חפש מאמרים:
שלום אורח
09.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

בעלי תשובה יכולים להיות נורמלים ?

מאת: ברסלב מאירפרשת השבוע26/01/2016539 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

בעלי תשובה פרשת השבוע יתרו | ראש ישיבת ברסלב מרמז ומוכיח בפרשת השבוע שאין שום ייאוש בעולם כלל, ואפילו בעלי תשובה ורחוקים יכולים לתהעלות ולהתקרב ולזכות לשיא הקדושה, צא ולמד מיתרו שהיה כהן לכל עבודות הזרות שהיו בזמנו, ועזב הכל וזכה להיות חתן משה רבינו... בעלי תשובה. בס"ד, לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת ה' אכתוב לך משהו השייך על פרשת השבוע יתרו. כתוב ב- פרשת השבוע יתרו (שמות יח, א) "וישמע יתרו, כהן מדין, חותן משה". צמד התוארים של יתרו, דהיינו "כהן מדין, חותן משה" - הם מענינים מאד, נתאר לעצמנו שכיום היו כותבים על אחד מגדולי הדור שהשווער (חותן) שלו הוא כומר (מנזר פלוני) במקום פלוני - והוא השווער של הגאון הגדול והצדיק הרב רב... פלוני שליט"א. ומכאן ילפינן שאע"פ שגדול הייחוס, וכמו שכתבו חכמינו ז"ל (קדושין ע:) אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראל. מכל מקום אין זה אומר שמי שאין לו ייחוס (כגון בעל תשובה רחוק ומרוחק מן התורה) לא יכול להגיע לרום המעלות, הלא תראה את אונקלוס הגר שזכה לכתוב התרגום לתורה על פי רוח הקודש (מגילה ג.), והלא תראה את רבי עקיבא שהיה בן גרים,(גיטין נז: סנהדרין צו וע' ר' ניסים גאון ברכות כז:) והוא זכה להיות ענק שבענקים, וכמ"ש חז"ל (מנחות כט:) בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך, א"ל אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות וכו', אמר לפניו רבש"ע יש לך אדם כזה, ואתה נותן תורה על ידי ?! עיין שם. נמצא שאין שום ייאוש בעולם כלל [ומי יתן טהור מטמא-לא אחד?! (איוב יד ד) וכי מי היה אביו של אברהם אבינו - הלא תרח] (במדבר רבא פ יט) וכל אדם יכול להתקרב להשי"ת ולהתעלות ולעלות עד רום המעלות. וכן יתרו - זכה להיות חותן של משה רבינו וסבא לבניו, שזו זכיה שאי אפשר לתאר כלל. עם אלפי מעלותיה הכרוכים והקשורים בה. ולולא זכות גדול לא היה זוכה בכך. בבחי' מה שאמרו בזוה"ק (זוה"ק ח"ב דף סט) כד אתא יתרו ואמר עתה ידעתי כי גדול ה' מכל אלוקים,(שמות יח ,יא) כדין יתייקר שמא דקב"ה עילא ותתא. והנה סדר התוארים הוא קודם "כהן מדין" ואח"כ "חותן משה", ואין זה משום שהתואר הראשון הוא יותר גדול ח"ו, וכמובן מאיליו ופשוט, אלא שהתואר הראשון מעצים את השני. וגם התואר הראשון הוא בבחינת (הגדה של פסח) מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, וכמ"ש חז"ל (פסחים קטז.) מתחיל בגנות, ומסיים בשבח. וכן כל אדם מתחילה הוא בבחינת "גולם", וצריך לעבוד על עצמו עד שיקבל צורה כלי משובח ומפואר. ולהשתנות תמיד לטובה, ולהשתפר, כי תמיד יש מה לשפר, והדבר אפשרי, ומחוייב. וצריך האדם להשתפר במידות טובות, ובעניני התאוות,ובעיניני השקפה נכונה והתיחסות נכונה, ובעסק התורה בכל תחומיה, ובקיום התורה, וכל מה שהוא רצון ה'. יהא רצון שנזכה לכך. ברכת התורה וכטו"ס ראש ישיבת ברסלב מאיר שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/17657 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/17602 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/17659 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/16815 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/16837 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161204 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/16823 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/18414 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/18433 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/18390 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/18404 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/18424 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/18432 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/18464 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica