חפש מאמרים:
שלום אורח
08.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פסח שני - "התיקון המושלם"

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע05/06/2012837 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

ב"ה.

 

שולחן-השבת

 

מבט מיוחד ומרתק לפרשת-השבוע,

לפי מדרשי חז"ל, הקבלה והחסידות

לאור תורת חב"ד

מאת

הרב יוסף קרסיק

שליח הרבי

ורב אזורי בת חפר - עמק חפר

 

פרשת בהעלותך פסח שני - "התיקון המושלם"

 

כח התיקון המופלא של פסח שני יוצא דופן ודומה שאין כמותו בשום דבר אחר לא בתורה ואף לא בעניני העולם:

הכלל המפורסם של "עבר זמנו בטל קורבנו", הקיים בכל המצוות - שבאם לא קיימו אותם בזמנם 'עבר זמנם' ולא ניתן עוד לשוב ולעשותם - אינו חל בפסח שני;

מי שלא ישב בחג הסוכות בסוכה אינו יכול לקיים את המצווה בימים שלאחר החג. לא ניתן לברך על ארבעת המינים לאחר סוכות. מי שלא הניח תפילין ביום ראשון, אינו יכול להשלים את ההנחה ביום שני שייחשב לו כאילו הניח גם ביום ראשון, לא ניתן לשחזר את היום האבוד שבו לא הניחו תפילין (האור נעדר מעוות;

לא כן בפסח שני - מי שלא הקריב קורבן פסח בי"ד ניסן יש לו הזדמנות נוספת חודש ימים יותר מאוחר, ביום י"ד באייר, להקריב קורבן פסח, וההקרבה תחשב לו כאילו שהקריב ביום י"ד בניסן! "פסח שני תקנתא דראשון"![1]

דבר מדהים: גם מי שחטא ופשע בזדון ולא הקריב פסח במועדו מתוך רוע לבבו, ועל כך נענש חמורות - "ונכרתה הנפש ההיא מעמיה", עונש כרת ומוות משמים! הרי בהקריבו בפסח שני נמחק מעליו העונש הכבד וכאילו שלא הוטל עליו מעולם! כי ההקרבה בפסח שני עולה ונחשבת כאילו שהקריב בראשון.

אין דומה לזה בפגמים רוחניים אחרים ואף לא בפגמים גשמיים:

לדוגמא מי שלקה בהתקף לב, ושריר לבו ומקצת רקמותיו מתו בנמק, אין שום יכולת רפואית להשיב את המצב לקדמותו ולהשיב לחיים את הרקמות המתות, את האזור הפגוע בלב! העולם הרפואי יכול לעקוף את הפגם ולשקם את הלב הפגוע על-ידי חיזוק האזורים שנותרו בריאים ולא נפגעו באוטם השריר הלב, אבל את הפגיעה הלבבית שנעשתה, לא ניתן להשיב לקדמותה למצב הראשוני שלפני שנוצר הפגם;

אבל בחטא של אי הקרבת הפסח הדברים שונים, כי למרות שחטא זה פגם והביא מוות "כרת" לנשמה, הוא ניתק אותה ממקור חייה הרוחניים - הרי ה' יתברך העניק כוח מיוחד לתקן את הפגם ולהחזיר את המצב לקדמותו כאילו שלא נעשה פגם מעולם, לחבר את הנשמה למקור חיותה כאילו שהיא לא נכרתה ונפגמה כלל ועיקר.

כך אומר הרבי הריי"ץ ב"היום יום" "ענינו של פסח שני הוא שאין דבר אבוד, תמיד אפשר לתקן. אפילו מי שהיה טמא, מי שהיה בדרך רחוקה ואפילו "לכם", שהיה זה מרצונו - בכל זאת ניתן לתקן".

מכאן, לומד הרבי, כוח ועידוד עצום לחוזרים בתשובה:

קורה שהחוזרים בתשובה נמצאים במשבר רוחני והם נופלים בייאוש ונפילת רוח מתוך מחשבה שלעולם הם לא יוכלו להשתוות לדתיים מבטן ולידה: חושבים הם שלמרות העוז ותעצומות הנפש העצומים שהם גילו בעצמם, בכך שהם עשו מסע רוחני אדיר, ממקום מנותק ורחוק מה' יתברך הם עלו לדרך המלך, לעבודת ה' בקיום התורה והמצוות, פעולה שלא עשו אלו שנולדו בבתים דתיים והם שמרו מצוות מבטן ולידה בזכות ההרגל שהטביעו בהם הוריהם ולא בכוח עבודת עצמם; בכל זאת לעיתים החוזרים בתשובה שבורים בקרבם בשל העבר הקדום בו הם לא זכו לקיים תורה ומצוות;

על אחת כמה וכמה שאלו החפצים לשוב ולהתעלות בתשובה שלימה לעיתים מתקשים להאמין שהם יכולים אכן לשנות את מצבם מן הקצה אל הקצה ולהתחבר ולהיות חלק אינטגרלי ושווה זכויות עם העולם הרוחני של שומרי המצוות מבטן ומלידה.

פסח שני מעניק ליהודי אלו עידוד עצום, הוא מלמד אותנו שניתן למחוק את העבר לחלוטין, ולא עוד אלא שייחשב כאילו העבר עצמו היה מלא בעבודת ה', כמו שהמקריב קורבן פסח שני נחשב לו כאילו שלא חטא מעולם ונמחק הפגם והכרת, ואדרבה זה נחשב כאילו שהקריב את הפסח ראשון עצמו, בבחינת "זדונות נעשו לו כזכויות"!

העוצמה המופלאה של פסח שני שלא רק שאפשר לתקן את העבר באופן כללי אלא עוד זאת התיקון נעשה בדיוק בכל פרטיו, הפעולה מתרחשת בשלימותה כאילו שהיא נעשה במועדה ובזמנה ולא נותר שום חסרון ופגם.

מסופר על הצדיק רבי זושא מאניפולי שפגש יהודי מבוגר שהיה בעצב ודיכאון גדול כשהתברר לו שהתפילין שהניח כל ימי חייו היו פסולות וממילא כאילו שלא הניח תפילין כל ימיו, הבטיח לו רבי זושא שהוא עצמו יכתוב לו תפילין ויכוון בכתיבתם כוונות ייחודיות וכשהיהודי יניח את התפילין הללו וישוב בתשובה עילאה הוא יצליח לשחזר את כל ימיו חייו האבודים מהתפילין ולפעול בהם כאילו שהניח תפילין כשרות כל ימי חייו.

מסיים הרבי את דבריו:

התיקון המלא והשלם לכל הפגמים והקלוקלים יהיה בגאולה האמיתית והשלימה אז יושלמו כל החסרונות של הגלות והעולם יגיע לשלמות הנעלית כמו שהיה לפני הפגם של כגל החטאים כולל חטא עץ הדעת, בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו בקרוב ממש.

עידוד עצום וכוח נפלא

מקורות: לקוטי שיחות חלק חי, לפרשתינו. ועוד.

תגובות והערות-הארות יתקבלו בשמחה, למייל: ryk@gmail.com

[1] במסכת פסחים דף צג,א יש ג' שיטות בענין, והמובא כאן לשיטת רבי חנינא בן עקביא.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הרב יוסף קרסיק שליח הרבי ורב אזורי בת חפר - עמק חפר לקבלת המייל ישירות ולתגובות והערות-הארות שיתקבלו בשמחה, למייל: rabayyk@zahav.net.il www.torah.in/he

052-5990060

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת הרב יוסף קרסיק

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע27/02/141670 צפיות
כל בני-ישראל ממש, אנשים, נשים וגם ילדים, תרמו מכספם ורכושם למען הקמת המשכן, עליו מסופר בפרשתנו. למרות שלא הוטלה חובה על הילדים, שכן אין חיובים ומצוות מהתורה על ילדים, אלא רק על מבוגרים,

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע17/02/14535 צפיות
ארבעים יום בהר סיני למחרת מעמד מתן תורה, עלה משה רבנו ״למרום", להר סיני, לקבל את עשרת הדברות כתובות על שני לוחות אבנים, וכן ללמוד את שאר כל תרי״ג מצוות התורה הקדושה

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע01/07/13957 צפיות
פתיחה: על מי יש לחשוש שיתנהג ברשלנות ויסכן חיים - מי שיש לו היסטוריה בעייתית והוא כבר הרג נפש בשגגה, או מי שהעבר שלו נקי לחלוטין ומעולם לא שפך דם:

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע26/06/13710 צפיות
בפרשתינו מצווה התורה לחלק את הארץ לשנים-עשר חלקים ולתת לכל שבט משנים-עשר השבטים חלק אחד בארץ, כולל שבטי מנשה ואפרים שכל אחד מהם יקבל חלק נפרד, אבל שבט לוי לא יקבל חלק ונחלה בארץ, כי ה? ?חלקם ונחלתם?, הם קיבלו נחלה רוחנית קדושה לעבוד בבית המקדש ואינם צריכים נחלה גשמית.

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע22/04/13889 צפיות
בפרשתינו מצווה התורה על ספירת העומר, לספור 49 ימים מיום שני של פסח ואת היום החמישים לקבוע לחג - "חג השבועות", ככתוב "וספרתם לכם ממחרת השבת .. שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום גו'".

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע20/03/13710 צפיות
מצווה מיוחדת בליל הסדר "והגדת לבנך" לספר לילדינו את סיפור השעבוד, הגלות והגאולה של אבותינו מארץ מצרים. לפנינו ט"ו אמרות לשולחן הסדר בניחוחות של גאולה העתידה במהרה בימינו בביאת משיח צדקנו

מאת: הרב יוסף קרסיקיהדות29/01/13748 צפיות
הדלקת נרות כל ערב שבת קודש היא חובה וזכות גדולה ונפלאה, להביא אור ושמחה לבית היהודי, כבר על היהודיה הראשונה - שרה אמנו, מספר המדרש שהיא הדליקה נרות בערב שבת וחז"ל קבעו זאת כמצווה וחובה לדורות,

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/18339 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/18361 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/18332 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/18334 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/18352 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/18359 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/18392 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica