חפש מאמרים:
שלום אורח
28.06.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מהיא ארנונה וכיצד ניתן להפחית את התשלום לצמיתות

הפרמטר הראשון – "שטח "דבר ראשון אנחנו רוצים לבדוק מהו שטח הנכס ובעיקר, פרקטית, איך אנחנו מפחיתים אותו.לכל רשות במדינת ישראל (ויש כ-250 כאלו) קיים "צו מיסים" –חוברת קריטריונים שבה מפורטת, בין היתר, שיטת המדידה שהיא זו שקובעת מה יהיה חיוב הארנונה בנכס.ישנן 4 שיטות מדידה שונות (!!!) והפערים בין שיטה לשיטה עשויים להיות עשרות אחוזים…לכן, כל כך משמעותי לבדוק האם אכן מדדו את הנכס שלכם בדיוק בהתאם לשיטה הרלבנטית הנכונה – נכס בשטח 1,000 מ"ר יכול בקלות להיחשב לצרכי ארנונה בשטח 700 מ"ר, אם מודדים אותו "נכון".דבר נוסף הקשור גם הוא לשטח – הגדרת השטח שהינו בר חיוב בכלל.ישנם שטחים שלכאורה נראה ברור כי אפשר לחייב אותם בארנונה ובכלל מגיע להם פטור מוחלט (!) או שבכלל הם לא אמורים להיכלל בחיוב.לדוגמא: משרד בתל אביבבהתאם למפורט בחוזה השכירות של הנכס מצויין כי שטחו 400 מ"ר. וגם בחיוב הארנונה מופיע שטח של 400 מ"ר.נשמע הגיוני ומתאים לא? ממש לא!!לצרכי קביעת דמי שכירות, נהוג לחשב את כל שטח הנכס "ברוטו" כולל קירות פנים וחוץ. לעומת זאת, בהתאם לצו המיסים של עירית ת"א, שטח הנכס לצרכי חיוב ארנונה הינו השטח "נטו, נטו" כלומר ללא קירות החוץ וגם ללא קירוץ הפנים – רק רצפה.הפער בין שתי השיטות הללו יכול להגיע בקלות ל- 10% ואף יותר מכך.המשמעות הכספית גדולה מאוד – תעריף למשרדים בתל אביב מתקרב ל- 400 שקל למטר לשנה. ולכן הפחתה של 10% באה לידי ביטוי בהפחתה של 16,000 ₪ לשנה.וזאת, רק מבדיקה של שיטת המדידה הנכונה והשוואה בין השטח בחוזה שכירות לשטח בחיוב הארנונה.לסיכום – אם השטח בחיוב הארנונה דומה לשטח בחוזה השכירות, יש כנראה בעיה וניתן להפחית את החיוב.נביא דוגמא אחרת שממחישה את הצורך לא רק בבדיקת גודל השטח אלא את המהות שלו, כלומר האם יש בכלל מקום לכלול אותו בחישוב או לא. האם הוא בר חיוב."קאנטרי קלאב" בו טיפלנו, החזיק בשטחי קרקע גדולים שלא היו להם מבנים, שטחי קרקע לצורכי הגינון בריכה וכו'.השטחים לא היו ממש בשימוש שוטף של הקאנטי ובכל זאת נאלץ לשלם הרבה מאוד שנים על אלפי מ"ר של קרקע שלא הייתה בשימוש.אבל… החוק קובע שכדי לחייב קרקע בארנונה, יש צורך בהתקיימות שלשני תנאיםמצטברים:צריך שתהיה בעלות או חזקה בשטח – ואכן במקרה של הקאנטרי הוא המחזיק בשטחים הללו. וגם צריך להיות שימוש בפועל. וכפי שציינו בקרקע הזאת לא היה שימוש. כיצד יוצרים "אי שימוש" כשמדובר בקרקע פתוחה שניתן לעבור ולהשתמש בא כל הזמן? פשוט, באמצעות תיחום של שטח הקרקע והפרדה שלו פיזית משאר הקאנטרי, הצלחנו להביא לפטור מלא לאותם שטחי קרקע ללא הגבלת זמן!לסיכום, פרקטית תמיד לבדוק מה שיטת המדידה. לוודא שאתם אכן מחוייביםבשיטה הנכונה וטוב תמיד לוודא גם אם יש אולי שטחים מסויימים שפשוט ניתן בנסיבות המקרה הספציפי לקבל עליהם אפילו פטור מלא, כי הם אינם ברי חיוב בארנונה.על פטור לנכס ריק שמעתם? החזר ארנונה? מוזמנים לפנות לייעוץ.
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרעסקים - כללי30/05/22106 צפיות
הריני להעלות בפניכם נוהל עבודה, לדיון בהתנגדויות בפני הוועדה המקומית לבקשות להיתרי בניה ולתכניות בנין עיר. נוהל העבודה יועלה לאתר האינטרנט ההנדסי של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה. הנכם מתבקשים לפעול מעתה ואילך בהתאם להנחיות המפורטות בנוהל העבודה. הנוהל נערך בהיוועצות עם היועץ המשפטי ומושתת על ההוראות הקבועות בחוק התכנון והבניה התשכ״ה 1965( כהגדרתו בנוהל – חוק התכנון והבניה( ועל הקבוע בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, תשע״ו 2016( כהגדרתן בנוהל – תקנות רישוי בניה(.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל30/05/22110 צפיות
מילון מונחים גולש יקר, האתר של קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה מעניק לך מידע כללי עדכני ודינמי , ומידע נקודתי בתחומים ההנדסיים השונים ובהם רשוי ופקוח על הבנייה ותכנון בשילוב מפות גאוגרפיות עדכניות ומדויקות. בחלון זה תוכל לקבל מידע על מונחי יסוד בתחום ההנדסי / גאוגרפי ומידע אודות יכולות המערכת בתחומים שונים. להלן תאור של מספר מונחי יסוד שיקלו עליך את הגלישה

מאת: בנימין קלינגרצבא וביטחון29/05/2255 צפיות
פיקוד העורף מחלקת מיגון לשכת רע"ן הנדסה ורגולציה 80-8703088 :'טל 80-8703850 :פקס כ"ה אייר תשפ"ב 0800 מאי 02

מאת: בנימין קלינגראקטואליה03/05/22194 צפיות
מי רשאי להגיש בקשה להיתר בניה? הנדסאי בנין, אדריכל, מהנדס , קונסטרוקטור או כולם? בקשות כעורך ראשי להיתר בנייה ובאילו מבנים? פסק דין שהתקבל בימים האחרונים בבית המשפט המחוזי בחיפה מפזר את הערפל ועושה סדר בסוגיה הבוערת. השופטת תמר שרון נתנאל, קבעה כי אדריכלים בלבד יוכלו לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר למבנים של ארבע קומות ומעלה. מהנדסים לעומתם, יהיו רשאים לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר רק כאשר מדובר במבנים פשוטים בשימושים מוגבלים, כשהכוונה היא למבני מגורים, אחסנה ומלאכה בני פחות מארבע קומות.

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי02/05/22176 צפיות
השקעה בקרקע חקלאית היא נושא שמעניין אנשים רבים וניתן לדון בו בהרבה מאוד אספקטים. קיימים היבטים רבים שצריך לבדוק לבחינת כדאיות השקעה בקרקע כזו ובמאמר זה נתמקד באחד הקריטריונים המרכזיים. ראשית, כשבאים להשקיע בקרקע חקלאית, חשוב לזכור את המובן מאליו, כי מדובר בהשקעה ספקולטיבית בהגדרה. קיים בה סיכון וגם המשקיע צריך להביא בחשבון שהרבה פעמים טווח השקעה עד להפקת תשואה ראוייה הוא ארוך יחסית – הוא לא טווח קצר! לרוב שינוי יעוד לא יתרחש בתוך שנים בודדות. אין בעובדה הזו בכדי לפסול את ההשקעה כקרקע כזו, אבל חשוב לזכור את הדבר.

מאת: בנימין קלינגראדריכלות09/04/22248 צפיות
הודבק לך צו הריסה מינהלי על הנכס ואולי מצאת אותו זרוק בחצר. אסכם כאן מה שחשוב לדעת על צו הריסה מנהליוהכי חשוב זכרו שעליכם לפעול מהר בכדי לנסות לעקבו או לבטלו. לנו במשרד בנימין קלינגר נסיון מוכח של שנים בנושאי הסדרת עברות בניה וביטול צווי הריסה. צו הריסה מנהלי הוא אחד מהצעדים הקיצוניים ביותר שנוקטת רשות מקומית כלפי תושביה. צו כזה כולל בתוכו לוח זמנים צפוף במיוחד, ועל כן חשוב לפעול כנגדו במהירות האפשרית,תוך מקצועיות ומומחיות, כי הזמן לרעתכם. דרוש יידע נסיון ויצירתיות בהרבה מקרים. מהו צו הריסה מנהלי? ככלל, צו הריסה הוא הוראה של אחד מגופי השלטון להרוס מבנה. צו הריסה מנהלי הוא הוראה כזאת שניתנת על ידי וועדת התכנון והבנייה המקומית, מהנדס הוועדה, או ראש יחידת האכיפה, מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבנייה).

מאת: בנימין קלינגרעיצוב פנים09/04/22238 צפיות
עיריית תל אביב – יפו חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 מינהל ההנדסה 1 'עמ 22-0283 פרוטוקול החלטות רשות רישוי דיין משה 151 בצרון 34 בקשה מספר: 0283-22 גוש: 6150 חלקה: 392 תאריך בקשה: 2022/02/20 שכונה: ביצרון ורמת ישראל תיק בניין: 151-0758 סיווג: מסלול מקוצר/הוספת מרחב מוגן דירתי בקשת מידע: 201900843 שטח: 1766 מ"ר תא' מסירת מידע: 2019/06/12 מבקש הבקשה: דווידוביץ אמיר בצרון 34 , תל אביב - יפו 6789481 שיר דווידוביץ אוראל בצרון 34 , תל אביב - יפו 6789481 עורך הבקשה: פרמן אריאל שדה יצחק 57ב, תל אביב - יפו 6706630 תוכן הבקשה ע"י עורך הבקשה

מאמרים נוספים בנושא בניין ואחזקה - כללי

מאת: אבי דוידיבניין ואחזקה - כללי30/01/22499 צפיות
מה חשוב לדעת בשביל להבין מה זה תבע בצורה פשוטה

מאת: פורטל בתיםבניין ואחזקה - כללי23/08/21767 צפיות
כאשר אתם צריכים לבצע עבודות שונות בבית שלכם, לא תמיד פשוט להבין למי צריך להתקשר כדי שעבודות אלו יבוצעו. ישנם בעלי מקצוע מומחים מסוגים שונים כמו חשמלאי, אינסטלטור או קבלן שיפוצים. אבל מה קורה כאשר אתם רוצים לבצע תיקונים ומשימות תחזוקה ופשוט לא בורכתם בכישורים המתאימים?

מאת: פורטל בתיםבניין ואחזקה - כללי28/07/21745 צפיות
מחפשים חברת ניהול ואחזקת בתים בצפון? רגע לפני שאתם בוחרים בחברה כזו או אחרת עליכם לתת את הדעת על הנושאים הבאים:

מאת: פורטל בתיםבניין ואחזקה - כללי31/05/211026 צפיות
המגורים בעיר גדולה כמו חיפה אינה אומרת שעל הבניין שלכם להיראות אפרורי וקודר. להיפך, חיפה עטופה בכל כך הרבה טבע ירוק ומוריק, שזו חובה של ממש להקים גינה משותפת. גינה בבניין תסב הרבה הנאה לדיירים וילדיהם, הם יוכלו לבלות בחוץ, או על הגג, תלוי איפה תמוקם הגינה המשותפת, והבניין יראה פשוט נפלא, ייחודי ומלא באופי. אם שאלתם את עצמכם מה לעשות כדי להקים גינה, כל הפרטים לפניכם:

מאת: פורטל בתיםבניין ואחזקה - כללי31/05/21972 צפיות
המציאות הטכנולוגית שקיימת כיום, שינתה את החיים שלנו מקצה לקצה בהמון היבטים. ואחד התחומים שהשתנה גם כן כתוצאה מכניסת הטכנולוגיה לחיינו הוא ניהול ועד הבית. טכנולוגיה מתקדמת אשר מותאמת לתחום של ניהול בתים, הפכה את תהליך הניהול למאוד פשוט וידידותי ובעזרת תכנה לניהול בניינים אפשר לנהל את ועד הבית בצורה חכמה, אפקטיבית ובעיקר, שקופה, שזהו פרמטר לא פחות חשוב.

מאת: רוני הכהןבניין ואחזקה - כללי18/05/211077 צפיות
זה קשור הרבה לבחירה של עיצוב פנים נכון, וקשור גם כן לבחירה של חברת ניקיון משרדים שיודעת מה נדרש ממנה על מנת לשמר את החלל הזה נקי מלכלוך ואבק.

מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי14/05/21915 צפיות
לאחר האסון אמש בו נהרג ילד בן 6 ונפגעה אימו למרות ששהו בממ"ד, מ"מ יו"ר איגוד המהנדסים מסביר את מגבלות המיגון: "מה שקרה אתמול זה שנכנס לממ"ד רסיס בזווית שונה מהרגיל. אם יש משהו שאפשר ללמוד מזה, זה שגם בתוך הממ"ד רצוי להיות קרובים לרצפה ברגע של ההתקפה"

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica