חפש מאמרים:
שלום אורח
04.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

האם הפטור מדיווח לתושבים חוזרים ותיקים, יבוטל?

הפטור מדיווח לתושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים עשוי להשתנות בקרוב, בין היתר, לאור המלצות ארגון ה-OECD ומסקנות מבקר המדינה. ראו גם: תושב חוזר או עולה חדש? חלון הזדמנויות נפתח

תיקון 168 נתן לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים פטור ממס בהתאם לסעיף 14(א) לפקודה במשך עשר שנים מהמועד שבו היו לתושבי ישראל, על הכנסותיהם מכל המקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3 לפקודה שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל. בנוסף לאמור ניתן לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים על פי התיקון פטור מדיווח בהתאם לסעיף 134ב לפקודה על הכנסותיהם מחוץ לישראל ופטור מהגשת הצהרת הון בהתאם לסעיף 135(1)(ב) לפקודה על נכסיהם והונם מחוץ לישראל. הפטור ממס הוא על כל ההכנסות השוטפות, אקטיביות ופסיביות, הן הכנסות מנכסים שהיו לעולים או לתושבים החוזרים הותיקים בחו"ל לפני שהיו לתושבי ישראל, והן הכנסות מנכסים שהם רכשו בחו"ל לאחר העלייה או החזרה. להרחבה בנושא הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

כאמור, תיקון 168 לפקודה נתן לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים פטור מדיווח על הנכסים וההון שנצברו בחו"ל. לפיכך הרשויות בארץ אינן יכולות לעקוב אחר הנכסים וההון שמכניסים לישראל עולים ותושבים חוזרים, ולוודא שמקורם אינו בלתי חוקי. מבירורים שעשה משרד מבקר המדינה ברשות לאיסור הלבנת הון לגבי כ-600 עולים ותושבים חוזרים ותיקים שהגיעו לישראל בשנים 2008 עד 2012, עולה כי לגבי חמישה מהם הגישו רשויות מחו"ל לרשות לאיסור הלבנת הון בקשות לקבלת מידע, מאחר שחשדו כי החמישה ביצעו עברות הלבנת הון.

בהצעת החוק מחודש יוני 2013 רשות המסים ביקשה לבטל את הפטור המלא מדיווח שניתן לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים, על פי סעיפים 134ב ו-135(1)(ב) לפקודה. ב-18.6.13 החליטה ועדת הכספים של הכנסת שלא לדון בהצעת החוק במסגרת הדיונים הנוגעים להצעת החוק הממשלתית לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013, אלא בוועדת הכספים בנפרד.

בדוח ה-OECD מצוין בין היתר כי בעקבות תיקון 168 נוצר פער בין כמות המידע על חברות זרות שנשלטות ומנוהלות על ידי תושבים ישראלים, ובין כמות המידע על חברות זרות שנשלטות ומנוהלות על ידי עולים או תושבים חוזרים ותיקים, שלגביהן יש פטור מדיווח על זהות בעלי השליטה. הדוח ציין כי קיומו של פער כזה אינו ראוי והמליץ למדינת ישראל לוודא שבידי הרשויות שלה יהיה מידע מלא בנוגע לבעלויות על כלל החברות הזרות שנשלטות ומנוהלות מישראל.

מבקר המדינה ממליץ לרשות המסים לקדם חקיקה, שלפיה היא תוכל לדרוש מתושבים חוזרים ותיקים ומעולים דיווח על הון ונכסים שהם מביאים לארץ, על פי תקרה שתיקבע. לאור האמור, תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים צריכים להיערך לתיקוני חקיקה בנושא זה, ויפה שעה אחת קודם.

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

 

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ד"ר אבי נוב, עו"ד, אחד המומחים הבולטים בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי, מייעץ בענייני מס מקומיים ובינלאומיים ובכלל זה תכנוני מס ליחידים וחברות, השגת אישורי מס מקדמיים, ייצוג מול רשויות המס, ניתוב הכנסות שמקורן בחו"ל לישראל בצורה היעילה ביותר, וכן מתן חוות דעת מקצועיות.
ד"ר נוב עורך את אתר האינטרנט הישראלי לתכנוני מס בינלאומיים, כולל מאמרים וחדשות מיסוי: http://www.IsraelTaxLaw.com
ניתן לפנות לכותב במייל: avinov@bezeqint.net

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר אבי נוב, עו"ד - מומחה למיסוי בינלאומי

היישום של נוהל גילוי מרצון במהלך 2016 על ידי רשות המיסים סובל מקשיים ובעיות שונות.

ניהול של חשבונות בנק ממוספרים היה בעבר פרקטיקה מקובלת בשוויץ. עד היום קיימים חשבונות בנק היסטוריים ללא ציון שמות אלא עם מספרים המאפשרים זיהוי. אלא שבשנים האחרונות הבנקים בשוויץ פונים לאותם ללקוחות בעלי חשבונות בנק ממוספרים ונוקטים בהליכים שונים הגורמים בסופו של דבר לסגירת החשבונות ו/או לחשיפת השמות.

רשימה של כ-6,500 חשבונות בנק אשר הוחזקו או היו קשורים ללקוחות ישראליים בבנק HSBC בשווייץ, נחשפה לאחרונה. הרשימה של חשבונות הבנק בשווייץ מקושרים ללקוחות בעלי זיקה ישראלית, כלומר כאלה שזוהו על ידי דרכון ישראלי, נולדו בישראל או רשומים תחת כתובת בישראל. נראה כי חשיפת הרשימה תגרום לעלייה ניכרת בבקשות לגילוי מרצון.

מפעל תעשייתי ופעילות ייצורית לא מוגדרים בצורה ברורה. הפסיקה התייחסה בעבר לפרשנות המונח "פעילות ייצורית" ואילו להגדרת "מפעל תעשייתי" נמצאת התייחסות מועטה.

ישראלי המוכר דירה בחו"ל עשוי להתחייב במס בשתי המדינות. עם זאת, במקרים מסוימים, תושב ישראל יהיה פטור ממס בישראל, ולחילופין יוכל לקבל זיכוי מס זר אשר שולם בחו"ל. יש לבחון תחילה את הוראות פקודת מס הכנסה(נוסח חדש), התשכ"א-1961, ואחר כך את ההוראות המתאימות באמנה למניעת כפל מס במידה וקיימת.

במידה ותושב ישראל מקבל מתנה או ירושה, הוא נכנס בעיקרון לנעלי נותן המתנה או המוריש לענייני מס, לרבות ביחס ליום הרכישה, שווי הרכישה, פחת ועוד. השאלה היא מה קורה כאשר תושב ישראל מקבל מתנה או ירושה מתושב חוץ? במקרה זה, ניתן לבצע שערוך בסיס עלות הנכס, או Step Up, כמוסבר בהמשך.

היקף ההון השחור במשק לפי הרשויות בישראל מחייב פעולות חקיקה מסוימות. ברשות המסים הקימו וועדה והמליצו בין היתר להרחיב את חובות הדיווח על אזרחי ישראל. רשות המסים פועלת לזרז הליכי גילוי מרצון

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19474 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19459 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19482 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19437 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19319 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19267 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19350 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica