חפש מאמרים:
שלום אורח
09.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ירושות וצוואות – הילדים נגד הידועים בציבור

ירושות וצוואות – הילדים נגד הידועים בציבור

הקדמה

מאמר זה יגע בשאלה כיצד מתחלק עזבונו של אדם, כאשר בעת בה נפטר, ניהל יחסים זוגיים עם אדם אחר, בדרך שבה בעל ואשה מנהליים את יחסיהם הזוגיים – קרי היה ידוע שלו בציבור.  במהלך השנים, חלו התפתחויות רבות בהכרה בזכויותיהם של ידועים בציבור. אחת מאותן התפתחויות, הייתה במישור של דיני הירושה. כפי שיוצג להלן, חוק הירושה מקנה לידועים בציבור זכות בעיזבונו של מוריש, ממש כאילו אותו ידוע בציבור היה נשוי לו, דבר אשר עלול להיות בניגוד מוחלט לרצונם של ילדיו.

ירושת חלק בעיזבון ע"י ידוע בציבור

I. באילו תנאים ירש ידוע בציבור את בן זוגו?

ס' 55 לחוק הירושה

קובע כך:

"איש ואשה החיים חיי-משפחה במשק-בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש".

כלומר, התנאים הם (מצטברים):

בשלב הראשון: הכרה באותו בן-זוג כידוע בציבור. לשם כך, על אותו בן זוג לעמוד בתנאים שנקבעו בפסיקה להכרה בידועים בציבור, קרי – חיי משפחה וקיום משק בית משותף. מפאת קוצר היריעה, לא יפורטו התנאים – אך בעיקרון המדובר בבני זוג שניהלו חיים הדומים לחיי בני זוג נשוי. לא די בקשר חברי, לא די בקשר זוגי שאינו דומה לקשר נישואים, אלה שאותו קשר זוגי צריך להידמות לקשר נישואים.

בשלב השני: שבעת פטירתו של אחד מהם, לא היה אחד מהם נשוי לאדם אחר. די בכך, שאחד מבי הזוג היה נשוי לאדם אחר, כדי שהזכות לירושה תישלל, אפילו במידה שהקשר עם אותו אדם לו הוא נשוי, היה פורמלי לחלוטין וריק מתוכן.

בשלב השלישי: שאין צוואה אחרת המורה על חלוקה אחרת של הירושה, קרי צוואה המורה על כך שהידוע בציבור, לא יזכה בחלק/ או יזכה בחלק אחר מהעיזבון, מזה שהיה מקבל עם היה נשוי לנפטר.

מבלי שהתקיימו כל התנאים לעיל במצטבר, קרי יעמוד בתנאי הגדרתו של ידוע בציבור וגם אף אחד מבני הזוג לא היה נשוי לאדם אחר וגם אין צוואה המורה אחרת, לא ירש בן הזוג את הנפטר.  

II. לאיזה חלק בעיזבון זכאי הידוע בציבור:

הידוע בציבור זכאי לחלק זהה לזה שהיה מקבל, אילו היה נשוי לבן-זוגו, היינו 50% מעיזבונו במידה שיש לו ילדים או הורים ולעתים אף יותר במידה שאין לו. אם הנפטר היה נשוי באותה העת לאדם אחר, ירש בן הזוג לו הוא נשוי את מחצית הזכויות בעיזבונו ולא הידוע בציבור. אם בן הזוג שנותר בחיים היה נשוי לאדם אחר בעת הפטירה, ירשו ילדיו של הנפטר את כל עיזבונו.

III. זכויות ידועה בציבור שאינן תלויות בזכות הירושה:

הדברים האמורים לעיל, אינם שוללים את זכויותיו של הידוע בציבור, אם יוכר כך, בנכסים המשותפים שהיו לו ולבן הזוג שנפטר במהלך חייהם. כלומר, אם ניהלו משק בית משותף וחיים משותפים ולא ביצעו הפרדה כלשהיא ברכוש, יהיה זכאי הידוע בציבור לחלק ברכושו של הנפטר מתוקף היותו ידוע בציבור, זאת מבלי קשר לדיני הירושה. בנוסף לאותו החלק, תיבדק שאלת זכאותו לכמחצית הזכויות בעיזבונו של בן-זוגו שנפטר, מכוח דיני הירושה.

היינו שבמותו של אדם, לו היה בן-זוג ידוע בציבור, יכול להיווצר אחד מהמצבים הבאים:

א. בני זוג ידועים בציבור שלא ביצעו כל הפרדה רכושית ואף אחד מהם לא היה נשוי בעת פטירתו של אחד מהם: בן הזוג שנותר בחיים -  יקבל 50% מהרכוש המשותף + 50% מעיזבון בן-זוגו שנפטר.

ב. בני זוג ידועים בציבור שלא ביצעו כל הפרדה רכושית, אך אחד מהם היה נשוי בעת פטירתו של אחד מהם: בן הזוג שנותר בחיים יקבל 50% מהרכוש המשותף.

ג. בני זוג ידועים בציבור שלא ביצעו כל הפרדה רכושית, אך בן הזוג שנפטר כתב בצוואתו שכל הרכוש יועבר לילדיו: בן הזוג שנותר בחיים יקבל 50% מהרכוש המשותף. הנפטר לא יכול להורות בצוואתו, כי רכוש שלא שלו יועבר לילדים.

ד. בני זוג ידועים בציבור שביצעו הפרדה רכושית ברורה, ובן הזוג שנפטר כתב בצוואתו שכל הרכוש יועבר לילדיו: בן הזוג שנותר בחיים יקבל 50% מהרכוש המשותף שנצבר במהלך חייהם המשותפים של בני הזוג בלבד.

ה. בני זוג ידועים בציבור שביצעו הפרדה רכושית ברורה, ובן הזוג שנפטר לא הותיר אחריו צוואה: בן הזוג שנותר בחיים יקבל 50% מהרכוש המשותף שצברו בחייהם ולא בוצע לגביו הפרדה+ 50% מהעיזבון של בן הזוג שנפטר. 

IV. הילדים כנגד הידועים בציבור:

לאור הדברים האמורים בחלק השלישי למאמר זה, לא פעם בעת פטירתו של אדם לו היה בן זוג ידוע בציבור, פורצת מריבה בין האחרון לבין ילדיו של הנפטר. כפי שהובהר לעיל, בתנאים מסוימים, יכול בן-זוג ידוע בציבור לרשת את החלק הארי בעיזבונו של אדם, בעוד שילדיו ירגישו מקופחים, שכן עליהם לחלוק ב"שאריות" עזבונו של ההורה שלהם. כדי למנוע את המצב המתואר, ובמידה שההורה רוצה שילדיו ייהנו מעיזבונו בעת מותו, עליו לבצע מהלך כפול:

ראשית: לערוך הסכם לחיים משותפים(כהסכם ממון בין בני זוג), אשר יגדיר הפרדה רכושית ברורה, כך שלידוע בציבור שלו, לא יהיה חלק ברכוש שצבר בטרם לחיים המשותפים.

שנית: צוואה, בה הוא מורה כי כל רכושו בשלמותו יועבר לילדיו.

רק בצירוף שני המסמכים יחדיו, יכול אדם להבטיח כי רכושו יועבר לילדיו ואילו לידוע בציבור, יוותר חלק ברכוש שצברו השניים במהלך השנים בנוסף לרכוש שהגיע עמו לקשר הזוגי.

סוף דבר

מאמר זה עסק בזכויות ידועים בציבור, בעיזבון בן-זוגם שנפטר. כפי שהובהר לעיל, במקרים מסויימים, עשוי הידוע בציבור לרשת חלק משמעותי בעיזבון – עד 50% ובסה"כ להיות זכאי לכ-75% ממכלול הרכוש שהיה לבני הזוג במהלך חייהם המשותפים. המצב הזה, עשוי לגרום לסכסוך בין ילדיו של הנפטר ובין בן-זוגו הידוע בציבור בעתיד. לפיכך, כדי למנוע את אותו המצב, על מוריש פוטנציאלי, שמתכנן להיכנס לקשר זוגי עם אדם אחר, לנסח שני מסמכים :  הסכם לחיים משותפים וצוואה, אשר ביחד יבהירו כי הוא מעוניין שהרכוש שצבר במהלך חייו יועבר לילדיו בלבד. אם לא ייערכו שני ההסכמים במשותף, יקבל הידוע בציבור חלק ברכוש, בהתאם לתנאים שהיו קיימים בעת הפטירתה , כפי שפורט בחלק השלישי למאמר זה

-        המאמר אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו בא להחליף יעוץ משפטי -

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד שובל רם מוסמך(ת.שני) במשפטים מאוניברסיטת ת"א - עו"ד במשרד אמנון בן דרור ושות' , העוסק בתחום דיני האישיות במשך 40 שנה - צוואות, ירושות, אבהות, ממזרות, גירושין, הסכמי ממון, הסכמי חיים משותפים, ידועים בציבור ועוד. טל: 0542490000 מייל:familylaw100@walla.com

               - המאמר אינו מתיימר להיות או להחליף ייעוץ משפטי, בשום מקרה -

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד שובל רם אושפיז

מאת: עו"ד שובל רם אושפיזדיני ירושה07/03/111035 צפיות
כלל בסיסי בדיני הירושה, הוא כי יש לכבד את רצון המצווה. משכך, אם אדם כתב צוואה בה פירט את הדרך בה ברצונו לחלק את רכושו לאחר מותו, יש לכבד את אותו הרצון, גם אם הוא אינו תואם את דרך חלוקת הרכוש – שהיה ניתן לצפות שאותו אדם ינהג בה.

מאת: עו"ד שובל רם אושפיזדיני משפחה04/03/11854 צפיות
מטרתו של מאמר זה, היא ללמד את הקורא, כיצד להגן על האינטרסים שלו במסגרת הליכי גירושין. כפי שיובהר להלן, הכרת ההליכים והקשיים בהם, הינה מפתח לשמירת הזכויות והאינטרסים של הקורא ומניעת השלכות קשות הן מהבחינה האישית משפחתית והן מהבחינה כלכלית.

מאת: עו"ד שובל רם אושפיזדיני משפחה04/03/11962 צפיות
מאמר זה בא לענות לקורא על מספר שאלות נפוצות הנוגעות להסכמי ממון בין בני זוג. הראשונה – מי בכלל צריך הסכם ממון ולמה?, השניה – מי הם הצדדים שיכולים לערוך הסכם ממון ביניהם, השלישית – מי יכול לאשר הסכם ממון והרבעית- כיצד ניתן לבטל הסכם ממון לאחר שנחתם.

מאת: עו"ד שובל רם אושפיזדיני ירושה04/03/11874 צפיות
מטרתו של מאמר זה, הינה ללמד את הקורא את סוגיות חשובות בנוגע לתחום הצוואות. המאמר יחולק לארבעה פרקים לנוחיות הקורא: א. הדין החל בהיעדר צוואה. ב. סוגי הצוואות הקיימות ג. חשיבות הצוואה ומקרים בהם נדרשת צוואה ד. סוגיות משפטיות נוספות בנוגע לצוואה.

מאת: עו"ד שובל רם אושפיזדיני משפחה25/02/11889 צפיות
מטרתו של מאמר זה, היא ללמד את הקורא, כיצד להגן על האינטרסים שלו במסגרת הליכי גירושין.

מאמרים נוספים בנושא דיני משפחה

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני משפחה26/01/20437 צפיות
בית המשפט העליון בפסק דינו של כבוד השופט מ' מזוז, הכריע בימים אלו בעתירה המכוונת נגד החלטות של המשיבים 2-1, בית הדין הרבני הגדול בירושלים ובית הדין הרבני האזורי בתל אביב-יפו (להלן: בית הדין האזורי), מיום 14.2.2019 ומיום 12.11.2018 בהתאמה, בהן נקבע כי העותר חייב בגט לאשתו.

מאת: טלדיני משפחה03/06/18953 צפיות
אחד הנושאים המרכזיים בענייני גירושין הינו חלוקת הרכוש. בשיקולים של חלוקת רכוש כל צד מעלה את טענותיו כאשר מטרתו לקבל נתח משמעותי יותר בכלל הרכוש שנצבר.

מאת: רוני הכהןדיני משפחה10/04/18617 צפיות
לכל עורך דין לגירושים יש את הסגנון שלו. כדאי לוודא כי הסגנון שלהם מתאים הן שלך ואת הסגנון הדרוש כדי להגן על האינטרס שלך במהלך ואחרי הגירושים.

מאת: רוני הכהןדיני משפחה28/03/18573 צפיות
איך מסייעים בשלבים הללו של הפירוק הבלתי נמנע כדי ליצור עד כמה שפחות רגעים קשים בהליך מורכב שכזה? פניות אל עו"ד משפחה הן בהחלט צעד נבון

מאת: רוני הכהןדיני משפחה23/10/17832 צפיות
ברגע בו כבר נמצאים על פרשת דרכים לקראת גירושים יש כאלה שיכולים לומר דבר או שניים לגבי איך להתגרש נכון וחשוב להבין את העניין לעומק טרם הקפיצה השירה לתוכו.

מאת: עידן שלומןדיני משפחה18/09/173908 צפיות
במידה ואתם מחפשים עורך דין שיספק לכם את השירות הטוב ביותר, אתם צריכים לחפש ובעיקר לחפש נכון. אז כיצד באמת מחפשים ומוצאים עורך דין מצוין עבורכם?

מאת: articlestbdדיני משפחה20/08/171224 צפיות
מדוע הגישור מתאים במיוחד לזוגות המתגרשים בשלום ולא רק לאלו שאינם מסדרים? כל התשובות במאמר שלפניכם.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica