חפש מאמרים:
שלום אורח
01.03.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הטלת מע"מ על פיצוי בשל מכירת זכות (ולא בגין אי מתן שירות

מאת: מנחם כהןמס ערך מוסף30/03/20162143 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

הטלת מע"מ על פיצוי בשל מכירת זכות (ולא בגין אי מתן שירות

ע"א 2495/14 י.א.נ.י יועצים בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א - הטלת מע"מ על פיצוי בשל מכירת זכות (ולא בגין אי מתן שירות)

(ניתן ביום 15.2.16 בבית המשפט העליון בפני המשנה לנשיאה א' רובינשטיין והשופטים ד' ברק-ארז וע' ברון)

העובדות

בשנת 2002 המערערת התחייבה מול חברת ידידים הולדינג (להלן - ידידים) המחזיקה בשליטה מלאה במנוף חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ (להלן - מנוף), לתת שירותי יעוץ לפיתוח מוצרים פנסיוניים, אסטרטגיות ניהוליות ואמצעי מיכון תמורת אחוז מתקבולי קרן הפנסיה של המורים החדשים. תוקף ההסכם 20 שנה ממועד חתימתו, עם אופציה להאריכו לחמש שנים נוספות.

לאחר מכירת מניות ידידים להראל חב' לביטוח (להלן - הראל) הצטמצם השירות ולא הגיע לכדי פיתוח המוצרים והתוכנות הנדרשות. לאחר בקשה למינוי בורר, לאחר הליך הידברות וגישור נחתם ביום 10.10.10 הסכם פשרה בין המערערת לבין מנוף לפיו תשלם מנוף למערערת סך של 13.7 מיליון ₪.

המחלוקת היא האם הסכום חייב במע"מ. מנהל מע"מ דחה את הטענה שמדובר בפיצוי עבור מניעת שירותים עתידיים וגרס שמדובר במכירת זכות חוזית לקבל 1% מהפרמיה של חברי הסתדרות המורים שהצטרפו לתוכנית הפנסיה.

בית המשפט המחוזי שלל את האפשרות שהתשלום הוא תמורת שירותים שניתנו או שעתידה היתה המערערת לתת וקבע שהפיצוי הוא עבור מכירת הזכויות שניתנו לה בהסכם 2002, קרי, 1% מתקבולי הפרמיה של מנוף, במסגרת הפשרה.

טענות הצדדים

מנהל מע"מ: זוהי עסקה חייבת במסגרת מכירת זכות חוזית. אין מקום להתערב בקביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי. הסכם 2002 העניק למערערת זכות חוזית לקבל תמורה מחב' ידידים בין אם המערערת נתנה שירות ובין אם לאו. בפועל, בעת חתימה על הסכם הפשרה המערערת לא יכולה היתה לתת שירות משום שהמערכת אותה התחייבה להקים כלל לא הוקמה וכיוון שהתחייבה התחייבויות סותרות כלפי חברות אחרות. המערערת לא היתה חותמת על נוסח לפיו התמורה כוללת מע"מ אילו הסכום לא היה חייב בעיניה ובעיני יועציה המשפטיים. יש להסתמך על הסכם הפשרה ולא על הסכם 2002.

המערערת: הטענה שהיא זכאית לקבל תמורה עבור 1% מהתגמולים מבלי לחייבה ליתן תמורה עומדת בסתירה לכל היגיון עסקי וכלכלי. גם עסקת מכר חוזר אינה סבירה כי מנוף לא קיבלה לידיה דבר תמורת 13.7 מיליון ש"ח. ציון התמורה כולל מע"מ אינו מעיד על כך שיש להטיל מע"מ על העסקה.

בית המשפט העליון פסק

מקובלים על בית המשפט תוצאות פסק הדין ונימוקי בית המשפט קמא. בית המשפט קמא הגיע למסקנה שהפיצוי לא היה עקב אי מתן שירותים אלא עבור הזכות לקבל 1% מתגמולי הפנסיות של מנוף. עולה שהמערערת היתה מוכנה למלא התחייבויותיה והיו אלה ידידים ומנוף שנמנעו מקבלת השירותים לאחר רכישת מנוף על ידי הראל.

למנוף ניתן רק חלק קטן מהשירותים והמערכת אותה התחייבה המערערת להקים לא הוקמה לבסוף. אולם סעיף בהסכם 2002 נתן לה הגנה בקובעו כי גם במצב בו היקף השירותים שיסופקו על ידה יצומצם תמשיך ותקבל את אחוז הפרמיות למשך כל תקופת ההסכם, דהיינו למשך 20 שנה עם אופציה להארכה לחמש שנים נוספות.

המערערת לא קיבלה "מתנה" בהסכם 2002, אלא זכות חוזית. אמנם מנגד התחייבה להעניק שירותיה, אולם ככל שהצד השני הוא שמנע את אספקת השירות, או שהתייתר מסיבה אחרת, נותרה בעינה הזכות החוזית. לגבי "הרמת הגבה" בעניין קבלת תמורה של 1% מכלל התגמולים ללא מתן שירות, ההסבר נעוץ בכך שהסכם 2002 נתן לה כרית הגנה על ידי קביעה שגם ללא מתן שירות תמשיך לקבל את אחוז הפרמיות המובטח.

המערערת האמינה שמגיעים לה הכספים גם ללא מתן שירותים והא הראיה שפנתה בין השנים 2007-2009 וביקשה מידידים הולדינג לשלם לה מקדמות ע"ח הכספים המגיעים לה על פי ההסכם.

גם העובדה שמכרה את הפלטפורמה ששימשה אותה ללקוחות אחרים כבר בשנת 2003 מעידה על בטחונה שהיא זכאית לקבל את כספי הפרמיות. פניית המערערת לבוררות נעשתה חרף העובדה שכלל לא נתנה שירות.

הסכם הפשרה הוא העסקה אשר עמדה על הפרק בנוגע למע"מ ועל כן מועד החיוב במס נגזר ממנו. מועד מסירת הטובין הוא מועד מסירת הזכות שמכרה המערערת, דהיינו, מועד חתימתו של הסכם הפשרה.

הערות העורך

1. חשיבותו של פסק הדין בכך שהוא אחד מפסקי הדין הבודדים שנושאם קבלת פיצוי לענין חבות במע"מ. בית המשפט קיבל את עמדת בית המשפט קמא על נימוקיו כך שהיה מקום שלא להתערב בפסק הדין של בית המשפט קמא בהתאם לתקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.

2. האבחנה בין מתן שירות בעבר לבין הימנעות למתן שירות בעתיד וכן בין קבלת פיצוי עבור נכס שנמסר או לגבי שירות שניתן או שיינתן, מבהירה את הנושא.

3. הנושא נוגע לסעיף 7 לחוק וכולל בגדר מחיר העסקה "פיצויים בשל הפרת ההסכם כשאין עמה ביטול עסקה". כלומר, כאשר הפיצויים מתקבלים עקב ביטול עסקה הם עשויים שלא להיכלל במחיר העסקה ועקב כך לא להתחייב במס ערך מוסף. אולם הדבר כרוך בכך שהוא יינתן עבור הימנעות ממתן שירותים בעתיד.

4. לעניין הגדרת "טובין" הכוללים בתוכם גם "זכות" ראו ע"א 118/86 רוזין נ' מנהל מע"מ, פ"ד מג(1) 837 והאתר המשפטי מסטקס; ע"ש 738/95 עו"ד צבי אגמון נ' מנהל מע"מ (2.8.98), האתר המשפטי מסטקס; ע"א 19/86 עו"ד ישראל עזריאלי נ' מנהל מע"מ (21.8.89), האתר המשפטי מסטקס; ע"א 7883/12 8653/12 קשר ספורט בע"מ נ' משרד האוצר (13.7.15), האתר המשפטי מסטקס ועוד.

הרשמה לקבלת חומרים מקצועיים בחינם ישירות למייל לחץ כאן

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מנחם כהן, עו"ד (רו"ח) כלכלן ומוסמך למנהל עסקים

המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ, ספרות מקצועית במסים.

אתר האינטרנט: www.mastax.co.il

מאגר המידע מסטקס: http://www.mastax.co.il/search/

email: mastax@mastax.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מנחם כהן

מאת: מנחם כהןנדל"ן ומקרקעין26/10/168988 צפיות
מכירת זכות במקרקעין בישראל חייבת במס שבח, מכוח סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין. חובה זו אינה חלה על קבלן המוכר מקרקעין שהם מלאי עסקי, הנתון לשומה על פי פקודת מס הכנסה[1], שכן, מכירה כזו היא הכנסה פירותית. לעניין זה, סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי הרישום בפנקס המקרקעין (בטאבו) ייעשה רק אם אישר המנהל שהמכירה פטורה ממס שבח. כדי למנוע עיכוב הרישום בפנקס המקרקעין, אם טרם הוצאה שומה על ידי המנהל, או שהמס ששולם הוא פחות מ-20% משווי התמורה, תירשם המכירה רק אם ניתנה ערבות בנקאית או ערובה אחרת לדעת המנהל לגבי ההפרש בין 20% משווי התמורה לבין המס ששולם, להבטחת המס שיגיע על פי השומה. עולה מן האמור, כי קבלן לא יוכל לרשום את הנכס בפנקס המקרקעין על שם הרוכש, באם הוא לא יקבל אישור משלטונות מס שבח, כאמור בסעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין.

מאת: מנחם כהןנדל"ן ומקרקעין26/10/161428 צפיות
מכירת זכות במקרקעין בישראל חייבת במס שבח, מכוח סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין. חובה זו אינה חלה על קבלן המוכר מקרקעין שהם מלאי עסקי, הנתון לשומה על פי פקודת מס הכנסה[1], שכן, מכירה כזו היא הכנסה פירותית. לעניין זה, סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי הרישום בפנקס המקרקעין (בטאבו) ייעשה רק אם אישר המנהל שהמכירה פטורה ממס שבח. כדי למנוע עיכוב הרישום בפנקס המקרקעין, אם טרם הוצאה שומה על ידי המנהל, או שהמס ששולם הוא פחות מ-20% משווי התמורה, תירשם המכירה רק אם ניתנה ערבות בנקאית או ערובה אחרת לדעת המנהל לגבי ההפרש בין 20% משווי התמורה לבין המס ששולם, להבטחת המס שיגיע על פי השומה. עולה מן האמור, כי קבלן לא יוכל לרשום את הנכס בפנקס המקרקעין על שם הרוכש, באם הוא לא יקבל אישור משלטונות מס שבח, כאמור בסעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין.

מאת: מנחם כהןדיני מיסים23/02/169400 צפיות
סעיף 130(א)(4) לפקודה מסמיך את המנהל להורות על ניהול פנקסי חשבונות ולקבוע כללים בדבר שיטת ניהול הפנקסים שתחול על מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה, על מלכ"ר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מ ועל ארגון מקצועי כהגדרתו בסעיף 9(2א) לפקודה.

מאת: מנחם כהןביטוח לאומי17/02/164375 צפיות
1. כללי סעיף 246 לחוק הביטוח הלאומי עוסק בתקופת אכשרה לגבי קצבת זקנה וקובע לאמור: "246. תקופת אכשרה (א) תקופת האכשרה המזכה לקצבת זקנה היא אחת מאלה: (1) 60 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, שבהם היה אדם מבוטח תוך עשר השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותו בקצבת הזקנה; (2) 144 חודשים שבהם היה אדם מבוטח, בין שתקופה זו רצופה ובין שאינה רצופה;

מאת: מנחם כהןמיסים - כללי30/12/152579 צפיות
תיקון 206 לפקודת מס הכנסה[1] הינו תיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015. תחילתו של התיקון מיום פרסומו ב-5.11.15.

מאת: מנחם כהןמס הכנסה30/12/1510283 צפיות
תיקון 206 לפקודת מס הכנסה[1] הינו תיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015. תחילתו של התיקון מיום פרסומו ב-5.11.15.


מאמרים נוספים בנושא מס ערך מוסף

מאת: מנחם כהןמס ערך מוסף28/07/152539 צפיות
סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - החוק), קובע כי דין תרומה או סיוע אחר שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו, ומכאן, שיהא עליו לשלם מע"מ על סכומים אלו. מטרתו של סעיף זה הוא הרחבת בסיס המס. כך למשל, בעניין החברה הכלכלית[1] נקבע, כי קבלת מענק לבניית מעון יום לילדי העובדים נכללת בסעיף 12 לחוק, ועל כן, סכום זה חייב במע"מ.

מאת: מנחם כהןמס ערך מוסף15/12/143733 צפיות
מועד החיוב במס בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - חוק מע"מ, או החוק) נקבע בפרק ו' לחוק בסעיפים 22-29. סעיף 22 נוגע למועד החיוב במכר טובין וקובע שמועד החיוב במס יהיה עם מסירת הטובין. אפשר שעם מסירת הטובין טרם התקבלה התמורה, אולם מאחר שמועד החיוב כבר חל, יש להוציא חשבונית בתוך שבועיים בהתאם לסעיף 46(א) לחוק ולשלם את מס העסקאות בהתאם, אף אם טרם התקבלה התמורה. כלומר, יש קושי בתשלום מס עסקאות אצל העוסק המוכר באשראי

מאת: מנחם כהןמס ערך מוסף02/12/1411654 צפיות
פרק י' לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - חוק מע"מ, או החוק), מסדיר את צורות הרישום של עוסק, מלכ"ר ומוסד כספי. סעיף 60 לחוק בא להסדיר את אופן רישומו של חייב במס בישראל, שהינו תושב חוץ, בדרך של הטלת חובה למנות נציג בישראל.

מאת: אלוני שחר- יועץ מסמס ערך מוסף15/09/143234 צפיות
כל מה שרציתם לדעת בעת פתיחת תיק במס ערך מוסף ועל מס ערך מוסף.

מאת: דניאל seoמס ערך מוסף01/11/128837 צפיות
המכונה היקרה שסבתכם הורישה לכם בזמנו החליטה לפתע לצאת למנוחה לא צפויה? הגיע השעה להתחדש במכונה חדשה, טובה ויעילה יותר. נכון שאחד ממסעות הקניות הנעימים ביותר הוא אחר מכשירי חשמל לבית, אף על פי כן המבחר כה עצום שלעתים הבחירה נראית כמשימה בלתי אפשרית בעליל.

מאת: דניאל seoמס ערך מוסף22/10/128778 צפיות
רכשת בית? מזל טוב! זה הזמן לקחת משכנתא. רבים מחשבים את סכום המשכנתא באופן ישיר מול ההון העצמי העומד לרשותם, והפער אותו הם צריכים להשלים. אך לעיתים, כדאי להשקיע בצעד זה עוד קצת מחשבה, שיכולה לחסוך לקיחת הלוואות יקרות בעתיד לצורך ריהוט ואבזור הדירה.

מאת: שי הראלמס ערך מוסף16/09/129217 צפיות
התלות במעביד גורמת לחששות רבים אצל עובדים שכירים רבים. אולי המעביד קם בבוקר על צד שמאל ?, אולי העסק נמצא במצב כלכלי קשה ואז אנחנו נפוטר ? הפתרון הוא פתיחת עסק קטן במקביל לעבודה שלנו כשכירים. רבים בוחרים לפתוח עוסק פטור במידה וחוק מע"מ מאפשר להם לפתוח כזה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica