חפש מאמרים:
שלום אורח
18.05.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מידע חיוני בשלב הגשת בקשה להיתר בניה

מאת: בנימין קלינגראקטואליה22/01/2022505 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
שאלות ותשובות בנושא רישוי הבניה
מידע להיתר

על פי התקנות, הליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר.
תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי העבודה המבוקשת, מבחינה מרחבית: התוכניות אשר חלות על המקום, זכויות הבנייה, השימושים המותרים, הגבלות הבנייה, ומידע על התשתיות. כמו כן, יוצגו בו כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי עד שלב תעודת הגמר.

 

מינהל ההנדסה מטפל בבקשות למידע להיתר המוגשות דרך אתר מינהל התכנון. באתר זה תוכלו לקבל מידע על הסטטוס של הטיפול בבקשה ועל המועד המדויק לסיום כל שלב בתהליך.

לפי תקנות הרישוי 2016, הליך הרישוי יטופל בידי עורך בקשה בלבד מתחילת שלב המידע להיתר ועד קבלת תעודת גמר.

זמן הטיפול בבקשה למידע הינו 30 ימי עבודה.

 

דגשים להגשת בקשה למידע להיתר

 

על פי תקנות הרישוי, לבקשה למידע חובה לצרף:

 • מפת מדידה, על פי תקנות המדידות (2016) מעודכנת לשנה האחרונה.
 • קובץ תצלומי המקרקעין מכל החזיתות, בציון מועד הצילום. חשוב שהתמונות יהיו עדכניות סמוך להגשת הבקשה למידע, ויצוין מיקומן בנכס לעומת הרחוב או רוחות השמים.
 • שובר תשלום אגרת מידע.

כדי להימנע מהחזרת הבקשה להבהרות נוספות, הנכם מתבקשים לצרף את המסמכים הבאים כדי להבהיר את בקשתכם:

 1. בבקשות לתוספת בנייה/שינויים, סכמה המראה את מיקום התוספת המבוקשת ביחס לבניין והמגרש. בבקשה לתוספת בנייה ושינויים, יש לתאר את קומת הקרקע: מלאה/בנויה חלקית/מפולשת.
 2. מקום בו נדרשים בתוכנית הכנה ואישור תוכנית עיצוב/תוכנית בינוי כתנאי להיתר, אישור תוכנית בינוי יהיה תנאי להגשת תיק מידע.
 3. כאשר העבודה נדרשת לחניה, על פי תקנות החניה, הצגת סוג הפתרון המוצע. בבקשה לחניה פיזית יש לבחור בשדה המתאים בפנייה "בקשה לשינוי הסדר תנועה".
 4. בבקשות לבנייה חדשה יש לציין אם הבנייה המבוקשת הינה בקיר משותף ובאיזה צד.
 5. בבקשות לשימוש חורג בקומת מרתף/קומת קרקע: חתך דרך המקום עד מפלס הקרקע שמעבר לגבול המגרש, לרבות סימון קווי גובה ומפלס 0.0+. ביתר הבקשות לשימוש חורג יש לציין את הקומה, מיקום בקומה, ושטח.
 6. ככלל, אין לבחור את מסלול "אחר", הואיל ואין שאלות מנחות במסלול זה. במקרים חריגים, אם בחרתם במסלול זה, יש לצרף סכמת המתארת את הבקשה בנוסף לתיאור מילולי, ככל שניתן. 

 

תשלום אגרת מידע להיתר בעת הגשת בקשה לקבלת המידע להיתר, כתנאי לקליטתה, יש לצרף את שובר התשלום (המתקבל בדואר האלקטרוני לאחר מילוי פרטים במערכת) ואת אישור תשלום האגרה.
נכון לתאריך 01.07.2020 סכום האגרה עבור מסירת מידע על קרקע לכל חלקה הינו 194 ₪.
עלות מסירת מידע על קרקע עבור שתי חלקות צמודות (שאינם מהווים מגרש על פי תכנית מאושרת) הינו 312 ₪, ועבור כל חלקה צמודה מהחלקה השלישית ואילך הינו 97 ₪.
הליך התשלום מתחיל מהפקת שובר עבור בקשת מידע להיתר, בו יש למלא את פרטי עורך הבקשה, פרטי מבקש הבקשה, כתובת הבקשה ומהות הבקשה. אישור להנפקת השובר יישלח לעורך הבקשה למידע ולמבקש המידע בדוא"ל. באפשרותכם להדפיס את השובר ולהמשיך בהליך תשלום האגרה במהלך תקופת התוקף של השובר באתר העירייה > תושבים > תשלומים > בקשת מידע להיתר בנייה.
בבחירת האפשרות "תשלום שובר" תועברו לדף שבו תידרשו להזין את פרטי האשראי, ובסיום ההליך תועברו לאישור תשלום.

 


הנחיות אזוריות נוספות

 

 1. בבקשות לבנייה בשכונת התקווה, נסח טאבו מעודכן.
 2. בבקשות לתוספת בנייה/בנייה חדשה בשכונת פלורנטין, יש לציין על גבי מפת המדידה לפחות שתי מידות רוחב הגובלות במגרש המבוקש לבנייה.
 3. בקשה לאיחוד חלקות בתחום תוכניות ברובע 3 (תוכנית 3616א) ורובע 4 (תוכנית 3729א) תיבחן במסגרת הגשת תיק מידע לכל אחת מהחלקות המבקשות איחוד. הקריטריונים לאיחוד חלקות המפורטים במסמך "קריטריונים לבחינת בקשות לאיחוד חלקות או לבניה בקיר משותף רובעים 3, 4.


הנחיות נוספות להגשת בקשה למידע - הכוללת בקשה לתמריצים מכוח תמ"א 38

במידה שהבניין המבוקש עומד בקריטריונים לקבלת תמריצים מכוח תמ"א 38 ובאזור המבוקש לבנייה אושרו תוכניות חדשות המגדילות את זכויות הבנייה, בקשה לתוספת הבנייה יש לרשום במסלול של תמ"א 38. 

תמ"א 38 קובעת תמריצים שהם לא רק שטחים וקומות, אלה גם הקטנת מרווחים לבנייה מחוץ לקווי בניין. עם זאת, בהבלטת המרפסות צריך להתייחס לקווי בניין המותרים לפי תוכנית חלה על המקום ולא לקווי הבנייה המוקטנים.


בהיעדר היתר בנייה בתיק בניין, ככלל, נטל הראיה להוכיח כי המבנה נבנה כדין מונה על המבקש, למעט בבניינים שנבנו לפני קום המדינה, לגביהם קמה חזקה שהבניינים נבנו כדין. חזקה זו ניתנה לסתירה על פי ראיות ממשיות. ההכרעה בבקשות תהא בכל מקרה לגופו ונוכח נסיבותיו.

 • לגבי מבנים שנבנו לפני קום המדינה - נדרש לצרף למסמכי הבקשה למידע את המסמכים הבאים:
  א. תצלום אוויר המעיד על קיומו של המבנה לפני קום המדינה או בסמיכות לקום המדינה. תצלום האוויר יאושר על ידי מומחה לפענוח תצלומי אוויר.
  ב. חוות דעת של מודד מוסמך, המתייחסת להיקף המבנה כפי שמופיע בתצלום האוויר וכוללת השוואה בין קונטור המבנה בתצלום האוויר לבין קונטור המבנה הקיים, לשיטת המבקש.
 • לגבי מבנים שנבנו לאחר קום המדינה - נדרש לצרף למסמכי הבקשה למידע את המסמכים הבאים:
  א. תצלום אוויר המעיד על קיומו של המבנה הן סמוך להקמתו והן סמוך להגשת הבקשה למידע. תצלומי האוויר יאושרו על ידי מומחה לפענוח תצלומי אוויר.
  ב. כל המסמכים מתיק הבניין העירוני, המעידים הן כי המבנה נבנה כדין, הן בכל הנוגע לשימוש שנעשה בו והן בנוגע למועד הקמתו.
  ג. חוות דעת מקצועית מטעם עורך הבקשה בהתאם לבדיקה שערך, שהבניין תואם את התוכנית שחלה על המקום בעת הקמתו, לרבות פירוט ממצאי הבדיקה.

  מידע
  מהו תוקף תיק המידע?

  תוקף תיק מידע שנתיים מיום שנשלח למבקש.

  האם יש צורך בתיק מידע חדש אם בבקשה להיתר מבוקש שינוי מהותי כגון שינוי שימוש / תוספת שטח?

  כעקרון אין הכרח לזהות מלאה בין הבקשה להיתר לבין הבקשה למידע, יחד עם זאת במקרה בו מדובר בשינוי מהותי הוועדה רשאית לדרוש תיק מידע חדש.

  האם ניתן להפיק תיק מידע אחד לבית דו-משפחתי על חלקה אחת כאשר מדובר באותו עורך בקשה?

  כן.

  ערכת רישוי זמין מאפשרת הגשת בקשה להיתר עם מידע שהופק על ידי עורכי בקשה אחרים.
  בעת פתיחת בקשה חדשה להיתר, בשלב בחירת המידע להיתר, יש לבחור ב"מידע להיתר שהופק במערכת רישוי זמין"
  בשלב הבא יש לבחור ב"שיוך מידע להיתר של עורך אחר"

  יש להקליד את מספר המידע להיתר עליו מבקשים להסתמך. 
  מידע זה יתקבל ממבקש המידע.

   

   

  מהם מבנים חודרי קרקע?

  כל מבנה או עבודה הכוללים בניה, יסודות או חפירה בתת הקרקע.

  מה ההבדל בין מידע תכנוני למידע להיתר?

  מידע תכנוני לפי סעיף  119(א) לחוק התכנון והבנייה - חובת מסירת מידע (תיקון מס' 26) תשמ"ח 1988, מידע שמפורסם באתרי ועדות.  
  בקשה למידע להיתר עפ"י סעיף 145(א1) לחוק התכנון והבנייה ותקנה חלק ב' סימן א', מהווה שלב בתהליכי הרישוי. 
  מידע להיתר, שונה בתוכנו ומהותו מהמידע תכנוני שבסעיף 119(א).

  האם ניתן לעשות שימוש נוסף באותו תיק מידע?

  כן, ניתן להשתמש בו כל עוד תיק המידע בתוקף.

  באלו תנאים ניתן לבקש פטור ממפת מדידה?

  בהתאם לתקנה 13א בתקנות רישוי הבניה 2016.

  כאשר ניתן פטור במידע ממפת מדידה, האם נדרש לבקש פטור נוסף למפת מדידה בבקשה להיתר?

  לא, פטור ממפת מדידה שניתן למידע להיתר תקף גם לבקשה להיתר.

  מהו תוקף מפת מדידה?תכנית ראשית
  הוועדה לא מסכימה לקלוט תוכנית שאינה בקובץ אחד, מה לעשות?

  אין לוועדה סמכות לסרב לקלוט תכנית ראשית המפוצלת למספר קבצים. יש למספר את הקבצים כך שבוועדה יוכלו לשייך את הקבצים למספר הבקשה להיתר.

  מהן ההנחיות לגבי הכנת התכנית הראשית?

  בהתאם לפרק ה'תוספת' המופיע בסוף תקנות רישוי הבניה 2016..

  מהם הדגשים להכנת התכנית הראשית לצורך השוואת גרסאות?

  לצורך השוואת גרסאות, יש לדאוג לכך שמיקום הגיליון וגודלו יהיה זהה בכל הגשה חוזרת של הבקשה. לפיכך, מומלץ להשאיר מקום ריק בסוף הגיליון, ובמידת הצורך להוסיף שרטוטים במקום זה, מבלי לערוך מחדש את הגיליון. 
  אין לשנות את מיקום התכניות והחתכים כפי שהוזנו בהגשה הראשונית. 

  החלטת ועדה
  האם ניתן לדרוש לצרף מינוי אחראי לביקורת כתנאי לקליטת בקשה להיתר בניה?

  לא, אין לחייב מינוי אחראי ביקורת כתנאי להיתר או לקליטה. כמו כן, אין לחייב את עורך הבקשה למלא את תפקיד אחראי ביקורת.

  האם ניתן לא לשבץ לדיון בקשה להיתר בגלל שאין דו"ח פיקוח?

  לא, יש לפעול בהתאם לתקנה 44 – תקנות רישוי הבנייה 2016.

  בקשה במסלול הקלה נמצאת בשלב תיקונים שלאחר החלטת ועדה. אם הוועדה לא מגיבה – מה קורה לבקשה?

  בחוסר מענה הבקשה חוזרת לעורך הבקשה שיכול להגיש בקשה זו מחדש, על ידי לחיצה על כפתור "הגשת הבקשה מחדש".

  בקרת תכן
  כמה זמן יש להגשת בקרת תכן?

  ניתן להגיש כל עוד החלטת הועדה בתוקף, שנתיים עפ"י התקנות.

  האם אישור היחידה הסביבתית לנספחים שהם מבקשים במידע [לדוגמא: אוורור מרתפים, אקוסטיקה] הוא תנאי להגשת בקשה או לתכן?

  היחידה הסביבתית מהווה גורם פנימי ברשות המקומית ואינה גורם מאשר. לפיכך אין לדרוש את אישורה בשום שלב. במידת הצורך יש להגיש את הנספחים שנדרשו בתיק המידע לוועדה המקומית לבקרה מרחבית/תכן והיחידה הסביבתית תערוך את הבדיקה כחלק מבקרת הוועדה המקומית.

  אגרות ותשלומים
  בקשה שהופק לה היתר בטעות ללא ביצוע תשלום אגרות, האם ניתן לגבות גם לאחר הפקת היתר?

  ניתן לגבות אגרות גם לאחר הפקת ההיתר.

  מה יקרה אם לא מזינים תשלומים ואגרות במערכת רישוי זמין?

  הבקשה תעבור שלב להפקת היתר.

  מהו תוקף אגרת המידע?

  90 ימים ממועד תשלום האגרה

  חתימות
  האם על התכנית הראשית המוגשת לוועדה צריכות להופיע כל החתימות: מבקשים, עורך בקשה, מתכנן שלד ובעל זכות בנכס?

  חתימות אינן צריכות להופיע על גבי התכנית הראשית. חתימת עורך הבקשה אינה נדרשת כלל וחתימות בעלי עניין אחרים (כגון מבקשים ועורכי משנה) מוגשות על גבי תצהירים המוזנים במערכת רישוי זמין.

  כיצד ניתן לחתום דיגטאלית ומה המשמעות המשפטית של חתימה זו?
  • למידע בנושא חתימות דיגיטליות ברשות התקשוב הממשלתי
  • להסבר על החתימה באתר משרד המשפטים
  בעלי תפקידים
  האם מהנדס הרשום במדור ניהול בניה יכול להגיש בקשת מידע להיתר?

  בכל שאלה לגבי ייחוד פעולות יש לפנות לרשם המהנדסים והאדריכלים במשרד העבודה.

  האם ניתן להחליף מהנדס שלד במערכת רישוי זמין בשלב בקרת התכן?

  ניתן להחליף פרטים בבקשה להיתר (כולל מהנדס שלד) כל עוד לא הושלם שלב התכן.

  האם ניתן לשנות שמות עורכי בקשה באמצע תהליך הרישוי?

  בהתאם לתקנה 112 בתקנות רישוי הבניה 2016 ניתן להחליף את עורך הבקשה. יחד עם זאת מערכת רישוי זמין עדיין לא תומכת באפשרות זו ולכן נדרש לפתוח בקשה חדשה עם פרטי עורך הבקשה החדשים. 

  מה ההבדל בין עורך ראשי לעורך משנה?

  עורך ראשי הוא עורך הבקשה.
  עורכי משנה הם יועצים בתחומים שונים כגון: אינסטלציה, חשמל ועוד, כל אחד בתחום אחריותו והתיאום בינהם.

  שלב ההיתר
  האם מותר לדרוש הגשת תצהירים ונספחים כתנאי להגשת בקשה להיתר, והאם מותר לדרוש גם את אישורם כתנאי לקליטה?בקשה להיתר שנדחתה על ידי הוועדה בגלל מסלול לא מתאים, האם ניתן בבקשה החדשה להישאר עם אותו מספר בקשה ברישוי זמין?

  לא, בשינוי מסלול ההיתר יש לפתוח בקשה חדשה, והבקשה תקבל מספר חדש.

  האם ניתן לסגור בקשה ברישוי מקוצר?

  כן. במערכת קיימים 5 ימים נוספים לאחר 5 הימים להפקת היתר, שבהם יש אפשרות לוועדה לסגור את הבקשה. רק אם הוועדה לא פועלת לסגירת הבקשה ב-5 הימים הנוספים האלה, יופק היתר אוטומטי.

  מה קורה בכל אחד מהמסלולים אם לא מספיקים לבדוק תנאים מוקדמים?

  בכל מסלולי הרישוי, בחוסר מענה לתנאים מוקדמים (בבקשה למידע ובבקשה להיתר), יראו את הבקשה כאילו נקלטה.
  רק בחוסר מענה בתנאים מוקדמים להפקת נוסח פרסום, הבקשה תחזור לעורך הבקשה שיכול להגיש שוב לשלב זה.

  עורך הבקשה מעוניין להגישה בשנית עם שינויים קלים - האם עורך הבקשה חייב לפתוח בקשה חדשה לגמרי עם מספר חדש במערכת רישוי זמין, או שיש דרך אחרת?

  יש כפתור "לחץ להגשת הבקשה מחדש" למצבים כאלה, שבהם מסמכי הבקשה נטענים מחדש, מבלי שעורך הבקשה צריך לטרוח שוב. הבקשה תקבל את אותו מספר בקשה קודם בצירוף מספר מהדורה חדש.

  תוקף היתר
  במצב בו תוקף ההיתר הסתיים בזמן הבנייה, האם צריך חידוש תוקף?מבוקש חידוש היתר / הארכת תוקף, כיצד מתבצע התהליך מול הוועדה ברישוי זמין?נושאים טכניים
  למי פונים על מנת לפתוח הרשאות חדשות במערכת רישוי זמין?האם יש אפשרות להתחקות במערכת רישוי זמין מי ניתב למי את הבקשה ובאיזה שלב?

  לא.

  באילו שלבים עורכי הבקשה מקבלים מיילים?
  • בעת מעבר משלב לשלב בבקשה (לדוגמה: משלב תנאים מוקדמים לשלב הזנת מידע תכנוני)
  • דחיית בקשה
  • אישור שלב בבקשה
  • קבלת תיק מידע

   

   
       
       
       
     
   
  אודות כותב המאמר:

  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
  בית שמאי 7, רמת גן
  טל': 3888813 - 052
  פקס: 6990134 - 03
  דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

  |  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

   
       
     
   

  מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

  מאת: בנימין קלינגראקטואליה03/05/2275 צפיות
  מי רשאי להגיש בקשה להיתר בניה? הנדסאי בנין, אדריכל, מהנדס , קונסטרוקטור או כולם? בקשות כעורך ראשי להיתר בנייה ובאילו מבנים? פסק דין שהתקבל בימים האחרונים בבית המשפט המחוזי בחיפה מפזר את הערפל ועושה סדר בסוגיה הבוערת. השופטת תמר שרון נתנאל, קבעה כי אדריכלים בלבד יוכלו לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר למבנים של ארבע קומות ומעלה. מהנדסים לעומתם, יהיו רשאים לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר רק כאשר מדובר במבנים פשוטים בשימושים מוגבלים, כשהכוונה היא למבני מגורים, אחסנה ומלאכה בני פחות מארבע קומות.

  מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי02/05/2267 צפיות
  השקעה בקרקע חקלאית היא נושא שמעניין אנשים רבים וניתן לדון בו בהרבה מאוד אספקטים. קיימים היבטים רבים שצריך לבדוק לבחינת כדאיות השקעה בקרקע כזו ובמאמר זה נתמקד באחד הקריטריונים המרכזיים. ראשית, כשבאים להשקיע בקרקע חקלאית, חשוב לזכור את המובן מאליו, כי מדובר בהשקעה ספקולטיבית בהגדרה. קיים בה סיכון וגם המשקיע צריך להביא בחשבון שהרבה פעמים טווח השקעה עד להפקת תשואה ראוייה הוא ארוך יחסית – הוא לא טווח קצר! לרוב שינוי יעוד לא יתרחש בתוך שנים בודדות. אין בעובדה הזו בכדי לפסול את ההשקעה כקרקע כזו, אבל חשוב לזכור את הדבר.

  מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי02/05/2267 צפיות
  אז מה זה ארנונה ? ארנונה זה מס שמוטל מכוח חוק בכל שנה והוא מורכב לכאורה ממשוואה מאוד פשוטה: "שטח הנכס" כפול "תעריף לכל מ"ר" – המכפלה של שניהם יוצרת בעצם את החיוב השנתי. אבל למען האמת, זה לא כל כך פשוט, וכפי שנציג כאן, הנתונים של "שטח" ו"תעריף" מצריכים בדיקה דקדקנית ועשויים להתפרש במספר אופנים. וכל שינוי קטן במשוואה הזאת יכול להביא להפחתה של עשרות אחוזים בחיוב הארנונה!

  מאת: בנימין קלינגראדריכלות09/04/22139 צפיות
  הודבק לך צו הריסה מינהלי על הנכס ואולי מצאת אותו זרוק בחצר. אסכם כאן מה שחשוב לדעת על צו הריסה מנהליוהכי חשוב זכרו שעליכם לפעול מהר בכדי לנסות לעקבו או לבטלו. לנו במשרד בנימין קלינגר נסיון מוכח של שנים בנושאי הסדרת עברות בניה וביטול צווי הריסה. צו הריסה מנהלי הוא אחד מהצעדים הקיצוניים ביותר שנוקטת רשות מקומית כלפי תושביה. צו כזה כולל בתוכו לוח זמנים צפוף במיוחד, ועל כן חשוב לפעול כנגדו במהירות האפשרית,תוך מקצועיות ומומחיות, כי הזמן לרעתכם. דרוש יידע נסיון ויצירתיות בהרבה מקרים. מהו צו הריסה מנהלי? ככלל, צו הריסה הוא הוראה של אחד מגופי השלטון להרוס מבנה. צו הריסה מנהלי הוא הוראה כזאת שניתנת על ידי וועדת התכנון והבנייה המקומית, מהנדס הוועדה, או ראש יחידת האכיפה, מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבנייה).

  מאת: בנימין קלינגרעיצוב פנים09/04/22133 צפיות
  עיריית תל אביב – יפו חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 מינהל ההנדסה 1 'עמ 22-0283 פרוטוקול החלטות רשות רישוי דיין משה 151 בצרון 34 בקשה מספר: 0283-22 גוש: 6150 חלקה: 392 תאריך בקשה: 2022/02/20 שכונה: ביצרון ורמת ישראל תיק בניין: 151-0758 סיווג: מסלול מקוצר/הוספת מרחב מוגן דירתי בקשת מידע: 201900843 שטח: 1766 מ"ר תא' מסירת מידע: 2019/06/12 מבקש הבקשה: דווידוביץ אמיר בצרון 34 , תל אביב - יפו 6789481 שיר דווידוביץ אוראל בצרון 34 , תל אביב - יפו 6789481 עורך הבקשה: פרמן אריאל שדה יצחק 57ב, תל אביב - יפו 6706630 תוכן הבקשה ע"י עורך הבקשה

  מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי04/04/22183 צפיות
  תוספות שונות למבנה קיים או שינויים במבנה. התוספות יכולות להיות מכח תכניות הרחבות במקומות שונים ברחבי העיר, ניצול זכויות בנייה שלא מוצו בהיתרים קודמים או מכוח תכניות או תקנות חדשות שאושרו לאחר הקמת הבניין.

  מאת: בנימין קלינגראינטרנט - כללי04/04/22154 צפיות
  הצהרת נגישות אנו בקלינגר רישוי עסקים והתרי בניה רואים חשיבות עליונה בסיוע והנגשת אתר האינטרנט שלה לאנשים עם מוגבלויות, ובכך לאפשר למרבית האוכלוסייה לגלוש בקלות ובנוחות ולהנות מהאתר המושקע. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות שיביאו לכך שאדם עם מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל הלקוחות, באופן עצמאי ושוויוני.

  מאמרים נוספים בנושא אקטואליה

  מאת: בנימין קלינגראקטואליה03/05/2275 צפיות
  מי רשאי להגיש בקשה להיתר בניה? הנדסאי בנין, אדריכל, מהנדס , קונסטרוקטור או כולם? בקשות כעורך ראשי להיתר בנייה ובאילו מבנים? פסק דין שהתקבל בימים האחרונים בבית המשפט המחוזי בחיפה מפזר את הערפל ועושה סדר בסוגיה הבוערת. השופטת תמר שרון נתנאל, קבעה כי אדריכלים בלבד יוכלו לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר למבנים של ארבע קומות ומעלה. מהנדסים לעומתם, יהיו רשאים לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר רק כאשר מדובר במבנים פשוטים בשימושים מוגבלים, כשהכוונה היא למבני מגורים, אחסנה ומלאכה בני פחות מארבע קומות.

  מאת: בנימין קלינגראקטואליה16/09/21836 צפיות
  בית המשפט לעניינים מנהליים בראשל"צ הורה לאחרונה לבטל שני כתבי אישום שהוגשו נגד עברייני בנייה, בנימוק שהמדינה התעלמה מתיקון מס' 66 לחוק סדר הדין הפלילי, המאפשר לסגור תיקים "קלים" בהסדר וללא מעורבות בית משפט.

  מאת: בנימין קלינגראקטואליה19/08/21998 צפיות
  מהו רישוי הבנייה? תהליך רישוי הבנייה מלווה את הבונה משלבי תכנון הבנייה ועד לסיום הבנייה. התהליך מתבצע מול הועדה המקומית לתכנון ובנייה. ועדות לתכנון ובנייה נמצאות בפריסה ארצית, לכל ישוב ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אליה הוא שייך. לרשימת הועדות והיישובים לחץ כאן תהליך רישוי הבנייה מרכב מ 5 אבני דרך מרכזיות: התקשרות עם עורך בקשה - קבלת מידע להיתר- תכנון - קבלת היתר בנייה - מהלך הביצוע האם תמיד צריך לבצע את כל תהליך הרישוי? לרוב עבודות הבנייה יש לבצע את כל תהליך הרישוי ולקבל היתר בנייה, המהווה אישור מהוועדה המקומית לכך שתכנון הבניין תואם לתוכניות המאושרות ולדרישות הוועדה. ישנן מספר עבודות בנייה שמצריכות דיווח בלבד - פטור מהיתר. גם בפטור מהיתר הבנייה חייבת להיות בהתאם לדרישות הועדה המקומית והתוכניות המאושרות.

  מאת: בנימין קלינגראקטואליה01/06/21891 צפיות
  אז מה זה אגרות בניה והיטלי פיתוח? אגרות בניה והיטלי פיתוח, הינם תשלומי חובה המוטלים על ידי רשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב, לשם מימון התקנתם ורכישתם של תשתיות ציבוריות בתחומן המוניציפלי כגון: כבישים ומדרכות, תיעול, ביוב וצנרת מים. אגרות בניה והיטלי פיתוח אלו נדרש לשלם מי שהוא בעלים של קרקע ו/או מי שמבקש לבנות על קרקע ו/או בעלים המעוניין להוסיף בניה למבנה קיים. לצורך גביית אגרות בניה והיטלי פיתוח יש צורך בהתקיימותן של עילות (“אירועי מס”) המצויות ברוב חוקי העזר ובכללי דמי ההקמה, אשר במועד התממשות

  מאת: אברהם פכטראקטואליה26/05/21759 צפיות
  איפה ההסברה הישראלית – ישנה, מנמנמת, מגמגמת ובעיקר מפגרת בזמן אמת. למה אין בישראל – שר הסברה? אם יש מקום לשר מים- יש בוודאות מקום לשר הסברה במשרה מלאה. אבל משחקי אגו – מאבק בין משרד החוץ ומשרד ראש הממשלה – מונעים זה שנים מינוי חיוני של שר הסברה בארץ, אך בעיקר בחו"ל, במיוחד בימים אלה של אנטישמיות מתגברת.

  מאת: אברהם פכטראקטואליה11/05/21667 צפיות
  "הר הבית בידינו" – קריאתו ההיסטורית של מוטה גור עם כיבוש העיר העתיקה והר הבית, והנפת דגל ישראל, היה אירוע היסטורי, שבמשך השנים לצערנו נמוג בערפל הפוליטי השגוי, שאת פירותיו משלמים היום. הקרב על ירושלמים – אינו קשור כלל לפרובוקציה של בן-גביר שֵׁייח גָ'רַאח, ולא ליום ירושלים או מצעד הדגלים, שעובר או מתחיל בשער שכם.

  מאת: אברהם פכטראקטואליה01/03/21772 צפיות
  30 יום לבחירות – הרצים נכנסים לאצטדיון לסיבוב הסופי ואחריו סיבוב נצחון למנצח שיר מזמור. ההצהרות ההבטחות עולות דרגה ומקבלות שדרוג משמעותי ונשמעות אמינות כמו עוגת תפוחים, ללא תפוחים אלא גלעינים. אילו הייתי צריך – לבחור אמצעי בידור לקורונה ולסגרים, הייתי בוחר בהופעות הפוליטיקאים כמו לפיד, בנט, וגנץ כתופעות סטנד-אפ מוצלחות ביותר.

   
   
   

  כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
  השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

  christian louboutin replica