חפש מאמרים:
שלום אורח
15.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

תפילה לפרנסה

מאת: ברסלב מאירעסקים - כללי30/01/2014901 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

תפילה וסגולה לפרנסה

ברסלב מאיר אתר של חסידי ברסלב

יש לקרוא את התפילה, ולאחר מכן יישב את דעתו לפני ה' בענייניו, ויוסיף לדבר בפיו תפילות ובקשות מליבו בענייני פרנסה וממון !

בעניין השאלה כמה יש להתפלל ? בענייני הפרנסה - יש להרבות בתפילות ותחינות בכל יום - וזאת הסיבה שירד המן לבני ישראל במדבר כל יום, כדי שיכוונו את ליבם לשמים בכל יום, ויבקשו את פרנסתם ממקור הברכות הקדוש ברוך !

אנא הא-ל המכין פרנסה לכל בריה ומזמין מלבוש לכל נברא ושולח להם מחיה, שתכלכלני ותפרנסני לי ולכל אנשי ביתי ולכל ישראל, פרנסה טובה של כבוד בנחת ולא בצער, בכבוד ולא בביזוי, בהיתר ולא באיסור, פרנסה שלא יהיה בה שום בושה וכלימה פרנסה שלא תצרכנו בה לידי מתנות בשר ודם, כי אם מידך המלאה והרחבה, פרנסה שאוכל לעסוק בה בתורתך הקדושה והטהורה והתמימה. ובגדי כבוד יהיו לבושינו ביקר ולא בבושת פנים, והחיינו עם שאר צדיקי ישראל ביקר בלי בושה ולטובה יהיה חלקנו, ולברכה והצלחה יהיה עמלנו, ולשלום יהיה אחריתנו וחוקותינו, ותעזרנו בכל עניינינו ומעשה ידינו ותדריכנו להעלות לי ולכל אשר לי לחיים טובים ארוכים ואזכה להיות מבני עליה ותרחם עלינו בכל מה שצריך לרחם, ותטיב מזלנו ומלא משאלות לבנו לטובה ותצילנו ותשמרנו ותוציאנו מאפלה לאורה. ותהיה מגן לי ולכל ישראל ולכל אשר לי ותצילנו מכל צרה וצוקה וצער בזאת השנה ובכל שנה ושנה, ובכל חודש וחודש, ובכל שבוע ושבוע, ובכל יום ויום, ובכל רגע ורגע, כי בידך עיתותי, הצילני מיד אויבי ומרודפי ותושיעני מכל צרה וצער, ואל אטרד בטרדות העולם הזה. ותצילני מכל רע ומשיבוש הגייסות ומכל הפסד כי אם בשלום בהשקט והבטחה בתאוות לבי בכוח זה השמות היוצאים מהפסוק :

"אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה" כשם שהוא סדור בקלף [דייקא].

(יש לכוון במחשבה ולא להוציא בפה !)

אנא הא-ל המכין פרנסה לכל בריה ומזמין מלבוש לכל נברא ושולח להם מחיה, כדכתיב פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון וכתיב ורחמיו על כל מעשיו. יהי רצון מלפניך שנהיה אנחנו וכל בני ביתנו בכלל הרחמים והחן והחסד ותתן לנו מחיתנו בשפע רב וכלכלנו ופרנסנו פרנסה טובה בנחת ולא בצער בהיתר ולא באיסור בכבוד ולא בביזוי בירושלים ולא בחו"ל, פרנסה שלא יהיה בה שום בושה וכלימה, ואל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם כי אם מידך המלאה והרחבה, כדי שנוכל לעסוק בתורתך הקדושה, והטהורה והתמימה, ותן לנו מזונותינו וכל צרכינו קודם שנצטרך להם כדי שיהיה לבנו בלי טרדה לקיים המצוות ולישב בשלום על שולחנינו ושלא נצפה לשולחן של אחרים, ושלא נצטרך להשתעבד לשום אדם, ושלא יהיה עלינו שום עול בשר ודם, כי אם עול מלכותך בלבב שלם, ובגדי קודש יהיה לבושנו ביקר ולא בבושת פנים, ותצילנו מעניות מדלות ומאביונות, ונזכה להכניס אורחים ולגמול חסד לכל אדם. ותזמין לנו לעשות צדקה למי שבאמת ראוי לה, ולא נכשל בבני אדם שאינם מהוגנים, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען קדושתך, יהיו לרצון אמרי פינו והגיון לבנו לפניך ה' צורינו וגואלינו, אמן כן יהי רצון.

מובא בספרים שבזה הפסוק מרומז כל סוד גלות וגאולת ישראל.

ועיקר הוא גלות הנפש, וכל העליות והירידות העוברים על איש הישראלי, שזה עיקר סוד הגלות והגאולה שהכל בבחי' אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי גם עלה, שזהו בחי' ירידה תכלית העליה כמובא, והעיקר הוא התחזקות שצרכין להתחזק מאד מאד בתוקף התגברות מרירות הירידה עד שנדמה שכמעט כמעט ח"ו אפס תקווה..,

[וצריך לידע ולהאמין שדווקא בעת הירידה והגלות והניסיונות הקשים שעוברים על האדם - השי"ת עמו, ומעומק הירידה עצמה יכול שתצמח לו קרן ישועה, והשי"ת בעצמו יעלה עמו - אם לא ייתיאש וימשיך להתפלל ולעסוק בעבודתו ית' בפשיטות אמונה ובטחון..,]

ואזי דייקא משם ירחם עליו השם יתברך ויושיעו ויקרבו אליו, כי לא יטוש ה' את עמו וכו'.., מתוך ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב תלמידו של הצדיק יסוד עולם רבינו רבי נחמן בן שמחה ובן פיגא זיע"א, יורה דעה ליקוטי הלכות הל' שילוח הקן ה'

בברכת פרנסה בשפע לכלל ישראל ברסלב מאיר אתר החסד של חסידי ברסלב

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/17659 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/17602 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/17660 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/16815 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/16840 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161206 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/16830 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא עסקים - כללי

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי10/05/20288 צפיות
ניתוח עפ"י מודל שרשרת הערך מסייע לזהות היכן נוצר הערך ומה ערכו במונחי עלות מימושו. צריך לזכור ששרשרת הערך טרם יצירתה בעסק, נוצרה בשלב מוקדם יותר כשרשרת ערך אצל ספקים שונים בשלבים קודמים, ועשויים להתווסף אליה שרשרות ערך נוספות של ספקים נוספים עד לסיכומה הסופי אצל הלקוח הסופי.

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי03/05/20312 צפיות
גישת ניהול בצועים עסקיים באמצעות ניהול ובקרת מדדי בצוע מרכזיים הינה גישה ניהולית, המאפשרת לפקח ולבקר את ביצועי העסק ברמה שוטפת. הבקרה היא של יעדים שהוגדרו כמייצגים והשגתם תאפשר לממש את מטרות העסק.

מאת: שלום כהןעסקים - כללי07/03/20302 צפיות
בודקים סקר שכר הייטק בכדי להבין את המצב שלכם ביחס לשוק? עומדים לפני ראיון עבודה ורוצים להיות בטוחים כי התשובה שלכם לשאלת ציפיות השכר תהיה נכונה? אם כן, הגעתם אל המקום הנכון.

מאת: Daniel.Bעסקים - כללי26/02/20336 צפיות
חקירות פרטיות - אמון הוא מצרך בסיסי ונחוץ מאוד בחיים שלנו כבני אדם חברתיים. אנו מעוניינים לתת אמון בסובבים אותנו, ולבטוח במה שבני המשפחה או העמיתים בעבודה אומרים לנו.

מאת: שלום כהןעסקים - כללי26/01/20444 צפיות
בתחום ההייטק חיפוש העבודה מתמקד פעמים רבות לא רק במשרה עצמה, בתנאי השכר וכדומה, אלא גם בחברה עצמה. כיום ישנן חברות מובילות אשר רבים חושקים בעבודה בהן, חברות אשר מובילות את רשימת החברות המבוקשות בזכות תנאי עבודה מעולים שהן מציעות לעובדים, סביבת עבודה גמישה ואיכותית יותר, אופציות קידום נרחבות ועוד.

מאת: שלום כהןעסקים - כללי30/12/19519 צפיות
רוצים להתקבל לעבודה בחברת הייטק מסויימת? מחפשים גישה אל חברות ההייטק הגדולות והמובילות בישראל? אם כן, הגעתם אל המקום הנכון.

מאת: שלום כהןעסקים - כללי01/12/19610 צפיות
עומדים לפני גיוס עובדים משמעותי לחברה שלכם? רוצים לפרסם מודעות דרושים הייטק במקומות אשר יובילו אתכם לקבלת קורות חיים ממועמדים איכותיים אשר באמת מתאימים למה שאתם מחפשים? אם כן, הגעתם אל המקום הנכון.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica