חפש מאמרים:
שלום אורח
08.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פגיעה בברכיים – תאונת עבודה או מחלת מקצוע?

פגיעה בברכיים עשויה להיות תוצאה של תאונת עבודה, היינו, אירוע תאונתי או מיקרוטראומה. לחילופין, פגיעה בברכיים עשויה להיות גם מחלת מקצוע. במאמר זה אפרט על החלופות השונות.   עילת התביעה לביטוח לאומי נקבעת בהתאם לתשתית העובדתית הקיימת וסוג הפגיעה בברכיים.

פגיעה בברכיים – אירוע תאונתי

בכדי שתביעה לפגיעה בברכיים עקב אירוע תאונתי תוכר כפגיעה בעבודה, יש להוכיח קיומו של אירוע תאונתי שארע תוך כדי ועקב העבודה, ואשר בגינו נפגעה הברך (או הברכיים). דוגמא לאירוע תאונתי יכולה להיות פגיעה ישירה בברך ע"י חפץ כלשהו, שאז קיימת חזקה כי מדובר בפגיעה בעבודה, או לחלופין עיקום או סיבוב של הברך במהלך העבודה ועקב העבודה.

פגיעה בברכיים – מיקרוטראומה

בכדי שפגיעה בברכיים תוכר כפגיעה מסוג מיקרוטראומה, יש בראשית להוכיח קיומה של תשתית עובדתית מתאימה, היינו, הוכחה כי קיימות אין ספור תנועות חוזרות ונשנות של הברכיים, במהלך העבודה, ואשר בסופו של יום יצרו את הפגיעה.   במקרים שונים הכירה הפסיקה בקיומה של תשתית עובדתית מתאימה. להלן מספר דוגמאות:

בעבל 142/09 דני אביב – ביטוח לאומי , התייחס בית הדין הארצי לעבודתו של אינסטלטור וקבע כי "כי אופי עבודתו של המערער הוא של פעולות דומות או שוות החוזרות ונשנות של התכופפות וכריעה על הברכיים. על כן, הונחה תשתית עובדתית מספקת לבדיקת הקשר הסיבתי בין עבודתו של המערער לבין הפגיעה בברכיו בין אם על פי תורת המיקרוטראומה ובין אם על פי הגדרת "מחלת מקצוע"".

בבל (נצ) 1465/09 אחמד תאופיק אבו אחמד – ביטוח לאומי , קבע בית הדין האזורי בהתייחס לעבודתו של איש אלומיניום ומתקין מחיצות גבס, כי קיימת תשתית עובדתית למיקרוטראומה, המתבססת על תיאור העבודה כדלקמן: " חלק ניכר משנות עבודתו, עבד התובע בהתקנת תיקרות גבס, ועבודה זו, שלעיתים בוצעה ברציפות משך מספר שבועות, מספר פעמים בשנה, כללה עבודה על סולמות, באופן שהתובע עלה, לצורך התקנת לוחות הגבס, על סולם כפול והייה מזיז אותו ומתקדם בו באמצעות הרגליים, תוך היעזרות בברכיו ובכפות רגליו".

בבל 4246/07 (תא) מלכה ברוידא – ביטוח לאומי, הכירבית הדין בטענותיה של גננת וקבע כי קיימת תשתית עובדתית למיקרוטראומה בישיבה וקימה מכסא של גן ילדים (נמוך) מספר רב של פעמים במהלך יום עבודה.

פגיעה בברכיים – מחלת מקצוע

רשימת מחלות המקצוע הינה רשימה סגורה. בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954, "ברוסיטיס" של הברך (אשר הופיעה לכל המאוחר תוך שנה מיום הפסקת העבודה) הינה בחזקת מחלת מקצוע למי שעובד ב"תהליכי עבודה הגורמים לחיכוך הברך או המפרק במשך תקופה ממושכת", כל עוד לא הוכח ההיפך ע"י ביטוח לאומי.

ישנה חשיבות רבה להגשת התביעה באמצעות עורך דין לביטוח לאומי, אשר יוודא מימוש מירבי של זכויותיכם.

עו"ד מירב אפרים

מתמחה בתביעות נגד ביטוח לאומי

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד מירב אפרים

עבדה כיועצת משפטית במוסד לביטוח לאומי כעשר שנים.

המשרד מתמחה במימוש זכויות רפואיות וכספיות מול ביטוח לאומי, ייצוג בפני ועדות רפואיות וניהול הליכים נגד ביטוח לאומי בבתי הדין לעבודה.

אתר:  http://www.lawgate.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד מירב אפרים

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי16/07/112339 צפיות
קיבלתם יום בהיר אחד מכתב מהמוסד לביטוח לאומי המודיע לכם כי עליכם להשיב לו סכום כסף נכבד מאחר והתברר כי תשלום הגמלאות לחשבון הבנק שלכם, לפני שנים נעשתה בטעות? מסתבר שהמקרה שלכם אינו מקרה פרטי.

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי16/07/112034 צפיות
בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, גמלת שמירת הריון משולמת כאשר אשה נעדרת מעבודתה בתקופת ההריון, בשל מצב רפואי הנובע מההריון והמסכן את האשה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב.

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי12/03/111227 צפיות
אדם אשר חווה אירוע מוחי בעקבות אירוע חיצוני של דחק נפשי בלתי רגיל בעבודה, עשוי להיות מוכר כנפגע תאונת עבודה. בפסק דין אשר ניתן לאחרונה קבע בית הדין הארצי כי האסכולה העדכנית היא כי אירוע כאמור עשוי להיות טריגר לפרוץ אירוע מוחי.

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי17/02/111431 צפיות
כאשר מוגש לבית הדין תביעה שעניינה תאונת עבודה, עשוי בית הדין למנות מומחה רפואי אשר יתן חוות דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הליקוי ממנו סובל התובע. בעב"ל 389/09 בעניינו של לגזיאל שמואל, קבע בית הדין הארצי כי ככלל, מומחים המשמשים כפוסקים בוועדות רפואיות, לא ימונו כמומחים – יועצים רפואיים בבית הדין לעבודה.

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי07/02/111378 צפיות
פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי. תאונת עבודה היא תאונה אשר ארעה לעובד תוך כדי ועקב עבודה, ולעצמאי, תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו, וכן תאונה אשר ארעה לעובד או לעצמאי בדרך אל העבודה וממנה, ובנסיבות כמפורט בחוק.אימתי תחשב תאונה כ"תאונת עבודה" ?

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי07/02/111568 צפיות
נפגע עבודה אשר נקבעה לו נכות זמנית, ואין ביכולתו באותה תקופה לעבוד בשל הפגיעה ואין לו מקורות הכנסה אחרים, רשאי להגיש תביעה להכרה "כנכה נזקק" בהתאם לתקנה 18א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ), התשט"ז-1956. ככל שתאושר תביעתו, יוכל הנפגע להינות מהגדלת נכותו הזמנית ל-100% למשך תקופה מירבית של ארבעה חודשים.

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי06/02/111569 צפיות
כיצד תחושב גמלת שמירת הריון של אישה אשר בשל הריונה, נאלצה להפסיק עבודתה במקום עבודה אחד, אך המשיכה לעבוד במקומות עבודה אחרים?

מאמרים נוספים בנושא ביטוח לאומי

מאת: מנחם כהןביטוח לאומי17/02/163332 צפיות
1. כללי סעיף 246 לחוק הביטוח הלאומי עוסק בתקופת אכשרה לגבי קצבת זקנה וקובע לאמור: "246. תקופת אכשרה (א) תקופת האכשרה המזכה לקצבת זקנה היא אחת מאלה: (1) 60 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, שבהם היה אדם מבוטח תוך עשר השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותו בקצבת הזקנה; (2) 144 חודשים שבהם היה אדם מבוטח, בין שתקופה זו רצופה ובין שאינה רצופה;

מאת: sharondan80ביטוח לאומי01/03/152296 צפיות
הפגישה עם הועדה הרפואית בביטוח הלאומי תכלול צוות רופאים מתחום הפציעה לצד אנשי מפתח אשר ישאלו שאלות בגין הנכות ויבקשו הדגמה של פעולות יום, יומיות על מנת לקבוע את דרגת הקושי ואחוזי הנכות המגיעים.

מאת: מנחם כהןביטוח לאומי25/08/142147 צפיות
פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש), התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), שבנספח מזכה בגמלה את מי שנפגע בתאונה וכתוצאה ממנה איבד את כושר התפקוד. הביטוח חל על תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל הפרישה. "גיל הפרישה" מוגדר בסעיף 1 לחוק כ"הגיל הקבוע לגבר ולאשה, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בלוח א'1" . גיל הפרישה לאשה תלוי בתאריך הלידה והוא עומד כיום על גיל 62. גיל הפרישה לגבר היה תלוי בתאריך הלידה וכיום הוא עומד על גיל 67. כלומר, מי שנפגע וגילו מעל גיל הפרישה לא יהיה זכאי לקצבת נפגעי תאונות לפי פרק ו'

מאת: מנחם כהןביטוח לאומי21/08/142467 צפיות
תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי

מאת: ארז כהןביטוח לאומי26/08/131370 צפיות
מהי מחלת מקצוע? האם רשימת המחלות היא רשימה סגורה? מהי תורת המיקרוטראומה? כיצד עליי לפעול למימוש זכויותיי?

מאת: יובל סמרה, עו"דביטוח לאומי13/08/131347 צפיות
לא פעם, משרדנו נתקל במקרים בהם הוועדה הרפואית בחרה להעניק לחולים במחלה זו נכות שאינה משקפת את מצבם האמיתי, או התאימה להם דרגת נכות רפואית מפריט ליקוי אחר בשיעור מופחת בהרבה. אז מה כדאי לכם לעשות ?

מאת: יובל סמרה, עו"דביטוח לאומי30/07/128844 צפיות
תפקידו של התיעוד הרפואי לא מצטמצם רק להוכחת הנזק והטיפול הרפואי לו נזקק הניזוק. אומנם, קיימת חשיבות לכך שהמסמכים הרפואיים יכללו תיעוד רפואי רב ככל שניתן. אך בל נשכח, כי יש בכוחם גם לשפוך אור על המקרה בכללותו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica