חפש מאמרים:
שלום אורח
21.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ויתנו לי תרומה

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע21/02/2012815 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

בס"ד.

 

 

 

פרשת "תרומה"  

מתוך עלון "חוויית השבוע" של "החוויה היהודית"

"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לִבּוֹ תקחו את תרומתי" (שמות כ"ה/ב').

הרש"ר הירש מבהיר מדוע כתוב "ויקחו לי תרומה" ולא מודגש "ויתנו לי תרומה". לדבריו, המשימה של נתינת תרומה מודגשת לא רק על היחיד אלא "הציבור" כולו צריך לבצע משימה חשובה זו של תרומה.

המלה "תרומה" מקסימה, שהרי היא מבוססת על השורש "רום" - היינו, להיות מורם ומובדל למען מטרה נעלה.

הרב אברהם קורמן מבהיר כי "הנתינה" של האדם חשובה מאוד, אך היא גורמת לנותן "לקבל" יותר מאשר הוא נותן. מסופר על אברהם אבינו שכאשר נתן לאורחים לחם אמר: "ואקחה פת לחם וסעדו לבכם..." (בראשית י"ח/ה'). אברהם רמז לאורחים, שהוא מקבל מהם יותר ממה שהוא נותן להם.

כמות התרומה של האדם תלויה בו, לכן כתוב " אשר ידבנו לִבּוֹ", ללא כל כפיה, אך על האדם לעמוד בדיבורו ואכן לתת את "אשר ידבנו לבו", את אשר הבטיח לתת. אי אפשר להכריח אדם לתת תרומה, יש לחנך כל אחד לעזור לנזקקים, אך כאשר אדם "מבטיח" תרומה עליו לקיים הבטחתו. לכן המנהיגים, צריכים לסייע בלקיחת התרומות שאדם מבטיח לתרום, לכן כתוב: "תקחו את תרומתי".

לדעת רבי יוסף בר מבריסק - מהסמיכות של פרשת "תרומה" לפרשת "משפטים" ניתן ללמוד שהתרומה צריכה להינתן מאדם שרכש כספו בדרך משפטית וחוקית. בנוסף, צדקה ונתינה ראוי שינתנו בכל חיי האדם, גם אם זו נתינה עם מעט כוונה. שהרי, העיקר הוא חינוך האדם מילדותו "לנתינה" כדי לעזור לנזקקים. יש לטפח תכונת התרומה בכל אחד, כפי שמצוין: "מאת כל איש", זו חובה שהמוטלת על "כל איש" אך התרומה - הנתינה עצמה - הכמות, נקבעת על פי "אשר ידבנו לבו". 

הגמרא במסכת בבא בתרא (ט'/ב') מבהירה, שאדם הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, ואדם המפייס אדם מתברך באחת עשרה ברכות. צדקה ותרומה הן מאוד חשובות, אך חשוב מאוד לדבר יפה, לפייס אנשים הסובלים ומדוכאים. עלינו ללמוד מכך שהנתינה היא אומנם חשובה אך האופן בו מתבצעת הנתינה הוא חשוב יותר.

הפסוק הנפלא "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" מבהיר, שעשיית בית המקדש הלכה למעשה נתונה בידינו, תלויה בבני האדם, אך היא תשפיע על שכינת ה' בתוכם, על "סיעתא דשמעיא" בכל תחום.

הרש"ר הירש מדגיש שעלינו כל חיינו להקדיש לא רק להקמת "המשכן" - לבניית "בתי קודש" אלא גם ובעיקר על "כל איש" להיות אדם טוב הנותן משלו לאחרים ולהיות ישר הגון. חשוב שכל אדם יפתח את הפוטנציאל הטמון בו, יהא חכם ונבון אך עקרוני לשלב בחכמה טוב לב, אהבה, כבוד ונתינה לזולת.

"המשכן" מבטא היעדים המובטחים לנו מהקב"ה בגלל  היותנו טובים, "המקדש" מורה על קידוש כל חיינו לאמונה ולקיום מצוות גם בין אדם לחברו. הטוב, הנתינה והצדקה, שיהיו מוטמעים בתוך כל פרט תגרום להצלחת האדם עצמו ותתרום להצלחת העם בכללותו, בסיועו של הקב"ה שישכון ויהיה מושרש "בתוכם". כך ניזכה לפריחה בחיי הפרט והכלל.

                                                                                                 ד"ר יחיאל שרמן

                                                  אתר:   www.h-y1.fav.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר יחיאל שרמן

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע14/09/12840 צפיות
בפרשת ניצבים כתוב- "לא בשמיים היא ... בפיך ובלבבך לעשותו" עמלנו התורני והאמוני, הלימוד המתמיד הוא חובה בעולמנו שלנו. ההכרות והמעשים אינם בתחום על חושי, שמימי, ההתגלויות האלוקיות ניתנו כבר במלואן- מדגיש הרש"ר הירש,

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע03/09/12962 צפיות
בפרשתנו מופיע פסוק מדהים וחשוב מאוד ביהדות. אף כי האדם שומר תורה ומקיים כל המצוות – לא די בכך ,עליו לעשות הכל מתוך שמחה וטוב לבב.

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע21/06/12757 צפיות
חילוקי הדעות, הויכוחים, שקלא וטריא, מהווים את התשתית העיקרית לחכמת העם היהודי, שהרי 2700 דפי הגמרא מבוססים על מחלוקות. הלמידה המתמדת מוסיפה ידע, המהווה כוח חשוב ועקרוני בפעילותו והתקדמותו של האדם

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע14/06/12760 צפיות
לפני כניסת בני ישראל לארצם, נשלחו המרגלים - נציג מכל שבט - לתור את הארץ. המרגלים נתבקשו לחפור את נקודות התורפה של הארץ על מנת לכבוש אותה בהמשך.

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע07/06/12847 צפיות
אהרון הכהן נתבקש להטיב את הנרות, כתוב "בהעלותך את הנרות" ולא "בהדליקך את הנרות", זאת משמעות חינוכית וערכית מדהימה, אין זו פעולה טכנית גרידא של הדלקה ותו לא. לבערת הנרות במנורה יש משמעות של התנשאות לגובה וזקיפות קומה. "בהעלותך את הנרות, יאירו..."

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע25/05/12807 צפיות
פרשת "במדבר" עוסקת בעיקרה בהקמת מחנה ישראל בדרכו מהר סיני - מקבלת התורה אל ארץ ישראל. תנועה לכיוון היעד היא חשובה מאוד לבניית עם מגובש, מלוכד ומאמין בבורא עולם ובקיום מצוות.

מאת: ד"ר יחיאל שרמןפרשת השבוע23/05/12833 צפיות
"אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות" (ויקרא כ"ו/יג'). רש"י מפרש את הפסוק ואומר: "קוממיות - בקומה זקופה". היציאה מעבדות לחרות, יש בה משמעות עצומה ומעמיקה: יציאתכם מהשפלה ומדיכאון אל החופש, צריכה לזקוף את קומתכם.

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/18427 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/18449 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/18401 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/18424 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/18440 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/18448 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/18485 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica