חפש מאמרים:
שלום אורח
11.04.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הקמת חברות בחו"ל - מלטה

הקמת חברה או רישום חברה בחו"ל הינה פתרון רווח לצורך ניהול פעילות עסקית מחוץ לגבולות המדינה. הסיבות לפתיחת חברה בחו"ל כוללות אילוצים גיאופוליטיים, דרישות לעמידה בתקנים, פעילות יצרנית בחו"ל, אחזקת רכוש ונכסים, ניהול פעילות שיווקית ועוד. בחלק מן המקרים, הקמת חברה בחו"ל באה לשרת מיזם אינטרנטי אשר מסיבות שונות לא יכול לקום בישראל לדוגמא: אתר הימורים. בנוסף, רישום חברה בחו"ל, יש בו, בתכנון נכון, כדי להקל על נטל המס, אשר תישא בו החברה ובעלי מניותיה הישראליים. ישנן טריטוריות רבות להקמת חברה בחו"ל, ואחת מן הקרובות שבהן, אשר רצוי ליתן לה תשומת לב מיוחדת בעיקר לעניין פעילות אינטרנט, הקמת אתרי הימורים באינטרנט (קזינו, פוקר, הימורי ספורט וכו') וכו', היא מלטה .

מלטה הצטרפה לאיחוד האירופאי בשנת 2004, ונהנית ממרבית ההטבות אשר נהנות מהן חברות האיחוד. מס החברות המוטל על חברות מקומיות הינו בשיעור של 35% אולם למעט במקרים מיוחדים, חברות אשר להן בעלי מניות זרים (וכן חברות אינטרנטיות, חברות פורקס, אופציות דיגיטליות או בינאריות ומפעילות אתרי הימורים ברשיון), משלמות מס אפקטיבי אשר אינו עולה על 5%-6.25%. על חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות אשר אינם תושבי מלטה, לא מוטל מס. בנוסף, חברת אחזקות מלטזית המחזיקה בחברת בת במדינת איחוד אחרת, זכאית להטבות מס נוספות מכח תקנות המיסוי באיחוד האירופי. בנוסף, מלטה חתומה על מספר רב של אמנות בינלאומיות למניעת כפל מס.

במלטה נהוג משטר מס מורכב מעט, אשר הבנתו ושימוש נכון בו, יכולים להביא לחסכון ניכר בתשלומי המס בגין פעילות עסקית בחו"ל..

בתכנון מס נכון המותאם לאופי פעילות החברה, שיעור המס האפקטיבי, לאחר קבלת החזרי מס מהמדינה, לא יעלה על 6.25% מהכנסתה החייבת של החברה, לאחר שתקבל אישור סטטוס מרשויות המס המקומיות. במצב זה, חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות אשר אינם תושבי האי, איננה כרוכה בתשלום מס נוסף וכן זכאית חברה שכזו להנות מהטבות כל האמנות למניעת כפל מס אשר עליהן חתומה מלטה.

חברה תושבת האי, אשר הינה חברת אחזקות ולה אחזקות בשיעור של לפחות 1% ממניות חברה במדינה אחרת, איננה מחוייבת במס בגין דיבידנדים אשר תקבל במסגרת זו.

מלטה -  דף מידע לגבי חברות פרטיות

 

סוג החברה

חברה פרטית בערבון מוגבל

הזמן הדרוש להתאגדות

עד 3 ימי עסקים

שיעור מס החברות

רשמית 35% אפקטיבית לחברות עם בעלי מניות זרים כ 5% עד 6.25% (לאחר קבלת החזרי מס מהמדינה)

מס המוטל על דיבידנד לבעלי המניות

0%

זכאות להקלות מכח אמנות למניעת כפל מס

כן

שפת מסמכי ההתאגדות

אנגלית ומלטזית

מגבלות לעניין פעילות

על חברות פרטיות במלטה חלות מספר מגבלות, ביניהן האיסור לנהל עסקי בנקאות, ביטוח או מתן שירותים פיננסיים וכן הפעלת עסקי הימורים מקוונים ללא קבלת רישיון מתאים מראש.

מגבלות לעניין שם החברה

כל שם אשר איננו מאושר לרישום ע"י רשם החברות המקומי. כל שם אשר זהה, או דומה דמיון רב לשם חברה אשר כבר רשומה. שם המרמז על פעילות לא חוקית או כל קשר לממשל או למדינה או על חסותן. שמות המכילים את הסיומות הבאות ונגזרותיהן, אסורים לרישום ללא קבלת היתר מיוחד ורשיון לפעילות בתחום האמור:  ניהול נכסים, מנהל נכסים, בטוחה, בנק, ברוקר,  בנקאות, ברוקראג', הון, אשראי, מטבע, שומר, נאמן, דילר, מסחר במטבע, נגזרות, חליפין, נאמנות, פיננסי, קרן, עתידי, ביטוח,  הלוואה, הלוואות, מלווה, אופציות, פנסיה, ניהול תיקי השקעות,  מניות. אם נעשה שימו במילה 'קבוצה' לחברה חייבים להיות לפחות שני בעלי מניות.

הון המניות

ערך נקוב רגיל

אירו

ערך נקוב אחר

כל מטבע

הון רשום מינימלי

1,000 אירו

הון רשום מקובל

2,500 אירו

דירקטורים

מס' דירקטורים נדרש

לפחות דירקטור אחד

מקום מושב הדירקטורים

לפחות אחד הדירקטורים חייב להיות תושב מלטה (לא בהכרח אזרח מלטזי).

מרשם ציבורי של הדירקטורים המכהנים

כן

כינוס ישיבות הדירקטוריון

בכל מקום אך רצוי במלטה לשם זכאות להקלות במס.

בעלי המניות

מס' בעלי מניות נדרש

לפחות אחד

מרשם ציבורי של בעלי המניות

כן

כינוס אסיפות בעלי המניות

בכל מקום אך רצוי במלטה לשם זכאות להקלות במס

מזכיר החברה

לחברה חייב להיות מזכיר חברה אשר רצוי שיהיה מלטזי

דוחות שנתיים

החברה מחויבת לנהל ספרי חשבונות ולהכין דוחות שנתיים מבוקרים.           
החברה חייבת להגיש דוחות שנתיים לרשויות המסים.            
הדוחות אינם ניתנים לעיון ציבורי ואינם מוגשים לרשם החברות.

לבירור עלויות ופרטים נוספים הקליקו כאן

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד ארז אלמוג הינו מייסד ושותף בכיר במשרד עורכי הדין הנושא את שמו, אשר נוסד במקור בשנת 1999. המשרד עוסק בתחומי המשפט המסחרי ודיני התאגידים בארץ ובחו"ל, נדל"ן, ליטיגציה ועוד. בנוסף, עו"ד אלמוג עוסק בהקמת חברות בארץ ובחו"ל ובתכנון המבנים התאגידיים הנדרשים לשם ניהול פעילות עסקית בחו"ל. על מנת ללמוד אודות המשרד, הכנסו לאתר האינטרנט שלנו בכתובת: http://www.almog-law.com

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ארז אלמוג, עו"ד | Erez Almog, Adv

מאת: ארז אלמוג, עו"ד | Erez Almog, Advמסחר אלקטרוני22/04/111885 צפיות
פירוק חברות לא פעילות או חברות שלא היו פעילות מעולם, הינו צורך ממשי לאור מדיניות רשם החברות נגד חברות לא פעילות. פירוק חברות לא פעילות נעשה בהליך של פירוק מרצון בכדי לחסל את החברה משפטית להביא לסגירת החברה ולהביא למחיקתה מרישומי רשם החברות. פירוק מרצון של חברה לא פעילה הינו הליך אשר נקבע בחוק. פירוק חברה לא פעילה לא מסובך וכדאי לבצעו במידה והינכם קשורים לחברה שחדלה פעילותה.

מאת: ארז אלמוג, עו"ד | Erez Almog, Advקנין רוחני16/04/102389 צפיות
הסכמי שמירת סודיות או NDA בכינויים הלועזי, מהווים את אחת הדרכים העיקריות להגנה על מידע עסקי וסודות מסחריים. הסכמי שמירת סודיות, במידה ונוסחו כראוי, מכילים את הבסיס הנדרש לשם הנחת תשתית ראייתית במידת הצורך, לזהות שעליו החוקיים של רעיון ו/או מידע סודי ו/או סודות מסחריים. למרות חשיבותם, רבים נוטים להתייחס להסכמי שמירת סודיות כדבר שבשגרה וטועים לחשוב, כי אין צורך ליתן כל מחשבה לנוסחם בטרם השימו בהם.

מאת: ארז אלמוג, עו"ד | Erez Almog, Advדיני תאגידים06/04/101649 צפיות
חברות רבות בישראל, רשומות במרשמי רשם החברות, אך למעשה יהנן חברות לא פעילות. חברות אלו הפסיקו פעילותן או שכלל לא היו פעילות מיום רישומן. חברה לא פעילה, ע"פ חוק החברות - 1999, חייבת בתשלום אגרה שנתית כל עוד שלא פורקה וחוסלה (במובן המשפטי). סעיף 367 (א) (1) של חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ופרקים י"א – י"ג לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג – 198 קובעים את הדרכים לפרוקה של חברה. תקנות החברות (אגרות), התשס"א – 2001 קובעות פטור מאגרות לחברה שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון.

מאת: ארז אלמוג, עו"ד | Erez Almog, Advעסקים מקוונים06/04/101589 צפיות
הקמת חברה במלטה לפעילויות אינטרנטיות מגוונות, הינה אופציה אשר כדאי לשקול כאשר מתכננים התאגדות בחו"ל, בפרט במידה ומדובר בעסקים מקוונים בתחום המסחר, פורקס, אופציות דיגיטליות או הימורים אונליין.

ישנן סיבות רבות להקמת חברות בחו"ל. בין אם מדובר בביצוע פרוייקט הדורש התאגדות במדינה זרה, ובין אם מדובר בקשרי מסחר עם מדינות אשר מבחינה פוליטית רצוי כי לא יעבדו באופן ישיר מול גורמים ישראליים. בנוסף, פעילות בינלאומית בתחום האינטרנט עדיף לעיתים לבצע באמצעות חברות זרות, כמו גם ניהול פרוייקטים או אחזקת נדל"ן ורכוש אחר בחו"ל. ישנן מדינות רבות אשר מהוות יעד להתאגדות חברות בחו"ל וביניהן מצויות הונג קונג, קפריסין, איי הבתולה הבריטיים, פנמה ועוד, אשר מהוות יעדים מרכזי לרישום חברות אופשור בחו"ל

שמירת חסיונו של מידע בעסק, הינה צורך חיוני ובסיסי, להבטחת המשכיותו של העסק ושמירה על יתרונותיו התחרותיים. גם הפסיקה וגם המחוקק חשבו כך. לשם כך נחקק חוק עוולות מסחריות ופותחו מנגנוני הגנה על סודות מסחריים וקניין רוחני בעסק.

מאת: ארז אלמוג, עו"ד | Erez Almog, Advדיני חוזים15/02/091309 צפיות
NDA הוא הסכם שמירת סודיות שהוא Non disclosure agreement. הסכם סודיות או הסכם שמירת סודיות או הסכם אי תחרות נועד לשמירה על סודיות. הסכמי שמירת סודיות נועדו להגן על היזם והרעיון. הסכמי שמירת סודיות או NDA הם הבסיס לתחילת כל פעילות עסקית כמעט.

מאמרים נוספים בנושא דיני תאגידים

מאת: רוי ורלדיני תאגידים17/04/20594 צפיות
מימון אישי אינו נוגע רק לכסף. יש בו מידע נוסף על השכל הישר והמיושן. ניהול הכספים שלך הוא דבר שנלמד ורוב האנשים לומדים אחרי שהם כבר נקלעו לחובות. קחו את הטיפים הבאים ברצינות ונסו ליישם שינויים אלה בכספכם על מנת לחיות חיים מאושרים יותר ונטולי לחץ.

מאת: רוי ורלדיני תאגידים17/01/19763 צפיות
השקעות נדל"ן מפחיד את רוב האנשים, אבל זה לא חייב להיות ככה בכלל. לא משנה אם אתה רק מתחיל או כבר להשקיע בתחום הנדל"ן במשך זמן מה, העצה הבאה יכולה לעזור. המשך קריאה ותלמד מה צריך לעשות עם השקעה בשוק הנדל"ן.

מאת: רוי ורלדיני תאגידים23/10/17911 צפיות
If you are unable to get an unsecured credit card due to your low credit rating, sign up for a secured card. If you use it correctly, it will help improve your credit standing.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני תאגידים05/02/171314 צפיות
בהתאם לדו"ח הכונס הרשמי שפורסם ביום 18-12-2016, נא לשים לב להערות בדו"ח הכנ"ר,מהן ניתן ללמוד שקיימות חברות מתוך החברות הנ"ל, שסיימו את הליך הפירוק.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני תאגידים01/02/171389 צפיות
עו"ד נועם קוריס כותב על תפקיד בעלי מניות בחברה

מאת: איתמר כוכבידיני תאגידים02/10/161343 צפיות
קיפוח הינו מניעת זכויות או הזדמנויות שוות תוך התנהגות שאינה הוגנת כלפי האחר. קיפוח מהווה אפליה לרעה או הבדלה לרעה כלפי מישהו.

מאת: איתמר כוכבידיני תאגידים22/04/163070 צפיות
ייפוי דוחות כספיים בחברות פרטיות בתהליך התמוטטות לא תמיד מוצג מצבה האמיתי של חברה, עם המתרחש בתוך כתלי החברה בפועל.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica