חפש מאמרים:
שלום אורח
21.07.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מידע חיוני בשלב הגשת בקשה להיתר בניה

מאת: בנימין קלינגראקטואליה22/01/20221713 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
שאלות ותשובות בנושא רישוי הבניה
מידע להיתר

על פי התקנות, הליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר.
תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי העבודה המבוקשת, מבחינה מרחבית: התוכניות אשר חלות על המקום, זכויות הבנייה, השימושים המותרים, הגבלות הבנייה, ומידע על התשתיות. כמו כן, יוצגו בו כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי עד שלב תעודת הגמר.

 

מינהל ההנדסה מטפל בבקשות למידע להיתר המוגשות דרך אתר מינהל התכנון. באתר זה תוכלו לקבל מידע על הסטטוס של הטיפול בבקשה ועל המועד המדויק לסיום כל שלב בתהליך.

לפי תקנות הרישוי 2016, הליך הרישוי יטופל בידי עורך בקשה בלבד מתחילת שלב המידע להיתר ועד קבלת תעודת גמר.

זמן הטיפול בבקשה למידע הינו 30 ימי עבודה.

 

דגשים להגשת בקשה למידע להיתר

 

על פי תקנות הרישוי, לבקשה למידע חובה לצרף:

 • מפת מדידה, על פי תקנות המדידות (2016) מעודכנת לשנה האחרונה.
 • קובץ תצלומי המקרקעין מכל החזיתות, בציון מועד הצילום. חשוב שהתמונות יהיו עדכניות סמוך להגשת הבקשה למידע, ויצוין מיקומן בנכס לעומת הרחוב או רוחות השמים.
 • שובר תשלום אגרת מידע.

כדי להימנע מהחזרת הבקשה להבהרות נוספות, הנכם מתבקשים לצרף את המסמכים הבאים כדי להבהיר את בקשתכם:

 1. בבקשות לתוספת בנייה/שינויים, סכמה המראה את מיקום התוספת המבוקשת ביחס לבניין והמגרש. בבקשה לתוספת בנייה ושינויים, יש לתאר את קומת הקרקע: מלאה/בנויה חלקית/מפולשת.
 2. מקום בו נדרשים בתוכנית הכנה ואישור תוכנית עיצוב/תוכנית בינוי כתנאי להיתר, אישור תוכנית בינוי יהיה תנאי להגשת תיק מידע.
 3. כאשר העבודה נדרשת לחניה, על פי תקנות החניה, הצגת סוג הפתרון המוצע. בבקשה לחניה פיזית יש לבחור בשדה המתאים בפנייה "בקשה לשינוי הסדר תנועה".
 4. בבקשות לבנייה חדשה יש לציין אם הבנייה המבוקשת הינה בקיר משותף ובאיזה צד.
 5. בבקשות לשימוש חורג בקומת מרתף/קומת קרקע: חתך דרך המקום עד מפלס הקרקע שמעבר לגבול המגרש, לרבות סימון קווי גובה ומפלס 0.0+. ביתר הבקשות לשימוש חורג יש לציין את הקומה, מיקום בקומה, ושטח.
 6. ככלל, אין לבחור את מסלול "אחר", הואיל ואין שאלות מנחות במסלול זה. במקרים חריגים, אם בחרתם במסלול זה, יש לצרף סכמת המתארת את הבקשה בנוסף לתיאור מילולי, ככל שניתן. 

 

תשלום אגרת מידע להיתר בעת הגשת בקשה לקבלת המידע להיתר, כתנאי לקליטתה, יש לצרף את שובר התשלום (המתקבל בדואר האלקטרוני לאחר מילוי פרטים במערכת) ואת אישור תשלום האגרה.
נכון לתאריך 01.07.2020 סכום האגרה עבור מסירת מידע על קרקע לכל חלקה הינו 194 ₪.
עלות מסירת מידע על קרקע עבור שתי חלקות צמודות (שאינם מהווים מגרש על פי תכנית מאושרת) הינו 312 ₪, ועבור כל חלקה צמודה מהחלקה השלישית ואילך הינו 97 ₪.
הליך התשלום מתחיל מהפקת שובר עבור בקשת מידע להיתר, בו יש למלא את פרטי עורך הבקשה, פרטי מבקש הבקשה, כתובת הבקשה ומהות הבקשה. אישור להנפקת השובר יישלח לעורך הבקשה למידע ולמבקש המידע בדוא"ל. באפשרותכם להדפיס את השובר ולהמשיך בהליך תשלום האגרה במהלך תקופת התוקף של השובר באתר העירייה > תושבים > תשלומים > בקשת מידע להיתר בנייה.
בבחירת האפשרות "תשלום שובר" תועברו לדף שבו תידרשו להזין את פרטי האשראי, ובסיום ההליך תועברו לאישור תשלום.

 


הנחיות אזוריות נוספות

 

 1. בבקשות לבנייה בשכונת התקווה, נסח טאבו מעודכן.
 2. בבקשות לתוספת בנייה/בנייה חדשה בשכונת פלורנטין, יש לציין על גבי מפת המדידה לפחות שתי מידות רוחב הגובלות במגרש המבוקש לבנייה.
 3. בקשה לאיחוד חלקות בתחום תוכניות ברובע 3 (תוכנית 3616א) ורובע 4 (תוכנית 3729א) תיבחן במסגרת הגשת תיק מידע לכל אחת מהחלקות המבקשות איחוד. הקריטריונים לאיחוד חלקות המפורטים במסמך "קריטריונים לבחינת בקשות לאיחוד חלקות או לבניה בקיר משותף רובעים 3, 4.


הנחיות נוספות להגשת בקשה למידע - הכוללת בקשה לתמריצים מכוח תמ"א 38

במידה שהבניין המבוקש עומד בקריטריונים לקבלת תמריצים מכוח תמ"א 38 ובאזור המבוקש לבנייה אושרו תוכניות חדשות המגדילות את זכויות הבנייה, בקשה לתוספת הבנייה יש לרשום במסלול של תמ"א 38. 

תמ"א 38 קובעת תמריצים שהם לא רק שטחים וקומות, אלה גם הקטנת מרווחים לבנייה מחוץ לקווי בניין. עם זאת, בהבלטת המרפסות צריך להתייחס לקווי בניין המותרים לפי תוכנית חלה על המקום ולא לקווי הבנייה המוקטנים.


בהיעדר היתר בנייה בתיק בניין, ככלל, נטל הראיה להוכיח כי המבנה נבנה כדין מונה על המבקש, למעט בבניינים שנבנו לפני קום המדינה, לגביהם קמה חזקה שהבניינים נבנו כדין. חזקה זו ניתנה לסתירה על פי ראיות ממשיות. ההכרעה בבקשות תהא בכל מקרה לגופו ונוכח נסיבותיו.

 • לגבי מבנים שנבנו לפני קום המדינה - נדרש לצרף למסמכי הבקשה למידע את המסמכים הבאים:
  א. תצלום אוויר המעיד על קיומו של המבנה לפני קום המדינה או בסמיכות לקום המדינה. תצלום האוויר יאושר על ידי מומחה לפענוח תצלומי אוויר.
  ב. חוות דעת של מודד מוסמך, המתייחסת להיקף המבנה כפי שמופיע בתצלום האוויר וכוללת השוואה בין קונטור המבנה בתצלום האוויר לבין קונטור המבנה הקיים, לשיטת המבקש.
 • לגבי מבנים שנבנו לאחר קום המדינה - נדרש לצרף למסמכי הבקשה למידע את המסמכים הבאים:
  א. תצלום אוויר המעיד על קיומו של המבנה הן סמוך להקמתו והן סמוך להגשת הבקשה למידע. תצלומי האוויר יאושרו על ידי מומחה לפענוח תצלומי אוויר.
  ב. כל המסמכים מתיק הבניין העירוני, המעידים הן כי המבנה נבנה כדין, הן בכל הנוגע לשימוש שנעשה בו והן בנוגע למועד הקמתו.
  ג. חוות דעת מקצועית מטעם עורך הבקשה בהתאם לבדיקה שערך, שהבניין תואם את התוכנית שחלה על המקום בעת הקמתו, לרבות פירוט ממצאי הבדיקה.

  מידע
  מהו תוקף תיק המידע?

  תוקף תיק מידע שנתיים מיום שנשלח למבקש.

  האם יש צורך בתיק מידע חדש אם בבקשה להיתר מבוקש שינוי מהותי כגון שינוי שימוש / תוספת שטח?

  כעקרון אין הכרח לזהות מלאה בין הבקשה להיתר לבין הבקשה למידע, יחד עם זאת במקרה בו מדובר בשינוי מהותי הוועדה רשאית לדרוש תיק מידע חדש.

  האם ניתן להפיק תיק מידע אחד לבית דו-משפחתי על חלקה אחת כאשר מדובר באותו עורך בקשה?

  כן.

  ערכת רישוי זמין מאפשרת הגשת בקשה להיתר עם מידע שהופק על ידי עורכי בקשה אחרים.
  בעת פתיחת בקשה חדשה להיתר, בשלב בחירת המידע להיתר, יש לבחור ב"מידע להיתר שהופק במערכת רישוי זמין"
  בשלב הבא יש לבחור ב"שיוך מידע להיתר של עורך אחר"

  יש להקליד את מספר המידע להיתר עליו מבקשים להסתמך. 
  מידע זה יתקבל ממבקש המידע.

   

   

  מהם מבנים חודרי קרקע?

  כל מבנה או עבודה הכוללים בניה, יסודות או חפירה בתת הקרקע.

  מה ההבדל בין מידע תכנוני למידע להיתר?

  מידע תכנוני לפי סעיף  119(א) לחוק התכנון והבנייה - חובת מסירת מידע (תיקון מס' 26) תשמ"ח 1988, מידע שמפורסם באתרי ועדות.  
  בקשה למידע להיתר עפ"י סעיף 145(א1) לחוק התכנון והבנייה ותקנה חלק ב' סימן א', מהווה שלב בתהליכי הרישוי. 
  מידע להיתר, שונה בתוכנו ומהותו מהמידע תכנוני שבסעיף 119(א).

  האם ניתן לעשות שימוש נוסף באותו תיק מידע?

  כן, ניתן להשתמש בו כל עוד תיק המידע בתוקף.

  באלו תנאים ניתן לבקש פטור ממפת מדידה?

  בהתאם לתקנה 13א בתקנות רישוי הבניה 2016.

  כאשר ניתן פטור במידע ממפת מדידה, האם נדרש לבקש פטור נוסף למפת מדידה בבקשה להיתר?

  לא, פטור ממפת מדידה שניתן למידע להיתר תקף גם לבקשה להיתר.

  מהו תוקף מפת מדידה?תכנית ראשית
  הוועדה לא מסכימה לקלוט תוכנית שאינה בקובץ אחד, מה לעשות?

  אין לוועדה סמכות לסרב לקלוט תכנית ראשית המפוצלת למספר קבצים. יש למספר את הקבצים כך שבוועדה יוכלו לשייך את הקבצים למספר הבקשה להיתר.

  מהן ההנחיות לגבי הכנת התכנית הראשית?

  בהתאם לפרק ה'תוספת' המופיע בסוף תקנות רישוי הבניה 2016..

  מהם הדגשים להכנת התכנית הראשית לצורך השוואת גרסאות?

  לצורך השוואת גרסאות, יש לדאוג לכך שמיקום הגיליון וגודלו יהיה זהה בכל הגשה חוזרת של הבקשה. לפיכך, מומלץ להשאיר מקום ריק בסוף הגיליון, ובמידת הצורך להוסיף שרטוטים במקום זה, מבלי לערוך מחדש את הגיליון. 
  אין לשנות את מיקום התכניות והחתכים כפי שהוזנו בהגשה הראשונית. 

  החלטת ועדה
  האם ניתן לדרוש לצרף מינוי אחראי לביקורת כתנאי לקליטת בקשה להיתר בניה?

  לא, אין לחייב מינוי אחראי ביקורת כתנאי להיתר או לקליטה. כמו כן, אין לחייב את עורך הבקשה למלא את תפקיד אחראי ביקורת.

  האם ניתן לא לשבץ לדיון בקשה להיתר בגלל שאין דו"ח פיקוח?

  לא, יש לפעול בהתאם לתקנה 44 – תקנות רישוי הבנייה 2016.

  בקשה במסלול הקלה נמצאת בשלב תיקונים שלאחר החלטת ועדה. אם הוועדה לא מגיבה – מה קורה לבקשה?

  בחוסר מענה הבקשה חוזרת לעורך הבקשה שיכול להגיש בקשה זו מחדש, על ידי לחיצה על כפתור "הגשת הבקשה מחדש".

  בקרת תכן
  כמה זמן יש להגשת בקרת תכן?

  ניתן להגיש כל עוד החלטת הועדה בתוקף, שנתיים עפ"י התקנות.

  האם אישור היחידה הסביבתית לנספחים שהם מבקשים במידע [לדוגמא: אוורור מרתפים, אקוסטיקה] הוא תנאי להגשת בקשה או לתכן?

  היחידה הסביבתית מהווה גורם פנימי ברשות המקומית ואינה גורם מאשר. לפיכך אין לדרוש את אישורה בשום שלב. במידת הצורך יש להגיש את הנספחים שנדרשו בתיק המידע לוועדה המקומית לבקרה מרחבית/תכן והיחידה הסביבתית תערוך את הבדיקה כחלק מבקרת הוועדה המקומית.

  אגרות ותשלומים
  בקשה שהופק לה היתר בטעות ללא ביצוע תשלום אגרות, האם ניתן לגבות גם לאחר הפקת היתר?

  ניתן לגבות אגרות גם לאחר הפקת ההיתר.

  מה יקרה אם לא מזינים תשלומים ואגרות במערכת רישוי זמין?

  הבקשה תעבור שלב להפקת היתר.

  מהו תוקף אגרת המידע?

  90 ימים ממועד תשלום האגרה

  חתימות
  האם על התכנית הראשית המוגשת לוועדה צריכות להופיע כל החתימות: מבקשים, עורך בקשה, מתכנן שלד ובעל זכות בנכס?

  חתימות אינן צריכות להופיע על גבי התכנית הראשית. חתימת עורך הבקשה אינה נדרשת כלל וחתימות בעלי עניין אחרים (כגון מבקשים ועורכי משנה) מוגשות על גבי תצהירים המוזנים במערכת רישוי זמין.

  כיצד ניתן לחתום דיגטאלית ומה המשמעות המשפטית של חתימה זו?
  • למידע בנושא חתימות דיגיטליות ברשות התקשוב הממשלתי
  • להסבר על החתימה באתר משרד המשפטים
  בעלי תפקידים
  האם מהנדס הרשום במדור ניהול בניה יכול להגיש בקשת מידע להיתר?

  בכל שאלה לגבי ייחוד פעולות יש לפנות לרשם המהנדסים והאדריכלים במשרד העבודה.

  האם ניתן להחליף מהנדס שלד במערכת רישוי זמין בשלב בקרת התכן?

  ניתן להחליף פרטים בבקשה להיתר (כולל מהנדס שלד) כל עוד לא הושלם שלב התכן.

  האם ניתן לשנות שמות עורכי בקשה באמצע תהליך הרישוי?

  בהתאם לתקנה 112 בתקנות רישוי הבניה 2016 ניתן להחליף את עורך הבקשה. יחד עם זאת מערכת רישוי זמין עדיין לא תומכת באפשרות זו ולכן נדרש לפתוח בקשה חדשה עם פרטי עורך הבקשה החדשים. 

  מה ההבדל בין עורך ראשי לעורך משנה?

  עורך ראשי הוא עורך הבקשה.
  עורכי משנה הם יועצים בתחומים שונים כגון: אינסטלציה, חשמל ועוד, כל אחד בתחום אחריותו והתיאום בינהם.

  שלב ההיתר
  האם מותר לדרוש הגשת תצהירים ונספחים כתנאי להגשת בקשה להיתר, והאם מותר לדרוש גם את אישורם כתנאי לקליטה?בקשה להיתר שנדחתה על ידי הוועדה בגלל מסלול לא מתאים, האם ניתן בבקשה החדשה להישאר עם אותו מספר בקשה ברישוי זמין?

  לא, בשינוי מסלול ההיתר יש לפתוח בקשה חדשה, והבקשה תקבל מספר חדש.

  האם ניתן לסגור בקשה ברישוי מקוצר?

  כן. במערכת קיימים 5 ימים נוספים לאחר 5 הימים להפקת היתר, שבהם יש אפשרות לוועדה לסגור את הבקשה. רק אם הוועדה לא פועלת לסגירת הבקשה ב-5 הימים הנוספים האלה, יופק היתר אוטומטי.

  מה קורה בכל אחד מהמסלולים אם לא מספיקים לבדוק תנאים מוקדמים?

  בכל מסלולי הרישוי, בחוסר מענה לתנאים מוקדמים (בבקשה למידע ובבקשה להיתר), יראו את הבקשה כאילו נקלטה.
  רק בחוסר מענה בתנאים מוקדמים להפקת נוסח פרסום, הבקשה תחזור לעורך הבקשה שיכול להגיש שוב לשלב זה.

  עורך הבקשה מעוניין להגישה בשנית עם שינויים קלים - האם עורך הבקשה חייב לפתוח בקשה חדשה לגמרי עם מספר חדש במערכת רישוי זמין, או שיש דרך אחרת?

  יש כפתור "לחץ להגשת הבקשה מחדש" למצבים כאלה, שבהם מסמכי הבקשה נטענים מחדש, מבלי שעורך הבקשה צריך לטרוח שוב. הבקשה תקבל את אותו מספר בקשה קודם בצירוף מספר מהדורה חדש.

  תוקף היתר
  במצב בו תוקף ההיתר הסתיים בזמן הבנייה, האם צריך חידוש תוקף?מבוקש חידוש היתר / הארכת תוקף, כיצד מתבצע התהליך מול הוועדה ברישוי זמין?נושאים טכניים
  למי פונים על מנת לפתוח הרשאות חדשות במערכת רישוי זמין?האם יש אפשרות להתחקות במערכת רישוי זמין מי ניתב למי את הבקשה ובאיזה שלב?

  לא.

  באילו שלבים עורכי הבקשה מקבלים מיילים?
  • בעת מעבר משלב לשלב בבקשה (לדוגמה: משלב תנאים מוקדמים לשלב הזנת מידע תכנוני)
  • דחיית בקשה
  • אישור שלב בבקשה
  • קבלת תיק מידע

   

   
       
       
       
     
   
  אודות כותב המאמר:
  קלינגר בנימין יועץ בכיר לתכנון בנייה ורישוי נייד 0523-888813
   
       
     
   

  מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

  מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון25/07/232663 צפיות
  הרבה לקוחות מגיעים למשרדינו לאחר שקבלו צו הריסה למצללה או גגון שחשבו בתמימות רבה שבנייתה אינה דורשת היתר בנייה . כן "חוק הפרגולות" תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה קיבל תוקף והרבה עבודות פטורות מהיתר. ההנחיות די ברורות אך הרבה אזרחים לא מודעים למדניות העיריה או המועצה המקומית שצריכים להצמד אליה. כן ויש גם את תוכנית העיצוב הסביבתית .

  מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון25/07/232789 צפיות
  התהליך מחייב אותנו לעבור מספר שלבים עד לקבלת ההיתר. השלב הראשון הוא בדיקת מידע, שלב בו אנו בודקים מול המועצה המקומית האם בכלל קיימת אופציה לתוספת בניה מצד המועצה המקומית ואגף השיכון והבינוי.

  מאת: בנימין קלינגרשיפוצים25/07/232880 צפיות
  מה ניתן לעשות במקרה של צו הריסה מנהלי צו הריסה מנהלי: בענף הבנייה, כל הליך של בנייה נדרש לאישורים מתאימים. אין זה סוד כי במקרה של היתרי בנייה, מדובר בביורוקרטיה מורכבת ומעייפת שעלולה להתארך חדשים ואף שנים, אך עם זאת אסור להתעלם מחשיבותם ונחיצותם העילאית של היתרי בנייה, אשר מבטיחים בנייה מורשית ובטוחה שעברה את כל הבדיקות הנדרשות וקיבלה היתר.

  מאת: בנימין קלינגריזמות עסקית13/12/222993 צפיות
  ידוע כי בנייה בשטחים המשותפים בבית משותף, תתאפשר רק בהסכמת 75% ומעלה מכלל דיירי הבניין בבית המשותף, וזאת עפ"י חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. אך מה הדין כאשר דיירים הרחיבו את דירת הגג שלהם תוך ניצול שטח המוצמד לדירת גג זו על חשבון השטח המשותף של הבית המשותף, בלא הסכמה של 75% מכלל דיירי הבית המשותף? ודוק – האם הצמדתו של שטח משותף לדירה, מקנה לבעלי הדירה זכות בנייה בשטח זה?

  מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל20/11/222680 צפיות
  קיבלת התראה על קנס מינהלי? בנית ללא היתר? חשוב לדעת את החוק בעניין קנסות מנהליים ,קנס קצוב ובעניין שימוש שלא ע"פ היתר הבנייה. חשוב גם לדעת שעומדים בפנייך מספר אםפשרויות בכדי לצמצם את ה"נזק" ולהמנע מקנס מינהלי. וגם אם קיבלת קנס מינהלי עדיין יש מה לעשות- לא סוף פסוק!

  מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון18/11/222727 צפיות
  הרפורמה בתכנון, רישוי ובניה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה לוחות זמנים לתהליכי רישוי שונים עבור רשות הרישוי ומכון הבקרה וזאת במטרה לקצר, לייעל ולפשט הליכי רישוי בניה. לצורך כך וכחלק מתהליך הדיגיטציה של שירותי משרדי הממשלה השונים, בשנת 2016 הושקה מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון המאפשרת הגשת בקשה להיתר בניה באופן מקוון. תהליך הוצאת היתר בניה לא אמור לארוך זמן רב לפי זמני המערכת, אך בפועל פרק הזמן מתארך כתוצאה מהתנהלות לקויה של הועדות ו/או של המבקש. במאמר זה נציג את פרקי הזמן המפורטים בחוק ואת פרקי הזמן המיושמים במציאות עד לקבלת היתר בניה. נציין שהזמן הממוצע היום לקבלת היתר בניה על פי לשכת האדריכלים הוא מעל שנתיים וחצי, הזמנים הרשומים מטה הם הזמנים של משרדים אשר מומחיותם היא הוצאת היתרי בניה. משרד קלינגר בנימין הינו המשרד היעיל ומהיר ביותר בקבלת היתרי בנייה.

  מאת: בנימין קלינגרמו"מ16/11/222490 צפיות
  דירת מגורים בראי העליון שדחה את עתירת רשות המסים פה אחד-פסיקה זו מחזירה עשרות אלפי דירות מגורים בישראל להיכנס לגדר דירת מגורים, על פי הפרשנות של החוק במשך עשרות בשנים, לפיה מבחן העל בחוק מיסוי מקרקעין הוא מבחן השימוש, ולא קיומה של תב״ע מתאימה או רישום בטאבו. העליון (14.11.2022), גם הפעם, אישר את החלטת ועדת הערר ודחה את ערעור המדינה בעניין שטיין (ע״א 1073/20): הסוגייה המרכזית שנדונה האם דירת מגורים המשמשת למגורים, ואולם אין לה היתר מתאים כחוק לשימוש למגורים, חרף שימוש בה למגורים ובידיעת העירייה, האם בעת מכירתה ניתן לקבל בגינה פטור ממס שבח או חישוב לינארי מיטיב במסגרת סעיף 48א(ב2) לחוק?

  מאמרים נוספים בנושא אקטואליה

  מאת: בנימין קלינגראקטואליה25/08/222438 צפיות
  ניתן להגיש תכניות פינוי בינוי ישירות לאישור הוועדה המחוזית גם כשיש הסכמה של פחות מ-100% מהדיירים עו"ד אלעזר במברגר, ראש הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הבהיר לאחרונה כי ניתן להגיש תוכנית פינוי-בינוי ישירות לוועדה המחוזית, ללא צורך בהסכמתה של הוועדה המקומית דבר שיכול לסייע להזיז פרוייקיים תקועים.

  מאת: בנימין קלינגראקטואליה03/05/222297 צפיות
  מי רשאי להגיש בקשה להיתר בניה? הנדסאי בנין, אדריכל, מהנדס , קונסטרוקטור או כולם? בקשות כעורך ראשי להיתר בנייה ובאילו מבנים? פסק דין שהתקבל בימים האחרונים בבית המשפט המחוזי בחיפה מפזר את הערפל ועושה סדר בסוגיה הבוערת. השופטת תמר שרון נתנאל, קבעה כי אדריכלים בלבד יוכלו לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר למבנים של ארבע קומות ומעלה. מהנדסים לעומתם, יהיו רשאים לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר רק כאשר מדובר במבנים פשוטים בשימושים מוגבלים, כשהכוונה היא למבני מגורים, אחסנה ומלאכה בני פחות מארבע קומות.

  מאת: בנימין קלינגראקטואליה16/09/211546 צפיות
  בית המשפט לעניינים מנהליים בראשל"צ הורה לאחרונה לבטל שני כתבי אישום שהוגשו נגד עברייני בנייה, בנימוק שהמדינה התעלמה מתיקון מס' 66 לחוק סדר הדין הפלילי, המאפשר לסגור תיקים "קלים" בהסדר וללא מעורבות בית משפט.

  מאת: בנימין קלינגראקטואליה19/08/211526 צפיות
  מהו רישוי הבנייה? תהליך רישוי הבנייה מלווה את הבונה משלבי תכנון הבנייה ועד לסיום הבנייה. התהליך מתבצע מול הועדה המקומית לתכנון ובנייה. ועדות לתכנון ובנייה נמצאות בפריסה ארצית, לכל ישוב ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אליה הוא שייך. לרשימת הועדות והיישובים לחץ כאן תהליך רישוי הבנייה מרכב מ 5 אבני דרך מרכזיות: התקשרות עם עורך בקשה - קבלת מידע להיתר- תכנון - קבלת היתר בנייה - מהלך הביצוע האם תמיד צריך לבצע את כל תהליך הרישוי? לרוב עבודות הבנייה יש לבצע את כל תהליך הרישוי ולקבל היתר בנייה, המהווה אישור מהוועדה המקומית לכך שתכנון הבניין תואם לתוכניות המאושרות ולדרישות הוועדה. ישנן מספר עבודות בנייה שמצריכות דיווח בלבד - פטור מהיתר. גם בפטור מהיתר הבנייה חייבת להיות בהתאם לדרישות הועדה המקומית והתוכניות המאושרות.

  מאת: בנימין קלינגראקטואליה01/06/211334 צפיות
  אז מה זה אגרות בניה והיטלי פיתוח? אגרות בניה והיטלי פיתוח, הינם תשלומי חובה המוטלים על ידי רשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב, לשם מימון התקנתם ורכישתם של תשתיות ציבוריות בתחומן המוניציפלי כגון: כבישים ומדרכות, תיעול, ביוב וצנרת מים. אגרות בניה והיטלי פיתוח אלו נדרש לשלם מי שהוא בעלים של קרקע ו/או מי שמבקש לבנות על קרקע ו/או בעלים המעוניין להוסיף בניה למבנה קיים. לצורך גביית אגרות בניה והיטלי פיתוח יש צורך בהתקיימותן של עילות (“אירועי מס”) המצויות ברוב חוקי העזר ובכללי דמי ההקמה, אשר במועד התממשות

  מאת: אברהם פכטראקטואליה26/05/211187 צפיות
  איפה ההסברה הישראלית – ישנה, מנמנמת, מגמגמת ובעיקר מפגרת בזמן אמת. למה אין בישראל – שר הסברה? אם יש מקום לשר מים- יש בוודאות מקום לשר הסברה במשרה מלאה. אבל משחקי אגו – מאבק בין משרד החוץ ומשרד ראש הממשלה – מונעים זה שנים מינוי חיוני של שר הסברה בארץ, אך בעיקר בחו"ל, במיוחד בימים אלה של אנטישמיות מתגברת.

  מאת: אברהם פכטראקטואליה11/05/211024 צפיות
  "הר הבית בידינו" – קריאתו ההיסטורית של מוטה גור עם כיבוש העיר העתיקה והר הבית, והנפת דגל ישראל, היה אירוע היסטורי, שבמשך השנים לצערנו נמוג בערפל הפוליטי השגוי, שאת פירותיו משלמים היום. הקרב על ירושלמים – אינו קשור כלל לפרובוקציה של בן-גביר שֵׁייח גָ'רַאח, ולא ליום ירושלים או מצעד הדגלים, שעובר או מתחיל בשער שכם.

   
   
   

  כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
  השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

  christian louboutin replica