חפש מאמרים:
שלום אורח
03.03.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

בנית וקיבלת מו הריסה? כל המיידע על פטור מהיתר לפרגולה

מאת: בנימין קלינגרבחירות19/12/2020640 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

ישנה הנחה רווחת בציבור, שהקמת פרגולה פטורה מהיתר בניה.

בשעתו, בשנת 2013, הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, שקיבל את הכינוי "רפורמת הפרגולות". תיקון זה, נועד לייעל ולפשט את הליכי הרישוי, והסמיך את שר הפנים לקבוע פטורים מהיתר להקמתם של סוגי בניינים, שהם: (1) פשוטים מבחינה הנדסית;(2) אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש;(3) השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן, מעטה; (4) הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.

והנה, לאחר הקמת הפרגולה, מקבל האזרח צו הריסה מינהלי להריסתה, ולפעמים אפילו כתב אישום. וכך למד האזרח שהפרגולה לא תמיד פטורה. בכתבה זו נעמוד על הקריטריונים של הפטור.

הקריטריונים של הפטור מהיתר בניה נקבעו בתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014  (להלן: "תקנות הפטור").

"התכלית של תקנות הפטור הינה מתן פטור מהיתר בניה לסוגי עבודות ושימושים אשר אינם בעלי השלכה מהותית הנדסית וסביבתית, תוך שמירה על כך שאלה יבוצעו בצורה מקצועית ובטוחה, הן מבחינת השוהים בהם והן מבחינת הנמצאים בקרבתם. " כך קבע כבוד השופט י' חסדיאל ב-ת.ב 01/16/000197 דיין נגד יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה [פורסם בנבו] (9.10.16).

"מצללה (פרגולה)"– מוגדרת בתקנה 1 לתקנות הפטור: "מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה, ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40 אחוזים ממנו לפחות; יראו מבנה כאמור כמצללה גם אם על תקרתו מותקן קירוי שקוף או שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה האמור עשויים מחומר שקוף".

"חומרים קלים"– מוגדרים בתקנות הפטור כחומרים שמשקלם אינו עולה על 50 קילוגרמים למטר מרובע ברכיב מבני מישורי, כגון גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים דומים אחרים.

בנוסף להגדרה המדוייקת של פרגולה בתקנות הפטור, תקנה 12 לתקנות הפטור קובעת את התנאים הבאים למתן הפטור:

(1)  שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על ¼ משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג – הכול לפי הגדול יותר;

(2)  המצללה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר.

(2א) כללה המצללה קירוי שקוף, הקירוי האמור יותקן בצמוד לתקרת המצללה ולא יחרוג מהיקף המצללה.

כמו כן, לפי ס"ק (3), יש לצרף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה ולהודיע על העבודה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.

כפי שקובעת תקנה 12(2) הקמת הפרגולה כפופה לעמידה בהוראות התב"ע וההנחיות המרחביות שפרסמה הרשות המקומית. דוגמא לתב"ע ייעודית לפרגולות: התב"ע של קריית אונו תממ/מק/14. דוגמא להנחיות מרחביות בנושא פרגולות: אתר עיריית תל אביב – הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין.

חשוב לציין, כי אין מסמך זה מתיימר להציג את כל תנאי הפטור אלא לעמוד על העיקרים שבהם.

אם כן, על הטוען לפטור לצלוח במצטבר את דרישות החוק, לאחר מכן דרישות התקנות, ולבסוף אף את דרישת ההנחיות המרחביות. די בסירוב בקומה אחת כדי לשלול את הפטור מהטוענים לו. עמד על כך בית המשפט ב- (ת"א) 4949-01-13 מדינת ישראל נ' חנוך טמפלהוף,(14.12.16).

מה דין פרגולה שלא עומדת בתנאים למתן פטור מהיתר?

קודם כל, היא טעונה קבלת היתר בניה. אבל הבשורות הטובות הן, שכחלק מהרפורמה בהליכי רישוי הבניה, הוגדרו מסלולי רישוי שונים, על פי מידת השלכתם ההנדסית, המרחבית או הסביבתית.

פרגולה שלא עומדת בתנאי הפטור, והיא מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה, ושהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% ממנו לפחות, פרגולה שכזו שייכת למסלול רישוי מקוצר, לפי תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003, ולא למסלול רישוי מלא, המיועד לעבודות בניה מורכבות.

שנית, פרגולה החורגת מתנאי הפטור, יבוא השטח העודף במניין שטחי השירות, לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992.

זקוק/ה לסיוע משפטי בנושא פרגולה? בהתמודדות עם הליכים מינהליים או פליליים? אנו כאן בשבילך.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרמיסוי מקרקעין01/03/2123 צפיות
פסיקות שונות של בתי המשפט – העליון והמחוזי – מהחודש האחרון מלמדות סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין קובע מסגרת זמן של 4 שנים לפתוח שומת מס שבח או מס רכישה. לאחר 4 שנים, קובע הסעיף כי השומה ומה שנקבע בה לגבי המיסוי הם סופיים. מסגרת הזמן הזו מגלמת את האיזון בין עקרונות של סופיות, ודאות ויציבות מצד אחד לבין העיקרון של הטלת מס אמת בצד שני.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט20/02/2151 צפיות
בשל המצב הכלכלי הקשה, רבים חוזרים כעת לגור עם ההורים ומפצלים את דירת המגורים. פיצול דירה ללא היתר מעלה את החשש כי העירייה או הרשות המקומית תוציא נגד המפצל צו הריסה, אשר יוריד הכול לטמיון. מה עושים בסיטואציה כזאת, ואיך אפשר להתמודד עמה?

מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים04/01/21195 צפיות
מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בנייה מדריך זה מפרט את סוגי העבודות והמבנים הפטורים מהיתר בנייה, על פי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014.

מאת: בנימין קלינגרעסקים קטנים ובינוניים04/01/21185 צפיות
משרדנו סייע במחקר בסיוע להפחתת הנטל הבירוקרטי על בעלי העסקים. בקרוב עלויות הרישוי יקוצצו משמעותית. התיקון לתקנות רישוי עסקים יאפשר להתחיל לעבוד עם המסלולים המקוצרים. עסקים ברמת סיכון נמוכה יוכלו לקבל רישיון עסק על בסיס תצהיר, ללא תהליך האישורים המלא הקיים עד כה.

מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים04/01/21195 צפיות
על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לרישוי עסקים במבנים שאינם מוסדרים, במקביל לבדיקת גורמי הרישוי השונים, המחלקה לתכנון ולרישוי הנדסי בודקת אם הבקשה תואמת את דיני התכנון והבנייה בנושאים הבאים: חוקיות המבנה והיתר הבנייה. באם אין היתר בנייה – מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה. התאמת השימוש בנכס לייעוד המבנה על פי היתר הבנייה ותכנית בניין עיר (תב"ע).

מאת: בנימין קלינגרעסקים - כללי04/01/21189 צפיות
חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968​ (להלן: "חוק הרישוי") מטרת החובה בקבלת רישיון עסק בהתאם לחוק הרישוי הינה, בין היתר, לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחות ואיכות החיים של התושב. מהו רישיון לניהול עסק ? ​רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.

מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי04/01/21196 צפיות
מהו ההבדל בין קונסטרוקטור למהנדס בניין? ראשית חשוב להבין, שמהנדס קונסטרוקטור הוא מהנדס בניין שהתמחה בתכנון והוא בעל ניסיון עבודה של מספר שנים במשרד של קונסטרוקטור ותיק ומנוסה. מהנדס בניין, יכול לעבוד בתחום הביצוע (מהנדס ביצוע אצל קבלן) וכן יכול לשמש כמפקח בנייה.

מאמרים נוספים בנושא בחירות

מאת: אוהד ז.בחירות28/09/132136 צפיות
במהלך התפתחות העיר פרנסיה ניסו לשנותה, אך התמקדו בעיקר בשכונה החדשה נווה סביון ובשינויים תשתיתיים נקודתיים בלבד. ברור שבמצב הקיים חייבת להיות תכנית לשיפור פניה של העיר בהיקפים משמעותיים. בחירות באור יהודה 2013 שבהן תנצח ננה חן יביאו לביצוע פרויקטים של פינוי בינוי אשר ישנו את פני העיר לטובה, ויהפכו אותה לעיר מתקדמת ואיכותית. כמו כן הן יאפשרו פתרונות מעולים לזוגות צעירים שימשכו אוכלוסייה חדשה ורעננה לעיר ויעניקו לה עתיד טוב יותר אשר כל אחד מתושבי אור יהודה מייחל לו.

מאת: אוהד ז.בחירות28/09/131429 צפיות
כאשר ננה חן מדברת על החינוך בעיר רואים שהיא מדברת מהלב ומתוך רצון להביא שינוי למערכת החינוך בעיר. היא אומרת כי דרושה מהפכה של ממש בחינוך ומבהירה: "תלמידינו נוסעים כל בוקר לערים אחרות על מנת ללמוד שם, אור יהודה צריכה לתת מענה הולם לתלמידים והתלמידות שלה וצריך להתחיל עם זה כבר היום. אינני רוצה לחייב את התלמידים ללמוד בעיר, אלא שהמערכת תהיה כה טובה שהם יבחרו מעצמם ללמוד בה. "אהפוך את הסדר כך שתלמידי קריית אונו, יהוד ומונסון ירצו ללמוד בעיר שלנו ולא להפך" אומרת ננה חן.

מאת: אוהד ז.בחירות28/09/131554 צפיות
ננה חן שומעת חלק מהתושבים שאומרים: "החינוך בא מהבית ושום דבר לא יעזור " ועוד משפטים המבטאים את חוסר יכולתו של החינוך בעיר לשפר את ערכי התלמידים והישגיהם. על כך היא עונה: "אני מאמינה בעיר ובתושביה, אני מאמינה שעם רצון טוב וכלים נכונים ניתן לשנות כל דבר. אל תשכחו שכל שינוי מתחיל מהראש, אינני מסתפקת בקיים ואל לכם להסתפק בקיים כי הוא לא מתקרב אפילו לפוטנציאל הגלום בו". בחירות באור יהודה 2013 , שבהן תנצח ננה חן יביאו להכנסת שיפורים מרחיקי לכת במערכת החינוך של העיר בתחום הפדגוגי!

מאת: דניאל seoבחירות14/04/131351 צפיות
זה מספר שנים שעו"ד אדלר עומד מאחורי ארגון של מאות בעלי קרקע אשר ברשותם פיסות קרקע אשר שטחיהן בין 300 מ"ר לכדונם (כ 180 כאלה) במטרה לקדם תוכנית לבניה למגורים, תעסוקה ומסחר בקרקע מיוחדת זו.

מאת: ד.ג.בחירות15/12/108466 צפיות
דיון בנושא החוקתי על תוקפו של חוק הצינון לאנשי תקשורת (חוק לפיד)

מאת: רינה הראלבחירות27/01/098442 צפיות
מערכת הבחירות בישראל 2006 הייתה מהרדומות ביותר שידעה המדינה. במקום תעמולה תוססת, מותחת, דרמטית, הקורעת את המדינה בוויכוח נוקב על מי יהיו האנשים שיובילו את המדינה וידאגו לעתידה ואחיזתה בגדה המערבית, קיבלנו מערכת בחירות שטחית ומשעממת. ניתן להסיק מן היוצא בזאת כי תפקודה של התקשורת הישראלית במערכת הבחירות הנוכחית היה לקוי. בעבודה זו אדון על תפקודה הרצוי של התקשורת במערכת הבחירות מול המצוי.

מאת: ערן שלזינגרבחירות07/01/098923 צפיות
מפלגה מבקשת ומאמינה בצורך לשקף את הציבור. היא יודעת שקשה לה להפיק זאת במע' בחירות רגילה. היא יוצרת הפלייה מכוונת בין מתמודדים, הפלייה מתקנת כדי להגיע למיקסום שיקוף הציבור. היא מתכננת לה שדרוג לאנשים הבאים ממקומות שאינם מרכזיים בחברה, בגיאוגרפיית המדינה וכו'. טכניקה זו מאומצת גם ברמה הארצית שלעיתים יש מדינות הקובעות שחלק מנבחרי הציבור יבואו מפלגים מסוימים בחברה - שיטות ממשל עם כמה ראשי פרלמנט שייבחרו ע"י אנשי האזור.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica