חפש מאמרים:
שלום אורח
05.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

איך להעביר מסרים? ניתוח קמפיין פוליטי, איך לשתול מחשבות? איך לטפל בהתנגדויות? איך למכור ללקוח? איך להצליח במכירות? איך להצליח במשא ומתן? איך שותלים מח

איך להעבירמסרים? ניתוח קמפיין פוליטי, איך לשתול מחשבות? איך לטפל בהתנגדויות? איך למכורללקוח? איך להצליח במכירות? איך להצליח במשא ומתן? איך שותלים מחשבה? איך להשפיע עלמישהו?

שלום לכולם,הפעם אני רוצה לדבר על עוד נושא, על עוד היבט בנושא של שכנוע והעברת מסרים, הפעםאני אתייחס לקמפיין שמפרסם בוז'י וזה הולך פחות או יותר ככה: הוא אומר, ביבי אומרשהוא חזק בביטחון, אבל, לפי ידע שהשוו אתו ומה שזה לא יהיה, הם אומרים שהוא לא חזקבביטחון ואז הוא כותב כזה דבר, הוא כותב: "ביבי חזק בבטחון? (סימן שאלה), לאממש".

אז כמובן כמותמיד שאם ביבי לא חזק בביטחון או בלי קשר לזה שביבי לא חזק בבטחון, גם בוז'י לא חזקבלהסביר כי הוא לא באמת יודע להסביר.

עצם הניסוחהזה של "ביבי חזק בביטחון? לא ממש" זה ניסוח כמובן גרוע ביותר כי, לא ממש זה כאילוכמו להגיד, הוא חזק בבטחון אבל לא ממש חזק בבטחון, זה כמו, אתה מסכים שהוא חזקבביטחון, אבל לא ממש.

ולכן בעצםהשאלה היא ברמת השכנוע, מה בעצם המסר שצריך להעביר בשביל להפריך את המסר שאומר:"ביבי חזק בבטחון"? אוקי? אני לא מדבר עכשיו מבחינה עובדתית אם ביבי חזק בבטחון, אםהוא לא חזק בביטחון, זה לא נושא הדיון, אני מדבר ברמה העקרונית.

נגיד שמישהומעביר מסר שאומר: צריך לעשות ככה וככה, או זה לא טוב אם ככה וככה או המצב הוא ככהוככה ורוצים להעביר קמפיין נגדי, מסר נגדי, מה בעצם צריך לעשות? אז קודם כל כמובןשניסוח כמו "ביבי חזק בביטחון? (סימן שאלה) לא ממש" כמובן שזה ניסוח גרוע כמושאמרתי קודם כי לא ממש פירושו: זה נכון באופן חלקי.

ולכן לכאורה,המסר הנגדי שהיה צריך להיות: "ביבי חזק בביטחון? ביבי חלש בבטחון" אז קודם כל אםביבי מעביר מסר שאומר: "ביבי חזק בבטחון, ביבי חזק בביטחון" צריך להעביר מסר נגדישאומר: "ביבי חלש בבטחון, ביבי חלש בבטחון, ביבי חלש בביטחון" כן?

עכשיו, אבל,אני רוצה להוסיף פה עוד משהו, אם נגיד לדוגמה נגיד, יעשו קמפיין: "ביבי חלשבביטחון" אוקי? עכשיו, מה הבעיה בקמפיין כזה, למה קמפיין כזה הוא לא מספיק טוב? כיהשומע, שאומרים לו: 'ביבי אומר: "ביבי חזק בבטחון"', עכשיו, המחנה הציוני יגיד:"ביבי חלש בביטחון". נגיד שהם אפילו יגידו: "ביבי חלש בבטחון, אנחנו חזקיםבביטחון", נניח שהם יגידו כזה דבר, אוקי? אבל עדיין, מבחינתו של השומע, זה מילה מולמילה. זה מילה שאומרת "ביבי חזק בביטחון" מול מילה שאומרת "ביבי חלש בבטחון", זאתאומרת, זה ברור מאליו אני אחזור עוד פעם שנגיד: "ביבי חזק בביטחון, לא ממש", זהכמובן שזה גרוע, כי צריך להעביר מסר חד משמעי הפוך שאומר: "ביבי חלש בבטחון", אבלגם להגיד "ביבי חלש בביטחון", זה די חלש כי הוא אומר "חזק בביטחון" והוא אומר "חלשבבטחון", אז מה עשינו פה?

ולכן, מהשצריך לעשות זה בעצם, אם לדוגמה יש מסר ורוצים להעביר מסר נגדי, אז בעצם צריך לעשותלדוגמה: נגיד "ביבי חזק בביטחון? ביבי מאוד מאוד חלש בביטחון" ואז בעצם השומעמבחינתו יש לו משפט שאומר "ביבי חזק בביטחון", יש לו מצד שני משפט שאומר "ביבי מאודמאוד חלש בבטחון" ואז זה גם לא כל כך משנה אם ביבי באמת חזק בביטחון או לא, מהשמשנה שמבחינתו של השומע, המשפט שאומר "מאוד מאוד חלש" הוא הרבה יותר "חזק" מאשרהמשפט שאומר "ביבי חזק" שהמשפט הזה הוא הרבה יותר חלש.

זאת אומרת אםמישהו נגיד אומרים לו: "תקנה את המוצר", נגיד הלקוח אומר: "אני לא רוצה לקנות אתהמוצר" אז אומרים: "תקנה את המוצר". מישהו אומר לו "אל תקנה", מישהו אומר לו "כןתקנה", מילה מול מילה. אבל אם מישהו אומר לו: "תקנה את המוצר" ומישהו אומר לו: "אלתקנה את המוצר", אז עוד פעם זה מילה מול מילה. אבל אם מישהו אומר לו "תקנה אתהמוצר" ומישהו אומר לו "בשום פנים ואופן אל תקנה את המוצר", מי נשמע יותר בטוחבעצמו? ברור שמי שאמר "בשום פנים ואופן אל תקנה את המוצר".

בא נגידשמישהו אומר: "אל תקנה את המוצר" ומישהו בתגובה אומר לו: "אתה חייב, אתה מוכרחעכשיו, לקנות את המוצר", יכול להיות שבכלל לא צריך את המוצר, אבל מה משדר יותרבטחון? ההוא שדיבר בצורה יותר קיצונית.

ולכן, אם ישמסר שאומר: "ביבי חזק בבטחון", המסר שצריך להיות כנגדו: "ביבי חלש מאוד בבטחון" או"ביבי מאוד חלש בבטחון" או שגם פה שימו לב לשני ניסוחים: "ביבי חלש מאוד בבטחון" או"ביבי מאוד חלש בביטחון" שניהם צריכים להגיד את זה, גם "מאוד חלש" וגם "חלש מאוד"וזה כבר נושא אחר, מה עדיף? הכי טוב זה להביא את שני המסרים: גם "ביבי חלש מאודבביטחון" וגם "ביבי מאוד חלש בביטחון".

אבל, עכשיואני רוצה להוסיף עוד היבט בקטע של איך לשכנע אנשים וזה עובד ככה: אם מישהו טועןטענה ואנחנו רוצים לטעון טענה נגדית, אז מה שצריך לעשות זה בעצם לא רק לטעון אתהטענה הנגדית, גם צריך לשתול לאותו בנאדם מחשבה בראש שבעצם תנטרל לו את הטענה שלעצמו, איך מנטרלים לו את הטענה של עצמו? ע"י שהמוכר צריך לשאול את עצמו: באיזהמקרה, מה שהקונה אמר יכול להיות נכון ושזה לא מפריע לי כמוכר?

לדוגמה: נגידשהלקוח אומר "אני לא צריך לקנות את הרכב הזה". הלקוח אומר "לא רוצה לקנות את הרכבהזה", אז המוכר צריך לשאול את עצמו "מתי גם אני כמוכר מסכים שהלקוח לא צריך לקנותאת הרכב הזה?" לדוגמה: "אני כמוכר מסכים שהלקוח לא צריך לקנות את הרכב הזה אם כבריש לו רכב כזה" אז מה עושים? אומרים ללקוח, נגיד הלקוח אומר: "לא אני לא רוצה לקנותאת הרכב הזה", "תקשיב אתה צודק, אל תקנה את הרכב, אם כבר יש לך רכב כזה, אל תקנהרכב כזה, אבל אם לא, אתה חייב לקנות את הרכב" או "אבל אתה חייב לקנות את הרכב" לא"ואם לא", "אבל, אתה חייב לקנות את הרכב", בלי "ואם".

אבל מה עשינובעצם? ברגע שאמרנו לקונה: "תקשיב, אם כבר יש לך רכב כזה, אל תקנה את הרכב", בעצםשתלנו לקונה מחשבה בראש שאומרת לו: "זה בסדר לא לקנות את הרכב כאילו כשאתה חושב עםעצמך לא לקנות את הרכב, תבין שזה נכון, אבל רק אם כבר יש לך רכב כזה".

בכל דבר אחר,נגיד לדוגמה: הלקוח אומר "המוצר הזה יקר", סתם, "המוצר הזה יקר", עכשיו אנחנו רוציםלשאול: מתי זה בסדר שהלקוח יגיד על המוצר הזה "יקר", אוקי? אז מה עושים? אנחנורוצים לגרום ללקוח שכשהוא יחשוב "המוצר הזה יקר" שהוא ייתן לזה איזה פירוש מסויםשלא יפריע לו לקנות את המוצר.

אז אפשרלדוגמה להגיד לו "תקשיב, אם אין לך מה לאכול, אז המוצר הזה יקר, אבל יש לך מהלאכול, נכון? אז בא תקנה את המוצר" מה בעצם עשינו? שתלנו ללקוח מחשבה בראש שאומרתלו: "זה בסדר שתחשוב שהמוצר הזה יקר, אבל רק אם הגעת למצב שאין לך מה לאכול".

עכשיו, מזהבעצם בהקשר שלנו פה של ביבי לצורך העניין, אז נגיד אומרים: "ביבי חזק בביטחון" מולויש קמפיין שאומר "ביבי חלש בביטחון", "ביבי מאוד חלש בביטחון", "ביבי חלש מאודבביטחון", "חלש מאוד", "מאוד חלש". עכשיו, אבל מה שהם צריכים עוד לעשות כנגד הסיסמה"ביבי חזק בביטחון", צריך לעשות קמפיין שאומר "ביבי חזק בבטחון, רק של עצמו", "ביביחזק בביטחון, רק בדמיון שלו", "ביבי חזק בביטחון, רק לפי הפנטזיה שלו", כל סיסמהשהיא.

מזה בעצםנותן? זה נותן שאם אני אומר או שאם אומרים משפט: "ביבי חלש בבטחון" ואומרים עודמשפט "ביבי חזק בביטחון רק בחלומות שלו", או "ביבי חזק בבטחון" או "ביבי רק רוצהלהיות חזק בביטחון" או "ביבי מוכר לך שהוא חזק בבטחון", אם נותנים את שני הצירופיםהאלה ביחד, מה שזה בעצם גורם, שגם אם ביבי אח"כ יגיד: "לא נכון, אני חזק בביטחון","טוב הבנו, אתה חזק בביטחון רק אם".

זאת אומרת,שימו לב, המשפט שאומר "ביבי חלש בבטחון" הוא משפט קונטרה למשפט "ביבי חזק בביטחון".המשפט שאומר: "ביבי חלש מאוד בביטחון" או "ביבי מאוד חלש בביטחון" הוא משפט קונטרהפלוס למשפט "ביבי חזק בביטחון" אבל, המשפט שאומר: "ביבי חזק בבטחון, רק בהבטחות" או"ביבי חזק בבטחון של עצמו" או "ביבי חזק בביטחון של הטרור" כי הרי ביבי רוצה שיהיהטרור בשביל שהוא יוכל להילחם בו כדי שיבחרו בו. משפט כזה או אחר, בעצם הוא משפטשמכיל את האמירה של ביבי ומנטרל אותה.

מה היתרון שלזה? שגם כשאח"כ השומע ילך ברחוב ויראה נגיד שבנאדם אומרים לו מאה פעם ביום "ביביחזק בביטחון" ומאה פעם ביום "ביבי חלש בבטחון", במי הוא יבחר? לא יודע.

נגיד שמחשבניתן לו פקודה: "ביבי חזק בביטחון" ונגיד לו "ביבי מאוד חלש בבטחון" "מאוד חלשבביטחון", מה משכנע יותר? "ביבי מאוד חלש בביטחון" אבל אנחנו בעצם רוצים לנטרל אתזה שכשהשומע יקרא שלט שאומר: "ביבי חזק בביטחון", שזה לא ישפיע עליו.

אז מה אנחנובעצם עושים כדי לנטרל את זה שהשומע ישמע את המשפט "ביבי חזק בביטחון" שזה לא ישפיעעליו, אנחנו מראש שותלים מחשבה אצל השומע שאומרת לו "ביבי חזק בבטחון, רק של עצמו","ביבי חזק בבטחון, של הפנסיה שלו", "ביבי חזק בבטחון, של המעמד שלו" או "ביבי חזקבביטחון שיהיה לך רע", "ביבי חזק בביטחון..." או "ביבי רק רוצה להיות חזק בבטחון"או כל דבר כזה או אחר. ואז מה שזה נותן שבעצם כשאותו בנאדם יראה את המילים "ביביחזק בביטחון" גם הוא יוכל לפרש את זה בצורה שלא תסתור את המילים "ביבי חלשבביטחון".

אותו דבר כנ"ללגבי כל נושא אחר. נגיד הילד אומר: "אני לא רוצה להכין שיעורים" אוקי? ואנחנו רוציםלשתול לילד בראש מחשבה שהמשפט "אני לא רוצה להכין שיעורים" או "אני לא אוהב להכיןשיעורים" שהיא לא תסתור את המשפט "אתה צריך להכין שיעורים", אז מה אנחנו עושים?אנחנו צריכים לשכנע את הילד: "נכון, אתה לא רוצה להכין שיעורים רק אם אתה נגידחולה" או נגיד "אתה לא רוצה להכין שיעורים רק אם כבר סיימת להכין אותם" או "אתה לארוצה להכין שיעורים, רק אם אין לך שיעורים" או "זה לא כיף להכין שיעורים אם..." סתםנמציא איזה משהו.

אוקי? אבל מההרעיון? הרעיון הוא בעצם לשתול לבנאדם מחשבה בראש שתצדיק את ההתנגדות שלו למהשאנחנו רוצים שהוא יחשוב, אבל שהיא תצדיק אותה במקרה שלא מפריע לנו. זאת אומרת,אנחנו רוצים להגיד לבנאדם "תקנה את המוצר" "המוצר טוב לך", הוא אומר "אני לא רוצהלקנות את המוצר, המוצר לא טוב לי" מה עושים? גם אומרים לו: "המוצר טוב לך" גםאומרים לו "המוצר מאוד מאוד טוב לך" שזה יותר חזק מ"המוצר לא טוב לך" אבל גם שותליםלא בראש מחשבה "זה נכון, המוצר לא טוב לך אם...", "המוצר לא טוב לך כאשר..." או מהשזה לא יהיה, ואז כל פעם שעולה אצל הבנאדם המחשבה: "המוצר הזה לא טוב לי", "כן, זהלא טוב לי כי...", "זה לא טוב לי רק אם..." וכו' וכו'.

דהיינו:נותנים לו את האופציה שכאשר תקפוץ לו המחשבה שמתנגדת למה שאנחנו רוצים, שמראש כבריהיה לו פירוש שלא מפריע לנו. זאת אומרת: שותלים לשומע מחשבה בראש שהוא יפרש איךשאנחנו רוצים את המסר הנגדי.

זה כמו להגידלמישהו: "תראה האמת היא ככה וככה, אבל אתה יודע, אם הוא יגיד לך ככה וככה אז זהבגלל ככה וככה". אז קודם כל אמרנו לו "האמת היא ככה וככה" ואז אמרנו לו "אתה יודע,אבל כשהוא יגיד לך ככה תפרש את זה בצורה כזאת וכזאת". כי זה לא רק חכמה להגיד "ביביחלש בביטחון" או "ביבי מאוד מאוד חלש בביטחון" אבל החכמה היותר גדולה היא גם לדעתאיך לשתול בראש של השומע מסר שיגיד לו: "אתה יודע וכשביבי יגיד לך שהוא חזק בבטחון,תבין שזה מה שהוא היה רוצה שתחשוב. ביבי רק רוצה שתאמין שהוא חזק בבטחון, אבל הואלא באמת כזה", "ביבי חזק בביטחון רק בדיבורים על ביטחון", או "ביבי חזק בביטחון בזהשיהיה חוסר בטחון" משהו כזה. אוקי?

...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן עסקי מומלץ, ייעוץ פילוסופי,אימון / אימון אישי קואצינג, איך להעביר מסר..., ניתוח, חשיבה חיובית, קמפייןפוליטי, תת מודע, איך למכור ללקוח..., אימון / אימון אישי קואצינג ועוד...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון לאיכות חיים

מאת: דרור אטריאימון לאיכות חיים23/01/191791 צפיות
הבנק מסרב למשכנתא? הלכתם לבנקים ולא מצליחים לקבל משכנתא? אני האיש שלכם! צריכים מומחה שייכנס לתוך הנעליים שלכם וישיג עבורכם משכנתא? שמי מרטין בוקסדורף ובעשר השנים האחרונות- אני משיג משכנתאות בנקאיות עבור אנשים שלא מצליחים לקבל משכנתא בכוחות עצמם.

מאת: דרור אטריאימון לאיכות חיים16/02/172526 צפיות
אחת הקושיות הגדולות בתורה ובדת היהודית היא שצריך להודות לשם, על כל דבר שקורה לך בין אם זה טוב או רע. כלומר הכול מגיע לאדם מהקדוש ברוך הוא וצריך להודות על זה בכל מקרה. אז המצב הזה הוא משהו שצריך להוסיף עליו שאם יש דברים מטופשים שאתה הכנסת את עצמך אליהם, אז אף אחד לא אשם לך אלא רק אתה אשם ואף אחד לא גרם לך.

מאת: shmolikאימון לאיכות חיים27/04/161639 צפיות
המאמר ילמד כיצד לנצל את הזמן לטובה ולשפר את ההישגים בצורה הטובה ביותר בהתחשב בזמן.

מאת: shmolikאימון לאיכות חיים27/04/161593 צפיות
המאמר ילמד כיצד לנצל את הזמן לטובה ולשפר את ההישגים בצורה הטובה ביותר בהתחשב בזמן.

מאת: ברסלב מאיראימון לאיכות חיים16/02/162556 צפיות
אמרו חכמינו (שם) כל שהקב"ה חפץ בו, מדכאו ביסורין ! נשמע הזוי ? אם אוהבים אותי למה מכאיבים ומייסרים אותי ? פה צריך אמונה שכל זה להמתיק מעלי דינים ולהבין שזה כדי שאני יחפש דרכים חדשות ויפשפש במעשי וכדי שאני ישתנה לטובה, וכדי שאני יבוא נקי מעוון לחיי עולם הבא - הרי שילמתי עליהם כפרת עוונות בייסורים שסבלתי פה בעולם הזה תמשיכו לקרוא תראו מאמרי חז"ל נפלאים ומחזקים לקבל את הייסורים באהבה לחחים טובים ומאושרים).

קשה להצליח, קל להצליח, להצליח להיכשל, מה רע בלהצליח, להצליח בקושי, מה טוב בלא להצליח, מאמן אישי, קואצינג מומלץ: עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה הבאה מה רע יכול לצאת לבן אדם מזה שהוא מצליח במשהו אז אני או מציג איזו מטרה, אז אני מניח שהתשובה הקלאסית תהיה שאם זה עושה לו טוב אז הוא תלוי בזה נכון? ש: יש גם את זה. אליעד: יפה אז איזה עוד היבט נגיד יש? ש: שהוא איבד את העניין. אליעד: איבד את העניין ואיזה עוד היבט יש? אז אני רוצה לתת היבט ספציפי אוקי, כשבן אדם מצליח במשהו או נגיד שיש משהו ...

איך למכור ללקוחות, דימויים של הלקוח, באיזה מילים למכור, איך לשכנע לקוחות, שיקוף של הלקוח, טעויות של אנשי מכירות, ייעוץ אישי, קואצ'ר מומלץ: שלום לכולם הפעם אני רוצה לדבר על עוד היבט בנושא של מכירות ללקוחות ושכנוע אנשים וההיבט הוא שימוש במילים של הלקוח, בתהליך המכירה כאשר באים למכור ללקוח את המוצר את השירות את מה שלא רוצים בעצם להשתמש במילים של הלקוח ואני אסביר גם למה זה טוב וגם למה זה לא טוב ומתי לא להשתמש דווקא במילים של הלקוח. אז קודם כל בגדול צריך לזכור שתהליך של מכירה בעצם ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica