חפש מאמרים:
שלום אורח
23.06.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

עוד סיבה לביטול צו הריסה

מאת: בנימין קלינגרצדק חברתי19/06/20211264 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
עילת ביטול צו ההריסה: האצלת

בהתאם להוראות החוק, ישנן 3 עילות לביטול צו הריסה מנהלי, והן: להוכיח כי הבנייה בוצעה בהתאם להוראות הדין, שאין צורך בהוצאת הצו ושנפל פגם מנהלי חמור שמוביל לבטלותו. המאמר שלהלן, יעסוק בצו הריסה מנהלי שבוטל עקב פגם מנהלי חמור אשר נעוץ בהאצלת סמכויות בניגוד להוראות הדין.

יש לכם שאלות – כנסו לפורום המשפטי בנושא תכנון בנייה.

ההצדקה לסמכות הרחבה שניתנה לוועדה המקומית בקשר להריסת מבנים:

הסמכות החריגה ושיקול הדעת הרחב שניתן לוועדות המקומיות באמצעות צו ההריסה המנהלי מוסבר ומוצדק בשל הצורך לאפשר להן להתמודד עבירות בנייה לפני שבנייתן הושלמה ובאמצעות כך למנוע עובדה מוגמרת בשטח של עבירות שבוצעו בניגוד להיתר הבניה ותנאיו.

בנוסף, בפסקי דין רבים ובמספר תיקונים שנערכו לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה") (אשר התמקדו בעבירות בניה – ראו למשל תיקון 116) הושם דגש על תופעת עבירות הבנייה שנהפכה לא מכבר למכת מדינה, ועל כן חל הצורך להקנות לוועדות המקומיות סל כלים הולם להתמודדות עם התופעה.

הביקורת על הסמכות הרחבה שניתנה לוועדה המקומית:

לצד ההצדקות שתומכות בסמכות הרחבה שניתנה לוועדה המקומית יש גם לא מעט ביקורת על היקף הסמכות ועל צו ההריסה המנהלי בכלל. הביקורת הראשונה, ומבחינה מהותית בעלת החשיבות הגבוהה ביותר, מתמקדת בכך שצו ההריסה המנהלי מיושם ונאכף ללא ביקורת משפטית ראויה.

לרשימת מאמרים בעניין עבירות בנייה – לחצו כאן!

ביקורת ראשונה – העדר ביקורת משפטית:

הוצאתו ואכיפתו של צו ההריסה המנהלי מבוצעות על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, כך שהגוף שמתריע על עבירת הבנייה הוא הגוף שמוציא צווי הריסה ומוודא את אכיפתם.

אמנם, ישנם בעלי תפקידים שונים בוועדה המקומית שמאוישים על ידי אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים שמבצעים את הפעולות הנ"ל – ועדיין, ישנו טעם לפגם משום שהצו לא ניתן בתום הליך משפטי.

לפיכך, נקבע בשורה של פסקי דין כי מהנדס הוועדה (או מהנדס העיר), וכן יתר בעלי התפקידים שרשאים להוציא צו הריסה מנהלי, צריכים לנקוט משנה זהירות, להימנע מפגיעה לא מדתית, לקחת בחשבון את הפגיעה הקשה בזכות הקניין של הפרט ולהימנע מגרימת נזק בלתי הפיך.

ביקורת שניה – העדר זכות שימוע:

מי שעובר עבירת בנייה על פי חוק התכנון והבניה מבצע, הלכה למעשה, עבירה פלילית שדיני העונשין חלים עליה. אמנם, בעוד שלפי דיני העונשין (וביתר עבירות הבנייה) קודם להגשת כתב אישום ניתנת לחשוד הזכות לשימוע, במקרה של צו ההריסה הליך השימוע לא מתקיים.

הרציונל מאחורי שלילת הזכות מוסבר בשל הצורך להרוס את הבנייה הלא חוקית לפני שהיא הופכת לעובדה מוגמרת, אז הריסתה קשה הרבה ביותר ולעתים בלתי אפשרית. אולם, מהצד השני אי קיום הליך שימוע רומס זכות יסוד בדין הפלילי ומונע מהחשוד בביצוע עבירה להשמיע את קולו.

למאמר בעניין הקלות ושימוש חורג – לחצו כאן.

כאן המקום לציין שהגדרתו הרחבה של המונח "עבירות בנייה" אשר מופיע בסעיף 203 לחוק התכנון והבניה כ- "עבודה אסורה" רק מוסיפה על הביקורת הקיימת. שכן, ההגדרה "עבודה אסורה" – בנייה או עבודה הטעונה היתר שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר", מאפשרת להוציא צו הפסקת עבודות על קשת רחבה של מקרים, ובהתאם לכך גם צו הריסה מנהלי.

ביקורת שלישית – פגיעה בזכות הקניין וגרימת נזק ממוני לא מבוטל ובלתי הפיך:

על כך שצו ההריסה גורם לנזק בלתי הפיך שיכול להגיע לסכומים גבוהים – אין צורך להכביר במילים. צו ההריסה יכול להינתן כנגד פרגולה או מחסן קטן שנבנו בניגוד להוראות הדין ועד לקומה שלמה או לאגף שלם שנבנו ללא היתר בניה. כך שהיקף הבנייה וההשלכות הכלכליות הן רחבות מאוד.

דרכי התמודדות עם צו הריסה מנהלי:

לפי דברי ההסבר של תיקון 116 לחוק התכנון והבניה, התיקון נועד להרחיב את סמכויותיהם של מוסדות התכנון, לשפר את יכולתם להתמודד עם עבירות תכנון ובניה, להקנות להם כלים נוספים למיגור התופעה (שהוגדרה כבר בשנות ה- 70 כמכת מדינה) ולהגביר באופן משמעותי את ההרתעה.

על מנת להשיג את מטרות התיקון נוספה האפשרות להוציא צו הריסה מנהלי, צו שכל תכליתו היא למנוע השלמה של עבודות שנעשו בניגוד להיתר הבנייה ותנאי, ובכך – למנוע הצבת עובדה מוגמרת "בשטח". תיקון 116 לחוק התכנון והבניה מחיל מספר קריטריונים שהתקיימותם תוביל לביטול צו המניעה, כך:

 • אם יוכח כי הבנייה בוצעה כדין.

 • אם הצו אינו נדרש כדי למנוע עובדה מוגמרת.

 • נפל פגם מנהלי חמור בהוצאת הצו.

 • התוכן שניתן לצקת לתול עילת ביטול צו הריסה מנהלי בשל פגם מנהלי חמור – הינו כחומר ביד היוצר, ועל כן רכיב זה זכה להתייחסות רבה בפסיקה.

  כך למשל, בהליך (ת"א) 3969-01-17 פרטוש יצחק נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: "עניין פרטוש"), נדונה בקשה לביטול צו מנהלי שלטענת העותר הוצא בחוסר סמכות קיצוני, ומשכך נטען כי נפל בעת הוצאות פגם מנהלי חמור. באותו המקרה, הפגם החמור יוחס להאצלת סמכותו של מהנדס הוועדה לידי המהנדס האחראי על יחידת הפיקוח על הבניה (מחלקת הרישוי).

  לפיכך, במסגרת ההליך, נדונה למעשה, האם האצלת סמכותו של מהנדס הוועדה המקומית להוצאת צווי הריסה מנהליים לידי מנהל היחידה על הפיקוח נעשתה בסמכות, ואם כן – האם חוקיות הפעולה מכשירה את הפגם המנהלי שדבק בה?

  לטענת המבקש, ס' 221א. לחוק התכנון והבניה מסמיך את מנהל היחידה הארצית לאכיפה, יו"ר הוועדה המקומית (בדרך כלל זהו ראש העיר) ומהנדס הוועדה להוציא צווי הריסה מנהליים. בשל חשיבותו של הסעיף הוראותיו יובאו במלואן, כך:

  "221(א). ראה מנהל היחידה הארצית לאכיפה, יושב ראש ועדה מקומית או מהנדס הוועדה, על יסוד תצהיר שהגיש לו מפקח כאמור בסעיף קטן (ב), כי בוצעה עבודה אסורה, רשאי הוא לצוות בכתב על הריסת העבודה האסורה (בפרק זה – צו הריסה מינהלי)..."

  עיון בהוראות החוק הנ"ל, מגלה כי, האחראי על יחידת האכיפה איננו נכלל ברשימת האורגנים שרשאים להוציא צווי הריסה מנהליים תחת ידם.עוד טען המבקש (המענה לתגובת הוועדה המקומית) – כי אין הוראה מפורשת בחוק להאצלת סמכויות ושלא ניתן אפילו ללמוד על הרשאה מכללא מתוך דברי ההסבר לחוק.

  לעומת זאת, הוועדה המקומית טענה כי סעיפים 5(ג) ו-6 לחוק הרשויות המקומיות מסמיכים את מהנדס הוועדה להאציל את סמכותו, ומשכך הוצאת הצו על ידי האחראי על יחידת הפיקוח נעשתה בסמכות ומבלי שייפול פגם מנהלי חמור בהוצאתו.

  מניתוח של פסק הדין, עולה כי – האצלת סמכויות נבחנית על פי שלושה מרכיבים:

  1. פרשנות החוק אשר נבחנית על רקע תכליתו.

  2. מישור מנהלי – האצלת סמכות מעין שיפוטית לגורם שמופקד על האכיפה.

  3. מישור חוקתי – הסמכת הדרג האוכף והמבצע להוצאת צווי הריסה מנהליים.

  כיצד יש לבחון את סבירות וחוקתיות האצלת הסמכויות:

  לצורך הכרעה בסוגיית האצלת הסמכות להוצאת הצווים, ומידת סבירותו של הצו שהוצא – חזר בית המשפט על ההלכה שקנתה לה אחיזה בפסיקה לפיה ראוי כי האצלת סמכות שמחייבת הפעלת שיקול דעת רחב – תעשה על ידי הגורם שהוק נקב בו.

  בנוסף, בית המשפט חזר על הלכות נוספות, ובהן: דחיית האצלת סמכות שהינה בעלת אופי שיפוטי, דחיית האצלת סכות שצריכה להיעשות על ידי הדרג שמעל האורגן המבצע או האוכף, וכן דחייה של מקרים בהם אין זהות או קרבה בשיקולים שבין המאציל לנאצל.

  דחיית האצלת הסמכות על רקע הפרשנות שיש ליתן להוראות חוק התכנון והבניה:

  לפיכך, וביחס לשניית מתוך שלושת המרכיבים שבאמצעותם בוחנים את האצלת הסמכויות על רקע הפרשנות לחוק נקבע כי:

  למהנדס הועדה להוציא תחת ידיו צווי הריסה. מכאן, שטענת המשיבה לפיה מהנדס הועדה, שזה עתה הוענקה לו סמכות ישירה ולא מואצלת, רשאי להאציל סמכותו החדשה לאחר, מעוררת קושי רב בהיבט כוונת המחוקק, והרי חזקה על המחוקק שאיננו משחית מילותיו לריק.

  ובהמשך:

  "סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות אינו יכול ליתן את שחוק התכנון והבניה אינו מאפשר, ולכן אין מהנדס העיר יכול להאציל סמכות לעניין סעיף 224 לכל מהנדס אחר".

  לפיכך, נקבע כבר כהחלטה ראשונית כי האצלת סמכותו של מהנדס הוועדה ביחס להוצאת צווי הריסה מנהליים איננה עולה בקנה אחד עם הפרשנות שיש ליתן להוראות החוק.

  דחיית האצלת הסמכות להוצאת צו הריסה – שיקולים במישור המנהלי:

  האצלת הסמכות להוצאת צווי ההריסה המנהליים למנהל מחלקת הרישוי נדחתה על פי העיקרון "סמכות לחוד ושיקול דעת לחוד". במסגרת זו, נקבע כי "חייב שהצווים יינתנו על ידי הגורמים הבכירים ביותר בשלטון המקומי", גורמים אשר אינם לוקחים חלק בביצוע (אכיפת הצווים) ושהינם בעלי ריחוק מוסדי מהדרג המבצע.

  לפי האמור בפסק הדין, ההבדלים בין הגורמים שהוסמכו בחוק התכנון והבניה להוצאת צווי המניעה לעומת הגורמים שהסמכות הואצלה להם – מעידים על השיקולים של חשיבות של עצמאות התפקיד ושל שיקול הדעת שהמחוקק לקח בחשבון.

  המישור החוקתי: דחיית האצלת הסמכויות עקב פגיעה בזכויות חוקתיות של הפרט:

  יתרה מכך, במסגרת פסק הדין נקבע כי האצלת הסמכויות פוגעת בזכותו החוקתית של הפרט אשר מעוגנת בחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, וזאת לנוכח הפגיעה בקניינו ורכושו של האדם ללא משפט.

   

   
       
       
       
     
   
  אודות כותב המאמר:
  קלינגר בנימין יועץ בכיר לתכנון בנייה ורישוי נייד 0523-888813
   
       
     
   

  מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

  מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון25/07/232574 צפיות
  הרבה לקוחות מגיעים למשרדינו לאחר שקבלו צו הריסה למצללה או גגון שחשבו בתמימות רבה שבנייתה אינה דורשת היתר בנייה . כן "חוק הפרגולות" תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה קיבל תוקף והרבה עבודות פטורות מהיתר. ההנחיות די ברורות אך הרבה אזרחים לא מודעים למדניות העיריה או המועצה המקומית שצריכים להצמד אליה. כן ויש גם את תוכנית העיצוב הסביבתית .

  מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון25/07/232709 צפיות
  התהליך מחייב אותנו לעבור מספר שלבים עד לקבלת ההיתר. השלב הראשון הוא בדיקת מידע, שלב בו אנו בודקים מול המועצה המקומית האם בכלל קיימת אופציה לתוספת בניה מצד המועצה המקומית ואגף השיכון והבינוי.

  מאת: בנימין קלינגרשיפוצים25/07/232799 צפיות
  מה ניתן לעשות במקרה של צו הריסה מנהלי צו הריסה מנהלי: בענף הבנייה, כל הליך של בנייה נדרש לאישורים מתאימים. אין זה סוד כי במקרה של היתרי בנייה, מדובר בביורוקרטיה מורכבת ומעייפת שעלולה להתארך חדשים ואף שנים, אך עם זאת אסור להתעלם מחשיבותם ונחיצותם העילאית של היתרי בנייה, אשר מבטיחים בנייה מורשית ובטוחה שעברה את כל הבדיקות הנדרשות וקיבלה היתר.

  מאת: בנימין קלינגריזמות עסקית13/12/222935 צפיות
  ידוע כי בנייה בשטחים המשותפים בבית משותף, תתאפשר רק בהסכמת 75% ומעלה מכלל דיירי הבניין בבית המשותף, וזאת עפ"י חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. אך מה הדין כאשר דיירים הרחיבו את דירת הגג שלהם תוך ניצול שטח המוצמד לדירת גג זו על חשבון השטח המשותף של הבית המשותף, בלא הסכמה של 75% מכלל דיירי הבית המשותף? ודוק – האם הצמדתו של שטח משותף לדירה, מקנה לבעלי הדירה זכות בנייה בשטח זה?

  מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל20/11/222612 צפיות
  קיבלת התראה על קנס מינהלי? בנית ללא היתר? חשוב לדעת את החוק בעניין קנסות מנהליים ,קנס קצוב ובעניין שימוש שלא ע"פ היתר הבנייה. חשוב גם לדעת שעומדים בפנייך מספר אםפשרויות בכדי לצמצם את ה"נזק" ולהמנע מקנס מינהלי. וגם אם קיבלת קנס מינהלי עדיין יש מה לעשות- לא סוף פסוק!

  מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון18/11/222661 צפיות
  הרפורמה בתכנון, רישוי ובניה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה לוחות זמנים לתהליכי רישוי שונים עבור רשות הרישוי ומכון הבקרה וזאת במטרה לקצר, לייעל ולפשט הליכי רישוי בניה. לצורך כך וכחלק מתהליך הדיגיטציה של שירותי משרדי הממשלה השונים, בשנת 2016 הושקה מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון המאפשרת הגשת בקשה להיתר בניה באופן מקוון. תהליך הוצאת היתר בניה לא אמור לארוך זמן רב לפי זמני המערכת, אך בפועל פרק הזמן מתארך כתוצאה מהתנהלות לקויה של הועדות ו/או של המבקש. במאמר זה נציג את פרקי הזמן המפורטים בחוק ואת פרקי הזמן המיושמים במציאות עד לקבלת היתר בניה. נציין שהזמן הממוצע היום לקבלת היתר בניה על פי לשכת האדריכלים הוא מעל שנתיים וחצי, הזמנים הרשומים מטה הם הזמנים של משרדים אשר מומחיותם היא הוצאת היתרי בניה. משרד קלינגר בנימין הינו המשרד היעיל ומהיר ביותר בקבלת היתרי בנייה.

  מאת: בנימין קלינגרמו"מ16/11/222439 צפיות
  דירת מגורים בראי העליון שדחה את עתירת רשות המסים פה אחד-פסיקה זו מחזירה עשרות אלפי דירות מגורים בישראל להיכנס לגדר דירת מגורים, על פי הפרשנות של החוק במשך עשרות בשנים, לפיה מבחן העל בחוק מיסוי מקרקעין הוא מבחן השימוש, ולא קיומה של תב״ע מתאימה או רישום בטאבו. העליון (14.11.2022), גם הפעם, אישר את החלטת ועדת הערר ודחה את ערעור המדינה בעניין שטיין (ע״א 1073/20): הסוגייה המרכזית שנדונה האם דירת מגורים המשמשת למגורים, ואולם אין לה היתר מתאים כחוק לשימוש למגורים, חרף שימוש בה למגורים ובידיעת העירייה, האם בעת מכירתה ניתן לקבל בגינה פטור ממס שבח או חישוב לינארי מיטיב במסגרת סעיף 48א(ב2) לחוק?

  מאמרים נוספים בנושא צדק חברתי

  מאת: בנימין קלינגרצדק חברתי06/10/222265 צפיות
  רקע מקדים : בפסק דין שניתן לאחרונה עלתה בין היתר השאלה האם רשאי מתווך להחתים לקוח על הזמנת שירותי תיווך תוך ציון פרטי נכס עוד שבאותה עת לא קיבל את הסכמת בעליו לכך? בנימין קלינגר מפרסם המאמר בנוסף להיותו בעלים של משרד קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה הינו גם בעל רישיון תיווך במקרקעין מטעם משרד המשפטים. ובכן מה פסק ביהמ"ש ?

  מאת: בנימין קלינגרצדק חברתי29/06/211515 צפיות
  בשנת 2014 נכנסו לתוקף תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר הכוללות את רשימת העבודות והתנאים לביצוע. עם זאת הרבה תושבים חושבים בתמימות שמבינים את התקנות שעל פנם נראים די ברורות ומופתעים כאשר לפתע מוזמנים לשימוע במחלקת הפקוח על הבניה או שמקבלים צו הריסה מנהלי. למרות שהכל נראה םפעמים ברור ומובן ועל מנת לחסוך אוגמת נפש ועלויות רבות אנו ממליצים לפנות לייעוץ ולא רק להקשיב למי שמוכר לכם את הפרגולה או מבצע עבורכם את הבניה.

  מאת: בנימין קלינגרצדק חברתי30/12/201485 צפיות
  לאחרונה רבים פונים למשרדנו לאחר קבלת התראה על צו מנהלי. יש כאלו שפונים גם אחרי שקבלו את הקנס המנהלי שתמיד סכום בסכום גבוהה הרבה מעל המצופה. בד"כ מדובר על קנס גבוהה שניתן בשל שימוש שלא בהיתר, שימוש חורג ו/או בשל ביצוע עברות בניה. תוספות בניה, פיצול דירות , שימוש בקרקע חקלאית וכדומה. מדובר בקנס קצוב משמעו למשרדנו מחלקה מיוחדת הפועלת ומסייעת ללקוחות המשרד בהסדרת חריגות בניה ,ביטול צווי הריסה וקנסות מנהליים. הנכם מוזמנים לפנות ליעוץ ויפה שעה אחת קודם. בהמשך כל מה שכדאי וצריך לדעת על צו הריסה קצוב

  מאת: גדעון צורצדק חברתי24/02/149096 צפיות
  בחודש מרץ שנת 2000 נפטרה לילי ז"ל, רעייתו של אריאל שרון. על–פי בקשתה היא נקברה על גבעת הכלניות. במסגרת קבורה זו, עושה שרון כל עבירה אפשרית מתחום המקרקעין. קבורה בקרקע חקלאית, שהיא גם אתר עתיקות מוכרז, וכל זאת ללא רישיון קבורה במקום, וללא היתר כנדרש בחוק. ומעל הכל הוא איננו בעל זכות בקרקע. כחמש שנים לאחר הקבורה, פונה נעם פדרמן, ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, בדרישה להעתיק את הקבר של המנוחה לבית עלמין. ולאחר מכן, פדרמן מגיש עתירה לבג"ץ, נגד ראש הממשלה אריאל שרון ונגד היועץ מזוז. בית המשפט בפסק דין זה, נתן ידו לפגיעה קשה בשלטון החוק ולפגיעה באינטרס הציבורי. וקיימת האפשרות - שאריק שנלחם את מרבית חייו בערבים, במותו נקבר בבית קברות מוסלמי.

  מאת: יאיר צבריצדק חברתי14/04/132268 צפיות
  ר' חי על ביטוח לאומי וקצבת זקנה, ר' לא התחתן מעולם ולא הוליד ילדים. כשהיה ילד ראה במו עיניו איך הורגים הגרמניםו את הוריו אחותו ושני אחיו. ר' חי איתנו בעיר שלנו, הוא רואה בכל יום את אותם הרחובות את אותן חנויות ואותם אנשים. ר' ניצול שואה. בפעם השניה בחייו הוא מרגיש איך סופו קרב ורעב מכה בו בפעם השניה בחיו. כיצד חיים בעירנו ניצולי שואה במצב כל כך קשה? לאחרונה אנו עדים לסיפורים קשים על מצבם של ניצולי השואה בישראל. עוני ורעב וקושי רב בביצוע משימות היום יום הם רק חלק מהבעיות האקוטיות בהם מתמודדים הניצולים באחרית ימיהם. קשה לתפוש את הסבל בעברם ומתוך כך עוד יותר את המצב שחלקם מתמודדים איתו גם היום.

  מאת: משה יוריצדק חברתי14/11/128472 צפיות
  מצעירותי פיללתי לפתוח ביזנס בענף המזון. על כן, עמלתי רבות ואספתי כסף להקמת חנות. אך לצערי, מהר מאוד הגעתי למסקנה שבכדי להתקדם בתחום זה, קיים צורך לתכנן את צעדי ולארגן את הכספים כראוי. ודאי, זה קשה לפתוח עסק, אבל ניתן להצליח. אפשר ללמוד אסטרטגיות שבאפשרותן לסייע להתנהל נכון.

  מאת: משה יוריצדק חברתי09/10/128113 צפיות
  מרוכזים לפניכם מספר עצות טובות: שלב חשוב מאוד הוא לערוך בירור שהמקום בו אתם רוצים לחגוג, ממנו אתם מתעתדים להתרשם, מחזיק בידו בכל האישורים הרלוונטיים להפעלת האולם. שמעתי על לא מעט מקרים בהם גני ארועים נסגרו רגע לפני הארוע הגדול.

   
   
   

  כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
  השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

  christian louboutin replica