חפש מאמרים:
שלום אורח
19.01.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

דמוקרטיה ויהדות - בין ניתוח מושגי לדיון ציבורי

מאת: דנה דגןדמוקרטיה ושלטון07/01/20092850 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

דמוקרטיה ויהדות - בין ניתוח מושגי לדיון ציבורי  

המחברת, רות גביזון  (להלן: גביזון), רואה בצורה מעורבת את העובדה כי הביטוי "מדינה יהודית ודמוקרטית" נכנסה אל תוך חוקי היסוד. מצד אחד, הביטוי נתן דחיפה גדולה וחשבוה לדיון הציבורי במהותו של השילוב הזה ובאפשרות להצדיקו. מצד שני, הבולטות הזו היא חלק מתהליך לא רצוי שלפיו נתפס המשפט כדרך לפתור בעיות שאינן משפטיות בעיקרן.

השאלה האם שילוב מדינה יהודית עם דמוקרטית אפשרי מבחינה מושגית נתונה במחלוקת חריפה שנוטים להתעלם ממנה. יהודים ולא-יהודים מעלים את הטענה כי המושג המשולב טומן בחובו טעות: מדינה אינה יכולה להיות עקרונית ומושגית, דמוקרטית ויהודית בעת ובעונה אחת. גביזון סבורה שאפשר ואף נכון להגדיר את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית במובנים חשובים. ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית היא בעיניה התשובה לכמיהה היהודית לשחרור מעול המלכויות. זהו שילוב שאינו רק אפשרי מושגית וקיים מעשית אלא הוא אף מוצדק. לטענתה, מובן אחד של מדינה יהודית חייב להיפסל והוא מדינת הלכה במובן החזק של המילה. גם מדינה יהודית-דתית נאורה וצודקת לא תהיה דמוקרטית. מדינת הלכה לא תקבל את הנחת הדמוקרטיה הבסיסית ביותר והיא שההסדרים נקבעים ברובם על-ידי בני החברה כולם.

חייבים להודות כי כמה מהמתחים הפוטנציאליים בין דמוקרטיה לבין מדינת הלכה מוצאים ביטוי בהוויה הישראלית המודרנית. כמו-כן, יש גם מובן חשוב של הדמוקרטיה שאינו מתיישב עם ישות מדינית שהיא מימוש זכותו של עם מסוים להגדרה עצמית והכוונה לדמוקרטיה הליברלית, זו המחויבת לניטרליות מוחלטת כלפי תפיסות הטוב, התרבות והדת של אזרחיה. אולם, ניטרליות מלאה מחייבת הפרטה גם של הזהות הלאומית היהודית, לכן ברור שמדינה יהודית, בכל מובן, אינה יכולה להיות מדינה ליברלית ניטרלית. זהו מצב שיוצר מתחים רבים ומובנים.

בעיה מרכזית הזוכה באורח שיטתי לבולטות נמוכה בדיון הציבורי, הן במשפט והן בחברה, היא בעיית המיעוט הערבי. התעלמותנו מתחושת הנישול והקיפוח של הפלסטינים, בארץ ובשטחים, חמורה הרבה יותר מנטייתם של אזרחיה הערבים של ישראל לשכוח את ההיבטים החיוביים של חייהם בארץ. תחושה זו מתחזקת על רקע האפליה הנמשכת בין המגזר הערבי למגזר היהודי שביטוייה הסמליים מרחיקי לכת: המנון, דגל ומעודים רשמיים שונים. אלו, אף אם הם ניתנים להצדקה, גובים מחיר כבד למדי מאזרחיה הלא-יהודיים של המדינה. הדמוקרטיה בישראל לא תוכל להיות יציבה וצודקת בלי שתינתן מידה רבה של שוויון לאזרחיה הלא-יהודים של המדינה. הדיון הציבורי והפוליטי בישראל חייב בראש ובראשונה להכיר במרכזיות המתח הזה בין יהודיות לדמוקרטיה ולפתור זאת באמצעות דיאלוג עם הערבים אזרחי ישראל.

בעיה שנייה היא הבעיה הפנים יהודית, בין חילונים לדתיים. בין יהודים ניטשת מחלוקת עמוקה מאוד על משמעותה של יהודיות. על המדינה ומוסדותיה כולם, ובעיקר מערכת המשפט, צריכים להיזהר מאוד מלקבוע עמדה מסוימת במחולקת הזאת. אסור למדינה להתיימר לתת תשובות לשאלות של השקפת עולם ואידיאולוגיה. עיקרון זה נכון הן למתח היהודי-ערבי והן לזה הפנים-יהודי. רק אם המדינה אינה נתפסת כתומכת בכיוון אידיאולוגי מסוים, היא תוכל להיות זכאית לנאמנות של כולם.

דברים אלו נכונים, בבחינת קל וחומר, גם למערכת המשפט. כאשר ישנן מחלוקות עמוקות, ראוי כי המחוקק יהיה רגיש לעובדה שהמשפט, ככול מוסדות המדינה, אמור להיות חלק מן המסגרת המשותפת לאוכלוסייה כולה. החלטות מדיניות, ובעיקר כאשר הם מתגבשות בחוקים וזוכות לאכיפת בית המשפט ואשר יש בהן ניכור אידיאולוגי, עלולות להחליש את היסוד המסגרתי המשותף של החברה. אלה הן סוגיות שיש להתפשר עליהן ולהגיע להסכמה של תן וקח ולא להכריע במסגרת של עקרונות גבוהים. מבחינה זו, הכללת הביטוי מדינה יהודית ודמוקרטית בחוקי היסוד הינה בעייתית. על בית המשפט להימנע ככל הניתן מלהכריע בסוגיות אלו לכאן או לכאן. דוגמא בנושא זו היא סוגיית "מיהו יהודי?". ברור כי זו מחלוקת אידיאולוגית עמוקה. לטענת גביזון, על בית המשפט היה צריך לומר למחוקק כי אין באפשרותו להכריע בשאלה זו. זהו וויכוח פוליטי ללא משמעויות משפטיות ברורות. זהו עניין לדיון ציבורי ולא משפטי. ניסיון מופשט להשליט הרמוניה בין ערכי הדמוקרטיה לבין ערכיה של מדינה יהודית אינו נותן מענה טוב לבעיות העומדות על סדר היום שלנו. גביזון אף מתנגדת לנטייתם של שופטים לגזור מסקנות משפטיות מערכים עמומים שטובים למקרים בהם תוצאה משתמעת של חוק תהיה בלתי מתקבלת על הדעת או לא מוסרית בעליל ויש לזכור שבמדינה דמוקרטית הכוח לקבוע נורמות הוא בידי המחוקק ולא בידי בית המשפט. הסמכות בידי השופט לסכל הסדרים חקוקים צריכה להיות מוגבלת למקרים של חריגה ברורה מסמכות. על השופט להיזהר מלהנחיל את האינטואיציות המוסריות של, דבר המסכן את בסיס הלגיטימציה של תפקידו השיפוטי. כך קרה בעניין בר-אילן, בו המערכת הפוליטית העבירה את העניינים לבית המשפט מתוך חוסר יכולתה להכריע או להסכים. בפסק דינו של ברק, יש פסקה קצרה אחת על חשיבותה של השבת ליהדות וכל השאר הוא איזון פנים דמוקרטי ליברלי בין כל ההיבטים, הזכויות והרגשות השונים. כלומר, בבית המשפט מתעוררת לכאורה שאלת היהודיות של המדינה אך שיקול זה אינו נכנס כלל לתמונת האיזון. וויכוח כזה מקומו בזירה הפוליטית ובית המשפט אינו המקום הראוי לעסוק בו.

ישראל לא תוכל להיות לאורך ימים מדינה יהודית ודמוקרטית אם לא תקבל על עצמה אחריות לפיתוח הזהות היהודית של החילונים שאינם שומרי מצוות ולחיזוק הרכיב הדמוקרטי והכלל אנושי בזהותם של יהודים דתיים.

גביזון מסכמת כשהיא טוענת כי על כולנו להכיר שבתרבות היהודית על כל רבדיה ויוצריה, על כל עושרה האנושי, הלשוני והתרבותי קיימים כל היסודות המאפשרים לנו היום להתמודד עם הבעיות הפוליטיות, החברתיות והמשפטיות העומדות לפתחנו.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת דנה דגן

מאת: דנה דגןביקורות מוצרים08/03/111056 צפיות
השוק הישראלי לנורות מגלגל 100 מיליון שקלים בשנה ואף יותר, מדובר בשוק מכובד ומתפתח תודות להשמת דגש על עניין איכות הסביבה, ועמידה בתקנים משתנים שנקבעים על ידי משרד איכות הסביבה הישראלי ותקנים בין- לאומיים. יכולת העמידה בתקנים נבדקת במעבדה, כאשר החישוב נעשה בתנאים אופטימליים ונלקח בחשבון שחלק מהנורות נפגעות באורך החיים שלהן עקב הדלקה וכיבוי.

מאת: דנה דגןביטוח בריאות07/06/1013109 צפיות
העולם הגדול מלא בביטוחי בריאות מסוגים שונים, חלקם טובים, חלקם טובים פחות חלקם אפילו מצוינים. אבל אם אתה ישראלי שעבר לגור בחו"ל יש רק ביטוח רפואי אחד שהוא המושלם בשבילך –ולא בשביל אף אחד אחר. DavidShield הוא הביטוח הרפואי לישראלים בחו"ל, היחיד בעולם שתוכנן ועוצב להיות הפיתרון הטוב ביותר כביטוח בריאות לישראלים הגרים בחו"ל. הביטוח שמעניק לך יתרונות ששום ביטוח בעולם לא יוכל לתת לך ולא משנה באיזה מחיר. לדבר בשפה שלך, לאפשר לך לבקר בארץ בלי חשש, לענות לך בכל שעה, להבין אותך באמת ומעל לכל להעניק לך

מאת: דנה דגןצרכנות10/03/101110 צפיות
אתר המכירה תותי הינו אתר המתמחה במכירת מוצרי איכות לתינוקות, החל מביגוד בסיסי לילד, דרך צעצועים איכותיים ובטיחותיים ועד לעגלות יוקרה. לכבוד חג הפסח הממשמש ובא עלינו לטובה מציעה תותי במושב מגוון עשיר של מבצעים ומתנות, אותם כל פעוט ישמח לקבל. רק אצל תותי תוכלו למצוא שפע של מתנות, עגלות תינוקות, בגדי תינוקות ומוצרי תינוקות אותם תוכלו למצוא בחנות הבית שלנו במושב רשפון, או לחילופין לרכוש אונליין באתר והמוצרים יגיעו אליכם הביתה.

מאת: דנה דגןטיולים משפחתיים12/10/091584 צפיות
טיסה בשמי הארץ מתאימה לכל הגילאים, לכל אירוע ואפילו אין צורך באירוע מיוחד לשם כך, אפשר סתם לטוס בשמי הארץ בשביל החוויה. אז פעם הבאה במקום להזמין טיסות ללונדון פשוט הזמינו טיסות בשמי הארץ

מאת: דנה דגןמחשבים ניידים22/04/091840 צפיות
מחשב נייד הוא דבר שימושי לכל אדם, אנו יכולים בעזרתו לעבוד גם מחוץ למשרד, לגלוש באינטרנט בזמן שיעור לא מעניין במיוחד או סתם לראות סרטים בנסיעה וכך להעסיק את הילדים במושב האחורי. רוב האנשים רוצים מחשב נייד אך לא רובם יודעים כיצד לבחור אותו, יש חברות רבות הפועלות בשוק וכן יש מגוון רחב מאוד של מחשבים ניידים אז כיצד ניתן לדעת איך לבחור?

מאת: דנה דגןאתיקה11/02/093145 צפיות
בסעיפי המקרה שלפנינו עולות דילמות בנוגע לנכונות פרסום הממצאים, כפי שניתן לראותם ולנמקם על פי תקנון האתיקה העיתונאית. הדילמה הראשונה נוגעת לפסקה הראשונה בעבודה. בפסקה זאת מדובר על עיתונאי שחדר לביה"ס במסווה והציץ לתיקים אישיים של תלמידים בבית הספר ובהם מצא פרטים שעלולים להיות קשורים לרצח. אם נשפוט על כף המאזניים, אז לפי סעיף 4 ב בתקנון האומר שלא יימנע עיתונאי מלפרסם מידע שקיים עניין ציבורי בפרסומו, כמובן שבתור עורך יש להוציא את המידע לאור. אולם, ישנם מספר סעיפים בתקנון האתיקה אשר מצביעים אחרת.

מאת: דנה דגןדיני חוזים08/02/092224 צפיות
לטענת התובעים כי מוקנת להם זכות כללית לביטול עסקה ככל הנראה על פי סעיף 32 לחוק הגנת הצרכן- לגבי טענת זאת מנמקת השופטת " ביטול המכר מותנה בכך שנעשה לגבי נכס שנמכר "מעשה או מחדל שיש בו משום הטעיה או ניצול מצוקה כאמור בחוק זה, והם מהותיים בנסיבות העניין...". התובעים לא הראה כי נעשה כלפיהם הטעייה או ניצול של מצוקה." עוד מוסיפה השופטת וטוענת כי "זו הייתה בחירתם החופשית של התובעים..." ובכך מדגישה את אחריות הבלעדית של התובעים בביצוע ההזמנה.

מאמרים נוספים בנושא דמוקרטיה ושלטון

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון31/12/20729 צפיות
משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה. בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה, אדריכלות, קידום בקשות ,זירוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי, הסדרים והסכמים עם הרשויות, שרותי הנדסה ופקוח על הבניה.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון27/03/20877 צפיות
תיקון 116 לחוק התכנון והבניה מהווה מהפכה בחוק התכנון והבניה. הוא מחמיר מאד, מטיל צווי הריסה בסיטונות וקנסות של מאות אלפי שקלים, ומצמצם את סמכויות השופטים בבתי המשפט.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון11/01/20972 צפיות
מה הוא רישיון עסק? עסקים הפועלים בתחומים שונים נדרשים בהוצאת רישיון עסק – היתר מכוח חוק רישוי עסקים הניתן על ידי משרד הרישוי ברשות המקומית ומהווה אישור לפעילותו התקינה של העסק. הרישיון מעיד כי בעסק מסוים ננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירה על בריאותו, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חייו של הציבור. בהתאם, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. משרד הרישוי הוא גם זה שאחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאיו

מאת: אבי דוידידמוקרטיה ושלטון07/04/19857 צפיות
מדריך למתחילים אודות הגשת עתירות לבג"צ.

מאת: אבי בכרדמוקרטיה ושלטון24/07/181492 צפיות
האם מדינת ישראל הופכת להיות אל מול עיננו לדיקטטורה ו/או למדינת אפרטהייד עם סימני פאשיזם?? אודה, מכיוון שחשש כבד החל להתגנב לליבי כי אכן המציאות התקשורתית המדווחת אמת היא... החלטתי לעשות מעשה ולבצע מחקר קצרצר, מאמר מחקרי, אשר נשען על עובדות בלבד, עובדות ונתונים מחקריים, זאת תוך הבאת ציטטות ומובאות מדויקות. אני למעשה בדקתי את שתי התיאוריות הבאות: מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. או שאולי, מדינת ישראל היא מדינה פאשיסטית, גזענית ודיקטטורה חשוכה.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון22/11/161339 צפיות
קבינט הדיור במשרד האוצר אישר בתאריך 21.1.16  מספר הצעות שאמורות לסייע לפתרון מצוקת הדיור. תחילה אישר הקבינט את הצעתו של שר האוצר, משה כחלון, להאריך את התוכנית לתמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה בדגש על מיזמי התחדשות עירונית ותוכנית מחיר למשתכן. כמו כן הוחלט להגדיל את תקציב התוכנית, שקודמה בשיתוף עם שר הפנים, אריה מכלוף דרעי, ומטרתה לסייע לרשויות בקליטת תושבים חדשים ובפיתוח תשתיות מתאימות.

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/152404 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica