חפש מאמרים:
שלום אורח
21.07.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

חריגות בניה, היתר, צו הריסה,ארנונה,טאבו,אישור לטאבו

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, העברת הזכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס. תעודה זו מהווה תנאי להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין (טאבו).

תהליך קבלת התעודה

על מנת שנוכל להנפיק תעודה זו, עליכם להגיש מסמכים כמפורט מטה ולשלם את אגרת התעודה. לאחר מכן נבדוק כי כל התשלומים בגין הנכס ובכללם: ארנונה, אגרות והיטלים לרבות היטלי השבחה, וכן מים וביוב (עד 31.12.2009), סולקו במלואם.

במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (לטאבו), ייתכן שתבוצע ביקורת בנכס לצורכי ארנונה.

מה תוקף התעודה?

תוקף התעודה הוא עד שנה מיום תשלום אגרת טאבו, בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס, כהגדרתו בפקודות העיריות, בגין הנכס לתקופה זו.

הגשת הבקשה

 

 

 

אופן הגשת בקשה לתעודה לרשם המקרקעין (טאבו)

תהליך הנפקת התעודה לרשם המקרקעין (טאבו) נעשה באגף הגבייה - מוקד טאבו והחזרים.

ניתן להגיש בקשה באחד הערוצים הבאים:

 • פנייה מקוונת - באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט.
 • בפקס או בדואר - יש להדפיס ולמלא לטופס פנייה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס ולהעבירו לאגף הגבייה בצירוף כל המסמכים הנדרשים (המפורטים בהמשך), לפי פרטי הקשר המופיעים מטה.
דגשים למילוי הבקשה

חשוב למלא את טופס הבקשה בקפידה - לציין שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח התעודה (דואר אלקטרוני/דואר) ומספר טלפון נייד ליצירת קשר.

שימו לב שהנכם מציינים על גבי הטופס את מספר חשבון הלקוח (ארנונה) ואת התאריך של מסירת הנכס (החזקה).

מסמכים שיש לצרף לבקשה (כולל מסמכים נדרשים בהתאם לסוג עסקה)
 • צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו)
 • צילום תעודה מזהה של שני הצדדים
 • במקרה של מיופה כוח
 • לעסקת מכר
 • להעברה ללא תמורה
 • לחכירה / הארכת חכירה
 • להעברה מנאמן לנהנה
 • לפירוק חברה
 • לרישום / תיקון בית משותף

* לאחר בדיקת הבקשה והמסמכים הנדרשים, ייתכן ותתבקשו להשלים מסמכים נוספים.

אגרת טאבוהאם תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) כרוכה באגרה?

קבלת התעודה לרשם המקרקעין כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 111.40 ש"ח (נכון לינואר 2021).

אגרת הטאבו תגבה לפי מספר החלקות או תתי חלקות - הגבוה מבניהם.

אופן תשלום האגרה לאחר בדיקת המסמכים שהגשתם, יישלח אליכם מסרון לתשלום האגרה או להשלמת מסמכים בהתאם לצורך.משך הטיפול בבקשה ואופן קבלת התעודהמשך הטיפול בבקשה הטיפול בבקשה אורך כ-10 ימי עבודה מיום תשלום האגרה.אופן קבלת התעודה בסיום הטיפול, התעודה תישלח באמצעות דואר אלקטרוני או דואר ישראל, בהתאם לבקשתכם. ניתן יהיה להמשיך את תהליך העברת הזכויות אצל רשם המקרקעין.קבלת מידע בדבר חובות לעירייה (איתור חובות)קבלת מידע בדבר חובות לעירייה

בעל נכס המעוניין לדעת אם קיימים חובות ביחס לנכס, יכול לפנות בבקשה לאיתור חובות עבור הנכס מבלי לבקש תעודה לרשם המקרקעין. מסמך זה אינו מהווה תעודה לרשם המקרקעין ואינו מאפשר העברה של זכויות בנכס ברשם המקרקעין (טאבו).

האם קבלת מידע בדבר חובות כרוכה בתשלום?

קבלת מידע בדבר חובות אינה כרוכה בתשלום.

אופן הגשת בקשה

יש להדפיס ולמלא טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת הזכויות בנכס, ולהעבירו לאגף הגבייה באחד הערוצים הבאים:

 • פנייה מקוונת - באמצעות פנייה מקוונת באתר העירייה.
 • בפקס או בדואר - יש לשלוח את הטופס לאגף הגבייה לפי פרטי הקשר המופיעים מטה.
דגשים למילוי הטופס
 • חשוב למלא את הטופס בקפידה.
 • יש לרשום על הטופס ''לצורך איתור חובות" ואת מספר חשבון הלקוח (ארנונה).
מסמכים שנדרש לצרף לבקשה
 • צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו)-- אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות עדכני מהחברה המשכנת.
 • צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).
 • במקרה של מיופה כוח - ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/רישיון נהיגה/דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.
אופן קבלת המכתב

בתום הבדיקה, העירייה תפיק מכתב המרכז את החובות שנותרו לבעל הנכס ביחס לנכס בגין: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח וכד', וכן מים וביוב [עד 31/12/2009].

המכתב יישלח באמצעות דואר אלקטרוני או דואר ישראל, בהתאם לבקשתכם.

אופן תשלום החובות בגין הנכס

כדי לקבל תעודה לרישום בטאבו יש לשלם את כל החובות על פי הפירוט שנמסר לכם. פירוט החובות מתקבל ביחידות השונות, והסדרת החוב נעשית אצלן.

אופן תשלום החוב

אם התקבלו שוברים מצורפים למכתב - יש לשלמם מיד.

אם לא התקבל שובר או נדרש בירור נוסף - יש לפנות ליחידה המטפלת להמשך טיפול (ראו פרטי קשר של היחידות בטבלה מטה).

 תגיות המאמר: טאבו, היתר, אישור, צו הריסה


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
קלינגר בנימין יועץ בכיר לתכנון בנייה ורישוי נייד 0523-888813
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון25/07/232664 צפיות
הרבה לקוחות מגיעים למשרדינו לאחר שקבלו צו הריסה למצללה או גגון שחשבו בתמימות רבה שבנייתה אינה דורשת היתר בנייה . כן "חוק הפרגולות" תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה קיבל תוקף והרבה עבודות פטורות מהיתר. ההנחיות די ברורות אך הרבה אזרחים לא מודעים למדניות העיריה או המועצה המקומית שצריכים להצמד אליה. כן ויש גם את תוכנית העיצוב הסביבתית .

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון25/07/232790 צפיות
התהליך מחייב אותנו לעבור מספר שלבים עד לקבלת ההיתר. השלב הראשון הוא בדיקת מידע, שלב בו אנו בודקים מול המועצה המקומית האם בכלל קיימת אופציה לתוספת בניה מצד המועצה המקומית ואגף השיכון והבינוי.

מאת: בנימין קלינגרשיפוצים25/07/232881 צפיות
מה ניתן לעשות במקרה של צו הריסה מנהלי צו הריסה מנהלי: בענף הבנייה, כל הליך של בנייה נדרש לאישורים מתאימים. אין זה סוד כי במקרה של היתרי בנייה, מדובר בביורוקרטיה מורכבת ומעייפת שעלולה להתארך חדשים ואף שנים, אך עם זאת אסור להתעלם מחשיבותם ונחיצותם העילאית של היתרי בנייה, אשר מבטיחים בנייה מורשית ובטוחה שעברה את כל הבדיקות הנדרשות וקיבלה היתר.

מאת: בנימין קלינגריזמות עסקית13/12/222993 צפיות
ידוע כי בנייה בשטחים המשותפים בבית משותף, תתאפשר רק בהסכמת 75% ומעלה מכלל דיירי הבניין בבית המשותף, וזאת עפ"י חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. אך מה הדין כאשר דיירים הרחיבו את דירת הגג שלהם תוך ניצול שטח המוצמד לדירת גג זו על חשבון השטח המשותף של הבית המשותף, בלא הסכמה של 75% מכלל דיירי הבית המשותף? ודוק – האם הצמדתו של שטח משותף לדירה, מקנה לבעלי הדירה זכות בנייה בשטח זה?

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל20/11/222681 צפיות
קיבלת התראה על קנס מינהלי? בנית ללא היתר? חשוב לדעת את החוק בעניין קנסות מנהליים ,קנס קצוב ובעניין שימוש שלא ע"פ היתר הבנייה. חשוב גם לדעת שעומדים בפנייך מספר אםפשרויות בכדי לצמצם את ה"נזק" ולהמנע מקנס מינהלי. וגם אם קיבלת קנס מינהלי עדיין יש מה לעשות- לא סוף פסוק!

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון18/11/222728 צפיות
הרפורמה בתכנון, רישוי ובניה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה לוחות זמנים לתהליכי רישוי שונים עבור רשות הרישוי ומכון הבקרה וזאת במטרה לקצר, לייעל ולפשט הליכי רישוי בניה. לצורך כך וכחלק מתהליך הדיגיטציה של שירותי משרדי הממשלה השונים, בשנת 2016 הושקה מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון המאפשרת הגשת בקשה להיתר בניה באופן מקוון. תהליך הוצאת היתר בניה לא אמור לארוך זמן רב לפי זמני המערכת, אך בפועל פרק הזמן מתארך כתוצאה מהתנהלות לקויה של הועדות ו/או של המבקש. במאמר זה נציג את פרקי הזמן המפורטים בחוק ואת פרקי הזמן המיושמים במציאות עד לקבלת היתר בניה. נציין שהזמן הממוצע היום לקבלת היתר בניה על פי לשכת האדריכלים הוא מעל שנתיים וחצי, הזמנים הרשומים מטה הם הזמנים של משרדים אשר מומחיותם היא הוצאת היתרי בניה. משרד קלינגר בנימין הינו המשרד היעיל ומהיר ביותר בקבלת היתרי בנייה.

מאת: בנימין קלינגרמו"מ16/11/222490 צפיות
דירת מגורים בראי העליון שדחה את עתירת רשות המסים פה אחד-פסיקה זו מחזירה עשרות אלפי דירות מגורים בישראל להיכנס לגדר דירת מגורים, על פי הפרשנות של החוק במשך עשרות בשנים, לפיה מבחן העל בחוק מיסוי מקרקעין הוא מבחן השימוש, ולא קיומה של תב״ע מתאימה או רישום בטאבו. העליון (14.11.2022), גם הפעם, אישר את החלטת ועדת הערר ודחה את ערעור המדינה בעניין שטיין (ע״א 1073/20): הסוגייה המרכזית שנדונה האם דירת מגורים המשמשת למגורים, ואולם אין לה היתר מתאים כחוק לשימוש למגורים, חרף שימוש בה למגורים ובידיעת העירייה, האם בעת מכירתה ניתן לקבל בגינה פטור ממס שבח או חישוב לינארי מיטיב במסגרת סעיף 48א(ב2) לחוק?

מאמרים נוספים בנושא מוסדות שלטון

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון25/07/232664 צפיות
הרבה לקוחות מגיעים למשרדינו לאחר שקבלו צו הריסה למצללה או גגון שחשבו בתמימות רבה שבנייתה אינה דורשת היתר בנייה . כן "חוק הפרגולות" תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה קיבל תוקף והרבה עבודות פטורות מהיתר. ההנחיות די ברורות אך הרבה אזרחים לא מודעים למדניות העיריה או המועצה המקומית שצריכים להצמד אליה. כן ויש גם את תוכנית העיצוב הסביבתית .

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון31/10/202025 צפיות
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו ■ הנחיות מרחביות כלל עירוניות ומדיניות עיצוב ■ פרק תכנון ועיצוב הבניין מהדורה 2

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון05/02/191763 צפיות
מבנה, שבמזרח ירושלים, עמד על תילו שנים רבות מבלי שננקטו הליכים להריסתו, עד שבעליו החליט לשפצו ונאלץ להתמודד מול צו מנהלי להריסת המבנה במיידי. הצו אומנם בוטל !

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןמוסדות שלטון17/01/182730 צפיות
חקירה או מעצר מתוקשרים, הם בדיוק כשמם- מתוקשרים. בשיטת המשפט הישראלית, קיומה של חקירה אינה מהווה עונש, כמו גם שמעצר במסגרת חקירה או מעצר בית כלל אינם מהווים עונש, לבתי המשפט גם אין סמכות להטיל מעצר בית כעונש

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןמוסדות שלטון16/12/171670 צפיות
"האם ראוי שבית המשפט ישחרר את פסק הדין מתחת ידו, בטרם חלף המועד להגשת ערעור על החלטתו שלא לפסול את עצמו"?

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןמוסדות שלטון19/10/171796 צפיות
בית המשפט העליון דחה לאחרונה עתירה שהוגשה על ידי עמותת כן לזקן בעניין הנחה בסך של 50% ממחירי כרטיסי הנסיעה, בהתאם לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989 (להלן: החוק ולמרות. שהרכבת מעניקה לאזרחים ותיקים הנחה של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה ציבורית רק לנוסעים באמצעות כרטיס 'רב-קו', ולא לאלו הנוסעים באמצעות רכישת כרטיס נייר רגיל.

מאת: ניב אבןמוסדות שלטון03/05/171545 צפיות
אנשים אשר מנסים להשיג אזרחות זרה, מה הם צריכים לוודא? כי המתרגם הוא כזה ששולט בשפה בצורה מדויקת.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica