חפש מאמרים:
שלום אורח
26.02.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מענק - מתי לא יתחייב במס עסקאות?

מאת: מנחם כהןמס ערך מוסף28/07/20152534 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

הרשמה לקבלת חומרים מקצועיים בחינם ישירות למייל לחץ כאן

מענק - מתי לא יתחייב במס עסקאות?

רקע

סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - החוק), קובע כי דין תרומה או סיוע אחר שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו, ומכאן, שיהא עליו לשלם מע"מ על סכומים אלו. מטרתו של סעיף זה הוא הרחבת בסיס המס. כך למשל, בעניין החברה הכלכלית[1] נקבע, כי קבלת מענק לבניית מעון יום לילדי העובדים נכללת בסעיף 12 לחוק, ועל כן, סכום זה חייב במע"מ.

מתעוררת השאלה: האם יכול עוסק או אדם כלשהו לקבל מענק מבלי שזה יתחייב במע"מ?

מובן שתחילה יש לבדוק שהמענק הנדון אינו מופיע ברשימת המענקים המפורטת בתקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, אשר לא ייחשבו כחלק ממחיר העסקה, ומונה בתוכה בין השאר:

א. מענקים למיניהם

מענק לפי חוקי עידוד השקעות הון, מענק למחקר ולפיתוח לפי אישור המדען הראשי, [כמפורט בתקנה 3(א)(1)(ה)], מענק ליצואן בידי משרד התמ"ת ומהקרן לעידוד השיווק בחו"ל, מענק לקליטת מדענים בפרוייקטים של מחקר ופיתוח שאישר המרכז לקליטה ומדע שליד המשרד לקליטת עליה, מענק לשם הפקת סרט על ידי מוסד ציבורי מסייע כהגדרתו בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), התשס"ח-2005, מענק שניתן לעוסק בחקלאות לפי החלטת הממשלה לצורך רכישה של מיכון חוסך כוח אדם בענף החקלאות.

ב. תקבולים מיוחדים

תקבול שניתן לעוסק בחקלאות לפי החלטות ממשלה, שהוא בגדר תמיכה בחקלאים עקב ירידה בכמויות המים המוקצות למטרת חקלאות או עקב ייקור תעריפי המים, תקבול לעוסק לפי חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתי כמפורט בתקנה 3(א)(1)(ז), פיצויים בעד נזק מלחמה, נזק עקיף ונזק בצורת לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, תקבול לעוסק מהקרן לסיוע לחברות יצוא מוכרות ומוסכמות המתנהלת במשרד התמ"ת, תקבול לעוסק ממינהל הדלק מתקציב "הוצאות משק הדלק", תקבול לעוסק מקרן היערכות לחשיפה המתנהלת בידי משרד התמ"ת, תקבולים מתקציבי הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית, או איל"ן (איגוד ישראלי לילדים נפגעים), תקבולים מקק"ל למימון תכנית מחקר ופיתוח לפי אישור המדען הראשי במשרד החקלאות, הענקות ומענקים מקרן האיזון למחירי המים, תקבול מהאיחוד האירופי בהתאם לתכנית מחקר ופיתוח שלו לפי תקנה 3(א)(2)(ד), או תכנית שיתוף פעולה שלו לפי תקנה 3(א)(2)(ו).

ג. סובסידיות שונות

סובסידיות על מוצרי מזון בסיסיים, סובסידיה לשכר לימוד לגני ילדים, סובסידיה לתחבורה ציבורית, סובסידיה להספקת חשמל.

תכנון מס

בעניין גרין[2] נקבע כי סעיף 12 לא יחול על מענק שקיבלה חברה להפקת סרטים מהקרן לעידוד סרטים, משום שלפי ההסכם בין השתיים, היתה הקרן זכאית לקבל חזרה את סכום השקעתה. מכאן, שיתכן ואם בהסכם בין נותן המענק ומקבלו יוחלט כי חלק מהמענק יוחזר, או שיוסכם כי מדובר על מעין השקעה במיזם של מקבל המענק, הרי שסעיף 12 לא יחול בעניין זה, והסכום לא יתחייב במס ערך מוסף.

אפשרות אחרת לאי חיוב המענק במס עסקאות היא כאשר אין ראיות ברורות לכך שהכסף אכן ניתן לצורך העסק. כך היה למשל, בעניין פפר[3], שבו קיבל אדריכל סכום כסף מחמותו, ורכש מחשב לעסק. לא הוכח כי הכסף אכן התקבל למטרת העסק ולכן סכום המענק לא נכלל בעסקאותיו והדיון בסוגיה הוחזר מבית המשפט העליון לבית המשפט המחוזי. מכל מקום, הותר לו ניכוי מס תשומות[4].


[1] ע"א 563/86 החברה הכלכלית חיפה בע"מ נגד מנהל מע"מ (14.9.88), פ"ד מב(3) 215 והאתר המשפטי מסטקס.

[2] ע"ש 933/83 גרין הפקת סרטים נגד מנהל מע"מ (26.2.89), האתר המשפטי מסטקס ועדכוני מסים 37 עמוד 92.

[3] ע"א 278/88 צבי פפר נגד מנהל מע"מ (23.3.92), פ"ד מו(2) 320 והאתר המשפטי מסטקס.

[4] האמור לעיל מותנה בכך שלא יקבע כי העסקה היא עסקה מלאכותית על פי הוראות סעיף 138 לחוק.

הרשמה לקבלת חומרים מקצועיים בחינם ישירות למייל לחץ כאן

לכניסה לאתר שלנו לחץ כאן

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מנחם כהן, עו"ד (רו"ח) כלכלן ומוסמך למנהל עסקים

המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ, ספרות מקצועית במסים.

אתר האינטרנט: www.mastax.co.il

מאגר המידע מסטקס: http://www.mastax.co.il/search/

email: mastax@mastax.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מנחם כהן

מאת: מנחם כהןנדל"ן ומקרקעין26/10/168959 צפיות
מכירת זכות במקרקעין בישראל חייבת במס שבח, מכוח סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין. חובה זו אינה חלה על קבלן המוכר מקרקעין שהם מלאי עסקי, הנתון לשומה על פי פקודת מס הכנסה[1], שכן, מכירה כזו היא הכנסה פירותית. לעניין זה, סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי הרישום בפנקס המקרקעין (בטאבו) ייעשה רק אם אישר המנהל שהמכירה פטורה ממס שבח. כדי למנוע עיכוב הרישום בפנקס המקרקעין, אם טרם הוצאה שומה על ידי המנהל, או שהמס ששולם הוא פחות מ-20% משווי התמורה, תירשם המכירה רק אם ניתנה ערבות בנקאית או ערובה אחרת לדעת המנהל לגבי ההפרש בין 20% משווי התמורה לבין המס ששולם, להבטחת המס שיגיע על פי השומה. עולה מן האמור, כי קבלן לא יוכל לרשום את הנכס בפנקס המקרקעין על שם הרוכש, באם הוא לא יקבל אישור משלטונות מס שבח, כאמור בסעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין.

מאת: מנחם כהןנדל"ן ומקרקעין26/10/161427 צפיות
מכירת זכות במקרקעין בישראל חייבת במס שבח, מכוח סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין. חובה זו אינה חלה על קבלן המוכר מקרקעין שהם מלאי עסקי, הנתון לשומה על פי פקודת מס הכנסה[1], שכן, מכירה כזו היא הכנסה פירותית. לעניין זה, סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי הרישום בפנקס המקרקעין (בטאבו) ייעשה רק אם אישר המנהל שהמכירה פטורה ממס שבח. כדי למנוע עיכוב הרישום בפנקס המקרקעין, אם טרם הוצאה שומה על ידי המנהל, או שהמס ששולם הוא פחות מ-20% משווי התמורה, תירשם המכירה רק אם ניתנה ערבות בנקאית או ערובה אחרת לדעת המנהל לגבי ההפרש בין 20% משווי התמורה לבין המס ששולם, להבטחת המס שיגיע על פי השומה. עולה מן האמור, כי קבלן לא יוכל לרשום את הנכס בפנקס המקרקעין על שם הרוכש, באם הוא לא יקבל אישור משלטונות מס שבח, כאמור בסעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין.

מאת: מנחם כהןמס ערך מוסף30/03/162142 צפיות
ע"א 2495/14 י.א.נ.י יועצים בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א - הטלת מע"מ על פיצוי בשל מכירת זכות (ולא בגין אי מתן שירות)

מאת: מנחם כהןדיני מיסים23/02/169374 צפיות
סעיף 130(א)(4) לפקודה מסמיך את המנהל להורות על ניהול פנקסי חשבונות ולקבוע כללים בדבר שיטת ניהול הפנקסים שתחול על מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה, על מלכ"ר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מ ועל ארגון מקצועי כהגדרתו בסעיף 9(2א) לפקודה.

מאת: מנחם כהןביטוח לאומי17/02/164372 צפיות
1. כללי סעיף 246 לחוק הביטוח הלאומי עוסק בתקופת אכשרה לגבי קצבת זקנה וקובע לאמור: "246. תקופת אכשרה (א) תקופת האכשרה המזכה לקצבת זקנה היא אחת מאלה: (1) 60 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, שבהם היה אדם מבוטח תוך עשר השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותו בקצבת הזקנה; (2) 144 חודשים שבהם היה אדם מבוטח, בין שתקופה זו רצופה ובין שאינה רצופה;

מאת: מנחם כהןמיסים - כללי30/12/152577 צפיות
תיקון 206 לפקודת מס הכנסה[1] הינו תיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015. תחילתו של התיקון מיום פרסומו ב-5.11.15.

מאת: מנחם כהןמס הכנסה30/12/1510254 צפיות
תיקון 206 לפקודת מס הכנסה[1] הינו תיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015. תחילתו של התיקון מיום פרסומו ב-5.11.15.

מאמרים נוספים בנושא מס ערך מוסף

מאת: מנחם כהןמס ערך מוסף30/03/162142 צפיות
ע"א 2495/14 י.א.נ.י יועצים בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א - הטלת מע"מ על פיצוי בשל מכירת זכות (ולא בגין אי מתן שירות)

מאת: מנחם כהןמס ערך מוסף15/12/143730 צפיות
מועד החיוב במס בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - חוק מע"מ, או החוק) נקבע בפרק ו' לחוק בסעיפים 22-29. סעיף 22 נוגע למועד החיוב במכר טובין וקובע שמועד החיוב במס יהיה עם מסירת הטובין. אפשר שעם מסירת הטובין טרם התקבלה התמורה, אולם מאחר שמועד החיוב כבר חל, יש להוציא חשבונית בתוך שבועיים בהתאם לסעיף 46(א) לחוק ולשלם את מס העסקאות בהתאם, אף אם טרם התקבלה התמורה. כלומר, יש קושי בתשלום מס עסקאות אצל העוסק המוכר באשראי

מאת: מנחם כהןמס ערך מוסף02/12/1411627 צפיות
פרק י' לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - חוק מע"מ, או החוק), מסדיר את צורות הרישום של עוסק, מלכ"ר ומוסד כספי. סעיף 60 לחוק בא להסדיר את אופן רישומו של חייב במס בישראל, שהינו תושב חוץ, בדרך של הטלת חובה למנות נציג בישראל.

מאת: אלוני שחר- יועץ מסמס ערך מוסף15/09/143232 צפיות
כל מה שרציתם לדעת בעת פתיחת תיק במס ערך מוסף ועל מס ערך מוסף.

מאת: דניאל seoמס ערך מוסף01/11/128836 צפיות
המכונה היקרה שסבתכם הורישה לכם בזמנו החליטה לפתע לצאת למנוחה לא צפויה? הגיע השעה להתחדש במכונה חדשה, טובה ויעילה יותר. נכון שאחד ממסעות הקניות הנעימים ביותר הוא אחר מכשירי חשמל לבית, אף על פי כן המבחר כה עצום שלעתים הבחירה נראית כמשימה בלתי אפשרית בעליל.

מאת: דניאל seoמס ערך מוסף22/10/128777 צפיות
רכשת בית? מזל טוב! זה הזמן לקחת משכנתא. רבים מחשבים את סכום המשכנתא באופן ישיר מול ההון העצמי העומד לרשותם, והפער אותו הם צריכים להשלים. אך לעיתים, כדאי להשקיע בצעד זה עוד קצת מחשבה, שיכולה לחסוך לקיחת הלוואות יקרות בעתיד לצורך ריהוט ואבזור הדירה.

מאת: שי הראלמס ערך מוסף16/09/129214 צפיות
התלות במעביד גורמת לחששות רבים אצל עובדים שכירים רבים. אולי המעביד קם בבוקר על צד שמאל ?, אולי העסק נמצא במצב כלכלי קשה ואז אנחנו נפוטר ? הפתרון הוא פתיחת עסק קטן במקביל לעבודה שלנו כשכירים. רבים בוחרים לפתוח עוסק פטור במידה וחוק מע"מ מאפשר להם לפתוח כזה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica