חפש מאמרים:
שלום אורח
13.06.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פעילות מתנדבי המשמר באזרחי בשנת 2008

דו"ח שנתי- אק"מ

"רק רעיון שהתממש במעשה יכול להשפיע. רעיון הנשאר בגדר מילה משנה רק מילים" כתב  אריך פרום. זה היה המוטו והקו המנחה של פעילות האק"מ בשנת 2008.

מדיניות 2008   נגזרה מהרעיון הפשוט והברור של תפישת הפעלת האגף כשווה ומשתלב במשטרה  ולא כייחודי ומובדל. אגף הפועל בתוך מסגרת יעדי הארגון ולא מחוץ למסגרת שלו.

הארגון פועל בשני תחומים עיקריים – לוחמה בפשיעה ובתאונות הדרכים

 האק"מ בשנת 2008 פעל בנושאי הליבה הללו תוך צמצום פעילות בתחומים אחרים שאינם תורמים להשגת התחומים הללו.

כפי שניתן לראות בפעילות המחלקות והמדורים , פעל האגף השנה  המישורי עשייה רבים ומגוונים שתכליתם העיקרית הייתה לקדם את יעדי הארגון המרכזיים. כל זאת תוך

התמקדות בתהליכים טכנולוגיים ובחיבור, רכישת אמצעים ופיתוח מערכות ממוחשבות משמעותיות כמו ERP ואפיון מערכת "שירת הסירנה" כולל גרסת פיילוט ראשונה בשפלה. המשך מיסוד המש"ק המשולב, הובלת מיזם "עיר ללא אלימות" שדרוג מהותי ויסודי של יחידות החילוץ ועוד מגוון רחב של  צעדים משמעותיים להעלאת איכות רמת המתנדבים וטיוב סגל האק"מ.

מחלקת מתנדבים

מחלקת מתנדבים פעלה במהלך שנת 2008 להתאים את מערך המתנדבים לשינויים במסגרת המש"ק המשולב תוך בנייה של מסגרות התנדבויות איכותיות שיקדמו את יעדי המפכ"ל (הלחימה בפשיעה ותאונות דרכים) ויהוו מכפיל כח למ"י.

דגש ניתן לתהליכים שלהלן:

 • תקנון יח' מתנדבים בהתאם לצרכים.
 • פעילות מכוונת יעדים/משימות.
 • תהליך מיון קפדני ואיכותי.
 • התאמת המתנדבים לצרכי הארגון (הגדלת סד"כ מתנדבי היח"מ וצמצום סד"כ מתנדבי האבטחה).
 • טיפוח המתנדב ושימורו (במטרה למנוע אחוזי גריעה גבוה שמאפיין את המערך).

מדור יח"מ

א.      בוצעו ביקורים ובקרות ביחידות, קויימו מפגשים עם מפקדים ומתנדבים ביחידות המיוחדות.

ב.       במהלך 2008 החל תהליך להקמה של יחידות מתנדבים בלהב 433.

ג.        ליווי פרויקט מתנדבים בתנועה, בשיתוף עם אגף התנועה.

ד.       רכש וניפוק ציוד יעודי למתנדבי היח"מ.

ה.      נופקו מדים למתנדבים זכאים (נסגרו כל הפערים מהעבר).

ו.        הוחלפו דרגות הנגדים לכל המתנדבים הזכאים.

ז.        החל פיילוט שימוש מתנדבים במחשוב ניידות.

ח.      התקיים תהליך מול מדור סיור לניפוק גז פלפל למתנדבים, ניפוק מתוכנן בתחילת 2009.

ט.      עודכנו נהלי היח"מ בהתאם לשינויים.

חילוץ

א.      בוצעו ביקורים ביחידות, קויימו מפגשים עם מפקדים ומתנדבים והשתתפות בתרגילים והדרכות ליחידות.

ב.       התקיימו ישיבות ומפגשים חודשיים למפקדים.

ג.        נרכש ציוד מציל חיים ליחידות.

ד.       נרכשו שני  רכבי חפ"ק משטרתיים ליחידות הר הנגב וערד.

ה.      בוצעו הכשרות ורענונים בהתאם לגרף ההדרכה השנתי.

ו.        אוישו חצאי משרות שתוקננו כרכזי יח"צ במחוזות.

ז.        אוייש קצין נוסף במדור לטיפול בתחום ההכשרות והמילואים.

ח.      התקיים ערב הוקרה למתנדבים בהשתתפות מפכ"ל וספ"כ המשטרה.

ט.      נמשך תהליך צמצום האיתוריות ומעבר לשימוש ב-SMS כמערכת אזעקה והודעות.

מדור אבטחה

 1. היה שותף לקידום תהליכים בצוותים: הפעלת בני נוער באק"מ, תקינת מתנדבים, תחנה אפקטיבית.
 2. קיום מפגשים עם מפקדים ומתנדבים ליחידות:

                                 א.         זק"א.

                                  ב.         פרשים.

                                  ג.          אופניים- קורס מפקדי יחידות בוינגייט, מתנדבים מהמרחבים.

                                  ד.         יח' רופאי שיניים.

 1. ביצוע החלפת קרבין רגיל לקרבין קת מתקפלת.
 2. השתתף בתהליך הקמת מערכת "שירת הסירנה"- עדכון פרטים והתאמת הנתונים של אג"ת מול מע' רביד ברמה ארצית, השתתפות בישיבות והתוויות אבני יסוד למשתמשים עתידיים במערכת.
 3. תקציב האק"מ ברשויות המקומיות- הדרכה וליווי של הרמק"מים להגשת דו"חות והערכות לשנת התקציב הבאה למשרד הפנים דרך קב"טים/גזברים ברשויות המקומיות.
 4. הקצאת כרטיסי תדלוק למתנדבים.
 5. פתיחה וסגירה של יח' קצה (בסיסים ומרכזי שיטור) במע' רביד.
 6. ביקורי עבודה וסיוע ליח' השטח בכל הנוגע לתפעול מערכת רביד והזנת נתונים אליה.
 7. בתחום התנדבות מגזר חרדי

                                 א.         פתיחת מש"ק חרדי רובע ז' אשדוד.

                                  ב.         הפיכת מודל ההפעלה למגזר החרדי לנוהל הפעלה.

                                  ג.          זק"א- קיום סדנאות למחוזות, השתלמות לזק"א בנושא אסון המוני, ימי עיון, ניתן דגש להידוק הקשר עם רבנות המשטרה.

המחלקה לשיטור קהילתי

1.        המש"ק המשולב: התכנון בוצע ביולי-אוגוסט 2007 והיציאה לדרך באוקטובר 2007. שנת 2008 נקבעה כשנת יישום והסדרת מתכונת העבודה, אמצעים, השלמת תקנים, מחשוב וחיבור ל"טלי". במסגרת הזאת הושם דגש על הרחבת המחשוב וקיצור לוחות זמנים בהצטיידות. נקבעו סדרי עדיפות חדשים והוסט תקציב מתחומי שיטור קהילתי אחרים, לטובת רכישת מחשבים (נרכשו 57 מחשבים על ידי האגף). נכון לסיום 2008 הושלמה פריסת "טלי" ומחשוב,ב- 70% מהמש"קים המשולבים (75 מש"קים נוספים חוברו לרשת "יהלום"). נקבע לו"ז להשלמת ההצטיידות, עד אמצע 2009. הטמעת המש"ק המשולב לוותה בביקורים, הדרכות, בקרות וסיוע בעבודות מטה וארגון מחדש, תוך כדי התהליך. מתוך 362 מש"קים, נכון לסוף 2008, 245 משולבים. תוכניות ההדרכה, נהלים ותורה, הותאמו למתכונת ההפעלה החדשה.

2.        אירועי שנת ה-60 בסימן נוער:  אק"ם ריכז את פעילות משטרת ישראל באירועי שנות ה-60 בתחום הנוער והקהילה.  במסגרת הזאת נערכו הופעות של תזמורת המשטרה עם בני נוער ותזמורות נוער, הופק דיסק של התזמורת, הופקו תערוכות לימי ילק"ם לכל מחוז ומג"ב, על גבי עגלות נגררות. בוצעה פעילות עם מועצת התלמידים הארצית והמועצות המקומיות, הופק אלבום קהילה ומשא"ז, מהדורה לשנת ה-60. הוכן חומר הסברה לנוער, נעשתה פעילות עם מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, הופקו 4 תוכניות של "משמר הקהילה" בסימן נוער ושנת ה-60. כל הפעילות נעשתה, ללא תקציב ייחודי.

3.        יום האינטרנט הבטוח: טופל על ידי אק"ם, כנציגי משטרת ישראל, מול משרד החינוך. הגענו ל-200 מוסדות חינוך ולכ-1600 כיתות.

4.        התחלת ניסוי בקטנוע תלת גלגלי: לאחר לחצים רבים וגיוס תומכים ברעיון, התחיל הניסוי בקטנוע התלת-גלגלי, בסוף 2008. 100 שוטרים עברו הכשרות נהיגה והכרות עם הקטנוע. 80% מהם, מש"קים. בתקווה שעם סיום הניסוי, יתאפשר  לרכוש הקטנוע ולתרום לבטיחות הרוכבים.

5.        הקמת פורום בטיחות והשקעה בבטיחות רוכבי הקטנוע: הוקם פורום בטיחות שנפגש פעמיים בשנה, הכולל נציגי מחלקת בטיחות, תחבורה, אק"ם, שטח ועוד. המלצות הפורום יושמו במלואם, רכישת ציוד מיגון נוסף, דוגמת מגני ברכיים, החלפת מעילים, הכשרות נהיגה מתקדמת לכל שוטר בכל שנה ויציאה לדרך עם הניסוי בקטנוע התלת גלגלי.

6.        "משמר הקהילה" במהלך 2008 שודרו 12 תוכניות טלוויזיה של "משמר הקהילה", בכל הנושאים בהם עסק האגף. בכל יום רביעי בשעה 19:00 שודרה התוכנית (פעם בחודש בשידור ישיר ושלושה שידורים חוזרים). בתום 2008 השלמנו הפקת 22 תוכניות, במשך שנתיים. התוכנית נחשבת לתוכנית הדגל של השידורים הקהילתיים בארץ. במשך השנה הופקו 48 כתבות (סרטים) בנושאים שונים. התוכנית ממשיכה ב-2009 .

                                                                     מדור בקרה

1.      בשנה זו ביצע המדור 53 בקרות מהן :

      22 בקרות פתע מבצעיות

       5 בקרות יב"ק מתוכננות ו- 2 בקרות פתע

       14 בקרות מתוכננות ביחידות האק"מ השונות

        2 בקרות פתע עפ"י דרישות השטח

             1 בקרה אגפית לבחינת תקנון מתנדבי יח"מ ( סיור, תנועה, ימע"ר וימע"ן) על פי  צורכי המפקדים בשטח ובדגש על הפעלת מתנדבי ימע"ר ימע"ן ומידת ההערכה מאופן תפקודם . 

         2 בקרות חוזרות בוצעו באופן מדגמי לבחינת תיקון הליקויים.

          בוצעה בקרה תהליכית בכל יחידות השיטור הימי ( אילת , אשקלון, תל אביב, חיפה  וטבריה ) לעניין אופן הפעלת המתנדבים.

2.      תורת אק"מ –

      עודכנה תורת האק"מ

4.נהלי אק"מ –

      תוקפו מחצית מנהלי אק"מ.  .

3.      מפגשים מקצועיים –

      מעת לעת התקיימו מפגשים מקצועיים לפורום קציני בקרה מתנדבים ואף נערך יום עיון ל- 25 בקרים. 

           התקיימו פגישות עבודה עם מטות האק"מ במחוז ת"א, מרחב עמקים, מדור מתנדבי   את"ן , מג"ב ומעלה אדומים. 

4.      סיוע ליחידות - 

כסיוע לתיקון ממצאי בקרה במרחב נתב"ג נערך ע"י מדור בקרה מטווח ל כ- 50 מתנדבים על מנת לצמצם את חייבי המטווח ולאפשר יציאתם לפעילות עם נשק.

מדור הדרכה

בעקבות הרה-ארגון של הקורסים המועברים בבית הספר האגפי, הוכרזה שנת 2008 כשנת פיילוט.

בית הספר קיים את כל ההכשרות, כפי שתוכננו לשנת העבודה, למעט נושא גדנ"ע נוער אק"מ, אשר בוטל ע"י ר' האגף ונמצא בבחינה מחודשת.

במטרה לבחון את אפקטיביות ההדרכה, ערך סגל ביה"ס ביקורים אצל בוגרי הקורסים, חודשים מספר לאחר שסיימו את הכשרתם. הבוגרים ציינו כי הם עושים שימוש מיטבי בחומר הנלמד ומיישמים בפועל את הידע אותו רכשו, כמובן במגבלות השונות ובהתאם למדיניות המפקדים בשטח.

 הסגל החדש,שוקד על יישום לקחים והמלצות העולות מהקורסים השונים ובכך מתאים את הנושאים לצרכים המשתנים של השטח, מבלי לפגוע בתיקי הייסוד של הקורסים.

השנה, הסתיים קורס קצינים מתנדבים מחזור יד'. בטכס המרשים שנערך באודיטוריום של מחוז ת"א השתתף ספ"כ משטרת ישראל בראשותו של המפכ"ל.

מתוך מגמה לחיבור טוב יותר של הקצינים המתנדבים עם הקצונה הבכירה של מ"י, הוחלט על דעת ר' אק"מ ור' מה"ד, כי קורס הקצינים המתנדבים יערך במכללה לקצינים בכירים בנעורים, דבר שיתרום להשתלבות טובה יותר של המתנדבים בתוך מ"י ויחסוך בהוצאות כספיות.

המדור, יחד עם היועץ הארגוני ובשיתוף מדור ש"ק ומדור מתנדבי אבטחה, שוקד על בנייה של תיק סדנאות לקורסים השונים, נושא אשר ישפר בצורה ניכרת את הסדנאות, יביא לאחידות בהעברת הנושאים השונים ויצוק לתוכם תכנים מקצועיים אקמי"ם וייתן לחניכים הזדמנות להתנסות בסימולציות מעולם התוכן האקמ"י.

סגל ההדרכה בנה מאגר שאלות למבחנים השונים שבקורסים, תוך שהוא מתקף את השאלות עם המדורים הרלבנטיים.

  המדור תרם רבות להצלחת קורס ראשי משרדי אק"מ שהתקיים במכללה והיה מעורב בכל המהלכים שקדמו לקורס כולל בנייה של התרגיל המסכם של הקורס "מיקוד מחושב", תרגיל שזכה להערכה של ר' אק"מ ונתן לבוגרי הזדמנות להתמודד עם מרכיבי הפשיעה השונים ביחידות השטח.

יחידת אמ"ש אק"מ

-תיקוף והטמעת הקריטריונים לגיוס, שימור ופרישת מתנדבים.

 -פיתוח ויצירת אפיקיי תגמול ורווחה למתנדבים

-בחינה ותיקוף נוהלי אק"מ

 -אפיון מערכות המחשוב

-טיפול שוטף בפניות, בקשות וערעורי מתנדבים

-הטמעת פרקי האמ"ש במסגרת עמ"ט המש"ק המשולב

-פתיחת מורשות גישה למרשם הפלילי לקציני אק"מ במערך

-תכנון וקידום קצינים ושוטרים באק"מ.

-מעקב ,פיקוח והסבת הסגל החייבים בהכשרות

הסברה ודוברות

 

המדור עסק בפעילות הסברה ודוברות יזומה למיצוב האגף בהעלאת מודעות הציבור, השוטרים והמתנדבים להיבטים השונים הנוגעים לעבודת המשטרה בכלל ולפעילות האגף בתחומי המשמר האזרחי שותפויות עם גופים ציבוריים  ושיטור קהילתי. באחריות סגן ניצב , ד"ר אבי זלבה.

להלן תחומי הפעילות:

דוברות יזומה- 380  כתבות  בתקשורת הכתובה והאלקטרונית הארצית והמקומית בתחומי פעילות האגף כמו מש"קים משולבים, מיזם ברק, מיזם ברק לגיל הזהב, מבצע עופרת יצוקה בדרום ונושאים קהילתיים וחברתיים רבים. פרסום עשרות רבות של ידיעות וכתבות באתר המשטרה,הסברת פנים, מראות המשטרה ובביטאון אק"מ.

משמר הקהילה- סיוע לרמ"ח שיטור קהילתי בהפקת 10 תכניות טלוויזיה בערוץ הקהילתי בנושאים הבאים: אירועי שנת ה-60 בסימן נוער, עיר ללא אלימות, מש"קים משולבים, פעילות במגזר הערבי, פעילות במגזר החרדי, יחידות החילוץ, מתנדבים בירוק ובכחול ועוד.

ביטאון אק"ם -במהלך השנה הופקו שני ביטאונים מורחבים המבטאים את העשייה המגוונת באגף ובשטח, שהופצו למפקדים ולכל גורמי האק"ם בשטח.

ימי קהילה משטרה- סיוע לגורמי השטח בקיום ימי קהילה משטרה באמצעות תערוכות ילק"מ וחומרי הסברה בבתי הספר, במתנ"סים בבתי אבות ובמועדונים. כחלק מחיזוק הקשר בין הקהילה לבין המשטרה.

הפקת מערכי שיעור וחומרי הסברה -  הכנת מערכי שיעור ומצגות להסברה בתחומי העשייה של האגף כולל לאוכלוסיות ייחודיות לתקשורת.

סיוע בהפקת חוברות הסברה כמו העצמת הורים ודפדפות להתנדבות המשמר האזרחי ודפדפות מניעה לביטחון אישי ולהגנה על הרכוש.

אלבום משא"ז- סיוע בתחקיר ובכתיבה ובהפקת אלבום משא"ז במלאת 34 משא"ז והפצתו לכל הגורמים בשטח לחלוקתו למתנדבים מצטיינים ולגורמי ציבור .  

מתן הרצאות וסדנאות– מתן הרצאות וסדנאות בנושא תקשורת ויישוב סכסוכים וגישור קהילתי בבית ספר לאק"ם במסגרת קורסי האגף השונים (כ-15 הרצאות וסדנאות), הדרכות בתחום המניעה לקשישים (מש"קים בשילוב מדריך בכיר להגנה עצמית)במועדוני קשישים ובבתי אבות בכל רחבי הארץ (כ-70 הדרכות בפני כ-2,500 קשישים).

השתתפות בפורום מערך התקשורת וההסברה וסיוע למערך.

סיוע בהפקת אירועים, כמו ערב הצדעה ליח' החילוץ, כנס גישורים ארצי.   

תזמורת משטרת ישראל- הופיעה 280 פעם בפני הצבור במגוון רחב מאוד של מאוד של מקומות וקהל.

 נכתב ונערך על ידי: סגן ניצב ד"ר אבי זלבה

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 סגן ד"ר אבי זלבה דובר אק"מ

משטרת ישראל

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת סגן ניצב ד"ר אבי זלבה

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111755 צפיות
אני מבקש לציין במיוחד את דבריו החמים של הממ"ז על מתנדבי המחוז, האק"מ בהחלט כיכב בנאומו כמו גם בסרט שהוקרן על המחוז, את הכנס כיבדו בנוכחותם מספר ראשי ערים הנמצאות בתחומי המחוז, מפכלי"ם לשעבר וממ"זים לשעבר,

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/112254 צפיות
שומרים על הקהילה ועל הבית- אגף קהילה ומשמר אזרחי, מספק מסגרת חברתית קהילתית המאפשרת לכל אזרח לשמור על ביתו, על משפחתו ועל המדינה. האגף מפעיל מערך של כ 40,000 מתנדבים מהם 36,000 בגירים. מידי יום מעורבים 2,000 אזרחים בעשייה קהילתית מאתגרת, במגוון תפקידי שיטור בליבת העשייה של משטרת ישראל, כתף אל כתף עם שוטרי משטרת ישראל.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/112080 צפיות
בשנים האחרונות התפרסמו דו"חות ביקורת וסקרים רבים, שהעידו על הצורך בביצוע שינויים מהותיים בפעילות האגף. תכנית העבודה של אגף קהילה ומשמר אזרחי לשנת 2011 מהווה תוצר של תהליך עיבוד וניתוח מורכב של צורכי העבודה, כפי שעלו בממצאי הדו"חות, ולאור דיונים מקיפים עם יחידות השטח ובמטות.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהאקטואליה13/03/111882 צפיות
הכיכר היחודית והיחידה בארץ "כיכר המישמר האזרחי "הוקמה על ידי ובמימון עמותת"ידידי המישמר האזרחי "באר שבע שגם היא בודדה מסוגה בישראל. הח"מ היה בין מקימיה (של הכיכר)בסיוע של הרשות . הכיכר נחנכה במסגרת ארועי 35 שנה לאק"מ שהתקיימו בעירי.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהאקטואליה13/03/111772 צפיות
הכיכר היחודית והיחידה בארץ "כיכר המישמר האזרחי "הוקמה על ידי ובמימון עמותת"ידידי המישמר האזרחי "באר שבע שגם היא בודדה מסוגה בישראל. הח"מ היה בין מקימיה (של הכיכר)בסיוע של הרשות . הכיכר נחנכה במסגרת ארועי 35 שנה לאק"מ שהתקיימו בעירי.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהשיווק מגזרים13/03/119216 צפיות
רפ"ק חן ערך סקירה מסכמת על הפעילות האכיפתית בשנה שחלפה ושם דגשים לגבי האכיפה בשנה הנוכחית. השנה הכריז ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי על כל רובעי העיר כאיזור סטרילי מבחינת ההתייחסות לתרבות הנהיגה. משטרת התנועה של אשדוד תשים דגשים של אכיפה עם הסברה ומניעה תוך הסתייעות בתגבור של משטרת התנועה הארצית.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות13/03/112558 צפיות
המתנדבים עיכבו את הנהג לצורך זיהוי ובעוד שהם ממתינים לניידת שבדרך הנ"ל החל לפתע לרוץ לעבר שדה החיטה הרטוב והחשוך. המתנדבים דלקו אחריו בריצה והצליחו לתפוס אותו מנסה לשכב ולהסתתר בחיטה, כמובן שהבחור נעצר ואז הוחלט לערב גם את מתנ"א דרום בתמונה

מאמרים נוספים בנושא עזרה והתנדבות

מאת: בנימין קלינגרעזרה והתנדבות27/09/201208 צפיות
הרבה פעמים אדריכלים, מהנדסים נתקלים בפני צומת דרכים בהליך הרישוי המקוון ואין להם תמיד את מי לשאול. משרדנו מתמחה בהכנת וקידום בקשות להיתרי בניה וראינו לנכון לסייע ולתת תשובות לשאלות שנשאלות לאחרונה די הרבה . משרד בנימין קלינגר תמיד זמין ושמח לסייע במקרה וישנם שאלות נוספות או נדרש סיוע מול המערכת הבירוקרטית.

מאת: המרכז לגיוס כספיםעזרה והתנדבות26/12/139149 צפיות
המודעות בארץ לעולם הפילנתרופיה גוברת עם השנים, ובהתאם לכך, ההיקף של תרומות לעמותות ומלכ"רים מטעם אנשי עסקים וחברות עסקיות הולך וגדל. עם זאת, אחוז התרומות שמגיעות מטעמם ביחד לכלל התרומות לעמותות ולמוסדות ללא כוונות רווח, נותר נמוך בישראל, בייחוד בהשוואה למצב במדינות המערב, ובארצות הברית בפרט.

מאת: רוני מיכאלעזרה והתנדבות23/07/136887 צפיות
הסיוע של המדינה הוא גם בדמות 2 חוקים חשובים. האחד, חוק נגישות לנכים – כלומר כל מוסד ציבורי חייב להיות נגיש לנכים – במיוחד ישובים על כסא גלגלים.

מאת: דוד גרינברגעזרה והתנדבות09/06/132339 צפיות
נהוג לומר שהנוער של ימנו חסר ערכם ושכל מה שהוא עושה זה לשבת שעות מול המחשב או הטלויזיה. אז תתפלאו מסתבר שיש גם נוער אחר, מסתבר שבני הנוער צמאים למדריך ולדרך וכשיש מי שמנחה הם מתגייסים יוזמים ותורמים מעצמם - תוכנית סח"י - היא יוזמה התנדבותית עבור בני נוער - שתורמים ועושים למען הקהילה והחברה בישראל

מאת: עמותת שלעזרה והתנדבות31/07/128658 צפיות
עמותת של הינה עמותה המפעילה מתנדבי שירות לאומי בכל הארץ. הקטע הבא עוסק בראיון ותיאור השירות של אביבה מדבדב, המתנדבת בגן נוריות בקרית ביאליק.

מאת: daronetעזרה והתנדבות07/06/129143 צפיות
אזרחים מן השורה, שכירים, עצמאיים, בעלי עסקים וחברות רבות חורטים כולם על דגל תפישת עולמם את המעורבות הרבה בקהילה והנתינה עבור אלה הזקוקים לקבלה. ישנם גופים רבים אשר ניזונים מכספי תרומות אך בעיקר בולטות בנוף זה העמותות אשר פועלות ללא כוונת רווח אך עדיין מצליחות להתנהל ע"י מנהלים מעמדות מפתח בחזית התעשייה הישראלית. תרומות לעמותות אלו חשובות במיוחד ואף מעודדות ע"י המדינה באמצעות מתן החזרי מס.

מאת: אייל בן יהודיתעזרה והתנדבות26/04/128563 צפיות
הכותב עו"ד אייל בן יהודית יזם, שותף ומייסד עמותת מִלקוּת לעצמאות ( ע"ר) שחרטה על דיגלה לסייע למתמחים ועורכי דין עם מוגבלויות להתנסות בעבודה במשרד עורכי דין, באמצעות העסקתם במחלקה המשפטית בעמותה ומציאת מקומות להתמחות בתוספת התאמת מקום העבודה בסיוע משרד התמ"ת, ולסייע לעורכי הדין עם מוגבלויות להקים משרד בהעסקה עצמית או לשרוד בו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica