חפש מאמרים:
שלום אורח
27.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

קם המקוממת

מאת: אהרון רולאקטואליה13/03/2011759 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

12 מרץ 2011

קם המקוממת

 

כאשר האזרחים מתקשים בהבנת מהות הדמוקרטיה ניחה, אכן דרכי ביצוע עקרונות הדמוקרטיה נתונות לפרושים שונים באשר אין דמוקרטיה בתבל הדומה לרעותה, למרות שלכאורה אמורות כולן היו לשכון על מישור שווה.

אך כאשר המחוקקים ראשם הולך סחרחר באשר למהות הדמוקרטיה כאן כבר אנו כולנו נימצאים בבעיה.

ענת קם גנבה לכאורה מסמכים צה"ליים סודיים ביותר ממקום עבודתה בעת שרותה הצבאי.  קם יצאה מגדרה להעביר את המסמכים ליישות תקשורתית וה-ראיה כי משנכשלה פעם אחת חזרה, ניסתה והצליחה פעם שניה עם אורי בלאו (ובכך, יסוד הכוונה הפלילית אכן קיים בבירור).  לא היה בידי קם כל אסמכתא כי אורי בלאו (עיתונאי מעיתון "הארץ" המכונה גם "העיתון לשיחרור פלשתין"), לא יעביר את המסמכים לידי האויב.  לאור ההיסטוריה הבעייתית "הפלשתינית" (לכאורה כמובן), של מרבית כתבי עיתון "הארץ", יכולה היתה להסיק כי קיימת האפשרות לכאורה כי המסמכים ימצאו דרכם לאל-ג'זירה ומשם לכל איסלמיסט זב חוטם.

וכעת הבה ונלעס שוב (לעייפה) מהותה של הדמוקרטיה בתחום האמור.  שיוויון חופש המחשבה והביטוי לכל אזרח תחת המטריה הדמוקרטית אשר הינם יסוד מוסד בה, אינו נתון במחלוקת.  המשתמע, למרות שאין הדבר נאמר הוא כי רשאי אדם לחשוב או להגג מחשבותיו כאשר ידבנו ליבו באשר אנו מניחים כי אדם אינו יכול להתבטא כפי הרשות הנתונה בלא שעמד על דעתו קודם לכך.

ולכן, למעט מקרים מסוימים של הסתה לאלימות גזענית כנגד אדם או ציבור והכפשה, הוצאת דיבה בוטה ונזקנית כנגד אדם אחר הרי יכל אדם לבטא עצמו בחופשיות, למצער ללא הגבלה וטוב שכך.

היכן יכולים אנו להניח אצבענו ולקבוע כי קיימת הוכחה לכוונה פלילית של אדם?  כמובן, במבחן המעשה.  קביעת כוונותיו של אדם אינה אפשרית (באשר אך ה-אל בוחן כליות ולב), אלא אנו מסיקים נסיבתית, מהקשרו של ענין כי משביצע אדם את זממו באורח המעיד על נזקים או סבירות לנזק לאחר הרי שאנו מניחים כי מפאת היותו בוגר שעמד על דעתו הרי לא ניסתרה מעיניו האפשרות כי מעשיו (בדגש על מעשיו) עלולים להביא לנזק באורח פלילי.

"חוק ענת קם" הינו בעייתי באשר המחוקקים קובעים (בהצעה לחוק) כרף הוכחה לכוונותיו של אדם, את כוונותיו ולא את מעשיו דהיינו, הסיבה הפכה למסובב.  קביעת רף הוכחה וענישה פלילית, אך לפי כוונות (אשר הינן לגיטימיות כאמור עד למבחן המעשה), אינה צודקת ואינה מעשית.  לא קיים אדם בחלד, כמו גם שופט שהוא המסוגל לקבוע כוונותיו של אדם ללא הוכחה לעשיה פלילית ברמת חומרה זו או אחרת אשר הביאה, עלולה, או עתידה היתה להביא לנזק לאומי.

כמובן כי אנו נידרשים לבירור כוונותיו של אדם בהליך המשפטי אך אלו יובאו אך משהוכח למעלה מכל ספק כי מעשיו הם המעידים עליו וכך, הכוונות המוכמנות יובאו כעדות מסייעת בלבד ולא כהוכחת אשמה מרכזית או בלעדית.

גם ניסיון להוכיח כוונות פליליות לאור נטיה פוליטית (כפי שהחזיקה בה ענת קם) הינו פסול ונואל.  שוב, אין אפשרות לשפוט ולהרשיע אדם על דעותיו , יהיו אלו אשר יהיו, כולל דעותיו הפוליטיות.  נישמעו טענות כי מכיוון שענת קם הינה שמאלנית קיצונית בדעותיה הרי "ברור"  כי התכוונה במעשה הגנבה ומסירת המסמכים הסודיים לגרום נזק למדינת ישראל.  טענה זו אפשר ותקפה בהבט הציבורי אך הינה שטות גמורה מההבט המשפטי.

כוונת המחוקק בייזום "חוק ענת קם" הינה נאותה דהיינו, קביעת דרגות חומרה למעשה אשר על פניו ניראה כבגידה במדינה ואזרחיה, אך במבחן הלקמוס המשפטי, מעשיה של קם אינם כאלו.  למרות זעמנו באשר למעשה הגנבה הבוגדני (על פניו) הרי הוכחת הכוונות כאן לאור המעשה יקשו מאד על הוכחת "כוונה לפגיעה בביטחון המדינה".  מאידך-גיסא, על המחוקק לחדד את הדברים באורח פרטני וברור יותר.

על המחוקק להגדיר באורח דקדקני יותר (תוך שמותיר בקצוות חופש פעולה נאות לאוכפי החוק), את גבולות הכוונה שאינה בגידה עקב תוצאות המעשה, לבין מעשה אשר תוצאתו מעידה בעליל על בגידה במדינת ישראל.  על המחוקק לקבוע בדרך של דוגמאות מייצגות (המקבילות לתקדימים משפטיים) מהי לדעתו בגידה לשמה ומהי לדעתו עשיה פלילית ללא כוונה לפגוע בבטחון המדינה.  דוגמאות אלו ישמשו את השופט היושב בדין כאבני בוחן  אשר לאורן יוכל להעריך סבירות כוונת בגידה או שאינה כזו.

בכך שיותיר המחוקק חורים שחורים אשר אינם נהירים למערכת האכיפה (משטרה ומשפט) הריהו למעשה מעביר את סמכות הקביעה מיהו בוגד ומיהו אך אזרח שניכשל, מידי הציבור (אשר המחוקקים הם נציגיו) לידי המערכת המשפטית אשר כבר הוכיחה באין ספור מקרים כי במדה ותינתן לה ההזדמנות, הרי תישפוט בניגוד לאינטרס הציבורי.

בחינת מקרה ענת קם מאששת את הסברה כי מהפן המשפטי (ולא הציבורי הריגשי), הרי על פניו קיים ספק סביר כי התכוונה לפגוע בביטחון המדינה בהעבירה המסמכים לאורי בלאו.

בכוונת מכוון איננו נידרשים כאן לפן הערכי-המוסרי באשר זה אינו רלוונטי למקרה ולא יעמוד כמובן לזכותה של הגנבת ביום הדין  באשר למול כל טיעון ערכי אשר אפשר כי תעלה בבית המשפט, הרי קיים הטיעון הערכי והאינטרס הציבורי-לאומי הנגדי העולה כמובן מונים רבים על כל טיעון שתביא גנבת המסמכים.  עלינו להוציא מהמשוואה המשפטית את הענין המוסרי ולשפטה בעבור מעשיה.  מניעיה למעשה הינם ענינה ובמדה וכשלה, עליה להענש על כך ממש כפי שכל פושע בגיר אחר נישפט על כשליו כלפי החברה.

כמובן שקיימים סעיפים רבים נוספים בחוק אשר מחייבים (לכאורה, ועד שיסתיים המשפט) להוציאה אשמה כחטא עצמו.

ענת קם גנבה.  היא נטלה מסמכים סודיים בלא רשות ובלא סמכות.  מעשה הגנבה בוצע פעמים רבות ולאורך זמן והוא הנותן כי המעשה אינו גחמת הרגע, היא הפרה אמונים למדינה ושבועתה כחיילת בצה"ל.  היא העבירה מסמכים גנובים בלא רשות וסמכות לאדם שאינו מוסמך להחזיקם.  היא לא ווידאה, בכל אמצעי העומד לרשותה, כי המסמכים לא יועברו לארץ אויבת.

המחוקקים אמנם חפצים לוודא כי הגנבת קם תבוא על עונשה בכל החומרה האפשרית ועל כך יבורכו, אך כפי המתואר לעיל, גם ללא "חוק קם", די בסעיפי הפשע לכאורה שפורטו להושיבה לשנים רבות בחדרי הליזול של השב"ס.

חשוב כי השופטים היושבים בדינה ידעו להתרומם מעל מקרה קם כפרט ולהביאו בפני הציבור כלקח ציבורי לכל אי-מי שאף יהגג בכיוון דומה למעשה קם, לשקול שוב ושוב את מעשיו/ה מבעוד מועד, באשר העונש שיוטל עליה חייב לכלול את מקל- "למען יראו ויראו", עונש מרתיע בחומרתו.

 

אהרון רול

amroll@sympatico.ca

www.aaronroll.com

http://www.global-report.com/aroll/

 תגיות המאמר: דמוקרטיה, כוונה, ענת קם, מעשה


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אהרון רול

מאת: אהרון רולאקטואליה21/01/13604 צפיות
קיימת אנומליה מוזרה במקומתינו, רעיונות השמאל בישראל לגבי הפתרונות המדיניים האפשרים הם אשר הביאונו אל עברי פי פחת מהבחינה המדינית ובעקבותיה אפשר כי גם מהפרספקטיבה הביטחונית.

מאת: אהרון רולאקטואליה17/01/13526 צפיות
זה זמן כי עלינו לחדול מההתחסדות הנילעגת באשר לפעולות בגידה של ישראלים ילידי המדינה וחניכי מערכת החינוך שלה הנוטלים חרות בנפשם ובמעשיהם הבוגדנים בעוד "טובת מדינת ישראל" בפיהם, בידיעה ברורה ובכוונת מכוון לפעול למען הרס המדינה בה הינם חיים וזאת למען מלא משאלות ליבם האישיות

מאת: אהרון רולאקטואליה17/01/13521 צפיות
מזה שנים שאנו תמהים אודות נבואות הזעם והאיומים הנלעגים של הכישלונרים הנבואיים הסדרתים בדבר יצירתה של מדינה דו-לאומית אחת ממערב לנהר וזאת במדה ולא נגיע להסכם שלום אשר בבסיסו נמצאות "שתי מדינות לשני עמים".

מאת: אהרון רולאקטואליה17/01/13584 צפיות
פטירתה של ענת גוב ז"ל ב- 9 דצמבר 2012 ,ממחלת הסרטן נתנה את האות לפתיחת "הילולת רבה גוב בעלת הנס". ואנו כלל לא ידענו כי ,המשיחה גוב, מהלכת בנינו במו רגליה. אשרינו שזכינו להתבסם ולהתעפר באבק רגליה.

מאת: אהרון רולאקטואליה07/01/13534 צפיות
דומה וכבר ראינו ושמענו כל האפשרי ממעללי התקשורת הישראלית, אך שוב אנו עומדים פעורי פה נוכח השרלטנות הבוטה, מחרוזות השקרים וחצאי האמיתות, עיוות המציאות למחוזות הדמיון – על גבול פתולוגיית הנפש,

מאת: אהרון רולאקטואליה26/12/12575 צפיות
יראה כי בוועדת הבחירות המרכזית הפועלת לקראת הבחירות הבאות עלינו בעוד מספר שבועות, מישהו משתעשע בסמים קשים וניראה כי המדובר בשופט אליקים רובינשטיין יושב ראש הוועדה.

מאת: אהרון רולאקטואליה29/11/12602 צפיות
הוכחה נוספת לאזלת המח של "כתבים בכירים" בערוץ 10, שרלטנות לשמה המסבירה מדוע הערוץ הכושל הזה מתדרדר לתהומות החידלון מאחר שהצופים מאסו בו, ניתנה לציבור מפי האתון, פלוני, עימנואל רוזן

מאמרים נוספים בנושא אקטואליה

מאת: אברהם פכטראקטואליה24/09/2030 צפיות
הצהרת בלפור – באה כדי להיות בסיס להקמת מדינה יהודית דמוקרטית ריבונית בריאה ובטוחה. בג"צ בלפור – שאפשר הפגנות בזמן מצב חירום, בא כדי לומר את ההיפך הגמור – וחבל. נשמת אפה של הדמוקרטיה – אינה קיום הפגנות בזמן חירום לאומי, הנשמה היא בדאגה לשלום הציבור, בריאותו, תפקודו התקין ובטחונה המדינה וכלכלתיה כדי לשמור על עצמאותה. כאשר יש אישור, בימים אלה להפגין בבלפור, יש אוטומטית אישור לתפילות בבתי-כנסת וסביבתן, לחתונות, ובעיקר רמז לציבור שאם להם מותר גם לנו, ומכאן ההפקרות באי שמירת נוהלים.

מאת: אברהם פכטראקטואליה14/09/2060 צפיות
מתי ואיך מזהמים או פוסלים חקירה כשלכאורה מתנהלת לפי הכללים המקובלים. איך מזהמים חקירה: מדליפים בעקביות לפעמים או-ליין, פוגעים בבוטות ובגסות משפטית בעקרון "הסוב יודיצה". שימוש לא נכון ומוגזם במדובבים, שמקבלים הוראות, איך לסבך ולהאשים נחקרים, במקום להוציא את האמת לאור, חוקרים עם ניגודי אינטרסים או אג'נדה אנטי-ברורה מראש. שימוש לא נכון בעדי מדינה ובצורה מוגזמת.

מאת: אברהם פכטראקטואליה09/09/2056 צפיות
סקופ עולמי – הצלחתי לתפוס נגיף קורונה מוביל ושכנעתי אותו לתת לי ראיון בלעדי פרה-רפואי. למה אנחנו תוקפים את כל העולם במקביל, בגלל שכל המדינות מחפשות דרכים כיצד לפגוע, להרוס, לרושש, לשלוט בבני-אדם ולפעמים לדכא אותם, ממציאים פצצות איומות גרעיניות, מחפשים דרכים לשדרג כלי משחית, מקימים מכונים ביולוגיים עם נגיפים למיניהם, כאילו למטרות שלום אבל בפועל להשמדה המונית.

מאת: בנימין קלינגראקטואליה08/09/2089 צפיות
חברים יקרים, לקראת סיום שנת תש"פ ולרגל השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, תובא להלן סקירה קצרצרה ופרקטית של שירותים מקוונים ושינויי חקיקה ונוהל בתחומי המקרקעין, מיסוי מקרקעין, תכנון ובנייה וירושה. תוכן עניינים מערכת ההזדהות הממשלתית. מנסים לגנוב לכם את הנכס – קבלו התראה ב-SMS. אימות תצהיר מרחוק. הפקדת צוואה באופן מקוון. הפחתת שיעור מס הרכישה לבעלי יותר מדירת מגורים אחת. דחיית מועד מכירת דירה ישנה לעניין החבות במס שבח/רכישה. כניסה לתוקף של התקנות המסדירות רישום מגרש תלת מימדי. צו הריסה?

מאת: אברהם פכטראקטואליה02/09/20101 צפיות
חוצפה של מתראיין וחוצפה של בעל העיתון שעומד לדין, לתת אכסניה לראיון כזה. המפכ"ל הכושל אלשייך – שבתקופתו הועמדו לדין נתניהו ובעל העיתון ידיעות, בחלק קטן מהעבירות שביצע לכאורה, לא יכול להתראיין בעיתון שבעליו הואשם ועומד לדין. מאחר ועיתון ידיעות – תוקף את נתניהו באופן עקבי וקבוע, לתת במה למפכ"ל בתנאים אלה, מגיע לרף של שערורייה.

מאת: אברהם פכטראקטואליה26/08/20103 צפיות
כולם מדברים נגד ביבי – אף אחד לא מדבר נגד גנץ וכחול לבן. מי שיכול למנוע בחירות – זה גנץ, מי שיכול להוביל לבחירות, זה ביבי. גוש ימין עם 59 מנדטים מול כחול לבן של 16 – דרשו ממשלה פריטתית – קיבלו ללא שום פרופורציה למנדטים 16 שרים ולמרות זאת, מתעקשים להכריח 59 מנדטים לפעול ולשלוט. אם הסיסמה של גנץ – "ישראל לפני הכל", בבקשה תוכיח זאת, תתפשר, תתגמש ותשים את האגו השבור של 8 מנדטים לפי הסקרים בצד, אחרת תיעלם מהמפה הפוליטית וראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, ימשיך לקבל קרדיט מהעם.

מאת: אברהם פכטראקטואליה15/08/20127 צפיות
האם הכלל הידוע "הסכמים צריכים לקיים", הוא עקרוני או ניתן לעקוף או להתעלם. בפוליטיקה – הכלל הוא שאין כללים ברורים ואין קווים ישרים. האם נתניהו צודק, כשהוא לא רוצה לקיים את ההסכם? הטוענים נגדו כמובן נאחזים בעקרון הבטחת – תקיים. הטוענים בעדו – טוענים השתנו הזמנים, העובדות ומה שהיה נכון לשעתו, לא נכון לעת הזאת.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica