חפש מאמרים:
שלום אורח
13.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

עצבות עצלות

מאת: ברסלב מאיראימון לרוחניות06/01/20162604 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מזל,אושר,שפע,אהבה,בריאות עצלות ועצבות | קוצר רוח ועבודה קשה   בס"ד ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע וארא. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו על פרשת השבוע, וזהו (שמות ו-ט) "ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה". פרש"י כל מי שהוא מיצר רוחו ונשימתו קצרה, ואינו יכול להאריך בנשימתו. ע"כ. וביארו המפרשים (העמק דבר, וש"א) שטורף דבריו דמה שכתוב "מקוצר רוח" פירושו נשימה קצרה, וקשה לסבול דיבור ארוך הנדרש – להסבר, באורך רוח. וכן בגלל ה"עבודה קשה" לא היה להם פנאי להפנות לַדָבָר. ע"כ. והנה יסוד גדול נאמר כאן, והיסוד הזה נוגע בכל דור ודור, ובכל אדם ואדם כל ימי חייו, שנה שנה, חודש בחודש, יום ליום, ובכל עת ובכל שעה, דהיינו מה שלא שומעים ומתבטלים למשה, שהוא הצדיק האמת, המדריך (והמוכיח) אותו לחיי נצח, לפרוש מאין סוף שטויות והבלים ולהתמסר באמת לעבודת ה' ועשיית רצונו יתברך הוא בגלל שני דברים א) קוצר רוח, ב) עבודה קשה. א) קוצר רוח – בשפה פשוטה הם "מוחין דקטנות" (קוצר רוח- פירוש קטנות המוחין), הכולל בתוכו עצבות ועצלות, ומבואר בדברי רבינו הקדוש ז"ל (לקוטי מוהר"ן ח"א סי' קפט) וז"ל צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, בבחינת (ישעיה ס"ה) ונחש עפר לחמו, עפר – הוא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר, כמובא בספרים (זוה"ק ח"ב ריט: שערי קדושה למהרח"ו ז"ל, ח"א שער ב', ועוד). ובכלל הנ"ל, נמצא ג"כ החסרון של חוסר של חוסר סבלנות, וחוסר יישוב הדעת להקשיב ולהפנים. ב) עבודה קשה – כולל עבודה גופנית (פיזית), וכולל כל עבודה הדורשת זמן רב, כולל עבודת ה', עבודת הקודש שע"י שהאדם עסוק מאד בעניניו, אין לו פנאי להתמסר להקשיב ולהפנים ולהתבונן אפי' בדברים העומדים ברומו של עולם, והנוגעים לניצחיותו. וכמ"ש הרמב"ן ז"ל שלא בעבור שלא האמינו בה' ובמשה עבדו, לא שמעו לו, אלא מקוצר רוח ועבודה קשה. ע"כ. ועבודה קשה – היינו שהיו כ"כ עסוקים במה שהיו עסוקים שלא נשאר להם פנאי לשמוע ולהפנים דברי משה רבינו. שזה בחי' מה שאנשים מתנצלים באומרם "מה אעשה, והרי אין לי זמן, כי אני מאד עסוק (וכדאמרי אינשי בארה"ב שהם ביז'י busy , דהיינו עסוק מאד). ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע וערמתו, להכביד עבודתו בתמידות על לִיבות בני האדם עד שלא ישאר להם רווח וזמן להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים, כי יודע הוא שאילולי היו שׂמים לבם כמעט קט על דרכיהם – ודאי שמייד היו מתחילים להנחם ממעשיהם, והיתה החרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים החטא לגמרי, ומתעלים ומתקדשים בקדושה וטהרה וכל מידה נכונה, ומתקרבים להשי"ת באופן נפלא, והרי זו מעין עצת פרעה הרשע שאמר (שמות ה) תכבד העבודה על האנשים וגו' שהיה מתכוון שלא לבד שלא להשאיר ולא להניח להם רווח כלל, לבלתי יתנו לב או ישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע לבם מכל התבוננות, מכח התמדת העבודה הבלתי פוסקת, כן היא עצת היצה"ר ממש על בני האדם, כי איש מלחמה הוא ומלומד בערמומיות, ואי אפשר להמלט ממנו אלא בחכמה רבה והתבוננות גדול הוא מה שהנביא צווח ואמר (חגי א) שימו לבבכם על דרכיהם (מובא במסילת ישרים פ"ב). ובכלל הנ"ל ריבוי העסק בתורה, מעל היכולת שע"י כך לא נותר לו זמן פנוי לחשוב על מידותיו ותאוותיו והשקפותיו, וק"ו ריבוי העסק בהבלים מהבלי העוה"ז (גם המוכרחים לדעתו). והנה היה ראוי להרחיב הדיבור על כל פרט, שכל אחד הוא נושא חשוב בפני עצמו, דהיינו המוחין דקטנות, וחוסר הסבלנות, והעצלות והעצבות. וכן מה שעסוקים במה שעסוקים בלי להשאיר זמן להתבוננות והתבודדות וחשבון אלא שאין היריעה מספיקה.., אבל זאת אומר בקיצור שהשמחה והמוחין דגדלות הם רפואה ועצה לכל. והחפץ בחיים בודאי יפריש אפילו בכח זמן לחשבון הנפש והתבודדות יומית, וטוב לו בזה ובבא.   בברכת התורה וכטו"ס ראש ישיבת ברסלב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד יהדות בטעם טוב אתר וישיבת ברסלב למתחזקים ובעלי תשובה >> ברסלב

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/17658 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/17602 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/17659 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/16815 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/16840 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161206 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/16827 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא אימון לרוחניות

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica