חפש מאמרים:
שלום אורח
28.02.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הפתרון: גיור תינוקות

מכיוון שהצעתי לפתרון משבר הגיור על ידי חזקת כשרות בנישואין (פורסם ב'שבת' פרשת תולדות תשע"א) לא עשתה הד ולא התרוממה כפי שהערכתי, ברצוני להציע פתרון אחר, הרבה פחות רדיקלי, ששמעתי מפי הרב משה טנדלר (גם בשמו וגם ממנו ישירות. הרב טנדלר הוא ראש ישיבת ר' יצחק אלחנן של ישיבה-אוניברסיטה, וחתנו של הרב משה פיינשטיין) – מהלך שסיכוייו לפתור את בעיית הגרים בימינו הרבה יותר גבוהים.

המדובר בגיור תינוקות. מכיוון שתינוקות אינם ברי דעת, גיורם איננו כרוך בקבלת מצוות אלא בטבילה ומילה. מבחינה מעשית יש צורך בבניית מקווה טהרה בבתי החולים ובבית דין שישהה שם באופן קבוע. לאחר כל לידה של תינוק לזוג הורים המוגדרים "חסרי דת" יוצע להורים לרשום את ילדיהם כיהודים. אם ייאותו, בית הדין יטביל את התינוק עוד לפני שהאם ותינוקה יעזבו את בית החולים. אם מדובר בבן זכר יתחייבו ההורים גם למול את בנם, וכך תוך דור אנו פותרים את הבעיה.

הרעיון של הטבלת תינוקות יכול להביא לרתיעה בגלל הטקס המקביל בנצרות, אולם כפי שנוהג להתבטא פרופ' שלום רוזנברג – "אין נצרות". כלומר, כל מה שנמצא אצלם בא מאיתנו. גם אם אמירה זאת היא קיצונית, היא חלה בבירור על גיור של תינוקות וילדים הנזכר בגמרא: "אמר רב הונא: גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין… דזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו… אמר רב יוסף הגדילו יכולין למחות" (כתובות יא ע"א). בדומה לתהליך הגיור הרגיל בימינו, שהעמיס על הגרים דרישות שאינן מופיעות בהלכה (לימוד ארוך ומכוני גיור), גם כאן נוצר פער בין מה שנפסק ברמב"ם ובשו"ע ובין המדיניות ההלכתית כיום. הרמב"ם פוסק בעקבות הגמרא: "גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין שזכות היא לו" (משנה תורה, הלכות איסורי ביאה, יג, ז), וכך גם נפסק בשו"ע:

"עובד כוכבים קטן, אם יש לו אב יכול לגייר [אותו], ואם אין לו אב ובא להתגייר או אמו מביאתו להתגייר, בית דין מגיירין אותו, שזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו. בין קטן שגיירו אביו בין שגיירוהו בית דין יכול למחות משהגדיל" (יורה דעה רסח, ז).

בפשטות, השולחן ערוך מתאר כיצד הדבר נעשה. אין צורך שההורים יהיו יהודים מכיוון שבית הדין הוא זה שמגייר. גם אין צורך בקבלת מצוות כשהגר מגיע לבגרות, אלא יש לו זכות למחות על הגיור שנעשה לו בקטנותו. במהלך המאה העשרים חלק מהפוסקים "סינדלו" מסלול זה וטענו שגיור ילד יהודי שמאומץ במשפחה חילונית הוא לא בבחינת זכות מכיוון שהילד יחיה בחטא, ולכן עדיף שיישאר נוכרי. עקב כך, גם בימינו דורשים מההורים לשמור מצוות ולתת חינוך דתי לילדיהם (הרב ישראל רוזן, גיור קטינים המאומצים במשפחה חילונית, תחומין כ, 245-250). כך, במקום הזכות הגדולה של גיור הילד וחילוצו ממצוקה עתידית כשירצה להתחתן, וראייה רחבה הרוצה ליצור אחדות בעם ישראל, יוצרת הרבנות הראשית קשיים, בניגוד להלכות פשוטות ומפורשות, בגלל חומרות של אחרוני האחרונים.

בשביל שמהלך זה יצליח יש צורך בהפרטת בתי הדין ובהקמת גוף עצמאי נפרד מהרבנות הראשית, המוכר על ידי המדינה. בודדים מבין העולים שיהפכו לחרדים יצטרכו לעבור גיור פעמיים, אולם לכלל העם יהיה רווח והצלה.

ריכוזיות מעכבת

התפיסה הטוטליטרית במדינת ישראל, המקנה סמכות לגוף אחד, נוצרה בגלל כוונות טובות – יצירת אחדות בעם ישראל – אולם בפועל הדבר גרם לתוצאה הפוכה: קרע בעם שעם השנים רק יתעצם. נתינת הכוח הבלעדי לרבנות וחוסר הנכונות מצדה לפתור את סוגיית העולים שאינם יהודים לפי ההלכה הביאו אותנו לשוקת שבורה. בחוגי הציונות הדתית אוהבים לדבר על כך שחזרנו לארץ ישראל וכאן ניתן יהיה להקים סנהדרין שיהיה לה הכוח לתקן תקנות, אבל דיבורים לחוד ומציאות לחוד. דווקא קיבוץ הגלויות והימצאות העם היהודי במקום אחד הביאו לריכוזיות שלא מאפשרת גיוון בפסיקה ההלכתית כפי שהיה בגולה. אדרבה, לפי ההלכה בשביל להתגייר מספיק בית דין מסוים שנוקט מדיניות הלכתית מסוימת; אין צורך שכל בתי הדין יהיו כפופים לסמכות אחת.

בשלב ראשון יש להקים בית דין שיתחיל לפעול מלמטה, ויעסוק באופן נקודתי בגיור של תינוקות וילדים. הוא צריך להיות מוקם עוד לפני שיקבל הכרה ממדינת ישראל ותוקף רשמי לתעודות שהוא מנפיק. 'אתערותא דלתתא' תביא בסופו של דבר ל'אתערותא דלעילא'. מבחינה חברתית המתגיירים יראו את עצמם כיהודים וגם מבחינה הלכתית לא ניתן יהיה לפסול את הגיור (בשונה מבית דין המגייר בוגרים, שסוגיית קבלת המצוות יכולה ליצור חוסר לגיטימציה לגביו). בשלב מסוים, אם יהיו מאות גרים שיעברו את התהליך, יכול להיווצר לחץ גם על הפוליטיקאים להכשיר גיורים אלו ולמסד אותם בתהליך של חקיקה בכנסת.

לעשות את המהלך בעצמי איני יכול מכיוון שאין לי מעמד וסמכות הלכתית. מה שנשאר לי הוא להשמיע את הרעיון – ואולי אישיות תורנית מוכרת תרים את הכפפה ותניע אותו הלאה. דווקא מכיוון שהקפיצה הנחשונית נעשתה על ידי פוסק מוכר ובעל שיעור קומה בימינו, יהיה הרבה יותר קל לרבנים נוספים לתמוך במהלך. אולי מתוך מהלך זה תבוא הישועה.

elchshilo@gmail.com

פורסם במוסף 'שבת', 'מקור ראשון', ד' בסיון תשע"ב, 25.5.2012

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אלחנן שילה

מאת: אלחנן שילהתאולוגיה07/12/142945 צפיות
אדם שהפנים תפיסה מודרנית של חירות איננו יכול לקבל את התפיסה הדתית של האדם כמשועבד לאל. הפתרון המוצע הוא אימוץ תפיסת אלהות היונקת מהפרשנות הקבלית של הרב קוק לקבלה ואף הולכת צעד מעבר לה. תפיסה זאת גם שוברת את החייץ שבין דת ומוסר ובין חיים דתיים וחיי חול.

מאת: אלחנן שילהתאולוגיה29/01/1416542 צפיות
מאמר זה בא לתת אלטרטיבה לתפיסה המסורתית של הרעיון "העם הנבחר" ו"עם סגולה", עבור מי שאיננו מקבל תפיסה זאת מבחינה מוסרית או מבחינה תיאולוגית. תוצג תפיסת עם סגולה שמסתמכת על הפריצה הדתית מוסרית של המונתאיזם בעבר והן על חזיון קיבוץ הגלויות בהווה, היכולות לתת פרשנות חדשה למושג, היכול לתת משמעות גם עבור מי שיצא מגבולות האורתודוכסיה.

מאת: אלחנן שילהתאולוגיה14/09/132959 צפיות
מאמר זה בא לתת אלטרנטיבה לקיום מצוות רך יותר יותר מזה שמציעה האורתודוכסיה. מיועד עבור מי שכבר לא מאמין בדוגמות האורתודוכסיות ונמצא במצב מפורק ומעוניין לבנות בניין חדש ולהתחבר למסורת היהודית.

מאת: אלחנן שילהמדעי החברה - כללי12/10/113030 צפיות
הנראטיב הפוסט-מודרני מטלטל כבר עשרות שנים את כל שהאנושות הגיעה אליו בעידן המודרני. באמצעות התבוננות שבורחת מסיסמאות, ניתן להכיל את הטוב שבו ולשמר את הישגי המודרנה. המאמר בוחן באילו מקרים הפוסט-מודרניזם עובר את גבולו ויש להשתמש במתודות מודרניות ובאילו מקרים יש להשתמש במתודות פוסט-מודרניות, מתוך מטרה להצעיד אותנו לשלב חדש שיכלול בתוכו יסודות מודרניים ופוסט-מודרניים גם יחד, וייתן אלטרנטיבה חדשה.

מאת: אלחנן שילהיהדות08/08/111913 צפיות
בחלק הראשון מובאות תפיסות הדוגלות בבניין מקדש ללא קורבנות מן החי. בחלק השני מועלה הרעיון של בניית מקדש במקום אחר מאשר הר הבית.

מאת: אלחנן שילהתאולוגיה11/11/109673 צפיות
המאמר בא לתת אופציות ביניים בין אורח חיים דתי-הלכתי ובין קיום חילוני. אופציות שונות מאלו המוכרות כיום (מסורתיות, קונסרבטיבים ורפורמים). הוא מציג כמה דגמים של אותם אופציות ביניים ומעגן את הבסיס הפילוסופי-הגותי שעומד מאחורי אותן אופציות. בנוסף, הוא עומד על התהליכים חברתיים שעוברים על החברה הישראלית כלל והציונות הדתית בפרט.

מאת: אלחנן שילהזהות07/11/104471 צפיות
המאמר מתאר את המצב העגום הקיים בנוגע לסוגיית העולים שאינם יהודים לפי ההלכה ומבקש לתת פתרון שונה מפתרון הגיור שכשל במבחן התוצאה. החלק הראשון של המאמר עוסק בשינוי התודעתי שיש לעשות בכל הנוגע לתפיסת 'מיהו יהודי'. שינוי זה יכשיר את הקרקע לאימוץ הפתרון המעשי ממפורט בחלקו השני של המאמר. הפתרון בנוי על הכלל ההלכתי של "חזקת יהדות" בנישואין. כשם שאצל ממזרים מופעל מנגנון מכוון של הטמעה כך גם בנוגע למצוקה זו יש ללכת לפתרון דומה. את בתי הדין המנהלים חקירות הוכחת-יהדות יחליף גוף אלטרנטיבי שיערוך חופות בלי לשאול שאלות, בהתאמה לדרכה המקורית של ההלכה בסוגיות כאלה. כך נמנע את הקרע שמאיים לשסע את החברה, ונעצים את הזהות הלאומית, היהודית-ישראלית.

מאמרים נוספים בנושא מדעי החברה - כללי

מאת: אדיר בנימינימדעי החברה - כללי25/06/231262 צפיות
עושר אינטלקטואלי, רוחני, ידע בלתי מוחשי, לא בא לידי ביטוי בשום דבר בעל ערך חומרני.

מאת: מאיר סוויסה מדעי החברה - כללי07/01/162670 צפיות
הובלות בנהריה כולנו זקוקים לחברת הובלות בנהריהמקצועית ואמינה על מנת לעבור דירה, לשנע מטענים שונים ולהוביל חפצים ממקום למקום. חברת הובלות בנהריה מספקת מעטפת שירותים רחבה הכוללת בין היתר הובלת דירות, הובלה עם מנוף לפינוי חפצים גדולים מקומה גבוהה ודירות גג, הובלת מטענים בעיר וברחבי הארץ וכן שירותי אריזה, פריקה ואחסון. חשוב לבחור חברה אמינה ובעלת מוניטין טוב בענף, מומלץ לחתום על חוזה מסודר הכולל פירוט העבודה, עלות, ביטוחים ואחריות.

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי17/06/149065 צפיות
גשמים בחום הקיץ היום ירחפו המים כרדודים יראו עיניים את המים נוטפים במרחבי ציון הקדושה . השירה אהובה לבני עמך ישראל היום על נהרותייך ציון היקרה שירת המים על תפיח על שדותייך ציון אור במלאות שרייך היפים שיר הארץ המאירים אפיים על שדותייך כמים ישיבו הצללים והמנגינות של בני הארץ ישורו רוח נדיבה ויפה לחבוק וחבור את כולם באהבה של דור המור היום כל השירים אשלנו הם אהובים אותנו יחד בדרכים מהלכים עם השבילים אל שדותיך ירבו השירים לארץ של מבואה ויקרה מהשירים של בני ציון תבוא ברכתה שב

מאת: משב מחקר יישומי בע"ממדעי החברה - כללי03/05/132772 צפיות
במאמרים הקודמים התייחסנו לגיבוש מטרות והגדרת תחומים ולחיבור נכון של שאלות (פריטים) במאמר זה נתייחס למבנה הכלי (השאלון).

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי31/01/132248 צפיות
אני רוצה להקדיש את מחרוזת שחיברתי "עד הדרך" לכבודו של איש יקר נאמן ללב עם ישראל חוזה המדינה תאודור בנימין זאב הרצל "עד הדרך" לעד הדרך בך ציון -לאיש חזון היה חלום עת אשובה על נרי, אשירה עלייך ציון שבי השירה בין שבילי הדרך איתך מולדת -עלי עטרת לאיש הדרך

מאת: מאירה וייסמדעי החברה - כללי25/12/128968 צפיות
מצגים של "אומנות" ו- "מדע" באבחון רפואי יכולים להיחשב כמערכות משלימות ודיסקורסיביות המשמשות רופאים על מנת לתת לגיטימימציה למניפולוציה שהם עושים באמצעות הכח המקצועי שלהם. מאמר זה בוחן את התיעוד הרפואי כהקשר ליחסי הגומלין של שני מצגים אלו.

מאת: יאיר זמדעי החברה - כללי11/10/129457 צפיות
ההבדל בין מקדונלד'ס למסעדת גורמה אינו מסתכם רק באוכל עצמו - תאורה ומוזיקה שונות, ואולי גם מערכת הגברה מאיכות שונה - כל אלו יוצרים אווירה מסוג אחר. אם האווירה במקום מעודדת את הסועדים לאכול מהר יותר, היא עלולה לגרום להם לאכול יותר מדי - ו"מצד שני", אווירה נינוחה תגרום להם לשהות זמן רב ויתכן שהם יזמינו קינוח לא מתוכנן.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica