חפש מאמרים:
שלום אורח
12.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

להקים טריבונל אזרחי עכשיו!

מאת: דוד סונינוצדק חברתי06/01/20111082 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מתוך חוק מבקר המדינה עולה כי ביקורת המדינה, קרי מוסדות המדינה נתונים לבקרה. באופן מדויק יותר, מבקר המדינה יקיים ביקורת על המשק, הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והמינהל של המדינה, של משרדי הממשלה, של כל מפעל, מוסד או תאגיד של המדינה, של הרשויות המקומיות ושל גופים או מוסדות אחרים שהועמדו על פי חוק לביקורתו של מבקר המדינה. כאמור, מבקר המדינה יבחן את חוקיות הפעולות, טוהר המידות, הניהול התקין, היעילות והחיסכון של הגופים המבוקרים, וכל עניין אחר שיראה בו צורך. ביחד עם מבקר המדינה, יש לכמעט כל מוסד ממשלתי מבקר בתפקיד. למשל לכל רשות מקומית יש מבקר שמתפקידו לתת דין וחשבון תקופתי על הנעשה ברשות.

מלבד העובדה שמשרה זו מהווה להערכתי (כמו גם להערכתם של אחרים), אחת המשרות החשובות ביותר במדינה. נדמה שמרבית הפוליטיקאים המנהלים את הכלכלה ואת המדינה שלנו, לא רואים במשרה זו אלא טרדה בלשון המעטה. למעשה, מרבית הליקויים וההשגות שמציע מבקר המדינה, נתפסים בעיני הפוליטיקאים במקום כחלק מהצורך שיש להם לשינוי במדיניותם הקלוקלת אלא כהפרעה לשמה לעשייתם.

לא בכדי, אנו מתעוררים היום, כאשר כל הכלכלה של המדינה נתונה בידיהם של  מעטים וכאשר הממשלה עצמה משמשת שלוחה של בעלי ההון בישראל.  כאשר כמעט כל פעולה של הממשלה (אשר העמידה לטובתם של בעלי ההון את כל ההישגים הכלכליים של העם), באה כדי לרצות את בעלי ההון ולהגדיל את הכנסתם. במתכונת של הפרטה עיוורת מבלי לשעות לדבריו של מבקר המדינה המבקש לפעול בהתאם למנדט שקבוע בחוק.

נשאלת השאלה האם לא הגיע הזמן לעשות באמת סדר במדינה. אין כאן כוונה לבטל אל "ההישגים" הכלכליים של הממשלה. למרות שעשתה בסך הכול ללא כל הצדקה מכירת חיסול בפרוטות של כל רכוש המדינה. במקום להיפטר מהנכסים הבעייתיים נפטרה הממשלה מהנכסים המניבים. אבל מה זה חשוב העיקר הממשלה "הצילה" את הכלכלה (ובדרך הרגה את המעמד הבינוני).

אילו היו שועים לדברי המבקר הרבה מהצרות שבגללם נמכרו נכסי המדינה, וכן הרבה מהבעיות של המדינה היו נפתרות. אולם, אין שועה לדברי המבקר. לפיכך מוצעת להלן  דרך שלהערכתי עשויה לפתור את הבעיה.

ראשית יוקם טריבונל אזרחי- זהו בית דין של הציבור אשר החוקר הראשי והתובע הראשי בו יהיה מבקר המדינה. כתוצאה מהקמת הטריבונל האזרחי הזה שלא יהיה קשור כלל למערכת המשפט הנוכחית. כל דוח של המבקר יהפוך למעשה לחקירה הניתנת לשפיטה בבית המשפט האזרחי הנ"ל.

בית הדין האזרחי, ידון בכל בקשה להעמדה לדין של המבקר מבלי להיזקק למערכת השיפוטית הקיימת. המערכת הקיימת עמוסה ועסוקה בעניינים אחרים שלא מעניינה כמו אי ניהול תקין של מערכת ממשלתית (שאין לה השלכות פליליות כמו מעילה או גניבה ישירה) המערכת השיפוטית הקיימת מחפשת את מה שקבעו לה לחפש.

כך נכון להיום אין כל חוק כנגד ניהול כושל ו/או אי התנהלות יעילה של מערכת ארגונית. לפיכך, אין המערכת המשפטית יכולה להתמודד עם תוצאות הביקורת של מבקר המדינה. הקמת של טריבונל כזה, ייתן בראש וראשונה שיניים למבקר המדינה שלא יצטרך להמתין לאחר החקירה שערך ופרסם בדוח להמתין לממצא פלילי כדי לתקן את הליקויים שמצא. בנוסף, טריבונל כזה, יהיה רשאי להעמיד לדין כל מנהל שנמצא פועל בליקוי בהתאם להמלצות מבקר המדינה. כך, כוח ההרתעה של מבקר המדינה יגדל, דבר שייתן לנו לאזרחים אפשרות של הגנה טובה יותר כנגד עריצות הממשלה ושל הקבלנים המנהלים בשמה את המדינה. יתרה מזה, אותו בית דין אזרחי, יהיה רשאי לדון בכל אותם תלונות של אזרחים אשר מגיעים כיום למבקר המדינה שידו קצרה למטפל בהם משום שאין למשרה זו שיניים לאכיפה ולשינוי מצב קיים.

את בית הדין האזרחי ינהלו שופטי ישראל החל משופט מחוזי ומעלה, שיצאו לגמלאות. זאת בהתאם להתפלגותם הטריטוריאלית. למשל, שופט מחוזי שפעל באזור נצרת, ינהל את הטריבונל של אזור נצרת. אתר העבודה שלהם יהיה מחולק לשני מקומות עיקריים. משרדי מסקר המדינה האזוריים ישמשו כמקום לביצוע עבודת הניירת והמכינה ואילו באולמות בית המשפט המקומי, יתנהלו הדיונים. זאת בהתאם לתיאום שיקויים בין המערכות. השופטים אלו יכולים לערוך ביניהם תורנות בהתאם למשתנים שונים (זמינות, בריאות וכו'). כל אזרח יהיה רשאי לתבוע בבית הדין האזרחי הזה כל ארגון. ובלבד שהתלונה נבדקה ע"י מבקר המדינה ונמצאה ראויה לדיון משפטי בהתאם לכללי העבודה התקינים.

סדר הדין (הגשת כתב אישום, זימונים, טיעונים, כתב הגנה, הוכחות, פסק דין, גזר דין, ערעור) יהיה בהתאם לסדר הדין הקיים במערכת המשפטית. זה יסייע הן לשופט הבקי בסדר הדין הנוכחי והן לעורך הדין שמייצג את הנאשמים וכך, לא יצטרכו ללמוד סדרי דין חדשים. כמו כן, רשאי מבקר המדינה, שהוא מנהל את מערכת הדיונית הזו, לקבוע כי במשפט מסוים, ינוהל על ידי 13 מושבעים שצריכים לתת את דעתם ה"ציבורית" על מהלך מסוים. על המושבעים לקבוע האם נעשה במהלך ביצוע ו/או עבירה עוול לציבור או לא. במידה והמושבעים יקבעו שנעשה עוול השופט שינהל את הדיון יוכל לפסוק את העונש.

בית הדין האזרחי יכול לתת עונשים מכל סוג שהוא במיוחד עונשים כספיים, קנסות והחזר כספים שנלקחו. בית המשפט רשאי לפסוק ימי מאסר במקום קנס כספי אך לא יהיה רשאי לפסוק מאסר.

יש לציין כי בסמכות בית הדין האזרחי לפתוח כל הסכם וכל חוזה שהמדינה ו/או אחד ממוסדותיה המבוקרים עשה, גם אם חלפו יותר מעשור שנים ולקבוע כי חוזה כזה נעשה שלא לטובת הציבור. כתוצאה מכך יש בסמכות בית הדין האזרחי לבטל כל חוזה שלא נעשה לטבת הציבור. הצדדים השותפים בחוזה כזה, לא יהיו רשאים לדרוש שום פיצוי. זה מהטעם שלא מגיע לאדם טובת הנאה מדבר עבירה. כך, בית הדין רשאי כאמור לבדוק את כל הדוחות הקודמים של מבקר המדינה ולאתר עולות שלא נעשו בתום לב וגרמו נזק (שנתגלה בטווח הארוך יותר).  .

תהליך העבודה של בית הדין יהיה מקביל לפעילותו של משרד מבקר המדינה. והוא יהי כאמור כפוף למשרד מבקר המדינה.

התפוקות של טריבונל אזרחי כזה הם רבות. ראשית, יהיה לאזרח כתובת קבועה לכל בעיה של התנהלות מול מוסדות. הרכוש של האזרח המנוהל על ידי המדינה לא יהיה יותר הפקר. שכל פוליטיקאי יכול לעשות עליו "קופה". פוליטיקאים ומנהלים יתנו את הדין על מעשיהם ויהיו לכן הרבה יותר אחראים ורגישים לפעילותם. וכמובן, נוכל להילחם בתופעת השחיתות, ובתופעות האחרות ההופכות את חיי האזרחים ללא צורך קשים.

כמובן נותרה הבעיה של חוקיות בית הדין. רק הכנסת יכולה להעניק את הסמכות לבית דין כזה. במידה והכנסת לא תעניק לו סמכות. הינו, לא תצביע על חוק הקמתו והפעלתו של טריבונל כזה, זה יוכיח מעל ספק סביר מי הם חברי הכנסת שלנו. אין כל סיבה לאדם ישר ונקי כפיים לפחד מטריבונל כזה. זהו לא טריבונל המהפכני של רוברספייר ודנטון. זהו בית דין שבה לתת סעד חשוב לציבור שהיו רובו אם לא כולו מופקר לנפשו וחסדיהם של ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אתרופולוג כלכלי מתמחה בתחום של התנהגות כלכלית של פרטים ואגונים. משמש כיועץ ומאמן לארגון וניהול יעוץ ארגוני וליווי עסקי,יעוץ ותכנון תיירותי, הכנת תוכניות עסקיות, תכנון ואסטרטגיות עסקיות, תכנון וליווי של תוכניות הבראה ושיקום פיננסי, מערכות מידע שיווקי ומערכות ניהול איזו 9000, שיווק תיירותי, תכנון הדרכה, ימי עיון וקורסים במבחר ארגונים מגדלים שונים ובענפי פעילות מגוון. ייעוץ אסטרטגי, ארגוני וניהולי למפלגות ולגופים פוליטיים.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת דוד סונינו

מאת: דוד סונינוגישור ובוררות24/06/151904 צפיות
המאמר מבוסס על עבודת הגמר שלי משנת 1990, ועל קורס שהעברתי באוניברסיטה בנושא. עבודת הגמר שלי היתה אבן דרך לביסוס מערכת הגישור. אולם תהליך השלמה שונה מתהליך הגישור. המאמר מנסה לשרטט את הדרך היעילה כדי לפתור באופן סופי סיכסוכים.

מאת: דוד סונינודמוקרטיה ושלטון26/10/137692 צפיות
במקביל הופכת התנועה האסלאמית לאלטרנטיבה הטובה ביותר הקיימת כנגד אותו עושק וניצול של התאגידים הרב לאומיים, של הכלכלות המקומיות והפיכתם של שאר תושבי העולם לעבדים תרתי משמע של קומץ תאגידים השולט בכל העולם דרך סדר עולמי לכאורה חדש! מכאן, כדי ל"הלחם" באסלאם חייבים להלחם קודם כל בהפרטה הפושעת ולהחזיר את הכלכלה למסלולה הרציונלי, כאשר כל נכסי העם חוזרים לעם,והממשל הופך להיות רגולטור הוגן שכל מטרתו לפעול לרווחת העם הריבון היחיד של הטריטוריה והתרבות. (אפשר לעשות זאת רק באמצעות שינוי שיטה הכלכלית לכלכלה

מאת: דוד סונינודמוקרטיה ושלטון19/01/111221 צפיות
הלוגיקה הבסיסית שלי טוענת שלא יעלה על הדעת "לתת למשוגעים לנהל את בית המשוגעים". הטעם לכך פשוט ונראה על פניו. כולם עשויים לחשוב כי הבעיה נובעת דווקא מהיות ה"משוגע" "משוגע". לעומת זאת, הטעם עשוי להיות במקום אחר. זה לא אומר שמאן דהוא "משוגע" לכן יש לו באורח "אוטומטי" כישורי ניהול.

מאת: דוד סונינוצדק חברתי06/01/11992 צפיות
לבעלי לב חלש ו/או סתם עצבניים לא מומלץ כלל לקרוא רשימה זו.. ראו הוזהרתם! אחד מסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראל אינו דווקא קיומו או קיומו של נשק אטומי ונשק בלתי קונבנציונלי אחר.. אלא דווקא המשכנתא! תשאלו את כל המכרים שלכם בין אם הם עובדי בנק ו/או סתם עמך ישראל אם אי פעם בחייהם ראו קובץ חוקים ו/או הוראות המסבירים את המשכנתא, דרך החישוב שלה ודרכי הגביה שלה?

מאת: דוד סונינוצדק חברתי06/01/11997 צפיות
לבעלי לב חלש ו/או סתם עצבניים לא מומלץ כלל לקרוא רשימה זו.. ראו הוזהרתם! אחד מסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראל אינו דווקא קיומו או קיומו של נשק אטומי ונשק בלתי קונבנציונלי אחר.. אלא דווקא המשכנתא! תשאלו את כל המכרים שלכם בין אם הם עובדי בנק ו/או סתם עמך ישראל אם אי פעם בחייהם ראו קובץ חוקים ו/או הוראות המסבירים את המשכנתא, דרך החישוב שלה ודרכי הגביה שלה?

מאת: דוד סונינוזכויות הפרט06/01/111088 צפיות
בריונות, יכולה ללבוש צורות רבות. החל מבריונות פיזית, מילולית ואף בריונות פסיכולוגית. מעשה הבריונות, כאמור, מחולקת למכלול צורות החל בהיקפים שונים. כאקט בריוני מייצג, נהוג לראות את הצורה הישירה יותר של הבריונות - הבריונות הפיזית.

מאת: דוד סונינודמוקרטיה ושלטון06/01/11945 צפיות
אנשים רבים בעולם, יש לשער ירימו גבה הן על הכותרת ואף עשויים להזדעזע על עצם הרעיון של הצגת המונחים "שפיות" ו"אסלאם" בכפיפה אחת. הרושם הראשוני שלנו על האסלאם הוא דווקא מתייחס לפנאטיות, לקיצוניות ואפילו מתחבר לנו היטב עם מונחים שליליים אחרים. במיוחד בעולם המערבי הנראה לכאורה "סובל" מאיזה חדירה של "אנשים זרים" אליהם תוך "השתלטות" על המדינה וכפיית "מנהגים" זרים ובלתי מתפשרים ההולמות לכל הפחות תקופות עבר קצת פחות "מודרניות מהיום. יתרה מזאת, הגישה של "הציבור" הרחב קרובה יותר לאטימות שמקורה ב"סלידה" מאשר מנסה להבין מה קורה.

מאמרים נוספים בנושא צדק חברתי

מאת: גדעון צורצדק חברתי24/02/148208 צפיות
בחודש מרץ שנת 2000 נפטרה לילי ז"ל, רעייתו של אריאל שרון. על–פי בקשתה היא נקברה על גבעת הכלניות. במסגרת קבורה זו, עושה שרון כל עבירה אפשרית מתחום המקרקעין. קבורה בקרקע חקלאית, שהיא גם אתר עתיקות מוכרז, וכל זאת ללא רישיון קבורה במקום, וללא היתר כנדרש בחוק. ומעל הכל הוא איננו בעל זכות בקרקע. כחמש שנים לאחר הקבורה, פונה נעם פדרמן, ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, בדרישה להעתיק את הקבר של המנוחה לבית עלמין. ולאחר מכן, פדרמן מגיש עתירה לבג"ץ, נגד ראש הממשלה אריאל שרון ונגד היועץ מזוז. בית המשפט בפסק דין זה, נתן ידו לפגיעה קשה בשלטון החוק ולפגיעה באינטרס הציבורי. וקיימת האפשרות - שאריק שנלחם את מרבית חייו בערבים, במותו נקבר בבית קברות מוסלמי.

מאת: יאיר צבריצדק חברתי14/04/131343 צפיות
ר' חי על ביטוח לאומי וקצבת זקנה, ר' לא התחתן מעולם ולא הוליד ילדים. כשהיה ילד ראה במו עיניו איך הורגים הגרמניםו את הוריו אחותו ושני אחיו. ר' חי איתנו בעיר שלנו, הוא רואה בכל יום את אותם הרחובות את אותן חנויות ואותם אנשים. ר' ניצול שואה. בפעם השניה בחייו הוא מרגיש איך סופו קרב ורעב מכה בו בפעם השניה בחיו. כיצד חיים בעירנו ניצולי שואה במצב כל כך קשה? לאחרונה אנו עדים לסיפורים קשים על מצבם של ניצולי השואה בישראל. עוני ורעב וקושי רב בביצוע משימות היום יום הם רק חלק מהבעיות האקוטיות בהם מתמודדים הניצולים באחרית ימיהם. קשה לתפוש את הסבל בעברם ומתוך כך עוד יותר את המצב שחלקם מתמודדים איתו גם היום.

מאת: משה יוריצדק חברתי14/11/127574 צפיות
מצעירותי פיללתי לפתוח ביזנס בענף המזון. על כן, עמלתי רבות ואספתי כסף להקמת חנות. אך לצערי, מהר מאוד הגעתי למסקנה שבכדי להתקדם בתחום זה, קיים צורך לתכנן את צעדי ולארגן את הכספים כראוי. ודאי, זה קשה לפתוח עסק, אבל ניתן להצליח. אפשר ללמוד אסטרטגיות שבאפשרותן לסייע להתנהל נכון.

מאת: משה יוריצדק חברתי09/10/127389 צפיות
מרוכזים לפניכם מספר עצות טובות: שלב חשוב מאוד הוא לערוך בירור שהמקום בו אתם רוצים לחגוג, ממנו אתם מתעתדים להתרשם, מחזיק בידו בכל האישורים הרלוונטיים להפעלת האולם. שמעתי על לא מעט מקרים בהם גני ארועים נסגרו רגע לפני הארוע הגדול.

מאת: דר גדצדק חברתי25/08/127469 צפיות
דים של היום הרבה יותר מודעים ואיכותיים, בייחוד כשמדובר על חברות היטק, מכיוון שכך ישנו צורך אמיתי מצד החברות העסקיות לעמוד בסטנדרטים מאוד גבוהים בכל הקשור להתנהגות פנים ארגונית שהיא חלק מאחריות תאגידית, כחלק

מאת: אבינועםצדק חברתי26/07/127774 צפיות
יש מקום לכולם לכל בני עם בר לבב באשר אמונתו חפצה בו להיות נאמן למולדתו, צריך לתת לכולם מחסה בכבוד ובלא סערות הרוח שבוערת על צוקי הארץ , לזה האהבה והשלום תחפוץ עלינו טובה כי לכולם מגיע את הזכויות הנורמטיביות להתגורר בנוח בארצם ללא מרדף וללא דחק ,יש בארצנו היפה מקום לכולם לכל נפש יהודי הומיה באשר ממלא את חובתו למולדתו ,כך אני חושב שהכל אפשרי לתת מענה ברוח רווחה לכל בני העם ללא דופי כולם אהובים וכולם רצויים וכולם ברורים לזה החליצות הציונית לתת מענה לחירות בני העם. מילה נאמנה

מאת: שניר הדברותצדק חברתי10/07/128550 צפיות
כיני יונים כהות בצבען וגודלן אינו עולה על גודלו של ראש סיכה. הן מטיילות על הקירות, עוקצות, מוצצות דם ומהוות מטרד אמיתי

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica