חפש מאמרים:
שלום אורח
06.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הצעה למבנה ארגוני של השרות הציבורי

הלוגיקה הבסיסית  שלי טוענת שלא יעלה על הדעת  "לתת למשוגעים לנהל את בית המשוגעים". הטעם לכך פשוט  ונראה על פניו. כולם עשויים לחשוב כי הבעיה נובעת דווקא מהיות ה"משוגע" "משוגע". לעומת זאת, הטעם עשוי להיות במקום אחר. זה לא אומר שמאן דהוא "משוגע" לכן יש לו באורח "אוטומטי" כישורי ניהול.

בעין בלתי מזוינת אני לא אחת רואה, שמרוב להיטות לתת ל"משוגע", לנהל "בית משוגעים", פוסלים אחרים בעלי כישורי ניהול מעולם אך לא "משוגעים". אם נתרגם זאת לשפה אחרת, נוכל להציב במקום המונח "משוגע" הרבה מונחים אחרים , מקצועיים יותר. למשל לא נותנים למורה לנהל מחלקת החינוך העירונית. גם במקרה זה, המשוואה אינה שוגה. כי אם נמצא מורה בעל כישורי ניהול, הוא יוכל לנהל את מחלקת החינוך העירונית. מתוך מערך האפשרויות הקיימות, נוכל  למצוא את האפשרויות הבאות:

"מנהל טוב שהוא מורה גרוע";

"מורה טוב שהוא מנהל גרוע";

ו/או "מורה טוב שהוא מנהל טוב";

בהנחה של התפלגות "נורמאלית" כל שהיא, התפלגות האפשרויות תהיה שווה. קרי, בהנחה הנ"ל, שליש מהמקרים יהיו מהמקרה הראשון, שליש מהמקרה השני ושליש מהמקרה השלישי. למעשה, ברגע שקבענו "כלל זהב" שעל מנהל מחלקת החינוך העירונית, להיות מורה, קיבלנו רק שליש משלושת האפשרויות הללו. כי לא יעלה על הדעת למנות מורה גרוע (הגם שהוא מנהל טוב), כי עמיתיו המורים היודעים את "האמת" עליו, עשויים לזלזל בו. מצד שני, הרי לא נמנה "מורה טוב שהוא מנהל גרוע", היות וזה יפגע במחלקת החינוך העירונית. האפשרות ה"טובה" עבורנו תהיה האפשרות השלישית בלבד.

בהמשך לדוגמא שלפנינו, נניח שהתפרסם מכרז כזה ונגשו שישה מועמדים. סטטיסטית רק שנים נגשו למכרז (ארבעת הנותרים יכללו בקטגוריות הראשונה והשנייה  הבעייתיות עבור המערכת- קרי, מורה טוב ומנהל גרוע ומורה גרוע שהוא מנהל טוב").

כך, הגבלת המועמדים לסקטור אחד, במקרה שלנו המורים, מפחית בהכרח את מספר המועמדים ה"טובים" היכולים לשרת את המערכת. במיוחד לאור העובדה כי משקל החשיבות להיות מנהל מחלקת החינוך טוב, הוא להיות מנהל ולא להיות מורה. מאחר ומחלקת החינוך העירונית אינה עוסקת במסרים פדגוגיים אלא בניהול.  תפקיד  מחלקת החינוך העירונית כולל את הפעולות הבאות שאין להם כל קשר להוראה פיזית כלל:

רישום ושיבוץ תלמידים חדשים התאמת אזורי רישום;

השלמת פיתוח וציוד מוסדות החינוך בעיר;

הפעלת תוכניות לימודים ומסלולי הכשרה מגוונים לאוכלוסיות השונות;

הפעלת חינוך משלים,  פעולות העשרה ומגמות ייחודיות;

טיפול ממוקד באוכלוסיות מיוחדות וילדים בסיכון ;

הפעלת תוכניות שילוב והשמה בחינוך המיוחד, סל טיפוח ורווחה חינוכית;

הפעלת מערך סטודנטים מתנדבים למען החינוך וליווי פרויקט פר"ח - פרויקט חונכות תלמידים מביה"ס היסודיים;

ריכוז וליווי פרויקטים ייעודיים (כגון  השאלת ספרי לימוד, ספריה וכו');

ריכוז והפעלת תכניות למניעת התמכרויות והתנהגויות בלתי נורמטיביות;

הסעות תלמידים זכאים וסיוע בהשמת תלמידים במוסדות חינוך מחוץ לעיר;

העבודה המסתמנת עבור מחלקת החינוך העירונית היא בעיקרה עבודה פקידותית, קישור לתוכניות חינוכיות, עבודה של אינוונטר (ניהול מלאי), הפקה, הפעלה, ניהול פרויקטים  וניהול היסעים. עבודות שכל מנהל "טוב" יכול לבצע גם ללא כל הבנה כלל בנעשה במערכת החינוך הישראלית על כל תככיה והפוליטיקה הפנימית שלה. כך עולה אפוא, שההתעקשות על היות מנהל מחלת חינוך מורה, רק מפחיתה לדעתי את הסיכוי למצוא את "המנהל הטוב" מקרב מגוון מקצועות המתמחים יותר בניהול ופחות בהוראה שאינה קשורה כלל למושא העבודה של מחלקת החינוך העירונית.

אנחנו נטפלנו במקרה למערכת החינוך העירונית. אולם, באופן כמעט זהה נוכל להציב במיקום של מנהל מחלקת חינוך כמעט כל מנהל אחר ובמקום מחלקת חינוך נוכל להציב כמעט כל אגף או מחלקה אחרת במנהל הציבורי. אפילו מנהל בית חולים, להערכתי חייב להיות אדמיניסטראטור יותר מאשר רופא. במקרים מסוימים מאד, למשל מהנדס העיר שאמור לייצג את הרשות בוועדות התכנון והבנייה, לא יכול שלא להיות מהנדס בניין המבין לפחות בקריאת תוכניות. כאן טמון למעשה ההבדל היחיד הקיים בין מערכת ייחודית אחת לעומת שאר המערכות. כלומר, ישנן רק מעט מאד מחלקות הנדרשות לקשר בין ניהול השוטף האדמיניסטרטיבי לידע  המקצועי הספציפי של המחלקה.

מכאן עולים שתי אופציות אפשריות לניהול המערכת הציבורית בכללותה. במונח מערכת ציבורית, יש לכלול את מרבית גופי המדינה כגון חינוך, בריאות, משק, חשמל, מים, משטרה, כיבוי אש, בתי סוהר, תשתיות תעבורה, דתות, מערכת המשפט, מערכות סוציאליות ועוד.  אופציה ראשונה - "שרות ציבורי נטול מינויים פוליטיים"

אופציה שנייה - "שרות ציבורי של מינוים פוליטיים"

באופציה הראשונה, של "שרות ציבורי נטול מינויים פוליטיים", כל המערכות הציבוריות מתנהלות ע"י קריטריונים ידועים מראש. כך, החל מראש הפירמידה (מנכ"ל המשרד) ועד לאחרון הפקידים (מגיש התה), שיטות הקבלה לעבודה, נהלי העבודה, שכר, תנאי העסקה ושאר הגורמים המשפיעים על ביצוע העבודה יהיו זהים. לממשלה לא תהיה כל השפעה ו/או כל אמרה בנושא נושאי התפקידים. הממשלה באה לקבוע מדיניות בלבד. הביצוע בפועל יעשה על ידי הפקידות בהתאם להוראות הממשלה אולם ע"פ נהלי העבודה של הפקידות. על פי שיטה זו המאפיינת את הממשל הבריטי, כל שר יכול להגיע עם יועץ (או יועצים) אשר מטרתם לתאם  בין השר למנהל הפקידותי. היועץ מעביר את המדיניות ומטיל על הפקידים את הוראות השר הממונה.

אופציה שנייה היא כאמור, "שרות ציבורי של מינוים פוליטיים". על פי שיטה זו, ברגע שמגיע שר חדש החל מהמנכ"ל ועד אחרון הפקידים (מגיש התה) במשרד הנתון מתפטרים ומתמנים במקומם אנשי שלומו של השר הממונה. כך, לא נמצא במשרד כל שהוא אנשים שלא שייכים לשר זה או אחר. השר הממונה, פועל במסגרת ה"מגרש הביתי שלו" כול אנשי הצוות הזוטר והבכיר, הם אנשיו שלו והם חייבים לו. שיטה זו מקובלת יותר בארה"ב- כאשר נבחר נשיא חדש ו/או מושל ו/או ראש רשות, כלל הצוות הקודם מגיש את התפטרותו ומפנה את מקומו לצוות החדש של הנבחר.

ע"פ השיטה הראשונה,  המערכת השלטונית מחולקת למערכת נותנת ההוראות (נבחרי הציבור הפוליטיקאים) מול מערכת המבצעת הוראות (הפקידות הציבורית). כאשר מערכת נותנת ההוראות מנתבת את המדיניות הציבורית. המערכת המבצעת נשפטת על פי הביצוע (ונותנת על כך את הדין). בדיוק כפי שמערכת הנותנת את ההוראות תישפט על מדיניותה. על פי השיטה השנייה, הופך השלטון "לפרס לפעיל" הפוליטי. כאשר כל מפלגה, תתייצב הן במדיניותה והן בפקידות המבצעת העשויה להוציא אל הפועל את מדיניות המפלגתית. הנאמנות של עובדי המנגנון גבוהה לקובעי המדיניות שלהם. גם כאן, הן הפקידות והן הדרג הנבחר (נותן ההוראות), נשפט על ביצוע של מדיניות המפלגתית שהובאה לציבור על פי "מצע הבחרות".

ע"פ מחקרים שנעשו בישראל, (למשל, מוטי שפירא "תוכנית לאסטרטגיה ממשלתית חדשה בישראל", המרכז הבינתחומי בהרצלייה דצמבר 2002; ערן ויגודה ושלמה מזרחי, "ביצועי המגזר הציבורי בישראל 2007 " נייר עבודה מס' 7, הוצאת אוניברסיטת חיפה; שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, האלה אבו-חלא , "תמונת מצב חברתי 2008-2009, הוצאת מרכז אדווה  ועוד),  המצב הנוכחי של מערכת הציבורית בישראל מציג תמונה עגומה של יצור כלאיים שנע בין המודל הראשון למודל השני. כמו כל ייצור כלאיים, שאינו יכול להעמיד צאצאים (כמו פרד למשל) , יוצר המצב הזה לחוסר יעילות מקסימאלית בביצוע הממשלתי. המחקרים מצביעים על מצב  של "מכניזם ממשלתי"  מסובך ומסורבל. לגוף המבצע (ראש הממשלה והשרים) אין כלים ואין יכולת מבנית לקבל החלטות לטווח ארוך (ראינו זאת בדוח מסקנות וועדת וינוגרד);

אין ביכולתם לוודא ביצוע מדיניות הממשלה (מעקב החלטות לא קיים כמעט, ישנן החלטות ממשלה שנותרות בגדר מאמר דקלרטיבי בלבד);

העוצמה של משרד האוצר מופרזת וכוללת גם קביעת מדיניות, גם תקצוב וגם ניהול הביצוע (הליך הפוגע בעיקר במשק השכירים בישראל);

תהליך התקצוב הנוכחי מנציח אי-יעילות;

הקשר בין הממשלה והכנסת לא מבטיח איזונים ובקרות נאותות על החקיקה וביצועי הממשלה (מרבית חברי הכנסת שרים בממשלה ואין הפרדה בין הרשות המחוקקת למבצעת);

מצד אחד לא מוגדר 'ראש' לשירות הציבורי בישראל -  המערכת ריכוזית מדי - בתוך שירות המדינה וביחס לרשויות המקומיות. יותר מדי גופים העוסקים באותם נושאים או נושאים המפוזרים בין גורמים רבים - הדבר פוגם ביכולת להביא לתוצאה אפקטיבית. השירות הציבורי המקצועי אינו ממלא את ייעודו המקצועי בהיבט של תכנון ארוך טווח.  חברות ממשלתיות רבות שאין כל חיוניות בקיומן עדיין נמצאות בשליטת המדינה. מאידך, הם מהוות  'מאגר' למינויים והשפעה פוליטית מעורבות פוליטית חריפה במינויים, הטבות, סידור למקורבים והבניית מדיניות סקטוריאלית בולטת.

במקביל חברות ממשלתיות רווחיות נמכרו "בנזיד עדשים" והפכו את השכירים לעוד יותר חשופים להשפעות בעלי ההון.

הממשלה לא פתוחה ושקופה דיה לציבור. תרבות ניהולית מיושנת, סגל בכיר שלא זכה להכשרה מתאימה ולטיפוח. חקיקה בהיקף נרחב, סקטוריאלית - לעיתים אינה עומדת במבחן יכולת הביצוע וההשפעות הרוחביות. עודף רגולציה, נהלים ותקנות - בירוקרטיה סבוכה המשרתת מצב זה. ביקורת המדינה והביקורת הפנימית אינן מספיק אפקטיביים (ראה מאמר על הקמת טריבונל אזרחי בישראל). מדיניות העסקת העובדים, אופי הסכמי השכר והשפעת הוועדים המקומיים - מקשים על גמישות ההפעלה של התכניות הממשלתיות והתאמתן לצרכים החדשים. ניהול משאבי אנוש מיושן (נגזר מהאמור לעיל. השלד הניהולי החשוב ביותר במינהל הציבורי - מנכ"לים, מתמנה לעיתים ללא כישורים מתאימים ומתפקד תקופות זמן קצרות. השירות הציבורי אינו מכוון תוצאה, אלא מכוון תשומה.

כל זאת מוביל אותנו אל ניהול לא מקצועי אשר בסופו של דבר, מוביל את הממשלה למכירה של נכסי הציבור שנאגרו בדמים מרובים (והם שייכים אך ורק לציבור ובראש וראשונה העובדים בהם), תוך הפרטה למוות של כל השירות הציבורי.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אתרופולוג כלכלי מתמחה בתחום של התנהגות כלכלית של פרטים ואגונים. משמש כיועץ ומאמן לארגון וניהול יעוץ ארגוני וליווי עסקי,יעוץ ותכנון תיירותי, הכנת תוכניות עסקיות, תכנון ואסטרטגיות עסקיות, תכנון וליווי של תוכניות הבראה ושיקום פיננסי, מערכות מידע שיווקי ומערכות ניהול איזו 9000, שיווק תיירותי, תכנון הדרכה, ימי עיון וקורסים במבחר ארגונים מגדלים שונים ובענפי פעילות מגוון. ייעוץ אסטרטגי, ארגוני וניהולי למפלגות ולגופים פוליטיים.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת דוד סונינו

מאת: דוד סונינוגישור ובוררות24/06/151832 צפיות
המאמר מבוסס על עבודת הגמר שלי משנת 1990, ועל קורס שהעברתי באוניברסיטה בנושא. עבודת הגמר שלי היתה אבן דרך לביסוס מערכת הגישור. אולם תהליך השלמה שונה מתהליך הגישור. המאמר מנסה לשרטט את הדרך היעילה כדי לפתור באופן סופי סיכסוכים.

מאת: דוד סונינודמוקרטיה ושלטון26/10/137622 צפיות
במקביל הופכת התנועה האסלאמית לאלטרנטיבה הטובה ביותר הקיימת כנגד אותו עושק וניצול של התאגידים הרב לאומיים, של הכלכלות המקומיות והפיכתם של שאר תושבי העולם לעבדים תרתי משמע של קומץ תאגידים השולט בכל העולם דרך סדר עולמי לכאורה חדש! מכאן, כדי ל"הלחם" באסלאם חייבים להלחם קודם כל בהפרטה הפושעת ולהחזיר את הכלכלה למסלולה הרציונלי, כאשר כל נכסי העם חוזרים לעם,והממשל הופך להיות רגולטור הוגן שכל מטרתו לפעול לרווחת העם הריבון היחיד של הטריטוריה והתרבות. (אפשר לעשות זאת רק באמצעות שינוי שיטה הכלכלית לכלכלה

מאת: דוד סונינוצדק חברתי06/01/11946 צפיות
לבעלי לב חלש ו/או סתם עצבניים לא מומלץ כלל לקרוא רשימה זו.. ראו הוזהרתם! אחד מסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראל אינו דווקא קיומו או קיומו של נשק אטומי ונשק בלתי קונבנציונלי אחר.. אלא דווקא המשכנתא! תשאלו את כל המכרים שלכם בין אם הם עובדי בנק ו/או סתם עמך ישראל אם אי פעם בחייהם ראו קובץ חוקים ו/או הוראות המסבירים את המשכנתא, דרך החישוב שלה ודרכי הגביה שלה?

מאת: דוד סונינוצדק חברתי06/01/11958 צפיות
לבעלי לב חלש ו/או סתם עצבניים לא מומלץ כלל לקרוא רשימה זו.. ראו הוזהרתם! אחד מסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראל אינו דווקא קיומו או קיומו של נשק אטומי ונשק בלתי קונבנציונלי אחר.. אלא דווקא המשכנתא! תשאלו את כל המכרים שלכם בין אם הם עובדי בנק ו/או סתם עמך ישראל אם אי פעם בחייהם ראו קובץ חוקים ו/או הוראות המסבירים את המשכנתא, דרך החישוב שלה ודרכי הגביה שלה?

מאת: דוד סונינוזכויות הפרט06/01/111044 צפיות
בריונות, יכולה ללבוש צורות רבות. החל מבריונות פיזית, מילולית ואף בריונות פסיכולוגית. מעשה הבריונות, כאמור, מחולקת למכלול צורות החל בהיקפים שונים. כאקט בריוני מייצג, נהוג לראות את הצורה הישירה יותר של הבריונות - הבריונות הפיזית.

מאת: דוד סונינוצדק חברתי06/01/111014 צפיות
מתוך חוק מבקר המדינה עולה כי ביקורת המדינה, קרי מוסדות המדינה נתונים לבקרה. באופן מדויק יותר, מבקר המדינה יקיים ביקורת על המשק, הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והמינהל של המדינה, של משרדי הממשלה, של כל מפעל, מוסד או תאגיד של המדינה, של הרשויות המקומיות ושל גופים או מוסדות אחרים שהועמדו על פי חוק לביקורתו של מבקר המדינה. כאמור, מבקר המדינה יבחן את חוקיות הפעולות, טוהר המידות, הניהול התקין, היעילות והחיסכון של הגופים המבוקרים, וכל עניין אחר שיראה בו צורך. ביחד עם מבקר המדינה, יש לכמעט כל מוסד ממשלתי מבקר בתפקיד. למשל לכל רשות מקומית יש מבקר שמתפקידו לתת דין וחשבון תקופתי על הנעשה ברשות.

מאת: דוד סונינודמוקרטיה ושלטון06/01/11904 צפיות
אנשים רבים בעולם, יש לשער ירימו גבה הן על הכותרת ואף עשויים להזדעזע על עצם הרעיון של הצגת המונחים "שפיות" ו"אסלאם" בכפיפה אחת. הרושם הראשוני שלנו על האסלאם הוא דווקא מתייחס לפנאטיות, לקיצוניות ואפילו מתחבר לנו היטב עם מונחים שליליים אחרים. במיוחד בעולם המערבי הנראה לכאורה "סובל" מאיזה חדירה של "אנשים זרים" אליהם תוך "השתלטות" על המדינה וכפיית "מנהגים" זרים ובלתי מתפשרים ההולמות לכל הפחות תקופות עבר קצת פחות "מודרניות מהיום. יתרה מזאת, הגישה של "הציבור" הרחב קרובה יותר לאטימות שמקורה ב"סלידה" מאשר מנסה להבין מה קורה.

מאמרים נוספים בנושא דמוקרטיה ושלטון

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון27/03/2082 צפיות
תיקון 116 לחוק התכנון והבניה מהווה מהפכה בחוק התכנון והבניה. הוא מחמיר מאד, מטיל צווי הריסה בסיטונות וקנסות של מאות אלפי שקלים, ומצמצם את סמכויות השופטים בבתי המשפט.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון11/01/20370 צפיות
מה הוא רישיון עסק? עסקים הפועלים בתחומים שונים נדרשים בהוצאת רישיון עסק – היתר מכוח חוק רישוי עסקים הניתן על ידי משרד הרישוי ברשות המקומית ומהווה אישור לפעילותו התקינה של העסק. הרישיון מעיד כי בעסק מסוים ננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירה על בריאותו, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חייו של הציבור. בהתאם, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. משרד הרישוי הוא גם זה שאחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאיו

מאת: אבי דוידידמוקרטיה ושלטון07/04/19391 צפיות
מדריך למתחילים אודות הגשת עתירות לבג"צ.

מאת: אבי בכרדמוקרטיה ושלטון24/07/18960 צפיות
האם מדינת ישראל הופכת להיות אל מול עיננו לדיקטטורה ו/או למדינת אפרטהייד עם סימני פאשיזם?? אודה, מכיוון שחשש כבד החל להתגנב לליבי כי אכן המציאות התקשורתית המדווחת אמת היא... החלטתי לעשות מעשה ולבצע מחקר קצרצר, מאמר מחקרי, אשר נשען על עובדות בלבד, עובדות ונתונים מחקריים, זאת תוך הבאת ציטטות ומובאות מדויקות. אני למעשה בדקתי את שתי התיאוריות הבאות: מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. או שאולי, מדינת ישראל היא מדינה פאשיסטית, גזענית ודיקטטורה חשוכה.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון22/11/16901 צפיות
קבינט הדיור במשרד האוצר אישר בתאריך 21.1.16  מספר הצעות שאמורות לסייע לפתרון מצוקת הדיור. תחילה אישר הקבינט את הצעתו של שר האוצר, משה כחלון, להאריך את התוכנית לתמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה בדגש על מיזמי התחדשות עירונית ותוכנית מחיר למשתכן. כמו כן הוחלט להגדיל את תקציב התוכנית, שקודמה בשיתוף עם שר הפנים, אריה מכלוף דרעי, ומטרתה לסייע לרשויות בקליטת תושבים חדשים ובפיתוח תשתיות מתאימות.

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/151962 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

מאת: ירון כהןדמוקרטיה ושלטון01/06/151461 צפיות
לא אחת נדרשת תרגום נוטריון אשר קבלתם וקבילותם מותנית בחתימתו. אישורים שונים כגון: ציוני תעודות של מוסד לימודי בארץ שצריכים להישלח לאוניברסיטה בחו"ל, מסמך משפטי שכל מלה בו עשויה או עלולה לקבוע את עתידם של נכסים ואולי אף לחרוץ גורלות. אישור נוטריוני על העתק נאמן למקור, ייפויי כוח, אישור נכונותו של תרגום ועוד.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica