חפש מאמרים:
שלום אורח
22.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

תפסיקו להיות בעצבות !

מאת: ברסלב מאירפרשת השבוע30/07/2015517 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
ספר שי עולמות על פרשות השבוע

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע ואתחנן.

לכבוד... אחדשה"ט ! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו, הקשור לפרשת השבוע ואתחנן

וזהו (דברים ג-כג) "ואתחנן אל ה', בעת ההיא לאמור". אמרו חז"ל (דברים רבה ב-ו) אמר רבי עזריה לאמור לדורות שיהיו מתפללים בעת צרה [ואע"פ שנראה שהמצב קשה מאד – אל יאוש!] שהרי משה אע"פ שנאמר לו (להלן פסוק כז) לא תעבור את הירדן, התחיל מתחנן.

עוד אמרו חז"ל (מדרש תהלים פי"ח-כב) מהו "ואתחנן" מלמד שהרבה תחנונים כנגד מלאכי השרת, כתיב הכא 'ואתחנן', וכתיב התם (יחזקאל א-ז) ורגליהם רגל ישרה ['ואתחנן' גימטריא חמש מאות וחמש עשרה, וכן 'ישרה' גימטריא חמש מאות חמש עשרה.] וכן איתא כאן בילקוט ראובני בשם מדרש פליאה שהמלאכים מתפללים בכל יום תקט"ו תפילות כמנין 'ישרה', ומהם למד משה. וכיוצא בזה איתא במדרש [רבא, פ' וזאת הברכה, פי"א-י] ומנין שהתפלל משה באותו הפרק תקט"ו פעמים? שנאמר ואתחנן אל ה' בעת ההיא, 'ואתחנן' בגימטריא הכי הוי. [וראה בבעל הטורים ששיר"ה בגימטריא תקטו, ואמר לפניו שירה שישמע תפילתו].

והנה איתא שאילו משה רבינו היה מוסיף ומתפלל עוד תפילה אחת בודדת, על דבר בקשתו, אכן היה פועל בתפילתו. ואע"פ שהדברים נראים כסותרים, יש לומר שהווה שאע"פ שהמצב קשה וקרוב ליאוש, הרבה מתחזקים לא להתיאש ומתפללים בכל לבם ובכל כוחם, וכ"ז הוא בהתחזקותם בההתחלה, אבל במשך הזמן ועם ריבוי התפילות שלא פעלו כרצונו (אע"פ שמסתמא הועילו לדברים אחרים שהרי כל תפילה פועלת את פעולתה הטובה) אזי רוחו נופל ומרפה מלהמשיך לבקש, כי אומר בלבו "הרי התפללתי עם כל הכוונה וכל הכוחות וכו' ולא פעלתי!" ,

אבל באמת הכריז רבינו הקדוש (רבי נחמן מברסלב) ז"ל בקול גדול שאסור להתייאש, ואין שום יאוש בעולם כלל (לקו"מ ח"ב כד. חיי"מ), כי אצל השי"ת הכל אפשרי, והכל תלוי ברצונו.

וזה לא חכמה להתייאש ולהיות מתוסכל ובחלישות הדעת ובעצבות ובדכאון תוהה ובוהה, אלא כל זמן שאפשר לפעול פועלים, ומנסים בכל דרך אפשרית, ובכל הכוחות, ובתקוה

(ואם ח"ו נגזרה הגזירה סופית בפועל, אזי מקבלים מיד את הדין באמונה ובשמחה [כן כן בשמחה זה לא טעות, וכן נפסק בשולחן ערוך אורח חיים סי' רכב ס"ג וזה לשונו : חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה (כלומר ביישוב הדעת) ובנפש חפיצה (היינו להתרצות ולהתבטל לרצון ה', ולקבל רצון ה' באהבה) כדרך שמברך על הטובה, כי [קבלת] הרעה לעובדי ה' [היא עבודת ה'] היא שמחתם!!! וטובתם, כיון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם.

נמצא: שבקבל רעה זו – הוא עובד את ה', שהיא שמחה לו!!!.

והנה מה שמשה רבינו לא התפלל עוד תפילה – הוא מסוד ה' ליראיו (ע' תהלים כה, יד), אבל מה שנוגע לנו הוא שבאמת יש להתחזק בתפילה שוב ושוב בבחי' (שם כז-יד) קוה אל ה', חזק ויאמץ לבך, וקוה אל ה' היינו אע"פ שעדיין לא צמחה ולא נעשית בפועל הישועה – יש להתחזק באמונה ובטחון ותפילה.

ואכן כל אחד צריך להתחזק בכל הכוחות להיות בר הכי, אבל אם ח"ו בפועל זה לא קורה, אזי לפעמים עדיף להפסיק להתפלל [ולא להישבר לגמרי, ולהתרסק וליפול ל..,

וכן בכמה הזדמנויות אמרתי לאנשים "לעת עתה תפסיק להתפלל יותר על ענין זה, כבר התפללת מספיק!" והוא מהסיבה הנ"ל].

וזה לשון השולחן ערוך (או"ח סי' תקעו, סט"ז) בכל יום תענית שגוזרים על הצבור מפני הצרות, בי"ד והזקנים יושבים בבית הכנסת ובודקים על מעשה אנשי העיר ומסירים המכשולים של עבירות.. ומתוודים וזועקים כפי כוחם עכ"ל.

וכן כל אחד צריך לבדוק ולפשפש במעשיו ולחזור בתשובה ולהתחזק ולהתקרב לה'. וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים. (תהלים פד, יב).

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

אין שום ייאוש בעולם כלל

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/17676 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/17615 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/17671 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/16834 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/16851 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161224 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/16840 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/18428 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/18450 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/18401 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/18424 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/18441 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/18448 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/18486 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica