חפש מאמרים:
שלום אורח
02.12.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

היפוכי שרוול - מס הכנסה

היפוך שרוול לצורך שינוי מבנה אחזקות בחברות נעשה למטרות שונות, כאשר התוצאה יכולה להעניק יתרונות במס הכנסה. כך לדוגמא, חברות אמריקאיות מבצעות היפוך שרוול ונמנעות משיעורי מס הכנסה גבוהים כמפורט להלן. משטר המס בארצות הברית ביחס להיפוך שרוול עובר שינויים רבים וזאת כדי למנוע את יתרונות המיסוי. ראו גם: תכנון מס באמצעות מיזוג בינלאומי

בהיפוך שרוול קלאסי, בעלי מניות של חברת המטרה בדרך כלל ממדינה א', מקימים חברה קולטת, בדרך כלל במדינה ב', ומעבירים אל החברה הקולטת את מניותיהם בחברת המטרה. כך לדוגמא ברגר קינג, הודיעה לאחרונה כי כחלק מרכישת רשת בתי הקפה טים הורטונס הקנדית, היא תבצע היפוך שרוול ותעביר את המטה שלה לקנדה. חברת האם של ברגר קינג תהפוך להיות בעלת השליטה בחברה המאוחדת החדשה, ויתר המניות יהיו בבעלות בעלי המניות הקיימים של שתי החברות. באמצעות היפוך שרוול ברגר קינג תהיה כפופה לשיעור מס של כ-26%, וזאת במקום יותר מ-40% בארצות הברית.

משרד האוצר ורשות המסים בארצות הברית מנסים למנוע את האסטרטגיות של היפוכי השרוול לצרכי מס, ולשם כך קיימות מספר הוראות אנטי תכנוניות בעניין זה. ההוראות בעניין היפוכי שרוול מצויות בסעיף 7874 לקוד המס האמריקאי. בהתאם לסעיף 7874 לקוד המס האמריקאי, במידה וחברה זרה רוכשת, בין במישרין בין בעקיפין, את רוב הנכסים של חברה אמריקאית, ובעלי המניות בחברה האמריקאית רכשו לפחות 80% ממניות החברה הזרה (היפוך שרוול), החברה הזרה תחשב כחברה אמריקאית לצורכי מס הכנסה אמריקאי. מאידך, אם בעלי המניות בחברה האמריקאית רכשו לפחות 60%, אך פחות מ-80%, ממניות החברה הזרה, יוגבל השימוש של החברה האמריקאית בנכסי המס לדוגמא, הפסדים צבורים, בעסקאות עם צדדים קשורים זרים במשך תקופה של 10 שנים.

למרות ההוראות האנטי תכנוניות כאמור לעיל, ההוראות המגבילות של סעיף 7874 לקוד המס האמריקאי כאמור, לא יחולו במידה ולקבוצת החברות הכוללת את החברה האמריקאית והחברה הזרה יש פעילות עסקית מהותית במדינת ההתאגדות של החברה הזרה. בהתאם לתקנות מס הכנסה האמריקאיות, לעניין יישום סעיף 7874 לקוד המס האמריקאי, לקבוצת החברות תהיה פעילות עסקית מהותית במדינה הזרה רק אם לפחות 25% מעובדי הקבוצה, נכסי הקבוצה ומכירות הקבוצה מצויים במדינה הזרה.

לאור תכנוני המס הרבים הקשורים בפרקטיקה של היפוכי שרוול, רשות המסים בארצות הברית (ה-IRS) הודיעה על כוונתה להקשיח את המדיניות ביחס למיסוי מיזוגים. הכוונה היא לשינויים בפרשנות הוראות סעיף 7874 לקוד המס האמריקאי. ההודעה של ה-IRS באה על רקע הצעות לתיקוני חקיקה בנושא זה, כתוצאה מרכישות של חברות אמריקאיות על ידי תאגידים זרים.

בישראל נעשה שימוש בפרקטיקה של היפוך שרוול באופן שבו החברה הקולטת היא תושבת מדינה זרה, לרוב עם שיעורי מס חברות נמוכים. קיימים גם מקרים בהם היפוך שרוול נעשה משיקולי הנפקה. ראו לדוגמא, בפסק דין ד"ר יוסף סגמן ואח' נ' פקיד שומה חיפה, שם בוצע היפוך שרוול באמצעות חברה תושבת ארצות הברית שהייתה במקרה זה החברה הקולטת. כמו כן, במקרים רבים, החברה הקולטת יכולה להיות חברה ציבורית. להרחבה בנושא היפוכי שרוול בדיני המס בישראל, ראו: דיני מס הכנסה בהיפוך שרוול

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ד"ר אבי נוב, עו"ד, אחד המומחים הבולטים בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי, מייעץ בענייני מס מקומיים ובינלאומיים ובכלל זה תכנוני מס ליחידים וחברות, השגת אישורי מס מקדמיים, ייצוג מול רשויות המס, ניתוב הכנסות שמקורן בחו"ל לישראל בצורה היעילה ביותר, וכן מתן חוות דעת מקצועיות.
ד"ר נוב עורך את אתר האינטרנט הישראלי לתכנוני מס בינלאומיים, כולל מאמרים וחדשות מיסוי: http://www.IsraelTaxLaw.com
ניתן לפנות לכותב במייל: avinov@bezeqint.net

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר אבי נוב, עו"ד - מומחה למיסוי בינלאומי

היישום של נוהל גילוי מרצון במהלך 2016 על ידי רשות המיסים סובל מקשיים ובעיות שונות.

ניהול של חשבונות בנק ממוספרים היה בעבר פרקטיקה מקובלת בשוויץ. עד היום קיימים חשבונות בנק היסטוריים ללא ציון שמות אלא עם מספרים המאפשרים זיהוי. אלא שבשנים האחרונות הבנקים בשוויץ פונים לאותם ללקוחות בעלי חשבונות בנק ממוספרים ונוקטים בהליכים שונים הגורמים בסופו של דבר לסגירת החשבונות ו/או לחשיפת השמות.

רשימה של כ-6,500 חשבונות בנק אשר הוחזקו או היו קשורים ללקוחות ישראליים בבנק HSBC בשווייץ, נחשפה לאחרונה. הרשימה של חשבונות הבנק בשווייץ מקושרים ללקוחות בעלי זיקה ישראלית, כלומר כאלה שזוהו על ידי דרכון ישראלי, נולדו בישראל או רשומים תחת כתובת בישראל. נראה כי חשיפת הרשימה תגרום לעלייה ניכרת בבקשות לגילוי מרצון.

מפעל תעשייתי ופעילות ייצורית לא מוגדרים בצורה ברורה. הפסיקה התייחסה בעבר לפרשנות המונח "פעילות ייצורית" ואילו להגדרת "מפעל תעשייתי" נמצאת התייחסות מועטה.

ישראלי המוכר דירה בחו"ל עשוי להתחייב במס בשתי המדינות. עם זאת, במקרים מסוימים, תושב ישראל יהיה פטור ממס בישראל, ולחילופין יוכל לקבל זיכוי מס זר אשר שולם בחו"ל. יש לבחון תחילה את הוראות פקודת מס הכנסה(נוסח חדש), התשכ"א-1961, ואחר כך את ההוראות המתאימות באמנה למניעת כפל מס במידה וקיימת.

במידה ותושב ישראל מקבל מתנה או ירושה, הוא נכנס בעיקרון לנעלי נותן המתנה או המוריש לענייני מס, לרבות ביחס ליום הרכישה, שווי הרכישה, פחת ועוד. השאלה היא מה קורה כאשר תושב ישראל מקבל מתנה או ירושה מתושב חוץ? במקרה זה, ניתן לבצע שערוך בסיס עלות הנכס, או Step Up, כמוסבר בהמשך.

היקף ההון השחור במשק לפי הרשויות בישראל מחייב פעולות חקיקה מסוימות. ברשות המסים הקימו וועדה והמליצו בין היתר להרחיב את חובות הדיווח על אזרחי ישראל. רשות המסים פועלת לזרז הליכי גילוי מרצון

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים26/10/20126 צפיות
חוקי המס בישראל קובעים, כי מתנות פטורות ממס וזאת כל עוד הן ניתנו בתום לב. אולם, פסק דין תקדימי מחייב בבית המשפט העליון מיום 18 באוקטובר 2020, קבע כי הכנסות הרב – המערער, נכנסות בגדר סעיף 2(1) בפקודת מס הכנסה המחייב במס "השתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהיא". המשמעות של הפסיקה המחייבת שהתקבלה בבית המשפט העליון הינה, שמעתה ואילך, ידוענים, מקובלים ולמעשה כל אדם בעל פרופיל חברתי – ציבורי – תקשורתי גבוה, צריך לדווח על שווי המתנות שלו, וכן – גם מחתונות ואירועים משמחים אחרים

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20233 צפיות
בימים אלה – חודש דצמבר 2016, הופיעו במשרדי, סידרה חדשה של אזרחים תמימים ומזדמנים אשר להפתעתם התבקשו על ידי רשות המיסים להסביר את מקורות הכנסתם בגין: נסיעות לחו"ל, ריבוי דירות, דירות יוקרה, רכבי יוקרה.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20195 צפיות
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20182 צפיות
נציבות תלונות הציבור על שופטים והמפקח לפי סימן ה' 1 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 הכפופה למשרד המשפטים פרסם חוברת הסבר על חובת הגשת הצהרת הון של שופט.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20175 צפיות
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20163 צפיות
לאחרונה הצטרפה מדינת ישראל למערכת האוטומטית הבינלאומית של חילופי מידע בין רשויות מס. כפועל יוצא, בתחילת שנת 2019 נכנסו לתוקף תקנות אשר מאמצות את תקן ה-( Common Reporting Standard) CRS – תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), התשע"ט-2019.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20109 צפיות
עשרות ישראלים המחזיקים חשבונות בנק בלתי מדווחים, בבנקים ברחבי העולם, החלו לקבל בחודשים האחרונים מכתבים מהבנקים הזרים בחו"ל.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica