חפש מאמרים:
שלום אורח
24.04.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

עילוי נשמה לנפטרים

מאת: ברסלב מאיריהדות11/12/20121132 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
עילוי נשמה

אשרי מי שקבוע בלבו שיש דין, ויש דיין, ויש יום המשפט הגדול והנורא שהאדם יצטרך לתת דין וחשבון על כל מעשיו ועתותיו, ויש "יום המות" כי כל נולד חייב ג"כ למות, והזמן קצר והמלאכה מרובה, וכבר אמרו (עירובין נד. בע"י) האי עלמא כבי הילולא דמיא חטוף (מצות ומעשים טובים) ואכול. הפיך הבהמות בדמות אדם האומרים (ישעי' כב) אכול ושתה כי מחר נמות.

וכמו ששמעתי במו פיהם והנה (ברכות לא.) אוי לן דמיתנין וי לן דמיתנין, והרי (ברכות יז.) סוף האדם למות.. והכל למיתה הם עומדים, אשרי מי שגדל בתורה ועמולו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, ועליו אמר שלמה (קהלת ז) טוב שם משמן טוב, ויום המות מיום הולדו, וכדברי ר' יוחנן כד הוה מסיים ספרא דאיוב.

והנה אשרי האדם אשר בצעירותו קולט את חשיבות ידיעת הדברים האלו וחיי על פיהם, אלא שהעולם מלא שיכחה והיסח הדעת והעלמה, וע"ש העלמה נקרא "עולם" כנודע. ובין הדברים המועילים להפנים אמיתות הנ"ל (מלבד היותם מצוות עצומות בפני עצמם) הם ביקור חולים, ובמיוחד אצל חולה שבדרך הטבע הוא חולה סופני שלולא נס גלוי הולך הוא לבית עולמו, ולהיות עם חולה בשעת פטירתו ואח"כ ללוותו לקבורתו, וכמ"ש בספר הישר (שער השני) "ילוו המתים לקבורתם לראות שמה מה אחריתם".

אבל כידוע גם אחרי כל זה כולי האי ואולי. וכבר נעשו עבירות מכוערות ביותר בבית עלמין בעצמו, כנודע.

וכמו שאנו רואים בחוש שהדבר מצוי מאד כשבאים לנחם אבילים, ולדבר מהתכלית ושזה כל אדם, יש העושים את הטפל עיקר ומדברים מהמחלה, ומי טיפל בה, ואיך טיפלו, וכו' וכו', ומענין לענין מתעניינים מה אהב לאכול, ומה במיוחד וכו' ועוד שטויות והבלים, המביישים את הנושאים ונותנים בהם. ואמירת הקדיש שכל כך גבוהה רוחנית, אומרים בזילזול ובמהירות, ועל עניית אמן בכוונה שכבר נכתבו ספרים רבים על מעלתם וחשיבותם אנשים לא קולטים חבל וחבל...

ורוב המבקרים נדים את ראשם על הנפטר, ולא מקשרים שזה מסר ישיר עבורם, כאילו יש להם חסינות מדבר זה ולהם זה לא יקרה.

קדיש

והנה למה לו לאדם לחכות ולבקש שאחרי הסתלקותו יאמר מי שיאמר עבורו קדיש, או איזה פרק תהלים וילמד איזו משנה או לימוד כל שהוא (כמו שניתן למסור שמות בישיבתנו למען זיכוי הרבים ללא תשלום), שעוזר מעט עברו, יותר טוב שיתעורר בחייו ויאמר תהלים עבור נשמתו וכן ילמד כמה משניות וכמה לימודים של מוסר ויר"ש וכו' שזה לבטח יעזור לו פי כמה וכמה, וגם יעורר לתקן מה שניתן וצריך לתקן, ולהתקדם לכיוון שצריכים להתקדם ולהתעלות.

וכל מה שעושה למען נשמתו בחייו שוה הרבה יותר לעין ערך ממה שעושין עבורו לאחר מותו כולל קדישים (עם כל המעלה שיש באמירת קדיש כולל הקדיש דרבנן וקדיש יתום וכד', ותיקון נפטרים, ולימוד משנה.

(ואע"פ שגם מזה אל תנח ידך, והוא חשוב ויקר ומועיל, מ"מ אינו דומה קולט מחייו לקולט לאחר מותו (וכעין שאמרו חז"ל על קרובה לארץ ישראל - ע' כתובות דף קיא.).

והנה אשריני שזכיתי להכיר את זקני אנ"ש מהדור הקודם כולם זכרונם לחיי העוה"ב, אשר אצלם הזכרון בעלמא דאתי כפי ציווי רבינו ז"ל הי' דבר טבעי אצלם והי' ספוג בדמם ונפשם וניכר מתוך הליכותיהם ודיבורם וע"פ זה כיוונו מעשיהם דיבוריהם ומחשבותיהם, אשרי להם.

וכאו"א מהם הי' בית ספר ומורה לדורות, ושאר זקני העולם [ובאמת גם הצעירים] היו צריכים לקנאות בהם ולבוא ללמוד מהם, אלא שהחושך מכסה, והאי עלמא עלמא דשיקרא הוא.

והנה כל יום אנו אומרים "לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי... וישכם ויאומר... מה אנו מה טוב חלקינו... ומה נעים... ומה יפה... אשרינו !! היינו דלא סגי בהזכרת התכלית ולהישאר רציני קרוב לעצבות, שכל זה ג"כ עצת היצר הוא. העיקר שאחרי שיודעים את האמת, יש לנו להתחזק עם האמת שיש בנו ואנו עוסקים בו, ולהתחזק ושוב להתחזק בשמחה ובטוב לב לחטוף בהאי עלמא עוד ועוד מצוות ומע"ש.

נ.ב קצת צער יש לי על שאני כותב בנושאים כה חשובים ועיקריים בחטף ובמהירות ונחיצה מלחץ הזמן, אבל מ"מ אשרינו. וכבר אמרו חז"ל (ירושלמי סוף ברכות) כל פיטטיא בישין לבר מפיטטיא דאורייתא. וההכרח לא יגונה.

בברכה ברסלב מאיר

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/171704 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/171062 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/171150 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/161661 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/161344 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/162379 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/161380 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא יהדות

מאת: בתיה כץיהדות01/12/19102831 צפיות
האם יש פסוקים בתורה שבכתב המדברים על תורה שבעל פה?

מאת: בתיה כץיהדות01/12/195575 צפיות
טענות של דתות אחרות. ומאין לנו שהיה זה באמת אלוקים שנתן את התורה לישראל?

מאת: בתיה כץיהדות01/12/195641 צפיות
בתורת ישראל. בכל דת תמיד היתה שגורה האמונה במנהיג אחד שרק אליו התגלה האל וכל מי ששכל בראשו יבין מיד שקל לשקר ולהמציא תורה באופן כזה. לעומת זאת, בתורת ישראל אנו רואים התגלות לאומית לעם שלם, מעמד הר סיני.

מאת: בתיה כץיהדות01/12/195658 צפיות
מאין לנו שיש תכלית לחיים שלנו ולא באנו הנה רק כדי ליהנות.

מאת: בתיה כץיהדות01/12/195615 צפיות
לאלוקים אין בורא. משום שאלוקים הוא היוצר את התהליך של "בורא ונברא"/"נולד ומוליד", הוא עצמו אינו שייך לתהליך אותו יצר. עצם זה שאלוקים יצר את כח המשיכה לא אומר שאלוקים עצמו כפוף אליו. האם יש הסבר "מדעי" יותר מדוע לאלוקים אין אלוקים?

מאת: בתיה כץיהדות01/12/195641 צפיות
אם לא ניתן לדמיין את האלוקים אז איך ניתן להאמין בו? מהו בעצם אלוקים אם כך?

מאת: בתיה כץיהדות01/12/195633 צפיות
המדע כידוע לכל, משרת אותנו בטכנולוגיה, מציאת תרופות למחלות, וביחוד נוחות. זאת הסיבה שרוב האנשים החליטו לבחור ולדבוק במדע ובממסד המדעי, כי הם ראו בו את המייצג הבלעדי של הידע והקידמה המשרתים אותנו בחיינו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica