חפש מאמרים:
שלום אורח
21.06.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פטור מיגון- הנחיות חדשות מפיקוד העוטרף במיזמים של תמא 38

מאת: בנימין קלינגרצבא וביטחון29/05/2022665 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
הנחיית ענף בנושא עקרונות המיגון במיזמים מתוקף תמ"א 83 8 .כללי: א. התוכנית הממשלתית תמ"א 30 מכתיבה שינויים מבניים הכוללים תוספת זכויות בנייה. ב. התוכנית מחוייבת לדרישות חוק הג"א הן לדירות הקיימות והן לדירות החדשות במיזם בו מיישמים את עקרונות התוכנית. ג. הנחיית ענף זו מבהירה את העקרונות והכללים להכלת עקרונות חוק הג"א והתקנות במיזם מתוקף תמ"א 30. 0 .דירות קיימות במיזם: א. תנאים לקבלת פטור: 8 )מקלט פרטי משותף - במבנה בו קיים מקלט פרטי משותף לדירות הקיימות, יינתן פטור ממיגון לדירות הקיימות, בתנאים המצטברים הבאים: א( המקלט תקין - יש להגיש דו"ח תקינות המקלט במסגרת הבקשה להיתר. ב( במקלט מותקנת מערכת אוורור וסינון בהתאם לתקנות חוק הג"א ובהתאם לת"י 0578. ג( המקלט עומד בכל דרישות המיגון המפורטות בתקנות חוק הג"א. ככל והמקלט לא עומד באחת מדרישות הסעיפים שלהלן ניתן לשפץ ולשקם המקלט, להשלים הפרטים הנדרשים כך שיעמוד בדרישות. 0 )ללא הוספת שטח עיקרי – במבנה בו אין תוספת שטח עיקרי לדירות הקיימות, יהיה זכאי לפטור מתוספת מיגון לדירות אלו לרבות מקרה בו אין מקלט פרטי משותף במבנה. ב. כאשר התנאים בסעיף 0.א'. לא מתקיימים, יחויבו הדירות הקיימות בהקמת פיתרון מיגון בהתאם לעקרונות כמפורט בסעיף 0 למסמך זה. 3 .דירות חדשות במיזם מחויבות בהקמת פיתרון מיגון בהתאם לעקרונות סעיף 0 למסמך זה. 0 .דרישות פיתרון מיגון במיזם מתוקף תמ"א 83: א. פתרון המיגון במיזם יהיה בניית מגדל מרחבים מוגנים דירתיים )ממ"ד( תקניים, שטח כל ממ"ד לא יפחת מ-8 מ"ר נטו. ב. שוכנעה הרשות המוסמכת כי התנאים ההנדסיים לא מאפשרים זאת, רשאית לאשר ממ"ד ששטחו קטן יותר, אך לא פחות מ-5 מ"ר נטו. ג. שוכנעה הרשות המוסמכת כי תנאי המקום אינם מאפשרים ירידת היקף קירות מגדל המרחבים המוגנים כנדרש בתקנות הג"א )%78 מההיקף לפחות(, ובדרישות הנחיות ענף 20-28( המפורסמות באתר פיקוד העורף(, רשאית הרשות המומסכת לאשר ההקלות הבאות לעניין ירידת קירות ההיקף: 8 )תקרות הביניים של ירידת הקירות יהיו בעובי 08 ס"מ לכל הפחות. 0 )כאשר קיימות תקרות ביניים מלאות של הדירות הקיימות, יידרש חיבור בין תקרות הביניים הקיימות לקירות היורדים, ללא יציקת תקרות ביניים חדשות. ד. שוכנעה הרשות המוסמכת כי הן התנאים ההנדסיים והן תנאי המקום במיזם לא מאפשרים הקמת מגדל מרחבים מוגנים, גם במימוש כלל ההקלות המפורטות בסעיפים 0.א'.-ג'. רשאית הרשות המוסמכת לאשר פטור ממיגון בתנאי להקמת "שיפורי מיגון" בהתאם לסעיף 0(.ד( במדיניות הפטורים. כלל שיפורי המיגון במיזם יהיו בהתאם לדרישות מפרט שיפורי מיגון של פיקוד העורף, שיפורי המיגון יהיו מסוג "שיפור מיגון מוגבר" בלבד. בדירות קיימות בהן התנאים ההנדסיים לא מאפשרים הקמת "שיפור מיגון מוגבר", הרשות המוסמכת רשאית לאשר הקמת "שיפור מיגון בסיסי". 5 .כל חריגה המתבקשת מהנחיה זו תאושר על-ידי מהנדס המרחב הראשי/המהנדס הראשי/הח"מ בלבד ובאופן פרטני. 2 .כל סתירה בין הכתוב בהנחיה זו לבין הכתוב בתקנות הג"א, הנאמר בתקנות יגבר ויהיה הקובע למקרה או עניין. בברכה, סא"ל אנדרי בלאוסוב רע"ן הנדסה ורגולציה פיקוד העורף
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
קלינגר בנימין יועץ בכיר לתכנון בנייה ורישוי נייד 0523-888813
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון25/07/232569 צפיות
הרבה לקוחות מגיעים למשרדינו לאחר שקבלו צו הריסה למצללה או גגון שחשבו בתמימות רבה שבנייתה אינה דורשת היתר בנייה . כן "חוק הפרגולות" תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה קיבל תוקף והרבה עבודות פטורות מהיתר. ההנחיות די ברורות אך הרבה אזרחים לא מודעים למדניות העיריה או המועצה המקומית שצריכים להצמד אליה. כן ויש גם את תוכנית העיצוב הסביבתית .

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון25/07/232705 צפיות
התהליך מחייב אותנו לעבור מספר שלבים עד לקבלת ההיתר. השלב הראשון הוא בדיקת מידע, שלב בו אנו בודקים מול המועצה המקומית האם בכלל קיימת אופציה לתוספת בניה מצד המועצה המקומית ואגף השיכון והבינוי.

מאת: בנימין קלינגרשיפוצים25/07/232796 צפיות
מה ניתן לעשות במקרה של צו הריסה מנהלי צו הריסה מנהלי: בענף הבנייה, כל הליך של בנייה נדרש לאישורים מתאימים. אין זה סוד כי במקרה של היתרי בנייה, מדובר בביורוקרטיה מורכבת ומעייפת שעלולה להתארך חדשים ואף שנים, אך עם זאת אסור להתעלם מחשיבותם ונחיצותם העילאית של היתרי בנייה, אשר מבטיחים בנייה מורשית ובטוחה שעברה את כל הבדיקות הנדרשות וקיבלה היתר.

מאת: בנימין קלינגריזמות עסקית13/12/222931 צפיות
ידוע כי בנייה בשטחים המשותפים בבית משותף, תתאפשר רק בהסכמת 75% ומעלה מכלל דיירי הבניין בבית המשותף, וזאת עפ"י חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. אך מה הדין כאשר דיירים הרחיבו את דירת הגג שלהם תוך ניצול שטח המוצמד לדירת גג זו על חשבון השטח המשותף של הבית המשותף, בלא הסכמה של 75% מכלל דיירי הבית המשותף? ודוק – האם הצמדתו של שטח משותף לדירה, מקנה לבעלי הדירה זכות בנייה בשטח זה?

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל20/11/222610 צפיות
קיבלת התראה על קנס מינהלי? בנית ללא היתר? חשוב לדעת את החוק בעניין קנסות מנהליים ,קנס קצוב ובעניין שימוש שלא ע"פ היתר הבנייה. חשוב גם לדעת שעומדים בפנייך מספר אםפשרויות בכדי לצמצם את ה"נזק" ולהמנע מקנס מינהלי. וגם אם קיבלת קנס מינהלי עדיין יש מה לעשות- לא סוף פסוק!

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון18/11/222658 צפיות
הרפורמה בתכנון, רישוי ובניה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה לוחות זמנים לתהליכי רישוי שונים עבור רשות הרישוי ומכון הבקרה וזאת במטרה לקצר, לייעל ולפשט הליכי רישוי בניה. לצורך כך וכחלק מתהליך הדיגיטציה של שירותי משרדי הממשלה השונים, בשנת 2016 הושקה מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון המאפשרת הגשת בקשה להיתר בניה באופן מקוון. תהליך הוצאת היתר בניה לא אמור לארוך זמן רב לפי זמני המערכת, אך בפועל פרק הזמן מתארך כתוצאה מהתנהלות לקויה של הועדות ו/או של המבקש. במאמר זה נציג את פרקי הזמן המפורטים בחוק ואת פרקי הזמן המיושמים במציאות עד לקבלת היתר בניה. נציין שהזמן הממוצע היום לקבלת היתר בניה על פי לשכת האדריכלים הוא מעל שנתיים וחצי, הזמנים הרשומים מטה הם הזמנים של משרדים אשר מומחיותם היא הוצאת היתרי בניה. משרד קלינגר בנימין הינו המשרד היעיל ומהיר ביותר בקבלת היתרי בנייה.

מאת: בנימין קלינגרמו"מ16/11/222437 צפיות
דירת מגורים בראי העליון שדחה את עתירת רשות המסים פה אחד-פסיקה זו מחזירה עשרות אלפי דירות מגורים בישראל להיכנס לגדר דירת מגורים, על פי הפרשנות של החוק במשך עשרות בשנים, לפיה מבחן העל בחוק מיסוי מקרקעין הוא מבחן השימוש, ולא קיומה של תב״ע מתאימה או רישום בטאבו. העליון (14.11.2022), גם הפעם, אישר את החלטת ועדת הערר ודחה את ערעור המדינה בעניין שטיין (ע״א 1073/20): הסוגייה המרכזית שנדונה האם דירת מגורים המשמשת למגורים, ואולם אין לה היתר מתאים כחוק לשימוש למגורים, חרף שימוש בה למגורים ובידיעת העירייה, האם בעת מכירתה ניתן לקבל בגינה פטור ממס שבח או חישוב לינארי מיטיב במסגרת סעיף 48א(ב2) לחוק?

מאמרים נוספים בנושא צבא וביטחון

מאת: moraleצבא וביטחון21/08/175359 צפיות
מדי שבוע אנחנו שומעים, בין אם בחדשות ובין אם זה מאנשים קרובים אלינו, על מקרי תקיפה והטרדה. מרבית הסיפורים מגיעים כמובן מנשים אשר מצאו את עצמן מתמודדים עם גברים שביקשו להטריד ולהתקיף אותן, אך אנחנו מכירים גם לא מעט סיפורים על גברים אשר מצאו את עצמם מתמודדים עם מתקיפים ומטרידים מסוגים שונים, בין אם במועדונים, פארקים, גינות ציבוריות, חניונים ועוד.

מאת: אל"מ במיל. בני טלצבא וביטחון25/07/139095 צפיות
עונת הקיץ עמוסה במטיילים ובנופשים בערי התיירות בישראל, ובראשן אילת וטבריה. אחד האלמנטים החשובים ביותר עבור מלון הוא אבטחה קפדנית של שטחו. הדבר התחדד עוד יותר לפני יותר מעשור, לאחר הפיגוע הרצחני במלון פארק בנתניה.

מאת: אל"מ במיל. בני טלצבא וביטחון12/07/132059 צפיות
הרצח המתועב שבוצע בסניף בנק הפועלים בבאר שבע יכול היה להימנע, אילו היו מטפלים בכשלי האבטחה.

מאת: אל"מ במיל. בני טלצבא וביטחון03/07/132295 צפיות
את הוראות הפתיחה באש, ישראלים רבים מכירים עוד מהשירות הצבאי בצה"ל, בין אם היו לוחמים או אפילו בתפקידים אחרים אשר דרשו שמירה על הבסיס או מקומות אחרים. עם זאת, ההוראות עשויות להשתנות מעט ממקום למקום וכן גם בהתאם למצבים של צפיפות קהל, אירועים וכדומה. אם כן, מה הם הנהלים המקובלים?

מאת: אל"מ במיל. בני טלצבא וביטחון20/06/131941 צפיות
זה קורה להרבה אנשים בחיים, וסביר להניח שגם אתם מכירים את המקרים האלו – שכיחת המפתח לבית, והמתנה מחוצה לו עד שאחד מבני המשפחה מגיע עם המפתח שלו. בדיוק בגלל מקרים כאלו, וגם מתוך ניסיון ליצור פתרון אבטחה שיתמודד עם פורצים, הומצא מנעול טביעת אצבע לדלתות, המכונה מנעול ביומטרי.

מאת: אל"מ במיל. בני טלצבא וביטחון21/05/132012 צפיות
כל חברת אבטחה יודעת שפתרון המיגון הטוב ביותר הוא אפוד המגן. תופתעו לשמוע שכיום השכפ"צים הכבדים והמסורבלים הופכים לקלים יותר, חסינים יותר ואפילו אפנתיים.

מאת: אל"מ במיל. בני טלצבא וביטחון16/05/132830 צפיות
בבחירת אקדחים אנו נבחן מספר מאפיינים עיקריים ונחלק אותם לקטגוריות החשובות לנו. אך לא פחות חשוב לבחור סוג אקדח מתאים.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica