חפש מאמרים:
שלום אורח
19.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מודל האימון לכלבי שמירה ואבטחה חופשיים(זוגות ,להקה) בגזרות מתוחמות לאבטחה הקפית של בתי סוהר

מודל אימון כלבים שנכתב בהתאמה לצורכי שב"ס לאבטחה ושמירה בבתי סוהר ייחודי בעולם

נכתב ע"י מאיר יהלומי סג"ד (גימ) קצין תפעול כלבי שרות ומפקד מרכז ההדרכה לכלבנים בשב"ס .

שימוש בכלבים לשמירה כמערך תומך לביטחון ההיקפי בבתי סוהר החל בשנת 1988 כאשר כל הלקחים של מערכות ביטחון אחרות בארץ נלקחו בחשבון והוחלט כי מערך הכלבים יהיה על יסוד גזרות מתוחמות עם זוג כלבים ו-או יותר(להקה).


אימון הכלבים לאבטחה ושמירה

א. הכלבים זקוקים בעקרון לרמה נאותה של אימון. פגיעה בעקרון זה עלולה להחטיא את המטרות המצופות ולהביאלתוצאות הפוכות מאלה הנדרשות בכלבי שמירה.

ב. כושרם המבצעי של הכלבים הינו תוצא ישיר של רמת האימון ומאיכות ודרך הטיפול המוענקת להם. התרשלות בקיום האימונים או פגיעה באיכותם הם ערובה בטוחה למשלות בזמן המבחן האמיתי.

ג. תגובותיו של הכלב מותנות בדרך הטפול האימון והאמצעים הסביבתיים בהם הוא חי.

ד. האימון ייערך לפחות אחת לשבוע בשעות החשיכה שהן שעות הפעילות הביטחונית העיקרית וכל פעם בשעה.

ה. יש לוודא את תקינותו של ציוד האימונים בטרם יוחל האימון.

ו. מטבע הדברים המאמן חייב להיות איש זר ואינו מוכר לכלב מכאן שאף פעם לא יוכל הכלבן או מטפל אחר לשמש כמאמן.

ז. המאמן יתייחס לנושאי האימון בהתאם לנוהל אימון כלבי אבטחה ושמירה.

ח. פירוט דרך האימון ונושאיו מובאים להלן בנושא כלבי אבטחה ושמירה.

ט. איסור ניסויים, לא יבוצעו שום ניסויים (חוק צער בע"ח)

5. תגבור כלבים

בנושא תגבור מבצעי ואימון כלבים נבחנו נקודות תורפה בכל בתי הסוהר והפצת תקצירים לבעלי תפקידים שלהם זיקה וגומלין למערך הכלבים הארצי. להלן הנושאים שיש לתת עליהם את הדגש כר"מ:

א. התייחסות אנשי סגל לנביחות הכלבים.

ב. התנהגות אנשי סגל למערך הכלבים בכלל ולכלבים בפרט.

ג. לשמש כמתרגלים בביצוע אימונים לכלבים לשמירת כושרם המבצעי.

ד. מתן מזון לכלבים על ידי אדם זר וההשלכות הנגרמות כתוצאה מכך.

ה. התנהגות אנשי סגל כיצד יש לפעול בעת בריחת כלב מהגזרה.

ו. נטרול כלב- דרכי הנטרול, תגובת הכלב אל מול התופעה או הסכנה טרם הנטרול.

א. הנושא: התייחסות אנשי סגל לנביחות הכלבים.

מערך הכלבים בשב"ס מהווה נדבך נוסף בשמירת ביטחון בית הסוהר וזאת בנוסף לאמצעים הקיימים (אלקטרוניקה, חומה, גדרות סיור ממונע וכ"א). לצורך משימה זו מצבעים הלבנים אימונים לכלבים לשמירת כושרם המבצעי, קרי התראה, הרתעה סירוב מזון ובלימת תופעה זרה, המנסה לחדור לשטח הנתון לשליטת הכלבים. אך יחד עם זאת הרי שמערך הכלבים אינו יכול להוות מענה יחיד לסיקול ניסיון בריחה או חדירה לבית סוהר. נביחות הכלבים המו צבים בגזרות צריכות להדליק אור אדום לאנשי הסגל ומחייבת דיווח מידי לממונים בכדי להיערך ולפעול בהתאם.

ב. הנושא: התנהגות אנשי הסגל למערך הכלבים

המפתח לאבטחת ולביטחון בית הסוהר הינו באחיות ובשליטת אנשי הסגל (סוהרים) ובנוסף לאמצעי כ"א. קיים מערך כלבי אבטחה ושמירה שלו חלק בלתי מבוטל בביטחון בית הסוהר אולם ככל שהתנהגות, מודעות ורגישות אנשי הסגל למערך הכלבים תהיה גבוהה כך נשיג את מטרתנו במניעת בריחת אסירים מבית הסוהר ואו חדירה עוינת.

ג. הנושא: מתרגלים: אובייקט

1. על מנת להעלות את כושרם המבצעי של הכלבים ובכדי להגיע להישגים הדרושים מכלבי שמירה קיים צורך בביצוע אימונים וזאת על פי הנחיות מקצועיות. לאנשי סגל יש חלק בלתי מבוטל בכך שיהוו וישמשו כמתרגלים בעת האימונים וזאת על פי תדרוך שיקבלו מהכלבן, עוד בטרם ביצוע האימון ( הסבר על אופי ושיטות האימון בכדי שביצוע בעת האימון יהיה נכון ויעיל), כך שבמצב אמיתי יגיבו הכלבים בהתאם.

2. תרגול נכון הינו בא לחדד את תכונותיו המולדות של הכלב, קרי הגנה על עצמו על שטח מחייתו ועל בעליו. כלב השמירה אשר מאומן ומטופל נכון וטוב ויימצא רחוק מנגישותם של אסירים וזרים יוכל להתריע ולהרתיע וגם לתקוף מתוך הגנה על שטח מחייתו ויסרב למזון שיינתן על ידי אדם זר כל עוד התופעה מנסה להיכנס ולעבור משטח מחייתו ובכל אותה עת, יגרום להתרעה ולהתראה.

ד. הנושא: השלכת מזון לכלבים

חלקות מזון לכלבים יבוצע עפ"י נוהלי מתן מזון וקביעה של הוטרינר לכמות המזון, שהכלבים יקבלו וביצוע של מטלה זו הינה על ידי הכלבן בלבד. השלכת מזון על ידי אדם זר (אנשי סגל, אסיר) תביא לפגיעה הן מההיבט המבצעי והן מההשלכות השליליות הנגרמות כתוצאה מכן, וזאת לאור ביצוע אימון סירוב מזון שבו למד הכלב לא לקבל מזון מאדם זר. הח"מ מציין כי ידוע לו שקיימים אנשי סגל אשר מפתחים חיבה לכלב מסוים וכתוצאה מכך ניתן לכלב אוכל. מצב זה פוגע בכלב וגורם לנזק בלתי הפיך.

ה. הנושא:התנהגות אנשי סגל בעת בריחת כלב

בעת בריחת כלב מהגזרה נדרש לבצע את הפעולות כר"מ:

1. אין לברוח מהכלב וזאת מפני שעל הכלב מופעל גירוי שתוצאותיו יכולות להסתיים בנשיכה.

2. ניסיון ללכוד את הכלב עם לוכדן, אשר נמצא בכל כלביה. השימוש בו כדלהלן: בקצה האחד של הלוכדן ישנה לולאה. ברצה השני טבעת קפיצית. בעת משיכתה לאחור, משחרר את הכלב מהלולאה. באת תפיסת כלב יש להחזירו לכלביה, לדווח לכלבן, להביאו ליחידה ובמקביל לבדוק את הגזרה, ממנה ברח הכלב, בכדי לתקן את הליקוי ולמנוע בריחת כלב נוסף.

ו. הנושא: נטרול כלבים ונתוני תורפה בהתנהגות כלב

1. נטרול:

בעת ניסיון הבריחה, יבצע המנסה לברוח דרך לנטרל את הכלב. הדרכים הינם רבות ובאים לא נוצר קשר טרם הבריחה הרי שהניסיון יכלול אמצעים של נשק קר-חם, חומרים רעילים, מזון וידע כלבני, ויש לזכור כי טרם נטרולו הכלב ינבח. חושיו המפותחים יגיבו לתופעה זרה בנביחות כך שבמקרה זה תגובת יחידה יעילה תסקל ניסיון בריחה ותהווה גורם הרתעתי, גם כאשר לעתים תגיב לנביחות "סרק", הרי אסירים צופים בנו ולומדים את התייחסותנו וככל שההתייחסות מהירה ותכליתית, כך הגורם של הרתעה משפיע .

2. נתוני התנהגות הכלב תורפה:

עפ"י ניסיון נמצאו נקודות בהן כלב לא הגיב כלל, כתוצאה:

א. אומץ לב- לא היה איום ממשי על הכלב והכלב נשאר במלונה או באזור המרוחק מנקודת הבריחה.

ב. מחלה- כלבי שמירה חשופים, בעיקר בחורף, למחלות ומתקררים, בדומה לבני אדם. מפתחים חום, ולא יגובו לתופעה המנסה להתקרב או לעבור דרכה.

לסיכום: סה"כ כלל הכלבים, באזור התקרבות התופעה יגיבו בנביחות למרות שנקודת התורפה תנוצל, על ידי המנסה לעבור, ותתקבל התראה בשרשרת נביחות מהגזרות הסמוכות.

6. גזרות הפעילות

א. כמקום משכנם של הכלבים מהווה הכלבייה, בה הוא מקבל את מזונו, שם הוא עושה את מנוחתו ובתחומה הוא זוכה למערכת טיפולים הנדרשת לשמירה על ניקיונו האישי, בריאותו ויכולת פעילותו.

ב. מקום פעילותו המבצעית של הכלב מהווה "גזרת פעילות" ובמסגרתה של גזרה זו הכלב יכול לפעול באופן חופשי. שיטת הצבת הכלבים הגזרות בין גדרות.

ג. להלן שיטת הפעלת הכלב

פעילות בתנועה חופשית ללא שרשרת בגזרה פעילות הנתחמת לאורך בין שתי גדרות והנמתחת למרחק קבוע ככל שניתן. אורך כ- 40 מטר ועד כ- 50 מ' ורוחב מ-2.5 מ' ועד 4 מטר המידות האופטימליות. גובה גדרות הגזרה 3.5 מטר.ככלל "המציאות גוברת".

7. גזרה עם פעילות חופשית:

א. ממדיה של הגזרה מחושבים ומותאמים ליכולתו הביצועית של כלב ממוצע לשלוט בתחום זה ולהגיב במהירות המצופה. אורך הגזרה חייב לנוע בין 40-50 מטרים, בהתאם למבנה השטח. רוחב הגזרה בין שתי הגזרות הוא 4 מטרים.

ב. הגזרה תהיה נקיה ממכשולים, אשר עלולים לשבש את תנועתו של הכלב ואף להביא לפציעתו.

ג. גדר התראה תוצב, עפ"י האפיונים של קש"א לפני גדר גזרת הכלבים בהיקף ב/ס.

ד. בגדר החיצונית יותקנו שלטי אזהרה המתריעים על הימצאותם של הכלבים. מעליה ולכל אורכה תונח גדר תלתליות.(קונצרטינה)

ה. הגדר החיצונית מבפנים תעובה אף היא בגדר תלתליות(קונצרטינה) בגובה 2.10 מטר.

ו. הגדרות תוצבנה בבסיסן בתוך חגורת בטון לכל אורכן בכדי למנוע כל ניסיון חפירה ביסודות אל ידי הכלבים ובריחתם מתוך הגזרות.

ז. שטח פריסת וגם תחום שני עברי הגדרות יהיו מוארים בלילה בתאורת ביטחון. התאורה תהיה בעוצמה מספקת בכדי לאפשר אבחנה טובה של כל אדם, המנסה להתקרב אל הגזרה.

ח. יש לכוון את התאורה בצורה, שתמנע סנוור הכלבים.

ט. שיטת פריסת המערך וצפיפותו תהיה מושפעת מרמת הביטחון של המתקן וגם מהמבנה הטופוגרפי של הקרקע.

י. חל איסור מוחלט להצבת כלבים בימי חול למשך 24 שעות פרט למצבי חירום או לחילופין יעשה שימוש בכלבי הרזרבה, שיוצבו בגזרות רגישות שייקבעו על ידי קב"ט ב/ס.

יא. בגזרות אשר נדרשת בהן כוננות מיוחדת יוצבו ביחד זוג כלבים (זכר+ נקבה) כלל ניתן ורצוי להציב כגזרות חופשיות 2 כלבים ויותר (מימוש תנאי החיים בלהקה).התאמת זוגות תעשה ראשית במקום נייטרלי ורק לאחר מכן ימשך התהליך שנלמד במודל.

אימון כלבי שמירה ואבטחה עפ"י עקרי הנוהל.מתוך הנוהל המקורי.

1. כללי

א. עיקר תפקידו על כלב שמירה להתראה בהתקרבם של אשים הזרים לו ולהרתיע אותם מלהתקרב או לחדור לשטח הנתון לשמירתו.

ב. רוב כלבי השמירה בשב"ס פועלים בין גדרות כשהם חופשיים בגזרות כשכל קטע הוא כ- 50/60 מטר (בהתאם לתנאי השטח הקיימים בכל מתקן).

ג. יעילותם של כלבים אלו מותנית לא רק באופיים, אלא גם בתדירות תרגולם ואימונם, בעת ביצוע תפקידם.

2. הגדרות

א. מטפל בכלבים- מי שסיים בהצלחה קורס מטפלי כלבים והוסמך לכך בכתב, על ידי קצין תפעול כלבי שרות לשמש מטפל כלבים.

ב. כלב שמירה- כלב שתפקידו לשמור על מתקן והוא מוגבל בתנועותיו ומביע את משימותיו ללא פקודה מוקדמת מנוהג/ מטפל.

ג. מתרגל- איש סגל שב"ס הזר לכלב השמירה שנקבע על ידי מפקדיו לתרגל אותם.

ד. מתרגל לאימון בלימת אובייקט- איש סגל שב"ס שאומן לכך והוסמך בכתב על ידי קצין תפעול כלבי שרות.

ה. כלב שב"ס- כל הכלבים, שהם ברשות שב"ס מורשים מבצעית וכאלה שלא.

3. המטרה

להנחות על ביצוע תרגול ואימון לכלבי השמירה עפ"י האיומים במקום בו הם מוצבים לשמור בקביעות.

4. השיטה

א. אימון לכלבי שמירה ייערך פעם בשבוע ( בהתאם לנושאי אימון). ראה סעיף 5 ד'.

ב. אחריות לביצוע האימון והקצאת אנשים לשם כך היא על היחידה בה מוצבים כלבי השמירה.

ג. לפני תרגול יבדוק המטפל בקפדנות- יתר את התקינות הציוד, המשמש את הכלבים.

5. אימון כלבי השמירה

א. ביחידות יתכננו את האימונים מראש ובתום הביצוע ירשום אימונים בדיווח החודשי יציין על גבי הטופס נספח האימונים שבוצעו.

ב. במועד שנקבע לתרגל את כלבי השמירה, יהיה המטפל הקבוע של הכלבים ביחידה.

ג. מי שנקבע לאמן את כלבי השמירה חייב להיות עבורם זר לחלוטין! (בשום אופן לא יהיה זה המטפל או מחליפיו).

ד.כלל, יתבצע התרגול בשעות החשיכה, כל פעם בשעות אחרות (לאחר השעה 17:00 בערך ואילך)

ה. באותם בתי סוהר שייעוד הכלבים לסכל חדירה מבחוץ יתבצע התרגול תמיד מחוץ לגדר או המתקן כלפי פנים.

ו. בבת סוהר ככלל, מופקדים הכלבים למנוע יציאה או בריחה של אסירים החוצה וההפך יתבצעו התרגילים לסירוגין מבחוץ ומבפנים.

ז. אופן התרגיל:

1. לפני התרגיל יתדרך המטפל או המתרגל על אופן התרגיל. יוודא שאכן זה יודע את תפקידו כראוי.

2. המתורגל, שהוא בדרך כלל יהיה אדם זר ובלתי מקצועי, יגיע לכל כלב ממרחק של כ- 50 מטר ובמידה והכלב יגיב על נוכחותו בנביחות ישמיע קולות פחד ויברח, יחזור ויתקרב יותר ושוב יברח עד שיגיע למרחק 3,4 מטרים מול הכלב או צמוד לגדר, תוך שהוא רץ לאורך הגזרה במקביל לכלב ויברח תוך קראיות פחד כאשר תוקפנותו של הכלב מתגבר.

3. במקרים והכלב נרתע לא יתקרב המתרגל קרוב אליו, אלא יעשה תנועות חשודות מרחוק ויברח מיד, תוך צעקות פחד, כאשר ישמיע הכלב את נביחותיו הראשונות.

4. בשום אופן אין ליידות בכלב או בסביבתו אבנים או חפצים אחרים.

5. בכל התרגילים יהיה מטפל הקבוע קרוב לכלב המתורגל.

6. לאחר "שהבריח" הכלב את המתרגל, המטפל ישבח ויעודד את הכלב על מעשיו אלו.

ח. רישום על ביצוע התרגול ייעשה, על ידי מטפל הכלבים בטופס אימונים.

ט. בתרגילים נוספים מודרכים הכלבנים, בהתאם למבחנים הנערכים בביקורת קצין בעלי חיים.

1. אימון הסחה ( ע"י 2 אובייקטים או אובייקט+ מזון)

2. אימון אובייקט שקט.

3. אימון תגובה כלפי קבוצה.

4. אימון בלימת אובייקט בגזרה והרגלת הכלב לקולות ירי ונפץ (אימון ללא זמם ואימון עם זמם תקיפה). אימון זה יבוצע רק על ידי מתרגל, שהוסמך לכך, על ידי קצין תפעול כלבי שרות ומפקד מרכז אימון כלבים.

סוגי אימונים

1. אימון הסחה ע"י 2 אובייקטים במזון:

באימון זה יתורגל הכלב להבריח, באמצעות נביחותיו ושאיפתו להסתער אל המתרגלים שמנסים האחד מימין ואחד משמאל, תוך כדי ביום לחצות את הגזרה בביום בריחה. הכלב יתורגל במטרה לא להינעל על צד אחד, אלא ינוע ימינה ושמאלה.

2. אימון אובייקט (מתרגל) שקט:

באימון זה יתורגל הכלב להגיב כלפי כל תופעה המתקרבת לכיוון הגזרה, בה הוא מוצב. באמצעות ערנותו, ינבח, ובכך יגרום לשרשרת נביחות אשר תהווה התראה.

3. אימון תגובה כלפי קבוצה:

באימון זה יתורגל הכלב להגיב כלפי קבוצה המתקרבת לכיוון הגזרה בה הוא מוצב ויינעל על הקבוצה.

4. אימון בלימת אובייקט בגזרה והרגלת הכלב לקולות ירי ונפץ:

באימון זה יתורגל הכלב לתקוף זר (מתרגל אשר יש לו הכשרה לכך ומאושרת על ידי קצין תפעול כלבי שרות בכתב) על ידי נשיכתו הכלבן וכלבו הצמוד אליו באמצעות רצועת נוהג יעמדו בגזרת המערך, כאשר לפתע ייכנס המתרגל לגזרה שהוא מנסה לטפס על הגדר או החומה החיצונית ביום בריחה, כאשר הכלב יבחין ויסתער על המתרגל יעודד הכלבן את הכלב ובשעת התקיפה ייתן המתרגל את שק או שרוול, על מנת שהכלב ינעץ בו את שיניו ינער המתרגל את שק או שרוול התרגול, כך שלא יכאיב לשיניו של הכלב בתום ניעור קצר יעזוב המתרגל את השקר או שרוול האימון. בשעה זו ייכנס עוזרו של הכלבן, יתפוס את המתרגל ויוביל אותו תוך השמעת הקריאה "עצור" ( כך שתרגול זה "נעצר" החשוב והקשר המילולי של "עצור" יחד עם לידת המתרגל על ידי העוזר תהווה ההתניה הרצויה).

משך התרגיל אחד לא יעלה על שלוש דקות, וזאת בכדי שהכלב לא יתעייף ותמיד הוא המנצח.

באימון זה יש לשלב מספר יריות סתמיות לפניו וכנ"ל בסיום בעת תפיסת המתרגל על ידי עוזר הכלבן.

לסיכום:

ניתן לבצע אימון זה גם על ידי "זמם" ("לכלבי תקיפה" בו הכלב לא יכול לנשוך, אך ילמד לתקוף ולהפיל את המתרגל המביים בריחה). כל זאת כשפיו חסום בזמם.

5. אימון סירוב מזון (אימון הכלב לסרב למזון מזר):

אימון זה נועד להביא להתניה של הכלב כלפי זר אשר מפתה את הכלב במזון, במטרה להסיח את דעתו לתקוף ולהינעל על התופעה הישירה או התופעה אשר מנסה לעבור את הגזרה. באימון זה יתורגל הכלב לסרב למזון, הניתן לו על ידי המתרגל מחוץ לגזרה תוך ניסיון של מתרגל אחר לביים ניסיון בריחה על ידי טיפוס על הגדר.

התרגיל יתבצע אחת לשבוע על ידי הכלבן עם פיתיונות אשר אינם משמשים כמזונם הקבוע של הכלבים אלא פיתיונות אותם אסירים יכולים להחזיק ולהשיג (גבינות, דברי מתיקה, בשר וכד'). האימון זה הכלבן וכלבו הצמוד אליו, באמצעות רצועת הנוהג וקולר חנק, יעמדו בגזרת מערך הכלבים כאשר יגיע מתרגל עם פיתיון מזון ומנסה לפתות את הכלב במזון במטרה להסיח את דעתו ולהרגיעו. בעת זו הכלבן גוער על הכלב "אסור". המתרגל אינו נותן את המזון אלא יוצר גירוי שלילי לכלב, חובט בגדר! (להיזהר ולא לפגוע בכלב). יחד עם הגערה פוקד בנוסף הכלבן על הכלב "תקוף"! עם הסתערותו של הכלב והתחלת נביחתו כלפי המתרגל יחד עם הסירוב יברח המתרגל והכלב הוא המנצח. משך תרגיל זה לא יעלה על שלוש דקות באופן רוצף ניתן לעשות מספר תרגילים במשך היום והנוהג ישבח, יעודד וילטף בכל פעם שהכלב מסרב למזון (מסתער ונובח).

מאיר יהלומי סגן גונדר גימ'

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאיר יהלומי סגן גונדר גימ'

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאיר יהלומי

מאת: מאיר יהלומיצבא וביטחון14/09/12830 צפיות
שימוש בכלבים לשמירה כמערך תומך לביטחון ההיקפי בבתי סוהר החל בשנת 1988 כאשר כל הלקחים של מערכות ביטחון אחרות בארץ נלקחו בחשבון והוחלט כי מערך הכלבים יהיה על יסוד גזרות מתוחמות עם זוג כלבים ו-או יותר(להקה). מודל אימון כלבים שנכתב בהתאמה לצורכי שב"ס לאבטחה ושמירה בבתי סוהר ייחודי בעולם. מאמר המבטא את החשיבות של שמירת היוצר "יצירה שייכת ליוצר"

מאמרים נוספים בנושא אילוף בעלי חיים

מאת: דניאל מלמדאילוף בעלי חיים11/02/20726 צפיות
10 טיפים מעולים לכיצד לאלף את הכלב שלך לשבת, לתת יד ועוד. קריאה נעימה

מאת: רוני הכהןאילוף בעלי חיים10/01/164852 צפיות
כלב הוא חיה שיודעת להציע אהבה ונאמנות עד אין קץ לבעלים שמטפלים בהם במסירות ועבודה עם חיה זו היא קסם של ממש שפשוט אי אפשר לסרב לו מבחינת עיסוק במשהו שאוהבים.

מאת: משהאילוף בעלי חיים23/08/157117 צפיות
הכלב הוא חברו הטוב ביותר של האדם. מה שחשוב להדגיש הוא שבהחלט ניתן לרתום את הכלבים לסיוע במגוון רחב של מצבים, הן פיזיים, הן רגשיים והן התנהגותיים. כאן בדיוק הרגע לדבר על אחד התחומים המרתקים ביותר בשנים האחרונות, והוא זה של הכלבנות הטיפולית

מאת: לירן יוסףאילוף בעלי חיים23/07/143594 צפיות
הכלב שלכם מציג אגרסיביות או אפילו תוקפנות כלפי אנשים? יכולות להיות לכך כמה סיבות, ביניהן מאפיין של טריטוריאליות וסיבה שנייה היא מטענים רגשיים והתנהגותיים שהכלב רכש לעצמו במהלך הזמן.

מאת: רייכמן פתרונות אינטרנטאילוף בעלי חיים10/03/147982 צפיות
רבים חושבים שאילוף כלבים זה משחק ילדים, קצת ארצה ורגלי, קצת פוצי מוצי והנה הכלב מאולף אך לא כך הדבר, אילוף כלבים אינו דבר של מה בכך. אילוף כלבים הינו מקצוע רציני הדורש מהעוסקים בו אינטליגנציה רגשית גב

מאת: רייכמן פתרונות אינטרנטאילוף בעלי חיים17/02/147969 צפיות
אם אתם קוראים את המאמר הנוכחי, סביר להניח שברצונכם לשלב במשפחה בן בית נוסף. הכלב הינו חברו הטוב של האדם, כידוע, אולם בבואנו להרחיב את המשפחה ולפתוח את דלת הבית בפני חבר חדש עלינו להביא בחשבון שכיום ישנו מבחר מאד גדול של כלבים למכירה. הקושי עשוי להתעורר בשל כך שאנו לא תמיד יודעים אלו מבין הכלבים המוצעים למכירה הוא המתאים ביותר עבורנו. במאמר הנוכחי נספק מגוון עצות והמלצות כדי לסייע לכם לקבל החלטה נבונה לגבי הכלב אותו תבחרו לצרף לבית ולחיק המשפחה.

מאת: רייכמן פתרונות אינטרנטאילוף בעלי חיים17/02/147827 צפיות
אילוף וחינוך כלבים בשלב הגורות נחשב לאחד מהשלבים הקריטיים בחיי הכלב ובעליו החדשים. מעתה והילך עומד בפניכם מסע חווייתי ומרתק הכרוך בעיצוב אישיותו ודפוסי ההתנהגות של הכלב אותו בחרתם לצרף לחיק המשפחה. כמו עם ילדים קטנים, כך גם עם כלבים, כל מה שתעצבו בקרבם באופן נכון יישא בחשיבות רבה לאין ערוך בכל הנוגע להמשך התפתחותו כיצור בוגר. המרכז הרב תחומי ללימודי אילוף כלבים במרכז מציע לכם ליהנות ממגוון מומחים בתחום שישמחו להעניק לכם מידע מקצועי ועצות מעמיקות בנושא.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica