חפש מאמרים:
שלום אורח
30.11.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

קצין התגמולים, יו"ר ועדות רפואיות, הוועדות הרפואיות אינם מעל החוק

קצין התגמולים, יו"ר ועדות רפואיות,  הוועדות הרפואיות אינם מעל החוק

http://www.grbeny.co.il

"... מדינה שבה רשות נוטלת את החוק לידיה ברצותה, מקיימת צו שפוטי שניתן נגדה, וברצותה מתעלמת ממנו, היא מדינה שנזרעים זרעי פורענות ואנרכיה, ומתפתחת בה תרבות מסוכנת של שלטון כוח ושרירות..."

גרוסמן בנימין הינו נכה צה"ל לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] - מגיש בזאת בקשה בהתאם לה מתבקשת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] לזמן את קצין התגמולים על פי הקבוע בסעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט ולכוף עליו בקנס ו/או במאסר:

לציית לתצהיר בשבועה אשר הוגש לבג"צ 2332/96 על ידי קצין התגמולים עצמו כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 -  ראה סעיף 18 ו-30 להודעה בשבועה

כמו כן לציית לפסק-הדין אשר ניתן על ידי "ועדת הערעורים" בתל-אביב  [בראשות כב' השופט ג.גרמן] מיום  14/5/1995 ב- ע.נ. 317/94 אשר הפכה חלוטה לכל דבר ועניין.

בקשה זו המוגשת על פי הקבוע בסעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, על  הפרה בוטה, אי ציות לפסק דין והוראות שיפוטיות של קצין התגמולים כמו בא-כוח, בחוק, בהלכה הפסוקה, בבית המשפט, בבית המשפט הגבוה לצדק, בהודעה תחת שבועה לבג"ץ ופסק הדין החלוט ע.נ. 317/94 של ועדת הערעורים לפי חוק הנכים.

1. לציית לפסק-הדין אשר ניתן על ידי ועדת הערעורים  לפי חוק הנכים בתל-אביב  (ראה צילום פס"ד ע"נ 317/94 , מסומן א').

2. לציית ולבצע את ההודעה בשבועה אשר נמסרה על ידי קצין התגמולים לבג"צ 2332/96 – לקיים ולבצע את האמור בסעיף 30 ובסעיף 18 + תצהיר בשבועה .

3. ולבצע את הוראת סעיף 31(ב) בחוק הנכים: "...31(ב) החליט קצין התגמולים שהתובע זכאי לתגמול או להכרה כנכה כמבוקש, יודיעו לו על כך מיד בדואר רשום..."

4. חמור הדבר שבעתיים הינה ההחלטה שניתנה על-ידי קצין התגמולים המבוססת על פרוטוקול ועדה רפואית עליונה לא תקין, משוכתב, חסר ומזויף. - הודעת קצין התגמולים מתאריך 23/7/2000 - כמפורט בהודעה לבג"צ 7159/10 מטעם העותר + תצהיר בשבועה שהוגש לבג"צ 7159/10 בתאריך 30/11/2010 בשעה 9:03.

5. מחיקת החלטה מהותית בפרוטוקול הועדה רפואית על ידי  ד"ר גוטמן מהתאריכים (4/7/1995 – 14/10/1995 – 30/10/1995). - ראה  פרוטוקולים  ועדה רפואית. - לעניין זה ראה  החלטת הועדות הרפואיות קיימים כשלים הניתנים לחלוקה גסה על פי מהותם – (הוראה חדשה אגף שיקום נכים מס' 30.05,).

6. התעלמותו של קצין התגמולים מהעובדה כי אין לכלול אדם המחווה דעתו תמורת שכר לקצין התגמולים בעניינים הנוגעים להפעלת חוקים אלה – כמפורט רשימת של 5 הרופאים בכירים החובשים מספר כובעים - כובע של רופא מטפל במערער + כובע אחר של רופא המייעץ למשיב בשכר + כובע נוסף של חבר בוועדה רפואית רגילה ו/או ועדה רפואית עליונה - ראה לעניין זה בפסה"ד המנחה רע"א 2625 - 5258/90ק"ת נ' אדי אינברג פד"י מה(3)  396 בזו הלשון:

הרי קצין התגמולים, בא-כוחו, הוועדות הרפואיות והממונה עליהן  אינם מעל החוק, ואינם בעלי סמכות עליונה שכזאת, אשר מחליפה את ביהמ"ש העליון לגבי מה שנראה בעיניהם כטעות ו/או משגה בפסיקה של ביהמ"ש, בזה כי לא מקיימים ומתעלמים, מחוק הנכים, מפסק דין חלוט, מההלכה הפסוקה ומהצהרה בשבועה לבג"צ, על כל המשתמע מכך, ונוטלים לעצמם סמכויות לא להם בדרך לא דרך.

לסיכום, לא מקובל, ובניגוד לכל דין, כי גרוסמן בנימין נכה צה"ל חייב להילחם למעלה מ-36 שנים על זכותו על פי דין, למרות קיומם של כל העובדות, עובדות משפטיות וההלכה הפסוקה המוכיחות, בפסיקת ועדת הערעורים, בפסיקות בית המשפט המחוזי, ובהצהרות בשבועה של קצין התגמולים לבית הדין הגבוה לצדק. המהווים מעשי בית דין. קצין התגמולים כמו הוועדות הרפואיות והממונה עליהם גורמים לגרוסמן בנימין לעינוי דין מתמשך במקום לפעול בדרך המותוות בחוק, כאמור בחרו קצין התגמולים, ב"כ  כמו הוועדות הרפואיות והממונה עליהן לפעול במחשכים, בניגוד לכל דין וכללי הצדק הטבעי, תוך הובלת המערער בכחש, במשך למעלה מ-15 שנה, תוך התעלמות מוחלטת מפסיקת וועדת הערעורים, מההלכה הפסוקה, מביהמ"ש ומבג"צ, קצין התגמולים כמו הוועדות הרפואיות נהגו בחוסר סמכות בדרך זילות ועדת הערעורים, ביהמ"ש, בג"צ והתעלמות ממכלול הדיונים וההצהרות. כתוצאה מכל אלו נגרם למערער עינוי דין מתמשך –  ועדת ערעורים על פי חוק הנכים זאת מתבקשת בזאת לשים קץ להתעללות זו במערער -  לא רק שהצדק יעשה אלא גם יראה.

http://grbenyrun.bon.co.il/Front/Pages/pages.asp?id=201708

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אני גרוסמן בנימין נכה צה"ל מלחמת יום הכיפורים 1974 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 מציג את המצב החמור והלא מקובל, ובניגוד לכל דין, שמבצע קצין התגמולים בניגוד לחוק.

מדוע גרוסמן בנימין נכה צה"ל חייב להילחם למעלה מ-36 שנים על זכותו על פי דין, וזאת למרות קיומם של כל העובדות, עובדות משפטיות ורפואיות ברורות וההלכה הפסוקה המוכיחות, בפסיקת ועדת הערעורים, בפסיקות בית המשפט המחוזי, ובהצהרות בשבועה של קצין התגמולים לבית הדין הגבוה לצדק.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת גרוסמן בנימין

מאמרים נוספים בנושא חוק ומשפט - כללי

מאת: עופר שלוחוק ומשפט - כללי08/10/20181 צפיות
הסכם מייסדים מוצלח בחברות סטארט אפ

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/20227 צפיות
תַּם עִדַּן הַסּוֹדִיּוֹת הַבַּנְקָאִית בִּשְׁוַויְץ בְּעִקְבוֹת הֶסְכֵּם חִלּוּפֵי מֵידַע אוֹטוֹמָטִיִּים

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/2070 צפיות
הרפורמה של "הוועדה לתיקוני חקיקה במיסוי בינלאומי", מכה קשה ליורדים מן הארץ הרפורמה של "הוועדה לתיקוני חקיקה במיסוי בינלאומי עתידה להשפיע על אלפי ישראלים היוצאים מן הארץ לטובת רילוקיישן, ועל חבותם במס, זאת בעקבות שינויי החקיקה העתידים להתרחש במיסוי ההגירה של ישראלים מחוץ לישראל הנקרא "מס הגירה".

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/2046 צפיות
מומחה הינו מי שהוא בעל ידע בתחום בו ניתנה לו סמכות אקדמית או סמכות משפטית לתת ייעוץ. מומחה הינו מי שבקיא, ובעל ידע, הכשרה וניסיון בתחום המקנה לו מעמד המגדירו כמקצוען.

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/2050 צפיות
חנינה היא צעד שבו הגוף המוסמך רשאי לבטל את העונש שנקבע. הגוף המוסמך מוחל לאדם שנאשם או הורשע בדין בפלילים או ממתיק את עונשו (קיצור העונש). צעד החנינה מבטל כל הליך משפטי רלוונטי בין של חקירה, משפט או מאסר.

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/2059 צפיות
"מפקח מס הכנסה" הינו מי שעבר קורס מפקחים ומונה על-ידי שר האוצר להיות "מפקח מס". מפקחי המס הוכשרו לבצע ביקורות, בדיקות ספרים, בדיקות מסמכים ודוחות ולהמליץ לפקיד השומה, על הוצאת שומות בהתאם לממצאים ולהוראות החוק השונות.

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/2047 צפיות
תצהיר עדות ראשית הינו תצהיר המוגש לבית המשפט בהליך אזרחי כהוראה של השופט המהווה תחליף לעדות ראשית מטעם עד. כך שביום הדיון לא תתנהל חקירה ראשית מול העד, אלא חקירה נגדית וחקירה חוזרת בלבד.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica