חפש מאמרים:
שלום אורח
25.07.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

היתר בנייה בתל אביב -רישוי מקוון מדריך נבוכים

מאת: בנימין קלינגרפנג שואי08/11/20222433 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
הגשת הבקשה טעינת הגשה מקוונת 1. טעינת הגשה מקוונת עורך הבקשה להיתר בנייה ייכנס למערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב-יפו באמצעות "כרטיס חכם", יקליד את פרטי הבקשה הכוללים פרטי התקשרות מלאים של כל בעלי העניין, ויטען למערכת המקוונת את מפרט תכנית ראשית (מוצג 100) בקובץ DWF, כולל כל הנספחים הדרושים בהתאם למהות הבקשה (כמפורט בתיק המידע).2. פנייה לקבלת אישור תחנות מידע מפורט עורך הבקשה ישלח פנייה מקוונת לקבלת אישור מתחנות מידע מפורט, שנדרשו בתיק המידע: א. גנים ונוף ב. קונסטרוקציה ג. הסדר מגרש ד. תיאום הנדסי3. השלמת טעינה של המוצגים במקביל לקבלת אישור תחנות מידע מפורט, על עורך הבקשה להשלים את טעינת שאר המוצגים הנדרשים לפי תיק מידע, כדרישות סף לקליטת בקשת הרישוי: • קובץ חישוב שטחים (מוצג 150) בקובץ DWG. • חתימות של מבקש ההיתר ועורכי הבקשה. • חתימות סרוקות של בעלי הנכס. • מסמכי בעלות. • מפת מדידה עדכנית. • נספחים נוספים הדרושים בהתאם למהות הבקשה. • תשלום שובר פיקדון. • תיאור הקלות מבוקשות (לתשומת לבכם, ההקלות שהוזנו יפורסמו בהמשך כלשונן ולא ניתן יהיה לבצע שינויים במסגרת הגשה זו).חתימת בעל הנכס: על פי חוק התכנון והבנייה, בעל הזכות בנכס צריך לחתום על בקשה להיתר המוגשת לרשות. אם יש לנכס מספר בעלים (כגון בית משותף), יחתים את שאר בעלי הנכס על הבקשה ויצרף את החתימות הסרוקות למסמכי הבקשה. במידה שחסרות חתימות של בעלי זכות, בנכס יש לפעול בהתאם לתקנה 36 (בעבר 2ב') בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) ולשלוח הודעות לבעלי הזכויות (ראו בהמשך).4. חתימות גורמי הבקשה על מפרט דף ראשון להחתים את כל גורמי הבקשה: עורך, מהנדס שלד, מבקש הבקשה ובעלי החלקה, בהתאם לנסח הטאבו.מבקש הבקשה:במידה שמדובר במספר מבקשים, יש להחתים את כולם. יש לצרף צילומי זהות במוצג 2200. במידה שמדובר בחברה, יש לטעון למוצג 2200 בקובץ אחד את: תעודת רישום החברה, זכויות חתימה מטעם החברה התקפות לשנה האחרונה, צילומי זהות של הממונים שמונו במסגרת זכויות החתימה. שימו לב, אם בזכויות חתימה ישנה הפרדה לקבוצות, יש להיצמד לזכויות החתימה. בעלי החלקה:במידה שמדובר בחברה, יש לטעון למוצג בקובץ אחד את: תעודת רישום החברה, זכויות חתימה מטעם החברה התקפות לשנה האחרונה, צילומי זהות של הממונים שמונו במסגרת זכויות החתימה. שימו לב, אם בזכויות החתימה ישנה הפרדה לקבוצות, יש להיצמד לזכויות החתימה. חתימות בעלים (שכנים):יש להגיש בתצורת טבלה הכוללת את העמודות הבאות: מספר סידורי, גוש, חלקה, חלקת משנה, שם רחוב, מספר בית, מספר דירה, שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות, חתימה ותאריך חתימה. את הטבלה יש למלא בצמידות לנסח טאבו מרוכז התקף לשנה האחרונה: בעלים שיחתמו - יוכרו כמסכימים לבנייה המבוקשת. בעלים שלא יחתמו - תישלח להם הודעה ליידוע לפי תקנה 36ב'. בעלים מיוצגים - במידה שישנציג, הנציג יחתום ליד שמו של המיוצג. במידה שאותו נציג מייצג מספר בעלי חלקה - על הנציג לחתום בטבלה בסמיכות לשמו של המיוצג כמספר המיוצגים.5. טעינת גרסה לאחר קבלת האישורים מתחנות מידע מפורט והשלמת מוצגי הסף יש לבצע טען גרסה. בשלב זה מתקבלת הגשה מקוונת במערכת, ומתחילה בדיקה של תקינות הבקשה הנמשכת 10 ימי עבודה.לתשומת לבכם: הגשה מקוונת אינה בקשת רישוי. רק לאחר השלמת בדיקת תנאי סף, אישור מרכז/ת הרישוי לתקינות ההגשה, פרסום והפקדה להתנגדויות (במידת הצורך) ותשלום שובר - תיפתח בקשה להיתר. הערות מרכזי הרישוי בעת בדיקות התקינות נשלחות באופן מקוון לעורך הבקשה דרך המערכת המקוונת.בכל שאלה בנושא ההגשה המקוונת ניתן ליצור קשר עם מרכזות הרישוי באמצעות המערכת המקוונת, או לתאם עמן פגישה דרך המוקד הטלפוני ההנדסי. ראו פרטי קשר בסוף הדף. בדיקת שלמות מסמכים הבדיקה נערכת על ידי מרכז/ת הרישוי, וכוללת בין השאר בדיקה של קובצי ההגשה המקוונת. הגשת כל המסמכים הדרושים - כולל מסמכי בעלות, תצהירים, הנספחים הנדרשים על פי מהות הבקשה ופרטי ההתקשרות של בעלי העניין. שימו לב: הצגת פרטי התקשרות עדכניים הכרחית, שכן הודעות עדכון על מצב הבקשה נשלחות לפי פרטים אלו.בקשה הכוללת "הקלה" או "שימוש חורג", וכן בקשה מכוח תמ"א 38, מחייבת פרסום. לנוחותכם, ריכזנו עבורכם מדריך להקלות, שבו מרוכזים נסחי הפרסום המומלצים. הנחיות לפרסום לפי סעיף 149 לחוק או פרסום לתמ"א 38 יישלחו בהמשך לבדיקה. בדיקת תקינות המסמכים תימשך עד 10 ימי עבודה. במסגרת ימים אלו נבדקים מסמכי ההגשה גם על ידי תחנות נוספות, כגון פיקוח על הבנייה, מכון הרישוי ועוד. בסוף הבדיקה, הבקשה תיקלט ותקבל מספר בקשת רישוי.במידה שנמצאו הערות, הן יימסרו לעורך הבקשה דרך המערכת המקוונת. על עורך הבקשה לתקן את ההערות ולהגיש שוב את המסמכים לבדיקה חוזרת. לתשומת לבכם: מומלץ לבדוק תקינות ושלמות המוצגים טרם שליחתם, כדי להימנע מהימשכות הטיפול בבקשה בגין אי הבנת הדרישות. במידה שנדרש פרסום או משלוח הודעות לזכאים, יימסר לעורך הבקשה אישור לפנות אל חברת הפרסום, ועליו לפנות אל אחת מחברות הפרסום הזכייניות של העירייה. לתשומת לבכם: בשלב זה, מסמכי ההגשה ננעלים בתיק הבניין המקוון ולא ניתן לשנותם. פרסום והודעות, השלמת דרישות ותשלום שובר לפתיחת בקשה מבקש ההיתר יבצע את מסירת ההודעות והפרסומים על חשבונו וישלם את שובר התשלום שקיבל. בהתאם להוראות החוק, עיריית תל אביב-יפו איתרה חברות העומדות בקריטריונים לביצוע פרסום לפי דרישות התקנות. למאגר חברות פרסום מומלצים >>זמן הפרסום נמשך כשלושה שבועות (מיום שבוצעה הזמנה), אך לאחריו נדרש להמתין עוד 15 יום לקבלת התייחסות מהציבור. דו"ח על מסירת ההודעות ועל קטעי הפרסום בעיתון יימסרו על ידי החברה המפרסמת למרכזת הרישוי.כל מי שקיבל הודעה, יכול לעיין בפרטיה באתר של עיריית תל אביב-יפו ולהגיש התנגדות מקוונת.לאחר השלמת הפרסום על ידי מבקש ההיתר ותשלום השובר (ראו הפניה לממשק תשלום בהמשך הדף), על עורך הבקשה להשלים את ההגשה המקוונת ולטעון את השובר המשולם ואת דוח הפרסום שנמסר לו מחברת הפרסום.מרכז/ת הרישוי יבדקו שהפרסומים ומשלוח ההודעות בוצעו ושהשובר שולם - ותיפתח בקשה להיתר.הודעה על פתיחת הבקשה תישלח בדואר האלקטרוני לעורך הבקשה ולמבקש הבקשה, על פי הפרטים המעודכנים במערכת.הפקת שובר פיקדון אגרת בנייה/שימוש חורג מקוון תשלום פיקדון אגרת בנייה/שימוש חורג מקוון (יש להפיק תחילה שובר) מבקש ההיתר ועורך הבקשה יכולים להיכנס למערכת מעקב רישוי באתר - בדיקת סטטוס בקשה להיתר בנייה, בכל שלב, להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה על פי מספרה (בתנאי שהפרטים האישיים של מבקש ההיתר ועורך הבקשה מעודכנים במערכת).שימו לב: במקרה של דחיית הבקשה להיתר על ידי הוועדה המקומית ו/או סגירת הבקשה לאור פניית עורך הבקשה ו/או מבקש ההיתר, יש לפנות להשבת הפיקדון ששולם למחלקת גביית הכנסות מבנייה ומפיתוח
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
קלינגר בנימין יועץ בכיר לתכנון בנייה ורישוי נייד 0523-888813
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון25/07/232675 צפיות
הרבה לקוחות מגיעים למשרדינו לאחר שקבלו צו הריסה למצללה או גגון שחשבו בתמימות רבה שבנייתה אינה דורשת היתר בנייה . כן "חוק הפרגולות" תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה קיבל תוקף והרבה עבודות פטורות מהיתר. ההנחיות די ברורות אך הרבה אזרחים לא מודעים למדניות העיריה או המועצה המקומית שצריכים להצמד אליה. כן ויש גם את תוכנית העיצוב הסביבתית .

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון25/07/232799 צפיות
התהליך מחייב אותנו לעבור מספר שלבים עד לקבלת ההיתר. השלב הראשון הוא בדיקת מידע, שלב בו אנו בודקים מול המועצה המקומית האם בכלל קיימת אופציה לתוספת בניה מצד המועצה המקומית ואגף השיכון והבינוי.

מאת: בנימין קלינגרשיפוצים25/07/232889 צפיות
מה ניתן לעשות במקרה של צו הריסה מנהלי צו הריסה מנהלי: בענף הבנייה, כל הליך של בנייה נדרש לאישורים מתאימים. אין זה סוד כי במקרה של היתרי בנייה, מדובר בביורוקרטיה מורכבת ומעייפת שעלולה להתארך חדשים ואף שנים, אך עם זאת אסור להתעלם מחשיבותם ונחיצותם העילאית של היתרי בנייה, אשר מבטיחים בנייה מורשית ובטוחה שעברה את כל הבדיקות הנדרשות וקיבלה היתר.

מאת: בנימין קלינגריזמות עסקית13/12/223001 צפיות
ידוע כי בנייה בשטחים המשותפים בבית משותף, תתאפשר רק בהסכמת 75% ומעלה מכלל דיירי הבניין בבית המשותף, וזאת עפ"י חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. אך מה הדין כאשר דיירים הרחיבו את דירת הגג שלהם תוך ניצול שטח המוצמד לדירת גג זו על חשבון השטח המשותף של הבית המשותף, בלא הסכמה של 75% מכלל דיירי הבית המשותף? ודוק – האם הצמדתו של שטח משותף לדירה, מקנה לבעלי הדירה זכות בנייה בשטח זה?

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל20/11/222691 צפיות
קיבלת התראה על קנס מינהלי? בנית ללא היתר? חשוב לדעת את החוק בעניין קנסות מנהליים ,קנס קצוב ובעניין שימוש שלא ע"פ היתר הבנייה. חשוב גם לדעת שעומדים בפנייך מספר אםפשרויות בכדי לצמצם את ה"נזק" ולהמנע מקנס מינהלי. וגם אם קיבלת קנס מינהלי עדיין יש מה לעשות- לא סוף פסוק!

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון18/11/222733 צפיות
הרפורמה בתכנון, רישוי ובניה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה לוחות זמנים לתהליכי רישוי שונים עבור רשות הרישוי ומכון הבקרה וזאת במטרה לקצר, לייעל ולפשט הליכי רישוי בניה. לצורך כך וכחלק מתהליך הדיגיטציה של שירותי משרדי הממשלה השונים, בשנת 2016 הושקה מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון המאפשרת הגשת בקשה להיתר בניה באופן מקוון. תהליך הוצאת היתר בניה לא אמור לארוך זמן רב לפי זמני המערכת, אך בפועל פרק הזמן מתארך כתוצאה מהתנהלות לקויה של הועדות ו/או של המבקש. במאמר זה נציג את פרקי הזמן המפורטים בחוק ואת פרקי הזמן המיושמים במציאות עד לקבלת היתר בניה. נציין שהזמן הממוצע היום לקבלת היתר בניה על פי לשכת האדריכלים הוא מעל שנתיים וחצי, הזמנים הרשומים מטה הם הזמנים של משרדים אשר מומחיותם היא הוצאת היתרי בניה. משרד קלינגר בנימין הינו המשרד היעיל ומהיר ביותר בקבלת היתרי בנייה.

מאת: בנימין קלינגרמו"מ16/11/222497 צפיות
דירת מגורים בראי העליון שדחה את עתירת רשות המסים פה אחד-פסיקה זו מחזירה עשרות אלפי דירות מגורים בישראל להיכנס לגדר דירת מגורים, על פי הפרשנות של החוק במשך עשרות בשנים, לפיה מבחן העל בחוק מיסוי מקרקעין הוא מבחן השימוש, ולא קיומה של תב״ע מתאימה או רישום בטאבו. העליון (14.11.2022), גם הפעם, אישר את החלטת ועדת הערר ודחה את ערעור המדינה בעניין שטיין (ע״א 1073/20): הסוגייה המרכזית שנדונה האם דירת מגורים המשמשת למגורים, ואולם אין לה היתר מתאים כחוק לשימוש למגורים, חרף שימוש בה למגורים ובידיעת העירייה, האם בעת מכירתה ניתן לקבל בגינה פטור ממס שבח או חישוב לינארי מיטיב במסגרת סעיף 48א(ב2) לחוק?

מאמרים נוספים בנושא פנג שואי

מאת: רפי מטלוןפנג שואי24/08/143511 צפיות
עכשיו כשהחורף בפתח הגיע הזמן לחשוב על חימום הבית. קמינים שונים מהווים תשובה נוחה ויעילה לחימום הבית.

מאת: ליעד רוזנברגפנג שואי31/12/128839 צפיות
תהליך עיצוב הבית יכול להיות מהנה ומעורר עניין. אם יש לכם את היכולת לפתח את הדימיון ולחלום כיצד יראה הבית נסו להשתעשע ברעיון זה בהחלט כיף ומהנה. אם קשה לכם, פנו למעצבת פנים מקצועית שתוכל להקשיב לצרכים שלכם ולממש את החלומות שלכם.

מאת: אופיר בן צורפנג שואי03/11/128725 צפיות
ישנם מספר צמחים ופרחים שהנוכחות שלהם במרחב המחייה של האדם מוסיפים אנרגיית צ'י שמשפיע לחיוב על תחומי החיים. מתוך התבוננות בטבע הסיקו חכמי העבר מהם הצמחים והפרחים המועילים לאדם לא רק ברפואה אלא גם בפן המיסטי.

מאת: אריק נשרפנג שואי23/01/128480 צפיות
אפילו שולחנות אוכל יכולים לעזור לכם ביצירת אורית פאנג שואי הייתם מאמינים? כנסו לכאן וקראו יותר

מאת: מיכלפנג שואי01/09/118818 צפיות
חדרי ילדים צריכים להיות מעוצבים היטב כדי לתת לילדים תחושה נעימה לגוף ולנשמה. יש שיטות רבות לעצב חדרי ילדים, ביניהן הפאנג שוואי שמסביר, בין השאר, איך לסדר רהיטי ילדים בחדרים.

מאת: קידום אתריםפנג שואי29/05/118561 צפיות
משלוחי פרחים בצפון נפוצים מאוד. כמו שמקובל בשאר אזורי הארץ ,אף בצפון רגילים להעביר מסר באמצעות זרי פרחים. באירועים שונים, בזמנים יוצאי דופן שיגורי הפרחים עדיפים לפעמים כתחלופה להתקשרות בטלפון או אפילו מפגש בארבע עיניים.

מאת: שלומית שטיינברגפנג שואי05/04/118997 צפיות
בחירת דירה הינה פרמטר מאוד חשוב בחיינו- מדוע? בית מעניק עבורנו יציבות וביטחון ולפי הפנג שואי, בחירת בית הינה חשובה ביותר עבור הצלחה בכל תחומי חיינו. בית טוב מעניק לחיינו אושר, הצלחה, שגשוג ובריאות!

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica