חפש מאמרים:
שלום אורח
23.09.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

האם תושב חוץ חייב בהצהרת הון ?

תושבי חוץ נדרשים לעיתים בידי פקידי שומה להגיש הצהרת הון מכוחו של סעיף 135 לפקודת מס הכנסה. אלא, שהדרישה להגשת הצהרת הון מתושב חוץ מהווה פעולה שלא בתום לב, בניגוד לכללי מינהל ולזכויות יסוד חוקתיות. להרחבה, ראו: הצהרת הון מתושב חוץ

הצהרת הון היא למעשה הצהרה על רכוש והתחייבויות אשר נישום נדרש להגיש לפקיד השומה לפי סעיף 135 לפקודת מס הכנסה, וזאת בנוסף לדוח המס השנתי. בהצהרת הון, הנישום מצהיר על הנכסים וההתחייבויות שלו לסוף שנה שכבר חלפה או תום שנת מס מוקדמת יותר.

יחיד תושב חוץ שיש לו הכנסה בישראל חייב במס מכוח סעיף 2 לפקודת מס הכנסה, וגם בדיווח בהתאם לסעיף 131(א)(4) לפקודת מס הכנסה, העוסק ב "יחיד תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת בשנת המס". פקיד השומה רשאי לבקש מתושב החוץ להגיש דו"ח על הכנסתו בישראל, אך אם לא נדרש כאמור, תושב חוץ חייב להגיש דו"ח על הכנסתו בישראל במצבים שבהם לא נוכה ממנו מס במקור או בגין רווח הון החייב במס בישראל.

דרישה להצהרת הון מתושב חוץ נשלחת בתנאים מסוימים, לדוגמא אם תושב החוץ השקיע במניות בחברה פרטית ישראלית. פקידי שומה טוענים כי הרישום של תושב החוץ כבעל מניות ברישומי רשם החברות, מלמדת על כך שיש לו נכסים בישראל ולפיכך סמכות פקיד השומה חלה לעניין הצהרת הון. טענה זאת צריכה להבחן לאור פרשנות הוראות סעיף 135.

סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה מדבר על הכנסתו של "אדם". השאלה היא, האם הכוונה שפקיד השומה יוכל לדרוש הצהרת הון גם מתושב חוץ? כידוע, סעיף 1 לפקודת מס הכנסה מגדיר  אדם, לרבות חברה וחבר בני אדם, כהגדרתם בסעיף זה. הגדרת אדם כאמור אינה ממעטת את מי שאינו תושב ישראל.

בפסק הדין בעניין ק.פ.א. פלדות נגד מדינת ישראל (ע"פ 12/83), נידונה השאלה: האם בסמכות פקיד השומה לדרוש דיווח ו/או הצהרת הון מאזרח ישראלי שהוא תושב קריית ארבע (יישוב הנכלל ב"אזור", יהודה שומרון וחבל עזה, לפי המשפט הישראלי)? בית המשפט העליון קבע כי בסמכות פקיד השומה לדרוש דיווח ו/או הצהרת הון במקרה זה וזאת מכוח זיקה למדינת ישראל. בית המשפט עם זאת נמנע מנקיטת עמדה ביחס לשאלה העקרונית, אם רשאי פקיד השומה רשאי לדרוש הצהרת הון מתושב חוץ, כאשר אינה מתקיימת זיקה לישראל. ראו לעניין זה גם: בג"ץ 279/51 אמסטרדם ואח' נ' שר האוצר.

המחוקק בסעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה השתמש במילה אדם, ולפיכך גם תושב חוץ נכלל לכאורה במונח זה. אלא, שהפרשנות הראויה של הסעיף היא שפקיד השומה יוכל לדרוש מתושב חוץ הצהרת הון לכל היותר על הכנסתו בישראל.

נראה כי לא ניתן לקבל פרשנות לפיה סעיף 135(1) לפקודה התכוון להעניק סמכות לפקיד השומה לדרוש הצהרת הון מתושב חוץ בגין הכנסותיו מחוץ לישראל, שכן מדובר  בפרשנות המעניקה סמכות אקסטריטוריאלית. זאת ועוד,  היות ומטרת הצהרת ההון היא לבחון גידול בלתי מוסבר בהון, בין הצהרת הון אחת לשנייה, הרי שזה כלל אינו רלוונטי לתושב חוץ עם מקורות הכנסה מחוץ לישראל, והשימוש בסמכות בסעיף 135 מהווה פעולה שלא בתום לב, בניגוד לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי, ובניגוד לכללי מינהל ולזכויות יסוד חוקתיות.

ראו גם: מדריך למיסוי תושבי חוץ

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ד"ר אבי נוב, עו"ד, אחד המומחים הבולטים בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי, מייעץ בענייני מס מקומיים ובינלאומיים ובכלל זה תכנוני מס ליחידים וחברות, השגת אישורי מס מקדמיים, ייצוג מול רשויות המס, ניתוב הכנסות שמקורן בחו"ל לישראל בצורה היעילה ביותר, וכן מתן חוות דעת מקצועיות.
ד"ר נוב עורך את אתר האינטרנט הישראלי לתכנוני מס בינלאומיים, כולל מאמרים וחדשות מיסוי: http://www.IsraelTaxLaw.com
ניתן לפנות לכותב במייל: avinov@bezeqint.net

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר אבי נוב, עו"ד - מומחה למיסוי בינלאומי

היישום של נוהל גילוי מרצון במהלך 2016 על ידי רשות המיסים סובל מקשיים ובעיות שונות.

ניהול של חשבונות בנק ממוספרים היה בעבר פרקטיקה מקובלת בשוויץ. עד היום קיימים חשבונות בנק היסטוריים ללא ציון שמות אלא עם מספרים המאפשרים זיהוי. אלא שבשנים האחרונות הבנקים בשוויץ פונים לאותם ללקוחות בעלי חשבונות בנק ממוספרים ונוקטים בהליכים שונים הגורמים בסופו של דבר לסגירת החשבונות ו/או לחשיפת השמות.

רשימה של כ-6,500 חשבונות בנק אשר הוחזקו או היו קשורים ללקוחות ישראליים בבנק HSBC בשווייץ, נחשפה לאחרונה. הרשימה של חשבונות הבנק בשווייץ מקושרים ללקוחות בעלי זיקה ישראלית, כלומר כאלה שזוהו על ידי דרכון ישראלי, נולדו בישראל או רשומים תחת כתובת בישראל. נראה כי חשיפת הרשימה תגרום לעלייה ניכרת בבקשות לגילוי מרצון.

מפעל תעשייתי ופעילות ייצורית לא מוגדרים בצורה ברורה. הפסיקה התייחסה בעבר לפרשנות המונח "פעילות ייצורית" ואילו להגדרת "מפעל תעשייתי" נמצאת התייחסות מועטה.

ישראלי המוכר דירה בחו"ל עשוי להתחייב במס בשתי המדינות. עם זאת, במקרים מסוימים, תושב ישראל יהיה פטור ממס בישראל, ולחילופין יוכל לקבל זיכוי מס זר אשר שולם בחו"ל. יש לבחון תחילה את הוראות פקודת מס הכנסה(נוסח חדש), התשכ"א-1961, ואחר כך את ההוראות המתאימות באמנה למניעת כפל מס במידה וקיימת.

במידה ותושב ישראל מקבל מתנה או ירושה, הוא נכנס בעיקרון לנעלי נותן המתנה או המוריש לענייני מס, לרבות ביחס ליום הרכישה, שווי הרכישה, פחת ועוד. השאלה היא מה קורה כאשר תושב ישראל מקבל מתנה או ירושה מתושב חוץ? במקרה זה, ניתן לבצע שערוך בסיס עלות הנכס, או Step Up, כמוסבר בהמשך.

היקף ההון השחור במשק לפי הרשויות בישראל מחייב פעולות חקיקה מסוימות. ברשות המסים הקימו וועדה והמליצו בין היתר להרחיב את חובות הדיווח על אזרחי ישראל. רשות המסים פועלת לזרז הליכי גילוי מרצון

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים30/12/20575 צפיות
בית המשפט השלום, גזר על מהנדס כימיה, במסגרת הסדר טיעון; הטלת עונש - 33 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה חצי מיליון שקלים, זאת בנוסף ובכפוף לתשלום כל המס, בגין ההכנסה שהושמטה -38 מיליון. המהנדס הורשע בהעלמת הכנסות של 38 מיליון שקלים בחשבונות בנק UBS בשוויץ, לאחר שמכר את חלקו בחברה שהיה שותף בבעלותה ברומניה. המהנדס הודה בהשמטת ההכנסה בסך 38 מיליון ₪.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים30/12/20620 צפיות
בשבועות האחרונים, הופיעו או התקשרו למשרדי, אזרחים ישראלים תמימים ומזדמנים, המחזיקים מטבעות דיגיטליים, בעיקר ביטקוין. להפתעתם, הללו התבקשו על ידי מחלקת המודיעין של רשות המסים, למלא טפסים הדורשים מהם גילוי מלא על נכסיהם והמס בהתאם. האזרח צריך למלא את הטופס, תוך ציון הנכסים אותם הוא מחזיק בארץ ובחו"ל. השאלות המופנות לאותם אזרחים הינן כלליות, תוך בקשה להצהרה על נכסים. רשות המיסים מכוונת לנכסי הביטקוין, מאחר ואלה הם נכסיהם העיקריים של מקבלי טפסי ההצהרה.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים26/10/20749 צפיות
חוקי המס בישראל קובעים, כי מתנות פטורות ממס וזאת כל עוד הן ניתנו בתום לב. אולם, פסק דין תקדימי מחייב בבית המשפט העליון מיום 18 באוקטובר 2020, קבע כי הכנסות הרב – המערער, נכנסות בגדר סעיף 2(1) בפקודת מס הכנסה המחייב במס "השתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהיא". המשמעות של הפסיקה המחייבת שהתקבלה בבית המשפט העליון הינה, שמעתה ואילך, ידוענים, מקובלים ולמעשה כל אדם בעל פרופיל חברתי – ציבורי – תקשורתי גבוה, צריך לדווח על שווי המתנות שלו, וכן – גם מחתונות ואירועים משמחים אחרים

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20538 צפיות
בימים אלה – חודש דצמבר 2016, הופיעו במשרדי, סידרה חדשה של אזרחים תמימים ומזדמנים אשר להפתעתם התבקשו על ידי רשות המיסים להסביר את מקורות הכנסתם בגין: נסיעות לחו"ל, ריבוי דירות, דירות יוקרה, רכבי יוקרה.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20520 צפיות
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20486 צפיות
נציבות תלונות הציבור על שופטים והמפקח לפי סימן ה' 1 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 הכפופה למשרד המשפטים פרסם חוברת הסבר על חובת הגשת הצהרת הון של שופט.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20495 צפיות
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica