חפש מאמרים:
שלום אורח
02.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ר' יצחק כדורי

מאת: ברסלב מאירקבלה03/03/2013942 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

המקובל ר' יצחק כדורי, נולד ביום שבת, בחג

הסוכות ט"ז תשרי ה’תרנ"ח יומא דאושפיזא דיצחק אבינו, שעל

שמו הוא נקרא. בעירק, לאביו רבי כדורי דיבה (זאב) ולאמו מרת

טופחה ז"ל, מהמשפחות הנכבדות בבבל.

את שנות ילדותו עשה בביהמ"ד בית זליכה, אשר היה כתיבת נוח

ממימי המבול של ההשכלה שהיגיעה עד לעירק, ימים ולילות היה

יושב על תלמודו, ולא זז מן הספר. את תורתו וחכמתו רכש שם,

מאת חכמי התורה שלמדו שם, ובפרט מרבי יעקב חיים בנו של

הבן איש חי, שכעדות רבינו היה בעל רוח הקודש, וכן זכה לחזות

בפניו הטהורות של מרן הבן איש חי שגם הניח לו תפילין ביום הבר

מצווה, גדולי דורו עמדו נפעמים מכוח לימודו שהיה מתוך עוני,

ובמעשיו הטובים שהיו בבחי’ יראתו קודמת לחכמתו, וכעדות

רבותיו עליו, וכמו שכתב עליו רבו רבי עמרם אבוריביע זצ"ל :

"רבינו חכם יצחק דיבא (זה שמו בעירק) "עניו חסיד מקובל ואיש

שכל, הוא מתראה כשועל ולבו כלב הארי, ולא היה קונה נעלים, רק

חתיכת עור ועושה את הנעלים בעצמו, הוא לא אוכל בשר ונחלש

וחלה, והרופאים ציוו עליו לאכול והסכים בקושי".

בהיותו בן שבע עשרה כבר זכה לסיים את כל הש"ס בעיון עם כל

חלקי הפרד"ס שבו, ובעת הסיום דרש בפני גדולי התורה בבגדד

ובסיום דבריו ביקשוהו לא להרבות בדרשות בעתיד מפאת חשש

של עין הרע, ואכן המשיך בשתיקתו עד יומו האחרון.

***

בשנת ה’תרפ"ג עלה לארץ ישראל והתגורר יחד עם זוגתו ברובע

היהודי בעיר העתיקה של ירושלים. לאחר נפילת הרובע במלחמת

השחרור, עבר לגור בשכונת הבוכרים. וכן למד בישיבת "פורת

יוסף" בה למדו ש"ס, פוסקים וקבלה לשיטתו של האר"י ז"ל

בהתאם ל"עץ חיים" ו"שער הכוונות".

לאחר כיבוש העיר העתיקה, עבר רבינו לישיבת שושנים לדוד,

שהייתה אבן שואבת לכל מבקש ה’, והייתה בהדרכתו ובפיקוחו

של מרן הבן איש חי זיע"א, כאן שקד רבינו על התורה והעבודה

בפרישות מכל תענוגות העולם הזה, עד שגופו התמוטט מרוב

התעניות, כראות זאת רבי יהושע שרהבני זצ"ל מגדולי חכמי

הקבלה בירושלים לקחו לביתו על מנת להחזיקו ולרפאותו.

אף שעז רצונו היה להישאר בארץ הקודש, אך משום כבוד אמו

שכספה שיחזור לבבל, שם לדרך פעמיו וחזר לבבל.

כשלש שנים שהה שם, וכשנה לאחר שיבה שנייה, עלתה גם אמו

לארץ הקודש, בדרכו לארץ הקודש, עבר דרך סוריה בעיר דמשק,

והשתטח על קברו של רבי חיים ויטאל זיע’’א גדול תלמידו של

רבינו האר"י זיע"א.

***

חבורה קדושה הייתה בירושלים אשר מנתה צדיקים ומקובלים,

מהם תלמידי הבן איש חי, הלא הם רבי אפריים הכהן ז"ל רבי

סלמאן אליהו ז"ל (אביו של הר’ מרדכי אליהו שיזכה לרפו"ש

בקרוב) חכם רבי עזרא עדס ועוד.

איוותה נפשו של רבינו להתחבר לחבורה קדושה זו, ולאחר

שראוהו כי הינו מתאים קיבלוהו על אף היותו צעיר, וישב רבינו

בצל החכמה וירוה מים חיים מתורת רבותיו הקדושים ראשי

חבורת המקובלים, מרבו רבי סלמאן אליהו, קיבל את תורת

הכוונות, ומרבו רבי אפרים הכהן קיבל את תורת הנסתר.

בד בבד עם לימודיו בחבורת המקובלים עסק בכריכת ספרים,

כך הגיע לכתבי יד עתיקים שצילמם בזיכרונו, וכל זה בא לו

מחמת כבוד התורה וכבוד הספרים, עד שמסופר שכשהיה בגיל

מאה נכנס אליו מאן דהוא להביא לרבינו דורון ספר חשוב, וראה

רבינו שהספר אינו כרוך כמו שצריך, אמר רבינו כך מכבדים את

הספרים? ולמרות גילו המופלג, לקח את כלי מלאכתו, והחל

לכרוך את הספר כמו שצריך.

כבוד התורה לא התבטא רק בכבוד הספרים אלא גם, וביותר

בלומדי הספרים אלו בני התורה- שהחובה לכבדם אינה נופלת

מכבוד הספרים, וכיבד את בני התורה בכבוד מלכים של ממש,

אברכי תורה שהיו צעירים ממנו עשרות בשנים, היה עומד לכבודם

ומחבקם והיה קורא להם רבי רבי, מרי מרי, כמו"ש: ואת יראי ה’

יכבד".

***

לאחר פטירת ראש המקובלים רבו רבי אפרים הכהן, התמנה

רבינו לעמוד בראש חבורה קדושה זו, ומני אז נקרא בשם ראש

המקובלים

עמד בראש ישיבת "נחלת יצחק" ללימוד כוונות התפילה לפי

הרש"ש.

אף שנתקיים ברבינו מאמר המשנה "המקיים את התורה מעוני

סופו לקיימה מעושר" לא שינה אותו עושרו מעבודתו כשהיה

והמשיך לחיות חיי צניעות והסתפקות במועט ואפי' את רהיטי

ביתו לא שינה, והיה מנותק מכל ענייני העוה"ז עד שסיפרו ב"ב

שמצאו בגמרא שלמד בה צ'ק בסך 10,000 דולר עם תאריך שלפני

עשור שנים.

לאחר פטירת אדמו"ר ר' מאיר אביחצירא זצוק"ל זיע"א, אמר ר'

יוסף וולטוך זצוק"ל לאחד מתלמידיו: "דע לך שמהיום עבר כוחו

של בבא מאיר זיע"א לרבינו יצחק כדורי זיע"א, ומעתה הברכות

מסורות בידו".

שמע גדולתו הגיע עד לארצות ערב, שכן גויים שלא היה להם

ילדים ביקשו שרבינו יעתיר עבורם ואכן כולם נושעו.

שמירת עיניים

פעם אחד נשאל מאחד מתלמידיו לסדר כוח ראייתו (שכידוע

רבינו היה הוגה בספרים שהיו כתובים בכתב צפוף שאפי'

במשקפיים קשה לקוראם, השיב קצרות, כדרכו :שמירת עיניים

מראות ברע. לשלוט על העין, לראות את שמצווה לראות אותיות

התורה הקדושות, בפניהם של צדיקים וכדומה, ולא להסתכל היכן

שאסור.

נהג ללבוש גלימה, בהתאם לקבלה שבני ישראל בכל הדורות

לבשו כך ומצנפת שחורה לאבל על חורבן ירושלים. כל לילה קם

בחצות לתפילה וללימוד עד לאחר עמוד השחר.

הקפיד לשנן את הפרק היומי ב"חוק לישראל" ולמד דף בבבלי

ובירושלמי. בחצות היום היה טועם מעט ומתחיל בקבלת האנשים,

לאחר תפילת ערבית שוב למד וקיבל אנשים ובשעה 23:00 היה

ישן מעט עד לתיקון חצות.

***

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/17638 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/17588 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/17646 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/16798 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/16817 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161187 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/16811 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא קבלה

מאת: בתיה כץקבלה15/05/1935277 צפיות
מעשה בזוג, בעל ואישה שחיו להם באושר ובשלום, גם פרנסה היתה להם ברווח אך דבר אחד העיב על אושרם, הם לא זכו להיפקד בילדים

מאת: בתיה כץקבלה15/05/1923014 צפיות
ביום ל"ג בעומר מציינים את יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי כאשר הספר המזוהה איתו ביותר הוא ספר הזוהר הקדוש, ספר יסודי בתורת הקבלה.

מאת: בתיה כץקבלה08/05/1918425 צפיות
"רבי שמעון הצדיק, באתי לציון במיוחד לכבודך על מנת לספר את שערות בני יחיד אשר נתן לי האלוקים בזכותך, קיימתי את נדרי, אתמול הבאתי אותו חי וגזזתי את שיער ראשו בשירה ובזמרה, איך עתה אוכל לסוע מכאן בלעדי בני יחידי.

מאת: בתיה כץקבלה08/05/1927886 צפיות
ידוע ומפורסם שלהחזיק את ספר הזוהר בבית זה מעין כלי מחזיק ברכה, כמו קמע שמסוגל לישועות רבות ולכן אנשים רבים מכל המגזרים מחזיקים בביתם את ספר הזוהר הקדוש, יתרה מכך ישנם גם הלומדים בספר הזוהר כיוון שהלימוד ב...

מאת: בתיה כץקבלה25/02/19605 צפיות
כל אחד חשוף לעין הרע בפרט תינוקות יפים, אנשים בעלי כישרונות, עושר, מעמד מיוחד ועוד. הדברים הטובים האלה מושכים איתם עין הרע כיוון שהם גורמים לקנאה ולצרות עין, ובמקום שיש צרות עין וקנאה בא עין הרע על האדם.

מאת: בתיה כץקבלה25/02/19517 צפיות
שתשעים ותשעה אחוז מהמתים מתו מחמת עין הרע, ורק אחוז אחד מת בדרך ארץ, דהיינו משום שהגיע זמנו. הנה יוצא מדברי הגמרא, שיש מציאות של עין הרע בעולם.

מאת: בתיה כץקבלה07/01/19822 צפיות
גם לאחר פטירה של אדם קרוב ניתן להועיל לו ולשמח אותו על ידי שנעשה לו תיקון לנפטר, אותו תיקון שמביא לנשמתו נחת רוח גדולה, גורם למירוק עוונות של הנפטר ועושה עילוי נשמה גדול בעולמות עליונים.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica