חפש מאמרים:
שלום אורח
26.06.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

חריגות בניה, היתר, צו הריסה,ארנונה,טאבו,אישור לטאבו

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, העברת הזכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס. תעודה זו מהווה תנאי להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין (טאבו).

תהליך קבלת התעודה

על מנת שנוכל להנפיק תעודה זו, עליכם להגיש מסמכים כמפורט מטה ולשלם את אגרת התעודה. לאחר מכן נבדוק כי כל התשלומים בגין הנכס ובכללם: ארנונה, אגרות והיטלים לרבות היטלי השבחה, וכן מים וביוב (עד 31.12.2009), סולקו במלואם.

במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (לטאבו), ייתכן שתבוצע ביקורת בנכס לצורכי ארנונה.

מה תוקף התעודה?

תוקף התעודה הוא עד שנה מיום תשלום אגרת טאבו, בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס, כהגדרתו בפקודות העיריות, בגין הנכס לתקופה זו.

הגשת הבקשה

 

 

 

אופן הגשת בקשה לתעודה לרשם המקרקעין (טאבו)

תהליך הנפקת התעודה לרשם המקרקעין (טאבו) נעשה באגף הגבייה - מוקד טאבו והחזרים.

ניתן להגיש בקשה באחד הערוצים הבאים:

 • פנייה מקוונת - באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט.
 • בפקס או בדואר - יש להדפיס ולמלא לטופס פנייה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס ולהעבירו לאגף הגבייה בצירוף כל המסמכים הנדרשים (המפורטים בהמשך), לפי פרטי הקשר המופיעים מטה.
דגשים למילוי הבקשה

חשוב למלא את טופס הבקשה בקפידה - לציין שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח התעודה (דואר אלקטרוני/דואר) ומספר טלפון נייד ליצירת קשר.

שימו לב שהנכם מציינים על גבי הטופס את מספר חשבון הלקוח (ארנונה) ואת התאריך של מסירת הנכס (החזקה).

מסמכים שיש לצרף לבקשה (כולל מסמכים נדרשים בהתאם לסוג עסקה)
 • צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו)
 • צילום תעודה מזהה של שני הצדדים
 • במקרה של מיופה כוח
 • לעסקת מכר
 • להעברה ללא תמורה
 • לחכירה / הארכת חכירה
 • להעברה מנאמן לנהנה
 • לפירוק חברה
 • לרישום / תיקון בית משותף

* לאחר בדיקת הבקשה והמסמכים הנדרשים, ייתכן ותתבקשו להשלים מסמכים נוספים.

אגרת טאבוהאם תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) כרוכה באגרה?

קבלת התעודה לרשם המקרקעין כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 111.40 ש"ח (נכון לינואר 2021).

אגרת הטאבו תגבה לפי מספר החלקות או תתי חלקות - הגבוה מבניהם.

אופן תשלום האגרה לאחר בדיקת המסמכים שהגשתם, יישלח אליכם מסרון לתשלום האגרה או להשלמת מסמכים בהתאם לצורך.משך הטיפול בבקשה ואופן קבלת התעודהמשך הטיפול בבקשה הטיפול בבקשה אורך כ-10 ימי עבודה מיום תשלום האגרה.אופן קבלת התעודה בסיום הטיפול, התעודה תישלח באמצעות דואר אלקטרוני או דואר ישראל, בהתאם לבקשתכם. ניתן יהיה להמשיך את תהליך העברת הזכויות אצל רשם המקרקעין.קבלת מידע בדבר חובות לעירייה (איתור חובות)קבלת מידע בדבר חובות לעירייה

בעל נכס המעוניין לדעת אם קיימים חובות ביחס לנכס, יכול לפנות בבקשה לאיתור חובות עבור הנכס מבלי לבקש תעודה לרשם המקרקעין. מסמך זה אינו מהווה תעודה לרשם המקרקעין ואינו מאפשר העברה של זכויות בנכס ברשם המקרקעין (טאבו).

האם קבלת מידע בדבר חובות כרוכה בתשלום?

קבלת מידע בדבר חובות אינה כרוכה בתשלום.

אופן הגשת בקשה

יש להדפיס ולמלא טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת הזכויות בנכס, ולהעבירו לאגף הגבייה באחד הערוצים הבאים:

 • פנייה מקוונת - באמצעות פנייה מקוונת באתר העירייה.
 • בפקס או בדואר - יש לשלוח את הטופס לאגף הגבייה לפי פרטי הקשר המופיעים מטה.
דגשים למילוי הטופס
 • חשוב למלא את הטופס בקפידה.
 • יש לרשום על הטופס ''לצורך איתור חובות" ואת מספר חשבון הלקוח (ארנונה).
מסמכים שנדרש לצרף לבקשה
 • צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו)-- אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות עדכני מהחברה המשכנת.
 • צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).
 • במקרה של מיופה כוח - ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/רישיון נהיגה/דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.
אופן קבלת המכתב

בתום הבדיקה, העירייה תפיק מכתב המרכז את החובות שנותרו לבעל הנכס ביחס לנכס בגין: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח וכד', וכן מים וביוב [עד 31/12/2009].

המכתב יישלח באמצעות דואר אלקטרוני או דואר ישראל, בהתאם לבקשתכם.

אופן תשלום החובות בגין הנכס

כדי לקבל תעודה לרישום בטאבו יש לשלם את כל החובות על פי הפירוט שנמסר לכם. פירוט החובות מתקבל ביחידות השונות, והסדרת החוב נעשית אצלן.

אופן תשלום החוב

אם התקבלו שוברים מצורפים למכתב - יש לשלמם מיד.

אם לא התקבל שובר או נדרש בירור נוסף - יש לפנות ליחידה המטפלת להמשך טיפול (ראו פרטי קשר של היחידות בטבלה מטה).

 תגיות המאמר: טאבו, היתר, אישור, צו הריסה


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרעסקים - כללי30/05/22102 צפיות
הריני להעלות בפניכם נוהל עבודה, לדיון בהתנגדויות בפני הוועדה המקומית לבקשות להיתרי בניה ולתכניות בנין עיר. נוהל העבודה יועלה לאתר האינטרנט ההנדסי של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה. הנכם מתבקשים לפעול מעתה ואילך בהתאם להנחיות המפורטות בנוהל העבודה. הנוהל נערך בהיוועצות עם היועץ המשפטי ומושתת על ההוראות הקבועות בחוק התכנון והבניה התשכ״ה 1965( כהגדרתו בנוהל – חוק התכנון והבניה( ועל הקבוע בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, תשע״ו 2016( כהגדרתן בנוהל – תקנות רישוי בניה(.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל30/05/22106 צפיות
מילון מונחים גולש יקר, האתר של קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה מעניק לך מידע כללי עדכני ודינמי , ומידע נקודתי בתחומים ההנדסיים השונים ובהם רשוי ופקוח על הבנייה ותכנון בשילוב מפות גאוגרפיות עדכניות ומדויקות. בחלון זה תוכל לקבל מידע על מונחי יסוד בתחום ההנדסי / גאוגרפי ומידע אודות יכולות המערכת בתחומים שונים. להלן תאור של מספר מונחי יסוד שיקלו עליך את הגלישה

מאת: בנימין קלינגרצבא וביטחון29/05/2253 צפיות
פיקוד העורף מחלקת מיגון לשכת רע"ן הנדסה ורגולציה 80-8703088 :'טל 80-8703850 :פקס כ"ה אייר תשפ"ב 0800 מאי 02

מאת: בנימין קלינגראקטואליה03/05/22189 צפיות
מי רשאי להגיש בקשה להיתר בניה? הנדסאי בנין, אדריכל, מהנדס , קונסטרוקטור או כולם? בקשות כעורך ראשי להיתר בנייה ובאילו מבנים? פסק דין שהתקבל בימים האחרונים בבית המשפט המחוזי בחיפה מפזר את הערפל ועושה סדר בסוגיה הבוערת. השופטת תמר שרון נתנאל, קבעה כי אדריכלים בלבד יוכלו לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר למבנים של ארבע קומות ומעלה. מהנדסים לעומתם, יהיו רשאים לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר רק כאשר מדובר במבנים פשוטים בשימושים מוגבלים, כשהכוונה היא למבני מגורים, אחסנה ומלאכה בני פחות מארבע קומות.

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי02/05/22170 צפיות
השקעה בקרקע חקלאית היא נושא שמעניין אנשים רבים וניתן לדון בו בהרבה מאוד אספקטים. קיימים היבטים רבים שצריך לבדוק לבחינת כדאיות השקעה בקרקע כזו ובמאמר זה נתמקד באחד הקריטריונים המרכזיים. ראשית, כשבאים להשקיע בקרקע חקלאית, חשוב לזכור את המובן מאליו, כי מדובר בהשקעה ספקולטיבית בהגדרה. קיים בה סיכון וגם המשקיע צריך להביא בחשבון שהרבה פעמים טווח השקעה עד להפקת תשואה ראוייה הוא ארוך יחסית – הוא לא טווח קצר! לרוב שינוי יעוד לא יתרחש בתוך שנים בודדות. אין בעובדה הזו בכדי לפסול את ההשקעה כקרקע כזו, אבל חשוב לזכור את הדבר.

מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי02/05/22173 צפיות
אז מה זה ארנונה ? ארנונה זה מס שמוטל מכוח חוק בכל שנה והוא מורכב לכאורה ממשוואה מאוד פשוטה: "שטח הנכס" כפול "תעריף לכל מ"ר" – המכפלה של שניהם יוצרת בעצם את החיוב השנתי. אבל למען האמת, זה לא כל כך פשוט, וכפי שנציג כאן, הנתונים של "שטח" ו"תעריף" מצריכים בדיקה דקדקנית ועשויים להתפרש במספר אופנים. וכל שינוי קטן במשוואה הזאת יכול להביא להפחתה של עשרות אחוזים בחיוב הארנונה!

מאת: בנימין קלינגראדריכלות09/04/22243 צפיות
הודבק לך צו הריסה מינהלי על הנכס ואולי מצאת אותו זרוק בחצר. אסכם כאן מה שחשוב לדעת על צו הריסה מנהליוהכי חשוב זכרו שעליכם לפעול מהר בכדי לנסות לעקבו או לבטלו. לנו במשרד בנימין קלינגר נסיון מוכח של שנים בנושאי הסדרת עברות בניה וביטול צווי הריסה. צו הריסה מנהלי הוא אחד מהצעדים הקיצוניים ביותר שנוקטת רשות מקומית כלפי תושביה. צו כזה כולל בתוכו לוח זמנים צפוף במיוחד, ועל כן חשוב לפעול כנגדו במהירות האפשרית,תוך מקצועיות ומומחיות, כי הזמן לרעתכם. דרוש יידע נסיון ויצירתיות בהרבה מקרים. מהו צו הריסה מנהלי? ככלל, צו הריסה הוא הוראה של אחד מגופי השלטון להרוס מבנה. צו הריסה מנהלי הוא הוראה כזאת שניתנת על ידי וועדת התכנון והבנייה המקומית, מהנדס הוועדה, או ראש יחידת האכיפה, מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבנייה).

מאמרים נוספים בנושא מוסדות שלטון

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון31/10/201202 צפיות
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו ■ הנחיות מרחביות כלל עירוניות ומדיניות עיצוב ■ פרק תכנון ועיצוב הבניין מהדורה 2

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון05/02/191180 צפיות
מבנה, שבמזרח ירושלים, עמד על תילו שנים רבות מבלי שננקטו הליכים להריסתו, עד שבעליו החליט לשפצו ונאלץ להתמודד מול צו מנהלי להריסת המבנה במיידי. הצו אומנם בוטל !

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןמוסדות שלטון17/01/181513 צפיות
חקירה או מעצר מתוקשרים, הם בדיוק כשמם- מתוקשרים. בשיטת המשפט הישראלית, קיומה של חקירה אינה מהווה עונש, כמו גם שמעצר במסגרת חקירה או מעצר בית כלל אינם מהווים עונש, לבתי המשפט גם אין סמכות להטיל מעצר בית כעונש

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןמוסדות שלטון16/12/171161 צפיות
"האם ראוי שבית המשפט ישחרר את פסק הדין מתחת ידו, בטרם חלף המועד להגשת ערעור על החלטתו שלא לפסול את עצמו"?

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןמוסדות שלטון19/10/171332 צפיות
בית המשפט העליון דחה לאחרונה עתירה שהוגשה על ידי עמותת כן לזקן בעניין הנחה בסך של 50% ממחירי כרטיסי הנסיעה, בהתאם לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989 (להלן: החוק ולמרות. שהרכבת מעניקה לאזרחים ותיקים הנחה של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה ציבורית רק לנוסעים באמצעות כרטיס 'רב-קו', ולא לאלו הנוסעים באמצעות רכישת כרטיס נייר רגיל.

מאת: ניב אבןמוסדות שלטון03/05/171167 צפיות
אנשים אשר מנסים להשיג אזרחות זרה, מה הם צריכים לוודא? כי המתרגם הוא כזה ששולט בשפה בצורה מדויקת.

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון06/01/171546 צפיות
צו הריסה מנהלי הוא צו מאוד דורסני המוצא על ידי הועדה המקומית כנגד בנייה המבוצעת ללא היתר. מדובר בהליך מנהלי מהיר המאפשר הריסת המבנה בתוך זמן קצר לאחר הוצאת צו ההריסה המנהלי. לכן  במקרה שקיבלתם צו הריסה מנהלי מומלץ לפעול במהירות האפשרית ולהגיש לבית המשפט בבקשה לביטול צו ההריסה בהתאם לעילות הקבועות בחוק. חשוב לדעת כי ביצוע צו ההריסה המנהלי ניתן לביצוע תוך 24 שעות ולא יאוחר מ- 30 יום ממועד מתן הצו או המועד בו דחה בית המשפט את הבקשה לביטולו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica