חפש מאמרים:
שלום אורח
09.08.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

מאת: kereninaשוק ההון08/02/20211544 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים חוקק משום שתחום השירותים הפיננסיים (נותני שירותים פיננסיים הנקראים בקיצור נש"פ או נותני שירותי מטבע הנקראים בקיצור נש"מ) גדל וגדל ולא מעט חברות בתחום הפכו להיות ציבוריות או בדרכן להיות ציבוריות, כלומר יהיו מונפקות בבורסה. ביוני 2018חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)נכנס לתוקפו. הוראות חוק זה הסדירו לראשונה את פעילותם של פרטים שונים המספקים שירותים פיננסיים לעסקים וליחידים, ובכלל זה גורמים העוסקים במטבעות וירטואליים כמו קריפטוגרפיים כגון קריפטו, ביטקוין, לייטקוין, איתריום, בלוקצ'יין, ריפל, מונרו ועוד. את כל נותני השירות ניתן למצוא במאגר נותני שירותים פיננסיים.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - מה זה
במסגרת החוק נקבע כי אופרציות שונות של נותן שירותים פיננסיים ייחשבו כמתן אשראי או מתן שירותים בנכסים פיננסיים, ולכן על מעניק האשראי או השירותים (המוכר גם בשם נותן שירותי מטבע) חובה נוספת חדשה: עליו לפנות אל רשות שוק ההון בבקשה לקבל רישיון מתאים לפעילות.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - שאלות נפוצות


?מהם עיקרי ומטרת החוק

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אושר בכנסת ב-18.7.2016 ומהווה רגולציה על שוק הפיננסים שפעל תקופה ארוכה כמעט ללא פיקוח וללא אכיפה (לפני חיקוקו החוק העיקרי היה חוק איסור הלבנת הון). היה  מדובר בתעשייה ענפה של נותני שירותים פיננסיים מוסדרים (לשעבר נותני שירותי מטבע) כגון: אשראי לעסקים קטנים ולמשקי בית, ניכיון צ'קים, פקטורינג (רכישת חובות כנגד מימון מיידי), שירותי מטבע חוץ ושירותים נוספים, המוענקים על ידי גופים שאינם בנקים או גופים מוסדיים. תאריך כניסת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים לתוקפו לנותני שירותי אשראי נקבע ליום 1 ביוני 2017, ולנותני שירות בנכס פיננסי נקבע ליום 1 ביוני 2018.


החוק קובע כי לא יוכלו נותני שירותי מטבע לתת שירותים אלו ללא קבלת הרישיון החדש של נותן שירותים בנכס פיננסי: אשראי, ניכיונות, המרות מט"ח, העברות, כרטיסי פריפייד וכיו"ב.מטרות החוק:  לייצר פיקוח לענף שיכול להוות אלטרנטיבה ממשית למערכת הבנקאית ולשירותי המימון של הגופים המוסדיים ומניעה מגורמים עבריינים לעשות שימוש בענף זה למטרות לא חוקיות.


מהו הגוף המפקח על נותני שירותים פיננסיים?
הגורם האחראי על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים הוא רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון . תפקיד האגף הוא לשמש כרגולטור בעל אחריות פיקוחית בתחומים בהם לא קיימת הסדרה כלל או בתחומים המוסדרים באופן חלקי.


האם החוק חל רק על חלפני כספים?
נהוג לחשוב כי החוק תקף רק ל"צ'יינג'ים" אולם זוהי תפיסה שגויה. מאחר וההגדרה של "אשראי" רחבה מאוד, כל מי שיש לו פעילות של אשראי מכל סוג חייב לבדוק אם הוא לא נדרש לקבל רישיון.

הגדרת "נותני שירותים בנכס פיננסי" היא הגדרה רחבה מאוד ויכולה לכלול בתוכה את העוסקים בתחומים הבאים: · שירותי המרת מטבע · מכירה או פידיון של המחאות נוסעים (הנקראים גם טרבל צ'קס) · קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים במדינה אחרת · החלפת שטרות · שירותי ניכיון צ'קים ושטרי חליפין · שירותי מימון (הלוואה לכל מטרה) · חברות השקעות · חברות מימון · מתן שירות להמרת מטבע חוץ · העברות כספים בינלאומיות · מתן אשראי חוץ בנקאי · מפיצי כרטיסים נטענים, ארנקים אלקטרוניים ומאגדים (פריפייד) · נותני שירות במטבעות קריפטוגרפיים כגון: קריפטו, ביטקוין, לייטקוין, איתריום, בלוקצ'יין, ריפל, מונרו ועוד · שירותי מתן הלוואות חברתיות (שכפופים גם לחוק ההלוואות החברתיות)

אני רוצה לקבל רישיון לנותני שירותים פיננסים, מה אני צריך לעשות?
את הגשת בקשה לרישיון נותן שירותים פיננסיים (נש"מ) של אשראי/שירות בנכס פיננסי יש לבצע במערכת המקוונת באתר של רשות שוק ההון. יש צורך לצרף לבקשה מסמכים כגון טופס פרטי מבקש רישיון, מצב חשבון הכולל יתרת חוב ממס הכנסה, מצב חשבון הכולל יתרת חוב ממס ערך מוסף ועוד. השלב הבא הוא בדיקה טכנית כי הבקשה מולאה כראוי, לאחר מכן ייתכן כי תתקבל בקשה להשלמת מסמכים חסרים ולבסוף תתבצע בדיקה סופית של הבקשה. ההחלטה בבקשה לקבלת רישיון תינתן ע"י המפקח בתוך 70 ימים מיום הגשתה. במקרים בהם נדרשים מסמכים נוספים, ההחלטה תינתן תוך 70 ימים מהיום בו הוגשו כלל המסמכים.


אני סוחר במטבעות וירטואליים, האם החוק חל עליי?

אכן כן. חוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים מסדיר את פעילותם של גורמים שונים המספקים שירותים פיננסיים לעסקים, כהגדרתם בחוק, ובכלל זה גם גורמים העוסקים ב"מטבעות וירטואליים" כמו נכסים פיננסיים בצורת מטבעות קריפטוגרפיים כגון קריפטו, ביטקוין, לייטקוין, איתריום, בלוקצ'יין, ריפל, מונרו ועוד.

מה הדין במקרה של הפרה של החוק?
נותני שירות המפרים את החוק צפויים לסנקציות מנהליות ופליליות. הפרת החוק או פעילות ללא רישיון גוררות הטלת עיצום כספי (קנסות) ומתן שירותים ללא רישיון מהווה עבירה פלילית.  מפר החוק יכול להיות גם נושא משרה בתאגיד שהינו נותן שירות פיננסי.


מי פטור מציות לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים?
קיימת רשימה של גופים הפטורים מציות לחוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים, ביניהם: · הבורסה לניירות ערך · חברה אשר מעניקה שירותי כספיים מטעם חברת הבת שלה (חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה) · מבטח (תאגיד הנשלט על ידי המבטח או תאגיד שהמבטח מחזיק ביותר מ- 20% באחד מאמצעי השליטה בו) · חברה שקיבלה רישיון מנהלת · זירת סוחר כפי שמוגדרת בחוק ניירות ערך · חבר בורסה · מנהל תיקי השקעות · מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ; מסלקת מעוף בע"מ; תאגיד אחר, בשליטת בורסה העוסק בסליקת ניירות ערך. וכמו כן מי שאושר על ידי המסלקה כחבר מסלקה, למעט בנק ישראל · מערכת תשלומים שהוכרזה על ידי הנגיד כמערכת מבוקרת · סולק- בעל רישיון סליקה · תאגיד הנשלט על ידי הסולק או תאגיד שהסולק מחזיק ביותר מ- 20% באחד מאמצעי השליטה בו · תאגיד בנקאי ותאגיד עזר · תאגיד שהוקם על פי הדין · אדם העוסק ברכישת איגרות חוב שהוצעו לציבור על פי תשקיף · מנהל קרן שאושר בידי יושב ראש הרשות לפי סעיף 4 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ניתן לצפות בפירוט המלא של פטור מחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים בקישור הבא.


האם קיים מאגר של נותני השירות הפיננסי המאגד את כולם?
כן, קיים מאגר שאותו הקימה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בו מצויים כלל נותני השירותים הפיננסיים, המאגר נמצא בקישור זה ומאגד את המידע הבא על נש"פים: · שם נותן שירות ·  מספר מזהה ·  מספר רישיון · סוג רישיון · סטטוס רישיון - רישיון פעיל/ רישיון פג תוקף/ בקשת הרישיון נדחתה/אישור בקשת הגשה לרישיון · יחיד/תאגיד · כתובת העסק
משרדנו, אודיט בקרה וביקורת,  מספק שירותים למגוון רחב של ארגונים וחברות, ומתמחה בשירותים בתחום הציות והרגולציה וביצירת התשתית המשפטית הנדרשת לפעילות פיננסית. במסגרת זו, אנו מספקים שירותים בתחום איסור הלבנת הון לגורמים מתחומים שונים, אשר חלות עליהן הוראות מכח צו איסור הלבנת הון. בין לקוחותינו חברות שונות כגון חברות ביטוח, חברי בורסה, חברות מנהלות של קופות גמל, מנהלי תיקים, עורכי דין, חברות אשראי, חברות לניכיון צ'קים, חברות מימון ועוד.

צרו קשר לכל שאלה או בירור בנושא עם עו"ד מיכאל גילינסקי, ראש תחום רגולציה בשוק ההון.
נייד: 052-4326617
מייל: michaelg@audit-fa.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת kerenina

מאת: kereninaעסקים - כללי15/09/20947 צפיות
תקנות הגנת הפרטיות חלות על כל עסק שמנהל לקוחות או רשומות אחרות המנהל בעצם מאגר מידע. האם אתם יודעים מה הם כוללות ועל מי הן חלות?

מאת: kereninaעסקים - כללי08/09/20853 צפיות
מדוע חברות צריכות לקחת בודק שכר מוסמך ואיך הוא יכול לתרום להם? כל התשובות במאמר

מאת: kereninaטבעות אירוסין ונישואין07/09/152315 צפיות
התארסתם ? מזל טוב! הנה המדריך המלא איך לבחור טבעת אירוסין

מאמרים נוספים בנושא שוק ההון

מאת: גיא חזןשוק ההון25/11/192858 צפיות
יתכן מחיר מניה של 1 דולר שישקף לחברה שווי שוק של 3 מיליארד דולר לעומת מחיר של מניה אחרת עם מחיר של 20 דולר שישקף לחברה שווי שוק של חצי מיליארד דולר.

מאת: גיא חזןשוק ההון28/04/192884 צפיות
תארו לכם שהיה לכם מקור שמדווח בכל דרך שתבחרו – שיחת טלפון, מייל, סמס, פקס, יונה, מורס – "זה הזמן לקנות מניות".

מאת: גיא חזןשוק ההון24/02/196869 צפיות
אז מי צודק? כולם צודקים וכולם טועים. תארו לכם מה קורה לחזאי שצפה לפני שבוע שבחודש מרץ השוק נופל – וזה קורה. תארו לכם..

מאת: רוני הכהןשוק ההון06/01/192645 צפיות
בוחרים להשקיע עם בית השקעות שמכיר את שוק ההון ויודע ליצור את ההשקעה הכי טובה ללקוחותיו.

מאת: רוני הכהןשוק ההון08/07/182466 צפיות
צריכים לפתוח תיק השקעות ולהבין מה עושים איתו.

מאת: רוני הכהןשוק ההון27/05/181411 צפיות
זה רק הגיוני כי גם הצורה שבה מבצעים ניהול תיקי השקעות תעבור את אותו הזעזוע, עם שלל של יתרונות חדשים שרק מגבירים את התחרות ויוצרים את השירות הכי מתקדם עבור כל לקוח.

מאת: גיא חזןשוק ההון06/05/181029 צפיות
לאורך השנים הוא הצליח פעם אחר פעם להראות ולהיות למשקיעי העולם כמו אש לפני המחנה. באדם הזה מתקיימים כל התנאים על מנת להיות משקיע מוצלח. גם צניעותו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica