חפש מאמרים:
שלום אורח
27.01.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

יראת ה', אהבת ה' ועבודת ה'...

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע19/08/2011853 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

 

פרשת "עקב"

 

מתוך עלון "חוויית השבוע" של "החוויה היהודית"

אתר:   www.h-y1.fav.co.il

 

"ואהבת את ה' אלוקיך, ושמרת משמרתו וחוקותיו ומשפטיו ומצוותיו כל הימים" (דברים י"א/א').

פרשת "עקב" היא המשכה של פרשת "ואתחנן" מבחינת הסגנון ואף תוכן הכתוב, יש בהן כ- 200 מצוות מתוך תרי"ג המצוות. בשתי הפרשיות מודגשים מאוד יראת ה', אהבת ה' ועבודת ה'. שלושה מושגים חשובים המבהירים היטב האמונה בקב"ה.

בפרשתנו מודגשות היטב הכשרת האדם והכנתו לקראת עבודת ה' ברמה הגבוהה ביותר: "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". הרמב"ם מדגיש שיש חשיבות לקיום המצוות ולימוד תורה מתוך אהבה.

פרשת "שמע" ופרשת "והיה אם שמוע" - שתי פרשיות מתוך שלוש, המרכיבות את "קריאת שמע", מהוות את בסיס האמונה ואת אחת התפילות המרכזיות בסידור התפילה. לכן הן נקראות פעמיים ביום בבוקר ובערב - בתפילת ערבית (בשכבך) ובתפילת שחרית (ובקומך). פרשיות אלה אף כתובות בתפילין ובמזוזות. כאשר מעיינים היטב בשתי הפרשיות הנפלאות והמדהימות הללו נבחין כי האמונה - יראת ה' - משולבת היטב עם "האהבה". האהבה והיראה קשורות היטב זו בזו. הפרשה הראשונה נפתחת ב"ואהבת את ה' אלוקיך". הלימוד מוסיף חכמה ותבונה, והוא מהווה בסיס  - תשתית חשובה ביותר בעם היהודי מאז ומתמיד לקיום המצוות, אך לאהבה משמעות חשובה ועקרונית באמונה ובהתנהגות שלנו. אנו יודעים כיום את חשיבות שילוב האינטליגנציה השיכלית והאינטליגנציה הריגשית. הלימוד המתמיד מדי יום מגביר ומוסיף חכמה לאדם מפתח את שכלו, האהבה קשורה לרגש וחייבים אנו תמיד לשלבה יחד עם הגברת השכל.

אחת המצוות העיקריות בתורה היא מצוות "הנחת תפילין", המוזכרת בפרשתנו: "ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם" (י"א/יח'). לכן אדם מניח תפילין מדי יום בשני מקומות על גופו: "תפילין של ראש" כנגד החכמה, אך תמיד עם ה"תפילין של יד" בגובה הלב המשלב את הרגש-האהבה. באחת מפרשיות התפילין - "והיה אם שמוע" הלקוחה מפרשתנו, קיימות שפע מילות "אהבה" המבהירות את השילוב הניצחי של שכל ורגש, של יראה ואהבה, ואמרו חכמינו "כל המקיים מצוות תפילין, כאילו קיים כל התורה".

בהמשך נאמר "ושיננתם לבניך" חובה עלינו הורים ומורים לחנך ילדינו להגביר תורה ולהאדירה, ללמוד ולהחכים - לפתח מוח פורה ורענן, אך כל השינון חייב להעשות באהבה. היהדות מבוססת על פיתוח חיי חברה יש ללמוד בחברותא - יוצרים אהבה ללימוד כאשר לומדים עם חברים. השינון חייב להיעשות בגיוון, בחוויות ובכלים מרתקים כדי להגביר תורה מתוך אהבה. למידה מתוך אהבה מוסיפה שמחה ואושר ואריכות ימים איכותיים שהרי ידוע כי האדם השמח והמאושר חי יותר שנים. לימוד וקיום התורה מתוך אהבה ושמחה יוסיפו לאדם שנים טובות ומאושרות לחייו, ככתוב בפרשה: "למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה..." (י"א/כא').

                                                                                                            ד"ר יחיאל שרמן

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר יחיאל שרמן

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע14/09/12754 צפיות
בפרשת ניצבים כתוב- "לא בשמיים היא ... בפיך ובלבבך לעשותו" עמלנו התורני והאמוני, הלימוד המתמיד הוא חובה בעולמנו שלנו. ההכרות והמעשים אינם בתחום על חושי, שמימי, ההתגלויות האלוקיות ניתנו כבר במלואן- מדגיש הרש"ר הירש,

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע03/09/12877 צפיות
בפרשתנו מופיע פסוק מדהים וחשוב מאוד ביהדות. אף כי האדם שומר תורה ומקיים כל המצוות – לא די בכך ,עליו לעשות הכל מתוך שמחה וטוב לבב.

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע21/06/12680 צפיות
חילוקי הדעות, הויכוחים, שקלא וטריא, מהווים את התשתית העיקרית לחכמת העם היהודי, שהרי 2700 דפי הגמרא מבוססים על מחלוקות. הלמידה המתמדת מוסיפה ידע, המהווה כוח חשוב ועקרוני בפעילותו והתקדמותו של האדם

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע14/06/12685 צפיות
לפני כניסת בני ישראל לארצם, נשלחו המרגלים - נציג מכל שבט - לתור את הארץ. המרגלים נתבקשו לחפור את נקודות התורפה של הארץ על מנת לכבוש אותה בהמשך.

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע07/06/12768 צפיות
אהרון הכהן נתבקש להטיב את הנרות, כתוב "בהעלותך את הנרות" ולא "בהדליקך את הנרות", זאת משמעות חינוכית וערכית מדהימה, אין זו פעולה טכנית גרידא של הדלקה ותו לא. לבערת הנרות במנורה יש משמעות של התנשאות לגובה וזקיפות קומה. "בהעלותך את הנרות, יאירו..."

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע25/05/12730 צפיות
פרשת "במדבר" עוסקת בעיקרה בהקמת מחנה ישראל בדרכו מהר סיני - מקבלת התורה אל ארץ ישראל. תנועה לכיוון היעד היא חשובה מאוד לבניית עם מגובש, מלוכד ומאמין בבורא עולם ובקיום מצוות.

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע23/05/12751 צפיות
"אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות" (ויקרא כ"ו/יג'). רש"י מפרש את הפסוק ואומר: "קוממיות - בקומה זקופה". היציאה מעבדות לחרות, יש בה משמעות עצומה ומעמיקה: יציאתכם מהשפלה ומדיכאון אל החופש, צריכה לזקוף את קומתכם.

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/18310 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/18330 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/18304 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/18301 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/18315 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/18329 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/18355 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica