חפש מאמרים:
שלום אורח
10.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הבראה ושיקום חברות. הקפאת הליכים? הסדר נושים? פירוק?

מאת: אבי אזולאידיני עסקים11/06/20101369 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

הבראה ושיקום חברות, הקפאת הליכים? הסדר נושים? פירוק?

מהי חברה בקשיים?

מתי נגדיר חברה ככזו?

האם חברה הפסדית היא חברה בקשיים?

סימנים לזיהוי חברה בקשיים:

 1. דחיות תשלומיםלספקים,החלפת שקים בשקים עתידיים. ו/או העברת שקים באיחור
 2. יתרות האובליגושל החברה בבנק מנוצלות עד תקרתם או אף חורגות מהן מעת לעת
 3. החברה בקשר רציף שיחותעם הבנק על בסיס שבועי
 4. החברה ספגה החזרת שיק שלה בעילת אכ"מ בעת האחרונה
 5. החברה נאלצה בעתהאחרונה לבקש פריסת תשלומים מול מוסדות (ביטוח לאומי, מס הכנסהניכויים)
 6. ספקים החלו לפנותבדרישה להקטנת אובליגו או להגדלת בטחונות
 7. החברה נאלצה לדחותתשלומי שכר לעובדיה לאחרונה, או לפטר חלק מהם
 8. החברה ספגה אובדןחוב מהותי כלפיה עקב פשיטת רגל לקוח בעת האחרונה
 9. יתרת חייבי החברהגדלה באופן משמעותי בתקופה האחרונה
 10. החברה נדרשת לגייסהון באופן דחוף לצורך המשך פעילותה התקין וכתוצאה מלחץ הבנקים עליה
 11. לחברה מסגרתאשראי לניכיון שקים בבנק
 12. החברה מגייסתאשראי "בשוק האפור" מנכיון שקים לדוגמא
 13. החברה מבצעת "החלפת שקים" עםצדדים שלישיים לצורך פתרון מצוקה תזרימית
 14. כנגד החברה עומדתתביעה משפטית בסכום מהותי שסיכויי קבלתה גבוהים

מהי למעשה הבראת חברות?

מה המטרה בהליך הבראה?

פתרון בעיית נזילות. הפיכת תזרים מזומנים שלילי לחיובי.

הליכי הבראה טרום הליכים משפטיים:

- הזמן הוא הגורם הקריטי ביותר בהליך ההבראה.

- התרכזות החברה בסגמנטים בעלי רווחיות תפעולית מוכחת, בצידה תזרים מזומנים חיובי ומהיר.

- סגירת סגמנטים הפסדיים ו/או סגמנטים בעלי רווחיות תפעולית חשבונאית אך שאינם תורמים תרומה חיובית לתזרים המזומנים בטווח הזמן הקצר.

- אבחון רמות מלאי ושיפור ניהול מלאי למטרת פינוי מזומנים.

- אבחון תפעולי לרבות אפשרות צמצום הוצאות מנהליות.

- גיבוש הסדר נושים מחוצ לכותלי בית המשפט.

- הסדרי פריסת חובות

- הזרמה הונית מצד בעלי החברה בכפוף לתוכנית ההבראה.

מתי נחדול מנסיון להבראה? כיצד נדע אילו חברות בעלות פוטנציאל הבראה ואילו לא?

- האם החברה רווחית תפעולית?

- האם צפוי לה תזרים חיובי בטווח הזמן הקצר?

מהם הקריטריונים לבחינת פוטנציאל ההבראה לפירמה?

- רווחיות תפעולית מוכחת.

- אפשרות מעבר לרווחיות תפעולית בטווח הזמן הקצר מאד. למשל ע"י סגירת סגמנטים הפסדיים, או שינוי תנאי פעילות (תנאים מסחריים) באם מתאפשר.

- הפעלת החברה למען השגת רווחיות תפעולית אינה מחייבת הזרמה הונית מהותית ובלתי כדאית.

מה הן האלטרנטיבות העומדות בפני חברה בעלת פוטנציאל הבראה, אשר אין לה היכולת ליישם הליך הבראה בתנאי פעילות עסקית רגילה?

דהיינו, החברה בעלת רווחיות תפעולית, אולם אין ביכולתה לעבור לתזרים מזומנים חיובי בטווח הקצר. (הוצ' מימון, חובות עבר)

כיצד ניתן אז להשתמש בהליכים משפטיים, כביכול כנגד הפירמה, לטובת הבראתה?

הקפאת הליכים –

כשמה כן היא. נועדה להקפיא את ההליכים המשפטיים כנגד החברה מצד נושיה לפרק זמן מסויים, ובו לאפשר לחברה להציג "הסדר נושים" אשר יתקבל ויאושר ע"י רוב הנושים בתום תקופת ההקפאה.

ייזום ההליך מצד החברה עצמה. נועד לחברות מסדר גודל בינוני ומעלה. עלויות גבוהות בהליך.

הליך המטיב עם בעלי החברה, בסיום תקופת ההקפאה ועם אישור הסדר נושים החברה נותרת לרוב בידי בעליה.

פירוק מפעיל –

ייזום ההליך מצד נושי החברה

מטרת ההליך לכנוס, להפעיל, להשביח ולהשיא תמורה בעבור כלל נושי החברה בהליך מרוכז ומסודר.

האם ההליך יכול להיות מתואם עם בעלי החברה? לעיתים כן.

הפעלת החברה אגב פירוק דומה מאד להליך ההפעלה במסגרת הקפאת הליכים. פרט למבחן הבעלים.

הליך ההבראה במסגרת הליך משפטי:

לחברה ימונה "מנהל מיוחד" – בדר"כ מקצועי – כלכלן או רו"ח מנוסה בניהול פירמות ובעל ניסיון מוכח בהליכי הבראה. רצוי בעל ניסיון בהליכים המשפטיים המאפיינים הליכי פש"ר.

המנהל המיוחד ידווח כעבור פרק זמן קצר ויגיש תוכנית הבראה לבית המשפט כשעליו להסביר כיצד יימנע מגרימת גרעון נוסף על הקיים בחברה.

תנאים לאישור ההפעלה:

- אין סיכון מהותי לגרימת גרעונות נוספים

- אין צורך בהזרמה הונית לצורך ההפעלה (אלא אם יש מי שיממן)

- יש סיכוי גבוה שמצב הנושים ישופר בתום תקופת ההפעלה.

הליך ההבראה:

רשת מרפאות אריאל – כדוגמה

רשת מרפאות בעלת 4 אפיקי פעילות עיקריים:

- פלסטיקה

- שיניים

- טיפולי אסתטיקה

- ניתוחי עיניים

2 סגמנטים רווחיים ו 2 על גבול האיזון.

שלב א' – איבחון

מה מצב הפירמה, היקף חובות ולמי, רווחיות תפעולית באילו פעיליות, התרומה או הגירעון הצפוי בתזרים המזומנים כתוצאה מהפעלה. מה להפעיל? איך להפעיל?

ראשית חשוב היה לאבחן הסיבה להימצאות החברה בקשיים על מנת לזהות דרכים להבראתה. במקרה זה, קצב גידול מהיר מידיי, תוכנית השקעות מואצת.

שלב ב' – תכנון ההפעלה

בחירת מסלול ההפעלה ואפיקי הפעילות בה. בניית תזרים מזומנים חזוי ובחינת רגישויות בו.

סימון מטרה תפעולית. (האם ההפעלה נועדה לייצב את החברה ברמה תפעולית מסויימת ולהמשיך בהפעלה סדירה או לייצב הפעלה ולפעול למכירתה בהקדם)

שלב ג' – הצגת תוכנית ההפעלה וקבלת אישור מבית המשפט.

שלב ד' – תחילת הפעלה תוך בחינה שוטפת לביצועים מול תכנון וקבלת החלטות בהתאם.

(יצירת מימון לפירמה מהקטנת רמות מלאי למשל)

שלב ה' – הגעה למטרה. ייצוב החברה והמשך הפעלה סדירה או מכירת הפעילות העסקית לצד ג'

שלב ו' – קבלת אישור בית משפט למכירה ול"הסדר נושים" בהתאם.

שלב ז' – לא פחות חשוב. שכ"ט בהתאם לתוצאות.

מהם היתרונות שעומדים בפני ניהול הליך הבראה במסגרת הליך משפטי?

- אין צורך לשלם חובות עבר.

- כל הציוד ו/או המלאי שברשות החברה אין צורך לשלמו – חוב עבר.

- אין הוצאות מימון

- חובות החברה מפסיקים לצבור ריביות.

- קל יותר להגיע להסדר עם נושי החברה.

- ניתן להיעזר בבית המשפט ובצווים (במידה ויש להם הצדקה משפטית) לטובת הפעלה תקינה של החברה. למשל – רכבי ליסינג, תשלום שכירות לשטחי החברה וכד'.

- אישור בית המשפט להליך בכל שלב ושלב מהווה מעין עובדה מוגמרת והחלטית.

דגשים לניהול משברי: (להבדיל מניהול בתנאים עסקיים רגילים)

- כושר אבחון מהיר והיכרות טובה עם רוב ענפי התעשייה והמסחר. הכרת הסביבה העסקית.

- היכרות טובה עם בעייתיות המאפיינת ונובעת מרצפת ייצור. תכנון מול בפועל.

- היכרות טובה עם מנטליות מסחרית. תנאי תשלום, תנאי תשלום בפועל, רשויות, תמהיל לקוחות, תמהיל ספקים..

- התרכזות בעיקר. והעיקר הוא תזרים המזומנים בטווח הקצר. ולכן ייתכנו מצבים של הפסקת פעילות בסגמנטים רווחיים שאינם תורמים מיידית לתזרים המזומנים או שהסיכון ביצירת תזרים שלילי גבוה עקב מועדי תשלום לא ודאיים.

- ידע משפטי והיכרות טובה עם הליכי הפש"ר. מנהל פעילות עסקית תחת הליך משפטי ימונה כמנהל מיוחד/נאמן, ויידרש לנהל הפעילות תחת חוקי "חדלות פירעון" וככל שייטיב להשתמש בהם כך ייגברו סיכויי הצלחת הליך ההבראה.

- רקורד וניסיון חיובי מוכח בבימ"ש, לפיו ישוכנע בית המשפט למנותו כמו גם להיענות לבקשותיו.

- כושר תכנון והובלת אסטרטגיה עסקית (השבחה, מכירה וכד')

- כושר מיפוי אינטרסים מסחריים וניהול מו"מ עם הגורמים השונים (נושים לרוב) לקידום הליך ההפעלה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אבי אזולאי,  מנהל משרד הייעוץ בי אנד איי יועצים המתמחה בליווי וניהול חברות בקשיים

www.recover.org.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אבי אזולאי

מאת: אבי אזולאיעסקים - כללי22/08/173348 צפיות
חברות בקשיים. הקפאת הליכים, תוכנית הבראה, פירוק מפעיל? - מדריך מונחים כגון "הקפאת הליכים" "פירוק חברה" "כינוס נכסים" הינם מונחים משפטיים המופיעים לא אחת בעיתונות, כאשר הציבור אינו מבחין בין ההגדרות ומבחינתו לרוב הכינוי הכולל לכך הוא: "פשיטת רגל" האומנם?

מאת: אבי אזולאידיני עסקים15/08/124954 צפיות
בימים בהם טייקונים מחזיקים בנכסים מרובים ומגוונים שממומנים בעיקרם מכספי ציבור, ובעת משבר בוחרים לאיים בגלגול תוצאות המשבר ותוצאות ניהולם (יש להזכיר) לפתחו של אותו ציבור מבלי לסכן משפטית נכסיהם המופלגים האחרים, מתבקשת השאלה האם לא ראוי להגביל את הערבון המוגבל בחברות בע"מ.

מאת: אבי אזולאידיני עסקים15/08/123544 צפיות
כך נזהה חברה או לקוח בקשיים תזרימיים

מאמרים נוספים בנושא דיני עסקים

מאת: רוי ורלדיני עסקים29/01/20395 צפיות
ישנם אנשים רבים שמצאו הצלחה על ידי השקעה ברכוש מסחרי. אין שום קסם בלספק לך חיים מצליחים. תזדקק לידע עובד בנושא נדל"ן, להיות בעל ניסיון בשוק וניסיון בענף. מאמר זה מכיל כמה טיפים שיעזרו לכם להתחיל בהרפתקה שלכם ללמוד יותר על הפעלת נדל"ן מצליח.

מאת: רוי ורלדיני עסקים29/01/20391 צפיות
נכסים תעשייתיים ומסחריים מגיעים לשוק כל הזמן, אך נכסים מסוג זה אינם מקבלים רשימות מועדפות כמו בתים רגילים. בין אם קונים או מוכרים, אל תימנעו משא ומתן. להישמע ולהילחם כדי להשיג לעצמך מחיר הוגן לרכוש. צלם תמונות דיגיטליות של תמונות הבניין. ודא שיש לך כל הליקויים שנמצאים בתמונות שאתה מצלם (דברים כמו חורים, כמו חורים בקיר, ושטיחים פגומים או מלוכלכים.

מאת: רוי ורלדיני עסקים17/01/19506 צפיות
אנשים רבים חושבים על מרפרף בתים למטרות רווח. זוהי דרך מצוינת להפוך הרבה רווח לאורך זמן. תסתכל על אפשרויות הנדל"ן שלך עם טיפים מראש וללמוד כל מה שאתה יכול.

מאת: רוי ורלדיני עסקים23/10/17719 צפיות
If someone promises you to improve your score by changing your factual history, they are lying. Negative credit information remains on your credit report for seven years.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני עסקים17/04/17811 צפיות
עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2044.

מאת: רוני הכהןדיני עסקים09/01/17792 צפיות
במקרים לא מעטים ישנה ההתלבטות שבין פתיחת תיק עוסק מורשה לבין תיק עוסק פטור, אולם מה שחשוב להבין הוא כי ישנם לפחות שני דברים שיכולים למנוע את היות העוסק פטור והכרח שיהיה מורשה. מהם

מאת: אופירדיני עסקים18/10/151793 צפיות
יש מקצוע אחד שקשור לתחום המשפט והוא מקצוע פחות מוכר אך הוא נדרש מאוד וזה הנוטריון. כל אמא יהודייה חולמת שהבן או הבת שלה יהיו רופאים או עורכי דין, ואם כבר להיות עורך דין אז למה לא להיות יותר מזה ומצטיין בתחום?

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica