חפש מאמרים:
שלום אורח
08.03.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

צורות הצוואה/צוואה בעדים/צוואה בכתב יד/צוואה בעל פה/צוואה בפני רשות

צורות הצוואה

בהתאם לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן : "החוק"), ניתן לרשת ירושה, גם בדרך של ירושה על פי צוואה. צוואה כאמור, ניתן לערוך בכמה צורות כמפורט בסעיף 18 לחוק. היינו, צוואה יכולה להיעשות בכתב יד, בעדים, בפני רשות ובעל פה.

להלן פרוט בדבר סוגי הצוואות ודרך עריכתן :

א. צוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 לחוק : "צוואה בכתב-יד תיכתב כולה ביד המצווה, תשא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו".

הצוואה בכתב יד הנה צוואה אשר המצווה כותב בכתב ידו וחותם עליה. לעניין הדרישה לפיה צוואה מעין זו, תכתב מתחילתה ועד סופה בכתב ידו של המצווה יצוין כי דרישה זו, באה למעשה, להחליף את הצורך בעדים. שכן, כתב היד מהווה בעצם הוכחה לכך שזה היה רצון המצווה.

ב. צוואה בעדים כאמור בסעיף 20 לחוק : "צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת-ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

הצוואה בעדים הנה צוואה מודפסת, אשר יש לציין בה את תאריך עריכת הצוואה והיא נחתמת בנוכחות שני עדים. למעשה תפקידם של העדים הנו, לאשר כי המצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו ולאשר כי הצוואה נחתמה על ידי המצווה בנוכחותם. לעניין העדים, חשוב לציין, כי אסור שלעדים יהיה עניין בצוואה.

ג. צוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 לחוק : "(א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר בית-דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי-הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה, רשם או חבר בית הדין הדתי כאמור. (ב) דברי-הצוואה כפי שנרשמו על-ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית-הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור. (ג) נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה. (ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על-ידי המצווה עצמו. (ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה. (ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה. (ז) לענין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט".

הצוואה בפני רשות הנה צוואה המוגשת בכתב או נאמרת בעל-פה בפני שופט, בפני רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי. צוואה מעין זו, מותר יהיה להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה. כמו כן, לעניין הסעיף הנ"ל צוואה שנעשתה בפני נוטריון יראו אותה כאילו נעשתה בפני שופט.

ד. צוואה בעל פה כאמור בסעיף 23 לחוק : "(א) שכיב-מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים לשונו. (ב) דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון-דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. (ג) צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים".

הצוואה בעל פה הנה למעשה צוואה אשר מקבלת משנה תוקף, רק בנסיבות שבהן המוריש עומד למות תוך זמן קצר ביותר. הכוונה היא לאדם גוסס או אדם שחושב שהוא גוסס, אשר מוסר לשני עדים את צוואתו בעל פה, בדבר רצונו המפרט כיצד להוריש את רכושו לאחר מותו. בנוסף, על העדים יהא לערוך זיכרון דברים בדבר הצוואה אשר ישא את תאריך עריכתו, נסיבות עריכתו, ייחתם על ידי שני העדים ויופקד על ידם אצל הרשם לענייני ירושה. כמו כן, חשוב לציין לעניין צוואה בעל פה, כי בחוק כאמור, קיימות דרישות בדבר עריכת צוואה בעל פה אשר יש לקיימן. שכן, בתי המשפט ו/או הרשם לענייני ירושה מקפידים על מילוי הדרישות המפורטות בחוק.

 *** חשוב מאוד לציין כי, למרות שאין שום הכרח חוקי המחייב עריכתה של צוואה באמצעות עורך דין, מומלץ מאד לעשות כן. זאת מאחר ועורך דין הבקיא בדיני הירושה, ידע לצפות מצבים עליהם לא חשבתם בזמן עריכת הצוואה. מצבים אשר עלולים ליצור סיבוכים אשר בסופו של יום יביאו לבטלות הצוואה על ידי כל אותם אלו שמתנגדים לצוואה.

***המידע במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת אי אילו הליכים או לאי נקיטתם של אי אילו הליכים. הסתמכות על האמור במאמר זה הנה על אחריות הקורא בלבד וכפועל יוצא, האחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור במאמר זה, תחול על הקורא בלבד.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עוה"ד סטרוגנו הינה בעלת תואר ראשון במשפטים, סיימה התמחותה בבית משפט לענייני משפחה בחיפה וכן סיימה השתלמות בנושא דיני משפחה ודיני ירושה במכון להשתלמות של לשכת עורכי הדין.

עוה"ד שלומית סטרוגנו מטפלת במגוון נושאים וביניהם : ניהול תיקי גירושין בכללותם, לרבות תביעות בענייני מזונות, משמורת ורכוש וניהול תיקי ירושות וצוואות בכללותם, לרבות התנגדויות לצווי ירושה ולצווי קיום צוואה, הן בבתי הדין הרבניים והן בבתי המשפט לענייני משפחה. כמו כן, עורכת הסכמים בין בני זוג בענייני גירושין, ממון, מזונות, חזקה, שלום בית וכד' ומגישה בקשות אצל הרשם לענייני ירושה.

כתובת: שד' ירושלים 3, קרית ים
טל': 077-2115151 פקס': 077-2115152
נייד : 050-8560253
דואר אלקטרוני : str_law@zahav.net.il

אתר אינטרנט : http://www.easyget.co.il/

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת שלומית סטרוגנו עורכת דין לענייני משפחה

במידה ובני זוג החליטו לפנות להליך של גירושין וכפועל יוצא להליך של פירו התא המשפחתי, הרי שאחד הנושאים אשר יהיה עליהם לשים עליו את הדעת ואשר כרוך מעצם טיבו וטבעו בהליך של גירושין, הנו הנושא של משמורת הילדים המשותפים.

במצב דברים שבו בני זוג החליטו לפנות להליך של גירושין בדרך של פנייה לערכאות שיפוטיות הרי שעל אחד הצדדים לפחות להגיש תביעת גירושין בבית הדין הרבני אשר לו סמכות שיפוט ייחודית בענייני גירושין. כמו כן, על מנת שתביעת גירושין תתקבל ולבסוף יינתן פסק דין של גירושין, על התביעה להכיל בתוכה טענות בדבר עילות גירושין אשר מוכרות בדין העברי ואשר ניתן להוכיחן, שאם לא כן, עלול בית הדין הרבני לדחות את אותה תביעת גירושין.

אחד מאבני היסוד של הליך גירושין, הנו בניית אסטרטגיית גירושין, בטרם הפנייה להליך של גירושין. שכן, אסטרטגיית גירושין נכונה ומתאימה, במרבית המקרים גם תוביל לתוצאות המיוחלות של הצד אשר החליט לפנות להליך של גירושין.

כיום, מסתמנת מגמה לפיה, מרבית הזוגות אשר פנו להליך של גירושין בדרך של פנייה לערכאות שיפוטיות, יסיימו את אותו הליך גירושין, בסיוע של הליך גישור.

מרבית התיקים המתנהלים בענייני גירושין, נפתחים בעקבות בגידתו של מי מבני הזוג, תוך הפרה בוטה של האמון בין הצדדים.

פנייה להליך של אימוץ, תסתיים בסופו של התהליך במתן של צו אימוץ על ידי בית המשפט לענייני משפחה, עבור הילד אותו המשפחה המאמצת מעוניינת לאמץ.

הסכם ממון הנו מסמך משפטי אשר בני זוג עורכים, בדרך כלל, לפני הנישואין ובטרם מיסוד הקשר. זאת על מנת להבטיח כי במידה ומערכת היחסים תעלה על שרטון, מערכת היחסים הממונית ביניהם תתחלק באופן השונה מזה שקובע חוק יחסי ממון בין בני זוג.

מאמרים נוספים בנושא דיני ירושה

מאת: רוני הכהןדיני ירושה30/09/20822 צפיות
עם השנים זה נעשה יותר ויותר ברור עד כמה זה חשוב להכין צואה.

מאת: רוני הכהןדיני ירושה21/09/20469 צפיות
החיים ממשיכים בלעדי כל אלה, וכאן, טמונה לה תורה שלמה של ירושה.

מאת: yoni romדיני ירושה14/11/19540 צפיות
נקודת ההנחה אומרת כי אדם אשר החליט לכתוב צוואה עשה זאת על מנת להשאיר הוראות התואמות את רצונו. מימוש הצוואה משמעותה לכבד את בקשותיו של אותו אדם. לכן, רוב הצוואות יכובדו כפי שנכתבו. עם זאת לעתים ישנו תהליך של ביטול של הצוואה כאשר האדם עצמו יכול לשנות את דעתו ולהחליט לבטלה או לעדכן אותה.

מאת: yoni romדיני ירושה03/07/19948 צפיות
כשאדם קרוב אלינו נפטר זו בשורה לא נעימה במיוחד, לפעמים אפילו מכאיבה מאוד במידה ומודבר בבן משפחה קרוב או בן משפחה שנפטר בטרם עת. בנוסף לכאב הגדול על האובדן עצמו לעיתים מתעוררות בעיות נוספות שגורמות לכאב נוסף - בעיות הירושה שהותיר אחריו המנוח.

מאת: רוני הכהןדיני ירושה24/04/18960 צפיות
כדי למנוע ריבים מיותרים אנשים רבים לקראת הזקנה עורכים מול עורך דין ירושה את כל הנדרש במסמך ירושה מסודר לכל הילדים.

מאת: יוסף מימוןדיני ירושה19/08/152092 צפיות
מאמר זה בא לתת מידע על סוגי צוואות ובמה יכול לסייע עורך דין צוואות, ירושות ועזבונות מומחה.

מאת: רגב אלקיים דיני ירושה04/12/143548 צפיות
ראוי להדגיש, כיעצם ההכרה בבן כ"בן ממשיך" אינה מעניקה לבן הממשיך זכויות קנייניות במשק. משמעות הצהרת בעל המשק על בנו כ-'בן ממשיך' מהווה הגדרת מערכת היחסים שבין 'הבין הממשיך', האגודה, הסוכנות והמנהל – ותו לא! ללא אישור בכתב של בעל המשק, וללא חתימת בעל המשק על המסמכים הרלוונטיים, הבן הממשיך אינו רשאי לבנות במשק

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica