חפש מאמרים:
שלום אורח
23.01.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הלבנת הון

הגדרת "הלבנת הון"

הלבנת הון מוגדרת כביצוע פעולה ברכוש, שמקורו בפשיעה על מנת להסתיר אולהסוות את מקור הרכוש, את זהותם של בעלי הזכויות בו, את מיקומו, להטמיעוברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר. להלבנת הון ישנם מספר שלבים המלוויםאותה החל מהעבירה המקורית - העבירה שבעזרתה הופק ההון, החל בפעולות ההלבנהעצמן השזורות לאורך "שרשרת ההלבנה", וכלה בשימושים החוזרים שנעשים בהוןלאחר הלבנתו.
למעשה, מדובר ברכוש והון שמקורם בפשיעה, שהוסוו והושתלובמערכת הכלכלית-פיננסית, כדי שיוכרו כחוקיים. "הלבנת הון" או "כיבוס כספים"(Money Laundering), נעשית במטרה לטשטש את מקור הרכוש ואת זהות בעליו.
הביטוי"הלבנת הון" כנראה התפתח בעת האיסור על מכירת משקאות חריפים בארצות הברית(1919 - 1933). שיטות רבות הומצאו על מנת להסוות את מקורות הכסף שהושג עלידי מכירה לא חוקית של משקאות חריפים. אחת השיטות היתה הימור חוקי במכונותמזל - שיטה פשוטה להפיכת כמות מטבעות עצומה למטבע עובר לסוחר. עסק נוסףשנוצל לשם מטרה זו היה מכבסות, ומשם מקור המושג באנגלית Money Laundering -"כיבוס כסף".

למה נלחמים בה?

ההקלות בהעברת כספים בשווקים בינלאומיים כמו גם שכלול המערכות הפיננסיותבעולם, עוזרים לאפשרות להלבין כספים. הלבנת הון קשורה באופן ישיר לפשיעהשאינה דווקא עבירות צווארון לבן, מכיוון ומדובר הרבה פעמים בכספים שהתקבלובעזרת סחר בסמים, סחר בלתי חוקי בנשק, סחר בנשים ובילדים או בגביית דמיחסות עשויים למצוא דרכם לחשבונות בנק המצויים ברחבי העולם.

כדאי להדגיש כי כיום הביטוי הלבנת הון משמש לבסס כל פעילות פיננסיתשאינה מעוגנת בחוק. כתוצאה מהרחבה זו של ההגדרה, הפעילות הבלתי חוקית שלהלבנת הון נעשית היום לא רק בידי חברי ארגוני פשע אלא גם בידי אנשים "מןהיישוב".
השיטה בדרך כלל זהה: הפקדת כסף (בדרך כלל מזומן) בחשבון בנקתוך הסוואת מקורו וזהות בעליו. בהמשך נעשות בדרך-כלל פעולות פיננסיות"תמימות": המרות מטבע, רכישת נכסים פיננסיים, העברות לבנקים אחרים והעברותלמדינות אחרות. לאחר שמקור הכסף הוסתר, הכסף נראה "לבן" ולגיטימי. הואהוטמע במערכת הכלכלית ואינו מעורר חשד.

בארה"ב, קנדה, בריטניה, מדינות אירופה, אוסטרליה, יפן ומדינות נוספותהרשויות הנאבקות בפשע, הגיעו למסקנה כי עצירת האפשרות שעבריינים ילבינוויטהרו את כספם, היא אמצעי חשוב במאבק בארגוני טרור, בעבריינות סמים ובפשעהמאורגן לסוגיו. מדינות רבות בעולם הסכימו על כך שנחוצים סטנדרטיםבין-לאומיים וחקיקה שיאפשרו שיתוף פעולה בין ממשלות, רשויות אכיפת חוקומוסדות פיננסיים.
בסוף שנות ה- 80 נחתמה האמנה הבינלאומית הראשונהלשיתוף פעולה נגד הלבנת הון. כוח משימה בינלאומי בנושא המרכז את שיתוףהפעולה בנושא בפריס הוקם ופועל מאז.

ישראל נחשבה במשך שנים רבות כגן עדן למלביני הון. ללא חוק מאורגן בנושא,גם כאשר היו בידי הרשויות הוכחות מוצקות כי התקיימה הלבנת הון, לא ניתןהיה לתפוס את הכסף או את הרכוש הבלתי חוקי, אלא אם היתה עדות כי הפשעהמהווה את מקור ההון התרחש בישראל.
הכנת החקיקה נגד הלבנת הון בישראלהיתה ממושכת מאוד ומלאת תהפוכות ואחרי הרבה שנים בהן לאנלחמה מדינת ישראלבהלבנת ההון על ידי חקיקה מפורשת, הצטרפה גם ישראל באורח מלא למלחמהובאוגוסט 2000 נחקק חוק איסור הלבנת הון.

אירועי הטרור בספטמבר 2001 הדגישו את חשיבות החוק ונחיצותו: ארגוניהטרור, כמו ברוני הסמים והפשע המאורגן לסוגיו, מנסים להסוות את פעילותםולממן אותה גם באמצעות הלבנת הון. אלה מנסים לבצע חלק משמעותי מהלבנת ההוןדרך המערכת הפיננסית, ומכאן תפקידם החשוב של החוקים למניעת הלבנת הון, בכלהעולם, לגופים הפיננסיים.
המלחמה בהלבנת הון היא חלק מן המאבק הבינלאומיבטרור ובפשע המאורגן.
רבות הדרכים להלבנת הון, ומניעתה אינה קלה, אךכיוון והלבנת הון עשויה לערער את יציבותן של מערכות הפוליטיות, הכלכליותוהחברתיות במדינות דמוקרטיות, ולא פחות מכך, לסכן חיים – המלחמה נגד הלבנתהון הוא מאבק ראוי וחשוב.

קרן זרקו זמיר, משרד עורכי הדין | עבירות מיסוי , עבירות מיסים , עבירות מס

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
קרן זרקו זמיר, משרד עורכי הדין | עבירות מיסוי , עבירות מיסים ,עבירות צווארון לבן
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עורך דין קרן זרקו זמיר

מאת: עורך דין קרן זרקו זמירייעוץ משפטי02/08/101125 צפיות
מאז ומעולם הגדרתו הבסיסית של מושג הכופר היא כפרה על מעשה; זה גם הדבר שעומד מאחורי המרת האישום בכופר מס כשמדובר בעבירות מס.

מאת: עורך דין קרן זרקו זמירדיני מיסים14/07/10802 צפיות
לא קיים בעל העסק שלא חשב כיצד הוא יכול להימנע מהתשלומים לרשויות המס או להקטין אותם באופן משמעותי. הגבול שבין תכנון מס פלילי, שנחשב להונאה של רשויות המס, לבין תכנון לגיטימי, דק ביותר, ולא אחת קורה שבעלי עסקים חוצים אותו, בכוונה או בשגגה.

מאת: עורך דין קרן זרקו זמירפלילי13/06/10675 צפיות
עקב, מחנק האשראי במשק שהסתיים לפני חודשים מספר, צפויה גדילה במספר העבירות בתחום המיסוי הפלילי, בגלל עבירות טכניות בעיקר, ולהביא כתוצאה מכך לגידול של כ-30% לערך בכתבי אישום שיוגשו כנגד אישומים.

מאת: עורך דין קרן זרקו זמירדיני מיסים20/05/10799 צפיות
אי ניהול ספר לקוחות יכול להיות סיבה לפסילת ספרי הנהלת החשבונות של העסק על ידי מס הכנסה או מע"מ, ובשל כך הנישום עלול להיענש בכל הסנקציות הנובעות מכך.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים30/12/20171 צפיות
בית המשפט השלום, גזר על מהנדס כימיה, במסגרת הסדר טיעון; הטלת עונש - 33 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה חצי מיליון שקלים, זאת בנוסף ובכפוף לתשלום כל המס, בגין ההכנסה שהושמטה -38 מיליון. המהנדס הורשע בהעלמת הכנסות של 38 מיליון שקלים בחשבונות בנק UBS בשוויץ, לאחר שמכר את חלקו בחברה שהיה שותף בבעלותה ברומניה. המהנדס הודה בהשמטת ההכנסה בסך 38 מיליון ₪.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים30/12/20188 צפיות
בשבועות האחרונים, הופיעו או התקשרו למשרדי, אזרחים ישראלים תמימים ומזדמנים, המחזיקים מטבעות דיגיטליים, בעיקר ביטקוין. להפתעתם, הללו התבקשו על ידי מחלקת המודיעין של רשות המסים, למלא טפסים הדורשים מהם גילוי מלא על נכסיהם והמס בהתאם. האזרח צריך למלא את הטופס, תוך ציון הנכסים אותם הוא מחזיק בארץ ובחו"ל. השאלות המופנות לאותם אזרחים הינן כלליות, תוך בקשה להצהרה על נכסים. רשות המיסים מכוונת לנכסי הביטקוין, מאחר ואלה הם נכסיהם העיקריים של מקבלי טפסי ההצהרה.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים26/10/20633 צפיות
חוקי המס בישראל קובעים, כי מתנות פטורות ממס וזאת כל עוד הן ניתנו בתום לב. אולם, פסק דין תקדימי מחייב בבית המשפט העליון מיום 18 באוקטובר 2020, קבע כי הכנסות הרב – המערער, נכנסות בגדר סעיף 2(1) בפקודת מס הכנסה המחייב במס "השתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהיא". המשמעות של הפסיקה המחייבת שהתקבלה בבית המשפט העליון הינה, שמעתה ואילך, ידוענים, מקובלים ולמעשה כל אדם בעל פרופיל חברתי – ציבורי – תקשורתי גבוה, צריך לדווח על שווי המתנות שלו, וכן – גם מחתונות ואירועים משמחים אחרים

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20441 צפיות
בימים אלה – חודש דצמבר 2016, הופיעו במשרדי, סידרה חדשה של אזרחים תמימים ומזדמנים אשר להפתעתם התבקשו על ידי רשות המיסים להסביר את מקורות הכנסתם בגין: נסיעות לחו"ל, ריבוי דירות, דירות יוקרה, רכבי יוקרה.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20400 צפיות
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20386 צפיות
נציבות תלונות הציבור על שופטים והמפקח לפי סימן ה' 1 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 הכפופה למשרד המשפטים פרסם חוברת הסבר על חובת הגשת הצהרת הון של שופט.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20384 צפיות
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica