חפש מאמרים:
שלום אורח
07.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

האנטומיה של הנפש

מאת: יצחק אהרוןקבלה03/01/20101039 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

"ויצר ה' את האדם מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה".

 חכמת קבלה מלמדת כי באדם פועלת בהרמוניה מערכת דינמית של חמישה כוחות רוחניים. הם אלה המפעילים את המכונה האנושית המופלאה , היא נזר הבריאה, ונקראים בשמות : "נפש", "רוח", "נשמה", "חיה", "יחידה".
ובראשי תבות : נר"ן ח"י . חמשת החלקים מחולקים כנגד חמישה עולמות רוחניים : אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשיה. בעוד שדרגות נר"ן שוכנות באדם הלכה למעשה שתי הדרגות הנוספות , ח"י, הינן אסטרליות תחושתיות ומקרינות על האדם את אורן מעולמות עליונים.
במאמר זה אציג מזוית צרה את מהות הנר"ן ח"י ואת מידת השפעתם על האדם. יובן למעיין בנאמר כי אינני מתיימר ולו לרגע להכיל בדברים הבאים את כלל הרבדים וההיבטים השונים אודות הנושא המדובר וכי כל האמור הינו בבחינת קוצו של יוד.

"נפש"- הדם, שנאמר בתיקוני הזוהר " כי הדם הוא הנפש ועפרא דמכסיא עליו".
נחצבה מעולם העשיה. מבטאת את החלק הרוחני הנמוך ביותר באדם וקיימת בכל צורות החיים. מהות הנפש היא כיסופים לאותו תענוג עליון שממנו יצאה. קרי,הנפש נחצבה ממקור גבוה שם זכתה לתענוג עילאי, אך לא בזכות עצמה. היא יורדת לעולם ומתלבשת באדם כדי להנות מאותו תענוג בזכות ולא בחסד. כדברי הזוהר "נהמא דכיסופא" משמע לחם של בושה או לחם חסד שאינו מגיע למקבל כי אז עלול לחוש בושה על קבלת הטבה בחינם. כל זמן שהנפש מולבשת באדם היא לעולם תשתוקק לסיפוק ולתחושת תענוג (רצון לקבל). מכאן נובע הרצון לשווי משקל (הומאוסטזיס כפי שמגדיר זאת מסלאו) שבין הדחף לסיפוק. הנפש היא החלק הבסיסי המחבר בין הגוף לבין הנשמה ומקום משכנה בכבד. אחראית על התיפקודים הביולוגיים של הגוף , על תהלוכת הדמים ועל יצר ההישרדות. בזמן שינה נותרת בגוף לבדה בזמן שכל החלקים האחרים עולים לממד עליון ודואגת לשמר את אנרגיית החיים חיות לאדם. הנפש זורמת בספירות: נצח, הוד, יסוד, מלכות. כל פגיעה או הפרה של איזון במרכז הנפש עלולים לגרום לחוסר איזון בתפקוד הנפשי – מנטלי וכן באברי הבטן.

"רוח"- "אמר קהלת מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה" (זוהר).
נחצבה מעולם היצירה. מייצגת את השאיפות ואת עולם הרגשות- שמחה, כעס, גאווה ועוד.מקום משכנה בלב ובשונה מהנפש המצויה בכל בעלי החיים ,קיימת רק בבן האנוש. "הרוח" היא היכולת המוגברת להרחבת גבולות "האני" הסוביקטיבי ביחס לתמונה האוביקטיבית הרחבה. עניין זה גורם לאדם לזהות מחד את חולשותיו וחסרונותיו ומאידך את יתרונותיו. כל אלה מוכתבים ע"י זיהוי מושכל הקובע את מצבו ביחס למציאות החיצוניות.
ראיית המציאות הרחבה שהיא בבסיסה של הרוח מדרבנת את האדם להתקדם ולהעפיל (הטרוסטזיס כפי שמגדירה זאת הגישה האקזיסטנאציאליסטית)אל עבר יצירת אישיות גבוהה וזהות יחודית. בעוד שהנפש דורשת סיפוק מיידי של רצונות זמניים, הרוח מניעה את האדם לצאת מעצמיותו ולתור אחר תענוגות אחרים המתהווים בזמן עתיד. לפיכך ניתן לומר כי דרגת הרוח מתבססת על תפיסת הזמן ועל מסוגלותו של האדם לנוע על ציר הזמן לאורך זמן. יכולתו של האדם לדחות סיפוקים מידיים ולהציב לעצמו מטרות עתידיות תאפיין את את עקרון הרוח המורה על טבעה של האנושות - הצורך התדיר בהתקדמות ובראיה מעבר לזמן ההווה.
הרוח אחראית על התפקוד וזרימת האנרגיה באזורים: חזה, לב,ריאות וידיים.
כל הפרה או פגיעה רוחנית תגרור אחריה שרשרת תגובות שיתבטאו החל בבעיות לב, לחצים בחזה, כבדות בנשימה וכלה בקושי בהבעת רגשות, תסכולים, זעם והתכנסות פנימית. זורמת בספירות חסד, גבורה ותפארת.

"נשמה"- הנשמה מקורה עליון והיא נחצבה מעולם הבריאה. החלק הרוחני הייחודי לאדם ושאינו קיים באף ייצור אחר. היא העל מודע העמוק שבאדם. הגרעין הפנימי של אישיותנו שאינו מתכלה לעולם וחי חיי נצח. היא החלק הטהור ביותר ואין אפשרות לפגום בה אלא לעמעם ולערפל את התגלמותה והופעתה בחיי האדם. בלילה עולה ונפרדת מהגוף ושבה אליו בבוקר כפי שנאמר בתפילת הבוקר " שהחזרת בי נשמתי...". נקשרת עם עולמות עליונים ונושאת לאדם מסרים תמידיים (חלום) שאם יהיה קשוב אליהם יוכל לדעת אודות העתיד להתרחש. אחראית על האינטלקט ועל החלק החשיבתי ולפיכך מקום משכנה במוח האדם.הנשמה הינה ישות ממשית נצחית , חסרת צורה המסוגלת לקיום שאינו מחויב ותלוי בקיום הגוף החומרי. כאשר היא שוכנת בגוף היא מהווה את מנוע הבעירה הפנימי ומרכז השליטה המחשבתית. בזמן עזיבתה את הגוף באופן זמני ( שינה ) או לצמיתות ( מוות ), הגוף מאבד את חיוניותו והופך לחפץ דומם חסר זרם תודעה. הגדרה זו מציגה את הנשמה כאנרגיה רוחנית אין סופית שאינה כפופה לחוקים גשמיים כלשהם הואיל ולנשמה קיום במישורים שאינם ארציים , תפיסה זו מגדירה את הנשמה כבת אלמוות המתקיימת גם לאחר מות הגוף עצמו. באופן טבעי לגמרי דברים אלו מובילים אל עבר שער נוסף הנקרא גלגול נשמות. תחום מרתק ועמוק לכשעצמו.
יובן למעיין כי כל הדרכים הפילוסופיות המגדירות את רעיון הנשמה נפגשות בסופו של דבר באותה הנחת יסוד הקובעת כי לנשמת האדם חיים עצמאיים נצחיים שמקורם בעולמות עליונים. זורמת בספירות: כתר, חכמה, בינה, (דעת).

"חיה"- מייצגת את האנרגיה הרוחנית הרביעית במספר הסובבת סביב האדם. גבוהה לאין שיעור במעלתה מהנפש. מקיפה את האדם ועוטפת אותו באור רוחני עצום (אור מקיף) הנקרא "הילה". ככל שמדרגתו הרוחנית של האדם גבוהה יותר,למשל בזמן תפילה ובהנחת תפילין, כך יישתנה צבע ההילה המקיפה אותו, מה שיעיד בוודאי על מצבו הרוחני באותו רגע.
התיאור הראשון של הילה מופיע במקרא לגבי משה רבנו " ומשה לא ידע כי קרן עור פניו" (שמות ל"ד, כ"ט). תפקידה של "חיה" הינו קריטי וחשוב עד מאוד לחוסנו של האדם. היא משמשת כעין מסך החוסם ושומר על האדם מפני אנרגיות שליליות הנכנסות לגוף ופוגעות באיזון הרוחני-גופני. מעצם היותה משמשת כשדה אלקטרו מגנטי המגן על האדם כך נבין כי ככל שמעלתו של האדם תהיה רוחנית יותר כך שמירתו מאנרגיות שליליות תהיה גבוהה יותר.

"יחידה" – הדרגה הרוחנית הגבוה ביותר. נמצאת מעל ראשו של האדם ואינה מתלבשת בו. אור היחידה נמשך מאור "האין סוף" שם מקור הנצח. למעשה מדובר באור רוחני עצום מעל לכל הידוע, המוכר והמצוי כזה הנשגב מבינתו של האדם. לכן לא תתכן כל אפשרות מעשית שדרגת "יחידה" תתצטמצם ותתלבש בגוף החומרי. תפקידה לשמש טרנספורמטור המוליך את אנרגיית החיים מהמקור העליון.

לסיכום, במאמר זה ניסיתי להאיר במקצת את נושא דרגות נר"ןח"י . יובן למעיין בנאמר כי לעיתים נדרש האדם לעבור מספר גילגולי חיים על מנת לזכות לאחת מדרגות נר"ן ח"י. כלומר, בגלגלול ראשון מקבל האדם נפש דנפש ואח"כ רוח דנפש ובגלגול נוסף מתחיל לקבל את מדרגת הרוח על כל חלקיה השונים ולבסוף יחזור בגלגול נוסף לקבל את מדרגת הנשמה. כאשר מסיים האדם את כל מדרגות נר"ן הוא מפסיק לבוא בגלגול ונשמתו שבה אל חיק הבורא ועולה אל גן עדן עליון.

מוגש בברכה

www.kabalah.co.il
מאת יצחק אהרון יועץ, חוקר ומרצה של תורת הקבלה. ראש מרכז "חכמה" המרכז לקבלה וליהדות בפתח תקוה. עורך את מדור הקבלה באתר Y NET,משדר בקו המומחים של רדיו 103FM וברשת ב' בימי שישי בתוכנית "מה יהיה" עם יואב גינאי. 03-9220784

© כל הזכויות שמורות•החומר באתר זה מוגש בברכה מטעם יצחק אהרון ו/או "חכמה" המרכז לקבלה למען הגברת המודעות ולשיפור איכות החיים של כל אחד ואחת. בשל כך הוא מותר לשימוש והפצה ללא הגבלה ובתנאי שתוכנו לא ישונה ויצויין מקורו.
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוגש בברכה
www.kabalah.co.il
יצחק אהרון ראש מרכז "חכמה" מייעץ חוקר ומרצה של תורת הקבלה.מפרסם מאמרים שבועיים בעיתונות המקומית בפריסה ארצית. עורך את ערוץ הקבלה באתר Y NET של ידיעות אחרונות. משדר תוכנית יעוץ בקו המומחים של רדיו 103FM ובימי שישי ברשת ב' בתוכנית "מה יהיה" עם יואב גינאי. טלפון 03-9220784

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת יצחק אהרון

מאת: יצחק אהרוןקבלה06/02/121041 צפיות
הנפש האנושית מלאה פחדים, מודעים ושאינם מודעים. חלקם נצברים ונאספים במהלך חיינו כחלק מהשפעות חברתיות וסביבתיות, וחלקם מולדים. יובן כי קשת האמונות והסממנים לשמירה והגנה מפני עין הרע כמוהם כים הגדול. אך מעל לכולם שוכנת לה בבטחה החמסה. על משמעותה ומקורה של החמסה במאמר שלפניכם.

מאת: יצחק אהרוןקבלה06/02/12881 צפיות
לצערי הרב החברה המודרנית עם כל הישגיה הרבים לא השכילה להפנים את העובדה כי יש להתייחס אל האישה כשווה בין שווים, ועדיין עינינו הרואות את מקרי ההתעללות הרבים אותם האישה חווה הן בתא המשפחתי ,במקומות העבודה ואפילו ברחוב, שם מייחדים לנשים מסלול נפרד להליכה ונסיעה בתחבורה ציבורית ועד כדי השפלה ביריקה על ילדה רכה בשנים, שהיורקים השפלים מיטיבים לבטא את מידתם הרעה והלא מתוקנת הרואה בילדה קטנה כמעוררת את היצרים רחמנא לצלן.

מאת: יצחק אהרוןקבלה06/02/121006 צפיות
מאז ומעולם הנושא הבוער ביותר בקרב בני האדם היה תחום הזוגיות והאהבה. מי אינו רוצה למצוא את בן/בת הזוג המתאים לו ביותר? מי אינו רוצה למצוא זוגיות חיובית שתמלא את עולמו ותשלים אותו? מי אינו רוצה מערכת זוגית נכונה ותקשורתית? בדברים הבאים אגיש לכם הקוראים כלי בסיסי לבדיקת ההתאמה הזוגית באמצעות חישובי גורלות. אציין כי אין לראות בכך גורל זיווגים מלא אלא לכל היותר זיהוי נקודות החולשה או החוזק בקשר שלכם.

מאת: יצחק אהרוןקבלה06/02/12842 צפיות
תקופת ימי ט"ו בשבט נושאים עימם ריחות של שינוי באוויר. תחילתה של תקופה חדשה בפתח הטבע משנה פניו, השמים מתבהרים וקרני השמש פורצות מבעד לעננים, מאירות ומלטפות בחמימות עדינה כיד מלטפת. שירת ימי החורף כמעט בסיומה וניתן להבחין בבואו של האביב המתקרב. עתה הבשילו התנאים להתחדשות ולפריחה מחודשת שבסופם האילנות יצמיחו פירותיהם.

מאת: יצחק אהרוןקבלה13/12/11886 צפיות
אחד הדיברות אוסר על עבודה זרה, יצחק אהרון מחבר בין עבודה זרה לסקרנות ומסביר על הקשר ביניהם לתחושת הריקנות שאנו עלולים לחוש בחיינו

מאת: יצחק אהרוןקבלה13/12/11910 צפיות
חכמת הקבלה מלמדת כי לכל דבר גשמי שקורה לנו יש מקורות רוחניים וכל פעולה שאנו מבצעים מושפעת מהמזל המלווה אותנו. יצחק אהרון מלמד על כוחותיה של עין רעה ועל מה נוכל לעשות כדי לבטל את השפעתה

מאת: יצחק אהרוןקבלה17/07/111087 צפיות
מאז ימי עולם לימדו חכמי הקבלה כי לאותיות השפה העברית, בהצטרפותן לתיבה הנקראת "שם האדם", כוח רוחני עצום ורב המסוגל להשפיע על המזל ועל מאורעות החיים הנעשה עד לפרטי פרטים. לכן אין זה פלא שחכמת הקבלה עוסקת בכך רבות ומקדישה לנושא ספרות ענפה

מאמרים נוספים בנושא קבלה

מאת: בתיה כץקבלה15/05/1935343 צפיות
מעשה בזוג, בעל ואישה שחיו להם באושר ובשלום, גם פרנסה היתה להם ברווח אך דבר אחד העיב על אושרם, הם לא זכו להיפקד בילדים

מאת: בתיה כץקבלה15/05/1924169 צפיות
ביום ל"ג בעומר מציינים את יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי כאשר הספר המזוהה איתו ביותר הוא ספר הזוהר הקדוש, ספר יסודי בתורת הקבלה.

מאת: בתיה כץקבלה08/05/1918977 צפיות
"רבי שמעון הצדיק, באתי לציון במיוחד לכבודך על מנת לספר את שערות בני יחיד אשר נתן לי האלוקים בזכותך, קיימתי את נדרי, אתמול הבאתי אותו חי וגזזתי את שיער ראשו בשירה ובזמרה, איך עתה אוכל לסוע מכאן בלעדי בני יחידי.

מאת: בתיה כץקבלה08/05/1927951 צפיות
ידוע ומפורסם שלהחזיק את ספר הזוהר בבית זה מעין כלי מחזיק ברכה, כמו קמע שמסוגל לישועות רבות ולכן אנשים רבים מכל המגזרים מחזיקים בביתם את ספר הזוהר הקדוש, יתרה מכך ישנם גם הלומדים בספר הזוהר כיוון שהלימוד ב...

מאת: בתיה כץקבלה25/02/19643 צפיות
כל אחד חשוף לעין הרע בפרט תינוקות יפים, אנשים בעלי כישרונות, עושר, מעמד מיוחד ועוד. הדברים הטובים האלה מושכים איתם עין הרע כיוון שהם גורמים לקנאה ולצרות עין, ובמקום שיש צרות עין וקנאה בא עין הרע על האדם.

מאת: בתיה כץקבלה25/02/19536 צפיות
שתשעים ותשעה אחוז מהמתים מתו מחמת עין הרע, ורק אחוז אחד מת בדרך ארץ, דהיינו משום שהגיע זמנו. הנה יוצא מדברי הגמרא, שיש מציאות של עין הרע בעולם.

מאת: בתיה כץקבלה07/01/19847 צפיות
גם לאחר פטירה של אדם קרוב ניתן להועיל לו ולשמח אותו על ידי שנעשה לו תיקון לנפטר, אותו תיקון שמביא לנשמתו נחת רוח גדולה, גורם למירוק עוונות של הנפטר ועושה עילוי נשמה גדול בעולמות עליונים.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica