקית. החובות שלה, יהיו חובותיה שלה, וחובותיו של בעליה - שלו הם.

כאמור, מי שקוראים שורות אלה וחושבים הנה נמצא הפתרון: חברה נפרד והבעלים בה לחוד, חובותיה הכספיים אינם חובות הבעלים. יש עקרונית דברים בגו במובן שהחברה והבעלים שבה מהווים אישיות נפרדת, אין חד הם, כאמור. ברם, ושימו לב לכך, אין מדובר בחבל שניתן למתוח ולמתוח ולנהוג באופן שאינו תם לב. וגם אין להסיק כי ניתן להוציא אל הפועל פעולות בחברה שאינכם בטוחים שיהיה להן את הגב הראוי לעמוד בהתחייבות במחשבה כי החברה לחוד ואתם לחוד, שאז לא תהיו אחראים בגין פעולות אלה. כלל וכלל לא. ישנם מקרים בהם בית המשפט מוצא לנכון לייחס חובות וזכויות של החברה לבעלי המניות שלה (ואפילו לנושאי תפקידים בחברה). פעולה זו אינה מתבצעת חדשות לבקרים, שהלוא כך היתה מוחטאת מטרת קיומו של תאגיד זה. אך בהתאם לתנאים הקבועים בחוק החברות ופותחו בפסיקה, ייתכנו מצבים בהם בית המשפט יעשה כן, ויבצע - הרמת מסך. חריג זה של הרמת מסך נותן בידי בית המשפט במקרים המתאימים את הסמכות להרים מעל החברה את המסך, ובכך לדוגמה לייחס את לדוגמה את חובות החברה לבעלי המניות. סיוםחברה בע"מ הינה רק אחד מכמה סוגים של התארגנויות שבהם תוכלו לנקוט כדי להקים עסק. כדוגמאות ניתן לתת את החברות הציבוריות. כידוע, ישנן גם שותפויות. בהקשר זה כדאי יהיה לתת את הדעת להסכם שותפות העשוי לחסוך מכם בעתיד חלק מן הבעיות. במאמר מוסגר, אציין כי כאשר עסקינן בשותפות למשל, רישום אינו מהווה תנאי לקיומה של השותפות ככזו. להבדיל מהמקרה של חברה. רבים סבורים כי חברה בע"מ היא פתרון קסמים הפותר הכל, החברה אינה אתה ולהיפך והחובות שלה אינם של בעליה. נוכחנו, כי יש דברים בגו, חברה בע"מ והבעלים שבה עם אישיות משפטית נפרדת, אך ישנו חריג במקרה שבו בי השפט מוצא נכון לבצע הרמת מסך.  הדגשנו כי עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת- לא נס ליחו גם כשמקימים חברה עם בעל מניות יחיד. שאז החבות של החברה תהיה שלה.


מכל מקום, נוכחנו כי הבחירה בסוג התאגיד כמו גם ניהול העסק שלכם צריכים להיעשות באופן מושכל.  הקדימו חשיבה לעשייה ואם צריך התייעצו כדי לוודא שאתם בוחרים ללכת בנתיב הנכון לכם ולצורכיכם.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

עו"ד שרית אמסלם

עו"ד ומגשרת

יייעוץ וייצוג משפטי בערכאות, ייעוץ לעסקים, ניהול משא ומתן, הנעת תהליכים ויישוב קונפליקטים

הכותבת משמשת גם מרצה במגוון תחומים, מחברת ומפרסמת "לעבוד נכון- מדריך וסוגיות בדיני עבודה" ©

_____________________________________

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובחינה של כל מקרה על נסיבותיו הפרטניות. כמו כן, מטבעו מידע משפטי עשוי להתעדכן, להתחדש כל עת ו/או להתיישן. בכל תהייה אשמח לנסות לסייע.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

בברכה,                                                                            ,Regards

שרית אמסלם, עו"ד                                             .Sarit Amsalem, Adv

עורכת דין, מגשרת, עוזרת מחקר וכתיבה לספר "הערעור האזרחי", מוסמכת ניהול משא ומתן ויישוב קונפליקטים, מפרסמת מאמרים מקצועיים ומרצה במגוון תחומים.
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד שרית אמסלם, עורכת דין ומגשרת

מאמרים נוספים בנושא דיני עסקים

מאת: רוי ורלדיני עסקים17/01/19401 צפיות
אנשים רבים חושבים על מרפרף בתים למטרות רווח. זוהי דרך מצוינת להפוך הרבה רווח לאורך זמן. תסתכל על אפשרויות הנדל"ן שלך עם טיפים מראש וללמוד כל מה שאתה יכול.

מאת: רוי ורלדיני עסקים23/10/17604 צפיות
If someone promises you to improve your score by changing your factual history, they are lying. Negative credit information remains on your credit report for seven years.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני עסקים17/04/17702 צפיות
עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2044.

מאת: רוני הכהןדיני עסקים09/01/17696 צפיות
במקרים לא מעטים ישנה ההתלבטות שבין פתיחת תיק עוסק מורשה לבין תיק עוסק פטור, אולם מה שחשוב להבין הוא כי ישנם לפחות שני דברים שיכולים למנוע את היות העוסק פטור והכרח שיהיה מורשה. מהם

מאת: אופירדיני עסקים18/10/151706 צפיות
יש מקצוע אחד שקשור לתחום המשפט והוא מקצוע פחות מוכר אך הוא נדרש מאוד וזה הנוטריון. כל אמא יהודייה חולמת שהבן או הבת שלה יהיו רופאים או עורכי דין, ואם כבר להיות עורך דין אז למה לא להיות יותר מזה ומצטיין בתחום?

מאת: רוני הכהןדיני עסקים01/09/151315 צפיות
המימוש של הדירה מתבצע רק לאחר שבית המשפט ראה כי מעבר לכל ספק אין פגיעה בבני המשפחה וישנה תועלת כספית ברורה בביצוע של מכירת הדירה, עם אפשרות לגיוס הכסף וביצוע של פדיית הדירה בכסף זה.

מאת: ירון כהןדיני עסקים30/07/151244 צפיות
אומנם לא הרבה ניתן לשמוע ביום יום על נוטריונים, אך מדובר על סוג של עורך דיו בעל חשיבות יתרה וזאת עבור מגוון צרכים יומיומיים. נוטריון הנו אדם שעוסק בתחום עריכת הדין כעשר שנים ועבר הסמכה ייעודית במקצוע. תפקידו לאשר ולתרגם מגוון מסמכים וכאשר החותמת שלו נמצאת על מסמך מסוג כלשהו, אותו מסמך יימצא כקביל בבית המשפט ומכאן שניתן להיות בטוחים שמדובר על מסמך מקורי ועל כן מדובר על ראיה משפטית לכל דבר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica