חפש מאמרים:
שלום אורח
26.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע23/01/20121681 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

פרשת "שמות"

 

מתוך עלון "חוויית השבוע" של "החוויה היהודית"

"ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף" (שמות א/ח').

אחת המצוות החשובות ביהדות היא "הכרת הטוב". תכונה מהותית זו, הנלמדת בפרשתנו אף טרם קבלת תורה בהר סיני, היא מהמידות החשובות שבאדם,.

"הכרת הטוב" היא בניגוד גמור לנעשה במצרים באותה תקופה. הכתוב מספר שקם מלך חדש על מצרים, והתנהגותו אל בני ישראל מעידה על כפיות טובה - הוא העביד את בני ישראל בפרך ועינה אותם, למרות שיוסף סייע למצרים בשלטונו המדהים.

נחלקו חז"ל בפירושיהם: יש שאמרו כי זהו מלך חדש ממש, אך יש שסברו כי זהו אותו פרעה מתקופת יוסף, אלא שנתחדשו גזרותיו. מן הפירוש השני ברור לנו יותר, כי היתה כאן כפיות טובה מצד פרעה, שכן מלך זה הכיר את יוסף ואת פועלו למען העם המצרי בשנות הרעב, ובכל זאת החליט להרע לעמו של יוסף. אך גם לפי הפירוש הראשון אפשר לומר שאותו פרעה חדש נוהג בכפיות טובה, שהרי ודאי שמלך זה ידע את ההיסטוריה של מצרים ושמע על יוסף. אם כן, מדוע התעלם פרעה מן הטובה שעשה יוסף לכל מצרים, כאשר כלכל אותם בשנות הרעב?

חז"ל מלמדים אותנו כי שעבוד מצרים החל בגלל "כפיות טובה", שהיא מידה רעה. כפיות הטובה גורמת להשחתתו של האדם והופכת אותו לרשע שאינו מתחשב באחרים.

בתחילה כתוב "אשר לא ידע את יוסף" ובהמשך הוא אומר "...לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח" (שמות ה'/ב'). לא היתה בפרעה הכרה בטוב שקיבל מבני האדם וממילא לא היתה בו הכרה בבורא עולם שנתן לו את חייו ואת כל הטוב שהיה לו. מפסוקים אלה מלמדים אותנו חכמינו לימוד חשוב ומהותי: כל הכופר בטובתו של חברו - כופר לבסוף בטובתו של הקב"ה! מי שמתרגל לקבל טובה מחברו מבלי להודות עליה, סופו שיכפור בטובה שהקב"ה גומל אותו. תחילה אדם מתעלם מטובות בשר ודם ומכאן ועד כפיות טובה לה' הדרך קצרה מאוד.

ספר החינוך מבהיר כמה חשוב לחנך את הילד מקטנותו להכיר טובה, לגמול חסד למי שעשה עימו טובה, ולא להיות כפוי טובה. צריך כל אדם להכיר טובה להוריו שגידלו אותו והשקיעו בו את כל מרצם, להכיר טובה למורים שהקנו לו חינוך ודעת. "דרך ארץ קדמה לתורה" - שהרי חינוך האדם להכרת טובה הופכת אותו לישר, הגון, שמח ומאושר, וממילא קבלת התורה תהיה בעוצמה, ברצון ובאמונה נפלאה.

בספר "מכתב מאליהו" (א' עמ' נ') מודגשת חשיבות האמונה בעבודת ה'. עלינו לקיים את המצוות שצוונו בורא עולם לא רק בגלל ה"הוראה" אלא מתוך אהבת ה' ולהכיר בחסדיו. ברור שאדם המחזק בתוכו את "הכרת הטוב" מביא גם לחיזוק האמת שבו. הרואה את הטוב שמסביבו - מתחילת בריאת העולם - מחדיר לתוכו את תכונת "הכרת הטוב" ואת האמת והאמונה בבריאת העולם על ידי הקב"ה. כאשר אנחנו מוקירים תודה על הטובה שגמלו לנו, נבוא מתוך כך להכיר טובה גם לקב"ה, על כל החסדים והטובות שמרעיף עלינו מדי יום ביומו.   

                                                                                                            ד"ר יחיאל שרמן

אתר:   www.h-y1.fav.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר יחיאל שרמן

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע14/09/12769 צפיות
בפרשת ניצבים כתוב- "לא בשמיים היא ... בפיך ובלבבך לעשותו" עמלנו התורני והאמוני, הלימוד המתמיד הוא חובה בעולמנו שלנו. ההכרות והמעשים אינם בתחום על חושי, שמימי, ההתגלויות האלוקיות ניתנו כבר במלואן- מדגיש הרש"ר הירש,

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע03/09/12888 צפיות
בפרשתנו מופיע פסוק מדהים וחשוב מאוד ביהדות. אף כי האדם שומר תורה ומקיים כל המצוות – לא די בכך ,עליו לעשות הכל מתוך שמחה וטוב לבב.

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע21/06/12691 צפיות
חילוקי הדעות, הויכוחים, שקלא וטריא, מהווים את התשתית העיקרית לחכמת העם היהודי, שהרי 2700 דפי הגמרא מבוססים על מחלוקות. הלמידה המתמדת מוסיפה ידע, המהווה כוח חשוב ועקרוני בפעילותו והתקדמותו של האדם

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע14/06/12696 צפיות
לפני כניסת בני ישראל לארצם, נשלחו המרגלים - נציג מכל שבט - לתור את הארץ. המרגלים נתבקשו לחפור את נקודות התורפה של הארץ על מנת לכבוש אותה בהמשך.

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע07/06/12779 צפיות
אהרון הכהן נתבקש להטיב את הנרות, כתוב "בהעלותך את הנרות" ולא "בהדליקך את הנרות", זאת משמעות חינוכית וערכית מדהימה, אין זו פעולה טכנית גרידא של הדלקה ותו לא. לבערת הנרות במנורה יש משמעות של התנשאות לגובה וזקיפות קומה. "בהעלותך את הנרות, יאירו..."

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע25/05/12744 צפיות
פרשת "במדבר" עוסקת בעיקרה בהקמת מחנה ישראל בדרכו מהר סיני - מקבלת התורה אל ארץ ישראל. תנועה לכיוון היעד היא חשובה מאוד לבניית עם מגובש, מלוכד ומאמין בבורא עולם ובקיום מצוות.

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע23/05/12762 צפיות
"אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות" (ויקרא כ"ו/יג'). רש"י מפרש את הפסוק ואומר: "קוממיות - בקומה זקופה". היציאה מעבדות לחרות, יש בה משמעות עצומה ומעמיקה: יציאתכם מהשפלה ומדיכאון אל החופש, צריכה לזקוף את קומתכם.

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/18324 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/18342 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/18319 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/18317 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/18333 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/18344 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/18374 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica