חפש מאמרים:
שלום אורח
13.06.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

 

אבי ירדני מאמרים אחרונים של הכותב

 
   
   
 
צור קשר: צור קשר

 
     
 
 
   
  מאמרים אחרונים מאת אבי ירדני  
 

דין המהפך בחררה - האם חל גם על מציאה ומתנה או רק על מכר ומקח?

מאת: אבי ירדניתורת המשפט20/07/098730 צפיות
דין המהפך בחררה שייך לתחום המציאה והמתנה, במקרים בהם צד ג לא יכול להשיג חררה אחרת במקום אחר או שהוא יכול להשיגה בהפסד מרובה. נושא זה היה מושא לויכוח נוקב בין רש"י לר"ת. לדעת רש"י דין זה חל גם על מציאה ומתנה ולעומתו ר"ת (בתוס' ד"ה עני המהפך) הוכיח מהסוגיה בב"מ י, א שדין זה חל רק על מכר ומקח, מכיוון שהחיים הם מלחמת קיום מתמדת בין אדם לחברו ומלחמת קיום זו לגיטימית "כל הזריז לקדום ולזכות בה מותר" (רא"ש קידושין נט א סי ב).
למאמר המלא...

האם מפגש בין אופניים לטרקטור יוגדר כתאונת דרכים?

מאת: אבי ירדנינזיקין20/07/091540 צפיות
השאלה הראשונה שעומדת להכרעה, היא האם המפגש בין האופניים לטרקטור יוגדר כת"ד? ראשית נבדוק אם המקרה נופל להגדרה הבסיסית, ע"מ שהמקרה יוכר כת"ד, צריך להוכיח שהתקיים מאורע שבו נגרם לראובן ולנהג נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה (ס' 1 לפלת"ד), רק שימוש טבעי לרכב מעצם מהותו וייעודו, ושקשור ברכב במובן הרגיל שלו וע"פ כללי ההגיון והשכל הישר, יכול להיחשב ת"ד (עוזר).
למאמר המלא...

קשר סיבתי ובעיית העמימות הראייתית - בדיקת הזיקה והשלכות על דיני הנזיקין

מאת: אבי ירדנינזיקין20/07/092302 צפיות
קש"ס בודק אם יש זיקה מספקת בין האשמת הנתבע לנזק שנגרם, מבחנו, קבוע בס' 64 לפקודת הנזיקין, ולפיו ייחשב נתבע כגורם לנזק אם הוא "הסיבה או 1 הסיבות לנזק". אם התובע יוכיח קש"ס עובדתי ומשפטי, בין התנהגותו המעוולת של הנתבע כלפיו ובין הנזק, ע"פ מאזן ההסתברות, קרי מעל 50 אחוזי סיכוי שהנתבע הגורם לנזק, אזי, יפוצה בגין מלוא הנזק, אך אם יוכיח התנהגות עוולתית, אך לא יוכיח, ע"פ מאזן ההסתברות, קש"ס בין התנהגותו לנזק, לא יפוצה (אבו סעדה). גישת ה"הכול או לא כלום" מעוררת קושי כשאין ודאות באשר לתהליך גרימת הנזק בפ
למאמר המלא...

שאלות השפיטות וזכות העמידה במשפט המנהלי - דיון מעמיק על סוגיות הנוגעות למבחני הסף

מאת: אבי ירדניחוק ומנהל20/07/092715 צפיות
שאלות השפיטות וזכות העמידה, אינם מופיעים בחוק אלא מהווים הלכות שיפוטית המבוססות, על ס' 15(ג),(ד) לח"י השפיטה ועל הלכות שהתפתחו מפסדי"ם, הם בבחינת כללי סף מקדמיים שיש לעמוד בהם כדי שבג"צ או ביהמ"ש מנהליים יושיט סעד לעותר, ראשית עלינו להבחין בין שתי הסוגיות: הראשונה היא שאלת זכות העמידה של עותר (שאלת ה"מי"), שבגינה נשאל, האם העותר, מתאים להגיש את העתירה?, סוגיה נפרדת היא שאלת השפיטות (שאלת ה"מה"), שבגינה נשאל, האם ביהמ"ש עשוי לדון לגופו של עניין בסוגיה שלפניו?
למאמר המלא...

החזקת רכוש גנוב - השוואה בין המשפט האמריקאי, האנגלי והישראלי

מאת: אבי ירדניפלילי20/07/093362 צפיות
הנושא אותו התבקשתי להציג הוא "החזקת רכוש גנוב", יש לומר כי עבירה זו היא חלק מהרכיב ההתנהגותי ביסוד העובדתי של העבירה במשפט הפלילי. נושא זה הינו נושא בעייתי מבחינה משפטית מכיוון שלא ברור מה מעמדו המשפטי של המחזיק ברכוש גנוב, מצד אחד נראה שמעמדו דומה לאדם שגנב את הסחורה עצמה וכי הוא מהווה מעיין שלב נוסף בעבירת הגניבה עצמה, ומנגד נראה כי מעמדו שונה לגמרי כי הרי הוא לא ביצע את האקט של הגנבה.
למאמר המלא...

החלת המשפט הציבורי על חברות ממשלתיות

מאת: אבי ירדנידיני תאגידים16/01/092171 צפיות
בהצעות החוק חשבו להכליל את חובת השוויון. סעיפים אלה הושמטו. אין חובה מפורשת לפעול בשוויון אבל ס' 4 אומר שהממשלה רשאית להחיל את המשפט הציבורי על סוג מסוים של חברות ממשלתיות ומזה אפשר לקרוא הסדר שלילי שכל עוד זה לא קרה המשפט הציבורי אינו חל. הנחה זו מתחזקת כאשר קורים את ס' 2 לחוק החברות הממשלתיות - אלא אם נקבע אחרת דיני התאגידים הרגיל חל על חברה ממשלתית.
למאמר המלא...

המבנה הספרותי של המשנה

מאת: אבי ירדנילימודי דתות14/01/092450 צפיות
מה היתה המגמה שהעמיד רבי יהודה הנשיא בסידור ועריכת המשנה ? א. כינוס ההלכות והדינים וסידורם לפי עניינים כדי שיהיה אפשר להתמצא בקלות . ב. ליצור קודקס של ההלכה העברית שיקבע את ההלכה במחייבת, שלפיה יש לפסוק ולדון. בעיקרון אם מסתכלים ב 6 סדרי המשנה מובאות דעות שונות בנוגע לאותה הלכה, מה שגורם לחשוב שאין רצונו לייצר קודקס, ומצד שני מתוך עיון בכלל מע' ההלכה, ניתן להסיק כי כן כן כוונתו היתה לערוך את המשנה כקודקס משפטי של ההלכה העברית.
למאמר המלא...

מקבץ האינטרסים המוגנים על ידי חוק החוזים הישראל

מאת: אבי ירדנידיני חוזים09/01/092163 צפיות
אינטרס ההשבה (Restitution) - אינטרס של אי עשיית עושר ולא במשפט הוא אינטרס שלא ייתכן שמישהו ייעשה בקנייני תועלת מבלי רשותי. מדובר בערך קנייני שהוא ערך בר הגנה. במקרה זה ישנו גם חוק שלם במערכת המשפט הישראלית - חוק עשיית עושר ולא במשפט. סעיף 1 בחוק זה אומר שאם אדם עשה תועלת על חשבון זולתו (נכס/שירות/טובת הנאה) - שישיב למזכה את הזכייה. במקרה של סיפור זה, הערך הוא השכרה של יומיים.
למאמר המלא...

דו"ח וינוגרד - אבחנה בן הדרג הממונה לדרג הנבחר

מאת: אבי ירדניצבא וביטחון07/01/092107 צפיות
ועדת וינוגרד לא הייתה ועדה ממלכתית, צריך להבין איך יושבת ועדה ובודקת תהליכי קבלת החלטות, כשלים ואח"כ מגיעה למסקנות. כאשר אין אחראיים למצב אנו מנציחים תרבות שלטון לוקה. ללא אחריות אישית, מיניסטריאלית. חייבת להיות אחריות ציבורית של נושאי תפקידים. אולמרט אמר שהוא חש אחריות כבדה יותר מאחר ופרץ נבחר לשר הביטחון. הוועדה מסכמת כי "הרמטכ"ל כשל בכך שלא היה ערוך ומוכן לאירוע הצפוי..."
למאמר המלא...

דפוסי הצבעה בישראל - מבט מעמיק והשוואה לנעשה מעבר לים

מאת: אבי ירדניחברה ומדינה - כללי05/01/097144 צפיות
השיטה הדמוקרטית מתיימרת ושואפת לבטא בצורה הטובה ביותר את דעותיהם של מרבית האזרחים שבמדינה. אידיאל זה בא לידי ביטוי במדינות שונות בצורה שונה עקב הבדלי תרבות, דמוגרפיה, ביטחון וכו' כאשר הביטוי הבולט ביותר בכולן הוא ההצבעה בבחירות, אשר היא לב ליבה של שלטון העם. עם זאת רבים בוחרים להתעלם מזכות זו. בעבודה זו אנסה לבחון מגמות של שינוי בדפוסי הצבעה על מנת לבאר את המגמה היורדת בשיעור ההצבעה בישראל כאשר בחלקה הראשון של העבודה הערוך בחינה של מגמות סקטוריאליות בחברה הישראלית, אשר ניתוחן יכולה לקדם אותנו
למאמר המלא...

 
     
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica