חפש מאמרים:
שלום אורח
24.02.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

חכמה תבונה ודעת

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע06/03/2011987 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

בס"ד.

 

 

 

פרשת "ויקהל"

 

מתוך עלון "חוויית השבוע" של "החוויה היהודית" 

"ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב, אשר נתן ה' חכמה ותבונה בָּהֵמָּה, לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש..." (שמות ל"ו/א').

 

לבניית המשכן נתמנה בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. הקב"ה היקנה לו חכמה בינה ודעת, כנאמר: "ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת..." (שמות ל"א/ג'). רש"י מבהיר, כי "חכמה" היא "מה שאדם שומע דברים מאחרים ולמד", "תבונה" היא "מבין דבר מלבו, מתוך דברים שלמד", "דעת" זו "רוח הקודש". הרש"ר הירש מדגיש, כי התכונות נתמלאו בבצלאל משום שהיו בו כוחות הרוח האלה. מתוך האמור "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה" למדו חכמינו את דבר האמת - אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו את היכולת לקלוט את החכמה.

כתוב בברכות (נה/עח) "יהב חכמתו לחכימין. ומדעא לידעי בינה". כלומר, הקב"ה משרה חכמה למי שיש בו כבר כשרון של חכמה טבעית. האדם מפתח בעצמו, בכוחו, יכולתו את הכשרון הזה, את החכמה וההתלהבות. הפתי-הטיפש, אינו יכול לספוג את החכמה.

הנצי"ב בהעמק דבר מדגיש, כי החכמה פירושה שכל וחריצות וגם לימוד ומדעים שהעלו אחרים כנאמר: "ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קניינך קנה בינה" (משלי ד'/ז'). מכאן שראשית קניית החכמה היא מאחרים - ההורים, המורים, הסביבה, הם הגורמים המניעים ללמידה של האדם. אחר כך - "בכל קניינך קנה בינה", מכל מה שרכשת תשיג את הבינה, שהיא למידת דבר מתוך דבר.

על הפסוק "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה" שואל הנצי"ב: כח השכל אינו בלב, אם כן, מדוע נאמר "חכם לב"? אלא שלדעתו חובה עלינו לשלב מוח ולב, שכל ורגש. יראת ה' שהיא "ראשית חכמה" משכנה בלב. הלב אחראי לתחומים חשובים מאוד, כמו ביטחון, טוב לב, אהבת אדם, כבוד, יחס. השילוב הנפלא של תבונת האדם במוחו עם מידותיו הטובות הנובעות מן הלב הם שיביאו את האדם לחכמה בינה ודעת עליונים. לדעת האבן עזרא חכמה ודעת אדם לומד מאחרים. הבינה מחברת את שניהם ויוצרת משהו חדש בתוך לבו של האדם.

בעל התניא מסביר כי שלוש המידות באדם הבונות את השכל והמידות מורכבות משלושת עמודי היסוד -  חכמה, בינה ודעת. המידות מושפעות מן השכל.

בצלאל בן אורי ורעיו היו בעלי שכל ומידות טובות. המשכן המיועד לאומה כולה צריך שילוב חשוב זה שכל וחכמה עם הרגש שבלב. לכן העושים במלאכה צריכים להיות "חכמי לב". החכמה היא מתנת אלוקים, צריך לדעת להשתמש בה לטובה. בצלאל בחכמתו בנה משכן, קורח שהיה חכם אף הוא אך רשע הרס בפקחותו עולם וירד עם חבריו שאולה.

הפוטנציאל קיים אצל האדם. ההורים ומערכת החינוך צריכים ליצור סיטואציות לימודיות וחברתיות כדי שהאדם ילמד מסביבתו וישלב מידות מתוך הלב. כל חיי האדם הם תהליכי למידה - חכמה בינה ודעת. כדי שתהיינה תוצאות ותפוקות יעילות גבוהות ומרשימות צריך לגרום לגירוי מתמיד, לתנאי מוטיבציה ממושכים ומרתקים כדי למצות יכולתו של האדם, כדי לממש הבסיס הקיים, לפתחו ולשכללו.

להגדיל תורה ולהאדירה בחכמה בבינה ובדעת.

יהי רצון שנשכיל כולנו להוסיף חכמה בינה ודעת לכל אחד בכל גיל. לעודד אנשים, חברים וידידים להשתתף בלימוד, וכל הזמן להוסיף ולשפר איכויות הלימוד בכל קהילה.

                                                                                                           ד"ר יחיאל שרמן

www.h-y1.fav.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר יחיאל שרמן

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע14/09/12873 צפיות
בפרשת ניצבים כתוב- "לא בשמיים היא ... בפיך ובלבבך לעשותו" עמלנו התורני והאמוני, הלימוד המתמיד הוא חובה בעולמנו שלנו. ההכרות והמעשים אינם בתחום על חושי, שמימי, ההתגלויות האלוקיות ניתנו כבר במלואן- מדגיש הרש"ר הירש,

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע03/09/12984 צפיות
בפרשתנו מופיע פסוק מדהים וחשוב מאוד ביהדות. אף כי האדם שומר תורה ומקיים כל המצוות – לא די בכך ,עליו לעשות הכל מתוך שמחה וטוב לבב.

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע21/06/12784 צפיות
חילוקי הדעות, הויכוחים, שקלא וטריא, מהווים את התשתית העיקרית לחכמת העם היהודי, שהרי 2700 דפי הגמרא מבוססים על מחלוקות. הלמידה המתמדת מוסיפה ידע, המהווה כוח חשוב ועקרוני בפעילותו והתקדמותו של האדם

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע14/06/12794 צפיות
לפני כניסת בני ישראל לארצם, נשלחו המרגלים - נציג מכל שבט - לתור את הארץ. המרגלים נתבקשו לחפור את נקודות התורפה של הארץ על מנת לכבוש אותה בהמשך.

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע07/06/12878 צפיות
אהרון הכהן נתבקש להטיב את הנרות, כתוב "בהעלותך את הנרות" ולא "בהדליקך את הנרות", זאת משמעות חינוכית וערכית מדהימה, אין זו פעולה טכנית גרידא של הדלקה ותו לא. לבערת הנרות במנורה יש משמעות של התנשאות לגובה וזקיפות קומה. "בהעלותך את הנרות, יאירו..."

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע25/05/12832 צפיות
פרשת "במדבר" עוסקת בעיקרה בהקמת מחנה ישראל בדרכו מהר סיני - מקבלת התורה אל ארץ ישראל. תנועה לכיוון היעד היא חשובה מאוד לבניית עם מגובש, מלוכד ומאמין בבורא עולם ובקיום מצוות.

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע23/05/12862 צפיות
"אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות" (ויקרא כ"ו/יג'). רש"י מפרש את הפסוק ואומר: "קוממיות - בקומה זקופה". היציאה מעבדות לחרות, יש בה משמעות עצומה ומעמיקה: יציאתכם מהשפלה ומדיכאון אל החופש, צריכה לזקוף את קומתכם.

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/18531 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/18553 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/18507 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/18530 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/18549 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/18557 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/18599 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica