חפש מאמרים:
שלום אורח
01.03.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

כיצד ניתן לקבל אישור לרשום נכס בטאבו כאשר קימות חריגות בניה? אישור פיקוח לחיבור חשמל במבנה ישן ?

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל07/11/20201588 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
מחיקת הערת אזהרה בנושא צו הריסה מספרי המקרקעין ניתן לבטל הערת אזהרה בנושא צווי הריסה במקרים הבאים:
 • כאשר הוצא היתר בנייה אשר חופף במלואו את נשוא הצו.
 • כאשר הצו בוצע במלואו (נהרס).
 • כאשר צו ההריסה רשום על כל דיירי הבית המשותף ולמעשה הוא נוגע לאחת או יותר מהדירות, ניתן למחוק את ההערה לדייר/דיירים שאין להם נגיעה בצו המדובר.
 • כאשר מדובר בצו הריסה ישן, עד 1970, כאשר הערה נרשמה על שם הבעלים אשר אינם בעלי זכויות במקרקעין כיום.
 • כאשר הצו נרשם בטעות על חלקה אחרת.

 

הגשת בקשה למחיקת הערת אזהרה

לצורך בקשה למחיקת הערת אזהרה יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס פנייה למחלקת פיקוח
 • טופס פנייה לבית משפט
 • נסח טאבו מעודכן
 • אישורים נוספים על פי הצורך, כגון היתר בנייה חופף את נשוא האישום, כתב אישום הרלוונטי.

לאחר קבלת המלצה של מחלקת הפיקוח לביטול הערת האזהרה, תישלח תשובה למבקש והחומר יעבור להמשך טיפול במחלקה הפלילית, על מנת לקבל את המלצתה לביטול.
המלצת המחלקה הפלילית תובא בפני שופט, אשר לו הסמכות לקבוע בנושא זה. לאחר קבלת ההחלטה, המחלקה הפלילית תעדכן את המבקש. ניתן ליצור קשר עם המחלקה הפלילית על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

אישור תשריט לרישום בית משותף או לתיקון צו בית משותף

אישור התשריט על ידי מוסד תכנון מהווה אסמכתא להתאמת הנכס נשוא התשריט למצב התכנוני המאושר, ובכלל זה להיתרי הבנייה שניתנו עבור הקמתו, על מנת להציג בפני המעיין בתשריט את התמונה הנכונה.

ניתן לאשר תשריט בית משותף רק אם קיים היתר בנייה עבור בניין ישן וטופס 4 לאכלוס ו/או תעודת גמר עבור בניין חדש.

 

 

הנחיות לעריכת תשריט רישום בית משותף
 • יש להכין תשריט בהתאם להנחיות משרד המשפטים, בהלימה להיתר הבנייה. אי התאמה להיתר יש לסמן לפי כללי סימון החריגות (אין לכלול בתוך קו התיחום של היחידה את חריגות הבנייה או תוספות ללא היתר, ואין לחשב את שטחן במניין שטחים כשרים לרישום. יש לסמן אותן בקו מקווקו בליווי תיאור מילולי).
 • יש להקפיד על תיאור מילולי של כל חלל/שטח בתשריט, כפי שאושר בהיתר (דירה, מחסן, מתקן חניה, חדר אשפה, לובי קומתי וכד').
 • יש להקפיד על הצגת כל השטחים המשותפים כפי שאושרו בתקנה 27.
 • שטחי זיקת הנאה יש לסמן גרפית, בליווי תיאור מילולי - כפי שמופיע בתשריט  ובשטר הזיקה בפנקס הזכויות.
 • יובהר בזאת כי אישור התשריט לא מתייחס לחישוב שטח היחידה הרישומית (נושא זה הינו באחריות בלעדית של עורך התשריט).
 • יש  להקפיד כי תצהיר בגוף התשריט ייערך בהתאם למהות (רישום של בית חדש או תיקון הצו של בית קיים).
 • כל עותק צריך להיות חתום בחתימה מקורית של עורך התשריט.

 

מידע משלים:
 • משרד המשפטים > יחידות המשרד > אגף רישום והסדר מקרקעין > יחידות האגף > לשכות המפקחים על רישום מקרקעין > תדריכים
תהליך העבודה

את התשריט יש להגיש למחלקה בדואר, או להניח בתיבה ייעודית באולם קבלת קהל אגפי, או למסור למרכז מידע פיקוח בפגישה מתואמת מראש דרך המוקד הטלפוני. לתשריט יצורפו מכתב נלווה בו והצהרת המגיש/הפועל לרישום, כי הינו מייצג את כלל בעלי הנכס, פרטי איש הקשר לעריכת ביקורת בנכס, ונסח רישום עדכני.
המפקח יבדוק אם התשריט מתאים להיתר הבנייה ולמצב הקיים בשטח (בבניינים חדשים רצוי להגיש את התשריט בסמוך ככל האפשר למועד קבלת טופס 4 לאכלוס, על מנת למנוע כפל ביקורות). לאחר מכן, התשריט יועבר למרכז חו"ד לטאבו, אשר יבדוק התאמתו למצב התכנוני התקף.

אם אין חריגות ולא נדרש תיקון התשריט:

 • מרכז חו"ד לטאבו ייצור קשר עם המבקש ויבקש ממנו להמציא 2 העתקים נוספים של התשריט
 • התשריטים המאושרים יועברו למרכזי מידע פיקוח, למסירה.

אם יש חריגות בנייה ו/או נדרש תיקון התשריט:

 • יש לסמן את החריגות על גבי התשריט, לפי הכללים המתוארים מעלה.
 • יש להמציא 3 העתקים מתוקנים של התשריט.
 • מרכז חו"ד לטאבו יערוך בקשה לרישום הערה בדבר אי התאמה להיתר, לפי תקנה 29 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011.
 • רשות הרישוי תדון ותחליט בבקשה.
 • התשריטים המאושרים, יחד עם בקשת רישום לפי תקנה 29, יועברו למרכזי מידע פיקוח למסירה.

אנו נאשר עד 3 העתקים של התשריט, כאשר אחד מהם יישאר ברשות הוועדה.


ביטול/מחיקה של הערה לפי תקנה 29

במקרה שאושר תשריט לרישום/תיקון צו בית משותף, בכפוף להערה לפי תקנה 29, וחלפה העילה לרישומה - יש להגיש פנייה אשר תכלול:

 • מכתב המנמק את הסיבה למחיקת ההערה - בצירוף [רצוי, אך לא חובה] תמונות "לפני" (עם החריגה) ו"אחרי" (כאשר החריגה נהרסה), או צילום היתר בנייה "המכשיר" את החריגה.
 • נסח טאבו בו רשומה ההערה.
 • תשריט בית משותף (לצורך זיהוי החריגה ומיקומה)..

אישור המחיקה המופנה ללשכת הרישום (טאבו) יימסר לפונה להמשך טיפולו.

 

אישור הפיקוח לחיבור חשמל במבנה ישן

על פי סעיף 157 לחוק התכנון והבנייה, רשאית חברת החשמל לספק חשמל למבנה הבנוי בהיתר בלבד.
באשר למבנה הקיים מלפני תחולת החוק (דהיינו, בנוי לפני 1965) אך בידי הבעלים או הרשויות אין היתר בנייה עבורו, ניתן לאשר התקנת מונה אחד בלבד.

לצורך הוכחת מועד הקמת הבנייה יש להמציא אישור מבוסס פענוח צילומי אויר או מפה מאושרת מהמרכז למיפוי ישראל. לצורך הגשת הבקשה יש למלא טופס פנייה ולצרף לו את האישור הנ"ל, נסח טאבו עדכני - או אישור חברת עמידר, או אישור חיבור קודם מחברת חשמל (ישן).

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
קלינגר בנימין יועץ בכיר לתכנון בנייה ורישוי נייד 0523-888813
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון25/07/232177 צפיות
הרבה לקוחות מגיעים למשרדינו לאחר שקבלו צו הריסה למצללה או גגון שחשבו בתמימות רבה שבנייתה אינה דורשת היתר בנייה . כן "חוק הפרגולות" תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה קיבל תוקף והרבה עבודות פטורות מהיתר. ההנחיות די ברורות אך הרבה אזרחים לא מודעים למדניות העיריה או המועצה המקומית שצריכים להצמד אליה. כן ויש גם את תוכנית העיצוב הסביבתית .

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון25/07/232312 צפיות
התהליך מחייב אותנו לעבור מספר שלבים עד לקבלת ההיתר. השלב הראשון הוא בדיקת מידע, שלב בו אנו בודקים מול המועצה המקומית האם בכלל קיימת אופציה לתוספת בניה מצד המועצה המקומית ואגף השיכון והבינוי.

מאת: בנימין קלינגרשיפוצים25/07/232403 צפיות
מה ניתן לעשות במקרה של צו הריסה מנהלי צו הריסה מנהלי: בענף הבנייה, כל הליך של בנייה נדרש לאישורים מתאימים. אין זה סוד כי במקרה של היתרי בנייה, מדובר בביורוקרטיה מורכבת ומעייפת שעלולה להתארך חדשים ואף שנים, אך עם זאת אסור להתעלם מחשיבותם ונחיצותם העילאית של היתרי בנייה, אשר מבטיחים בנייה מורשית ובטוחה שעברה את כל הבדיקות הנדרשות וקיבלה היתר.

מאת: בנימין קלינגריזמות עסקית13/12/222615 צפיות
ידוע כי בנייה בשטחים המשותפים בבית משותף, תתאפשר רק בהסכמת 75% ומעלה מכלל דיירי הבניין בבית המשותף, וזאת עפ"י חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. אך מה הדין כאשר דיירים הרחיבו את דירת הגג שלהם תוך ניצול שטח המוצמד לדירת גג זו על חשבון השטח המשותף של הבית המשותף, בלא הסכמה של 75% מכלל דיירי הבית המשותף? ודוק – האם הצמדתו של שטח משותף לדירה, מקנה לבעלי הדירה זכות בנייה בשטח זה?

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל20/11/222304 צפיות
קיבלת התראה על קנס מינהלי? בנית ללא היתר? חשוב לדעת את החוק בעניין קנסות מנהליים ,קנס קצוב ובעניין שימוש שלא ע"פ היתר הבנייה. חשוב גם לדעת שעומדים בפנייך מספר אםפשרויות בכדי לצמצם את ה"נזק" ולהמנע מקנס מינהלי. וגם אם קיבלת קנס מינהלי עדיין יש מה לעשות- לא סוף פסוק!

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון18/11/222370 צפיות
הרפורמה בתכנון, רישוי ובניה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה לוחות זמנים לתהליכי רישוי שונים עבור רשות הרישוי ומכון הבקרה וזאת במטרה לקצר, לייעל ולפשט הליכי רישוי בניה. לצורך כך וכחלק מתהליך הדיגיטציה של שירותי משרדי הממשלה השונים, בשנת 2016 הושקה מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון המאפשרת הגשת בקשה להיתר בניה באופן מקוון. תהליך הוצאת היתר בניה לא אמור לארוך זמן רב לפי זמני המערכת, אך בפועל פרק הזמן מתארך כתוצאה מהתנהלות לקויה של הועדות ו/או של המבקש. במאמר זה נציג את פרקי הזמן המפורטים בחוק ואת פרקי הזמן המיושמים במציאות עד לקבלת היתר בניה. נציין שהזמן הממוצע היום לקבלת היתר בניה על פי לשכת האדריכלים הוא מעל שנתיים וחצי, הזמנים הרשומים מטה הם הזמנים של משרדים אשר מומחיותם היא הוצאת היתרי בניה. משרד קלינגר בנימין הינו המשרד היעיל ומהיר ביותר בקבלת היתרי בנייה.

מאת: בנימין קלינגרמו"מ16/11/222153 צפיות
דירת מגורים בראי העליון שדחה את עתירת רשות המסים פה אחד-פסיקה זו מחזירה עשרות אלפי דירות מגורים בישראל להיכנס לגדר דירת מגורים, על פי הפרשנות של החוק במשך עשרות בשנים, לפיה מבחן העל בחוק מיסוי מקרקעין הוא מבחן השימוש, ולא קיומה של תב״ע מתאימה או רישום בטאבו. העליון (14.11.2022), גם הפעם, אישר את החלטת ועדת הערר ודחה את ערעור המדינה בעניין שטיין (ע״א 1073/20): הסוגייה המרכזית שנדונה האם דירת מגורים המשמשת למגורים, ואולם אין לה היתר מתאים כחוק לשימוש למגורים, חרף שימוש בה למגורים ובידיעת העירייה, האם בעת מכירתה ניתן לקבל בגינה פטור ממס שבח או חישוב לינארי מיטיב במסגרת סעיף 48א(ב2) לחוק?

מאמרים נוספים בנושא חוק ומנהל

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל20/11/222304 צפיות
קיבלת התראה על קנס מינהלי? בנית ללא היתר? חשוב לדעת את החוק בעניין קנסות מנהליים ,קנס קצוב ובעניין שימוש שלא ע"פ היתר הבנייה. חשוב גם לדעת שעומדים בפנייך מספר אםפשרויות בכדי לצמצם את ה"נזק" ולהמנע מקנס מינהלי. וגם אם קיבלת קנס מינהלי עדיין יש מה לעשות- לא סוף פסוק!

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל22/10/222052 צפיות
הסרת צו למבנה מסוכן קיבלתם בדואר צו הריסה למבנה מסוכן מהרשות המקומית? לקבלת הצעת מחיר מהירה להסרת צו למבנה מסוכן כנראה שהמבנה עבר ביקורת של מהנדס העירייה והוא נחשד כמסוכן לציבור או לדיירים בו. יש מה לעשות! בודקים ומתחילים בתהליך של הסרת צו למבנה מסוכן.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל31/08/222136 צפיות
חריגת בניה הינה מושג שגור המתייחס למה שמוגדר בחוק התכנון והבניה, בסעיף 203, כעבודה ו/או שימוש אסור: + עבודה אסורה מוגדרת בחוק כ ״בנייה או עבודה הטעונה היתר שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר״. + שימוש אסור מוגדר כ ״1. שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה בלא היתר, או בניגוד לתנאי היתר או שימוש במקרקעין בניגוד לתכנית; 2. שימוש בעבודה אסורה״.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל30/05/222505 צפיות
מילון מונחים גולש יקר, האתר של קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה מעניק לך מידע כללי עדכני ודינמי , ומידע נקודתי בתחומים ההנדסיים השונים ובהם רשוי ופקוח על הבנייה ותכנון בשילוב מפות גאוגרפיות עדכניות ומדויקות. בחלון זה תוכל לקבל מידע על מונחי יסוד בתחום ההנדסי / גאוגרפי ומידע אודות יכולות המערכת בתחומים שונים. להלן תאור של מספר מונחי יסוד שיקלו עליך את הגלישה

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל30/03/222642 צפיות
עיריית תל אביב-יפו עושה מאמצים רבים לאתר עבירות בנייה, פיצול דירות או שימוש בלתי חוקי בנכסים ולטפל בהן. במקרה בו קיים חשד בנושאים אלו, אנא מלאו טופס תלונה ואנו נבדוק את החשדות ובמקרה הצורך ננקוט בדרכי אכיפה שונות. המחלקה יכולה להמליץ על תביעה משפטית המבוססת על הנתונים המצויים בידנו לצורך הוכחת ביצוע עבירה. לשם כך, חשוב שתתארו את כל פרטי המקרה ותציינו את פרטיכם המלאים (שם מלא, מספר טלפון, דואר אלקטרוני) על מנת שנוכל לעדכן אתכם בסטטוס הטיפול בפנייתכם. הטיפול בפניות למחלקת פיקוח על הבנייה נעשה בכפוף לחוק התכנון והבנייה.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל03/08/211670 צפיות
אנו משרד בנימין קלינגר שמחים לבשר כי לאחר מחקרים ו מאמצים רבים רשמית: אושרה "חלופת שקד" לתמ"א 38; "מתווה אופטימלי שגובש לאחר תהליך חשיבה מעמיק" החלופה כוללת בין היתר גם התייחסות ל"קביעת כללים לעניין חבות בהיטל השבחה על תוכניות" – נושא שלא עמד במרכז מסיבת העיתונאים בחודש שעבר, שבה הכריזה השרה שקד על התוכנית פחות מחודש לאחר ההכרזה – אושר התיקון לחוק התכנון והבנייה של שרת הפנים, הוא "חלופת שקד" לתמ"א 38.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל21/06/211770 צפיות
שמים סוף לבירוקרטיה- אז אתם שואלים איך עושים את זה? כל בעל עסק, חברה או תאגיד אשר ניסה לפנות בעבר לרשויות עבור רישיונות, היתרים וכיו"ב, וודאי נתקל בבירוקרטיה העצומה שמשמעותה קשיים רבים בדרך, ובזבוז מיותר של זמן וכסף, ולעתים קרובות אף פנייה למגוון אנשי מקצוע ששירותיהם אינם מצליחים לזרז את התהליך מול הרשויות. כתוצאה מכך, בעלי עסקים שונים נוטים להתייאש ואף לא לפנות מלכתחילה לרשויות, וע"י כך מסתכנים בעבירה על החוק.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica